Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Renginio scenarijus: Vakaronė - koncertas Šv. Valentino dienai "Tas saldus žodis – meilė"

  Vakaronė-koncerto Šv. Valentino dienos proga scenarijus. Renginys kaimo žmonėms.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-09-19
 • Renginio scenarijus: žemės diena

  Tema. Tikslai. Renginio forma. Metodai. Vieta. Renginio laikas. Atlikėjai. Renginio priemonės. Renginio techninės priemonės. Vizualinės priemonės. Renginio globėjai. Trukmė. Auditorija. Pasiruošimo laikas. Programa. Šventės eiga. Renginio apibendrinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-10-10
 • Renginys: "Gurgu gurgu į Kaziuko turgų"

  Renginys, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Tema: "Gurgu gurgu į Kaziuko turgų". Tipas: Pramoginė popietė. Tikslas: Supažindinti su lietuvių liaudies amatais.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2005-06-02
 • Renginys: administraciniai teisės pažeidimai

  Dalykinio renginio išplėstinis planas. Tema: Administracinės teisės pažeidimai. Temos motyvavimas. Tikslai ir uždaviniai. Metodai. Forma. Auditorija: 11kl. moksleiviai. Trukmė: 1 val. Vieta. Priemonės. Literatūra. Parengiamieji darbai. Renginio eiga. Pritaikymo galimybės. Renginio analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-06-09
 • Renginys: ką slepia tabako dūmai?

  Tema: Narkotikų vartojimo prevencija. Temos motyvavimas. Renginio pavadinimas: Ką slepia tabako dūmai? Tikslai ir uždaviniai. Metodai. Forma. Dalyviai. Trukmė. Vieta. Priemonės. Perengiamieji darbai. Renginio eiga. Pritaikymo galimybės. Naudotų metodų aprašymas. Renginio įvertinimas. Priedai (1 psl.).
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2010-05-27
 • Ritmavimo užduočių analizė pradinių klasių muzikos vadovėliuose

  Įvadas. Muzikos ritmo pajautimo ugdymo svarba žymiausiose muzikinio ugdymo sistemose. Ritmavimo užduočių analizė. Ritmavimo užduočių pasiskirstymas pradinių klasių muzikos vadovėliuose. Ritmavimo užduočių klasifikacija. Ritmavimo užduočių atlikimo bei pateikimo būdai pradinių klasių muzikos vadovėliuose. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-09-28
 • Rizikos grupės vaikų mokymosi sunkumų ypatumai

  Įvadas. Rizikos grupės apibrėžimas. Individualios rizikos grupės vaiko ypatybės. Mokymosi sunkumai ir mokyklos nelankymas. Asmens priklausomybė nuo gyvenamosios aplinkos.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-14
 • Romėnų ugdymas

  Žmonijos ir pedagogikos šaknys Antikoje. Romėnas ir jo kultūros apžvalga. Romėnų ugdymo pobūdis ir žymės. Romėnų šeimos vaidmuo ugdyme. Romėnų mokykla ir mokymo praktika. Romėnų lavinimo turinys. Žymesni romėnų pedagogai. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2006-02-21
 • Rūkymas - visuomenės problema

  Kokius pavojus sveikatai sukelia rūkymas? Kodėl sunku mesti rūkyti? Kaip mesti rūkyti? Kokie sveikatos pokyčiai vyksta metus rūkyti? Aktualumas. Rūkančiųjų respondentų amžiaus vidurkis. Rūkomų cigarečių stiprumas. Rūkymo skatuliai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Priedai (1).
  Pedagogika, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-01-15
 • Rūpinimasis emociniu ir dvasiniu vaiko gyvenimu

  Įvadas. K. Miškinis. Nuo mažens vaiką reikia auklėti. Yves Lamontagne nuomonė. J. Bikulčius. Kraštutinės šeimos būsenos. Šeimos darna.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-12
 • Rusų kalbos (kaip užsienio) mokymasis kolegijoje. Poreikis ir problemos

  Įvadas. Faktai apie užsienio (rusų) kalbų dėstymą mokyklose. Užsienio (rusų) kalbos svarba šiuolaikiniam studentui. Naujausi duomenys apie užsienio (rusų) kalbos svarbą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-04
 • Rusų pedagogo K. Ušinskio pedagoginės idėjos

  Įvadas. K. Ušinskis įžymusis rusų liaudies pedagogas. K. Ušinskio veikla, pedagoginės idėjos. Svarbesnės K. Ušinskio didaktinės mintys. Mokytojas ir jo parengimas. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-15
 • S. Frenė biografija ir pedagoginės veiklos bruožai

  Įvadas. S. Frenė biografija ir pedagoginės veiklos bruožai. Pagrindiniai S. Frenė sistemos principai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas "vaikų draustiniuose" ir vaikų darželiuose. S. Frenė ir natūralus metodas. S. Frenė sistema ir šiuolaikinis ugdymas Lietuvoje.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-02-23
 • S. Frenė metodinė sistema

  Frenė mokyklos metodikos ypatybės. Ryšys su įvairiomis pedagoginėmis sritimis (eksperimentinė pedagogika, individualistinė pedagogika, meninio auklėjimo pedagogika, darbo pedagogika, moralinio auklėjimo pedagogika, socialinė pedagogika, "veiksmo" pedagogika).
  Pedagogika, analizė(3 puslapiai)
  2005-06-03
 • S. Šalkauskio pažiūros į tautinį auklėjimą

  Įvadas. Tautinis ugdymas. Tarptautinis ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, rašinys(7 puslapiai)
  2007-09-25
 • Sąlygos suaugusiesiems įgyti formalųjį ir neformalųjį išsilavinimą pagal jų poreikius, 1990 – 2005 metų apžvalga

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Nuveikti darbai ir tendencijos suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo ugdymo srityje Lietuvoje 1990 – 2005 metais. Probleminiai suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo išsilavinimo, atitinkančio jų poreikius, aspektai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-02-05
 • Santuokos vaidmuo vaikų auklėjime

  Įvadas. Teorinė dalis. Santuokos samprata, jos reikšmė ir motyvai žmogaus gyvenime. Santuoka, kaip vertybė. Vertybių šeimoje sąveika. Šeimos funkcija – vaikų socializacija ir auklėjimas. Praktinė dalis. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-01-30
 • Savaitinis auklėtojos veiklos planavimas, vaiko veiklos analizė

  Ikimokykilinės vaikystės pedagogika. Temos aktualumas. Tikslas – išmokti apiei vaisių ir daržovių paskirtį. Uždaviniai. Vaiko veiklos pobūdis. Auklėtojos planuojama savaitinė veikla. Tema: "Derliaus kraitė". Tikslas: įsigilinti į vaisių ir daržovių paskirtį. Individuali veikla pagal vaiko poreikius. Veikla vaikų grupėse pagal poreikius ir gebėjimus. Bendradarbiavimas su šeima. Veikla visai vaikų grupiai. Savaitės apmąstymai, refleksija. Vaiko veiklos analizė. Vaiko veiklos pobūdis.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2011-06-02
 • Savarankiška veikla mokykloje

  Įvadas. Saviraiškos svarba ir galimybės. Savarankiškos veiklos formų mokykloje tyrimas. Visuomenei naudingos veiklos formų mokykloje tyrimas. Mokyklos Savivaldos moksleivių gyvenime tyrimas. Projektinės veiklos įvairovės mokykloje tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2008-11-26
 • Sąveikos bendraamžių grupėse problemos, rūšys, korekcija

  Įvadas. Grupė ir jos rūšys. Grupės samprata. Grupių rūšys. Bendraamžių grupių problemos, korekcija. Bendravimo su bendraamžiais reikšmė paauglystėje. Bendraamžių grupės. Neigiamas bendraamžių grupių poveikis. Konformizmas paauglių grupėje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2008-05-26
Puslapyje rodyti po