Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Suaugusiųjų švietimo institucijos ir grupiniai mokymosi metodai

  Įvadas. Mokymosi veiklos tipas. Suaugusiųjų švietimo įstaigos. Įstatymai, kiti dokumentai, reglamentuojantys institucijos veiklą. Veiklos formos. Baigus mokymo įstaigą gaunamas (negaunamas) valstybės pripažįstamas baigimo dokumentas. Formalusis švietimas. Problemos, su kuriomis susiduria tiek suaugusiųjų mokymą organizuojančios įstaigos, tiek jose besimokantys suaugusieji. Suaugusiųjų švietimo grupiniai mokymosi metodai. Suaugusiųjų švietimo aktyvieji grupiniai mokymo(si) metodai. Minčių lietus. Ūžesio grupės. Debatai. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Grupės diskusija. Klausymasis ir stebėjimas. Panelinė diskusija. Projektai ir atvejų (analizė) studijos. Vaidmenų atlikimas. Imitacijos ir žaidimai (varžytuvės). Seminaras. Sniego gniūžtė. Vizitai, kelionės, teminės išvykos. Darbo grupės. Terapinės grupės. Suaugusiųjų švietimo pasyvieji grupiniai mokymo(si) metodai. Paskaita. Kompiuterinis mokymasis.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-11
 • Suaugusiųjų švietimo ypatumai

  Įvadas. Suaugusiųjų švietimo ypatumai pagrindinėse mokymosi teorijose. Bihevioristinė mokymosi teorija. Kognityvinė mokymosi teorija. Humanistinė mokymosi teorija. Konstruktyvistinė mokymosi teorija. Mokymosi teorijų bendra sąveika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-01-22
 • Suaugusiųjų švietimo perspektyvos

  Įvadas. Mokymasis visą gyvenimą. Suaugusiųjų švietimo prieinamumo didinimas. Tėvų švietimas. Išvados. Priedai (1).
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-06-23
 • Suaugusiųjų švietimo principai

  Įvadas. Suaugusiųjų švietimo principai. Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje, jo pricipai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-29
 • Sugestopedija

  Šis darbas tai sugestopedijos metodo rekomendacijos pradedančiajam mokytojui. Sugestopedija tai čia yra moderni, užsienio kalbų mokymosi metodika. Trumpas supažindinimas su pačiu metodu, paties metodo apžvalga, kritikų šalininkų nuomonės, pabaigoje mano pamąstymai, kaip ir kur galima panaudoti sugestopedijos metodą praktiškai. Vietoj įvado. Kritikai. Šalininkai. Metodą sudaro tokie etapai. Tinkamas fizinis ir psichinis atsipalaidavimas. Motyvuota mokymosi sugestija (afirmacija). Ritmingas kvėpavimas. Tinkama muzika. Kasdienis kartojimas bei praktinis išmokto dalyko pritaikymas. Vietoj pabaigos.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-04-15
 • Suomijos ir Danijos švietimo sistemų lyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: Suomijos ir Danijos švietimo sistemų palyginimas. Suomijos ir Danijos švietimo sistemų lyginamoji analizė. Lentelė: Suomija, Danija: Švietimo sistemos struktūra. Ikimokyklinis ugdymas. Bendrasis lavinimas. Bendrasis aukštesnysis vidurinis lavinimas. Aukštasis mokslas. Suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymas. Mokytojų rengimo sistema. Švietimo sistemos valdymas. Švietimo sistemos finansavimas. Išvados. Priedai (2).
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2009-04-15
 • Susiliejantis mokymas (ugdymas) pagal N.M. Grenstad

  Susiliejantis mokymas (ugdymas)(pagal N.M.Grenstad). Atradimo metodai susiliejančio ugdymo procese. Vaizduotė ir jos panaudojimas. Vaizduote ir realybė. Dalykinės medžiagos pateikimo ypatumai. Susidomėjimas. Susiliejantis ugdymas. Susiliejančio ugdymo principai.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-15
 • Susiliejantis ugdymas ir holistinė pedagogika

  Įvadas. Asmenybė samprata, jos ugdymo strategijos. Istorinės ištakos. Holistinė pedagogika. Susiliejantis ugdymas. Jausmai – didelė jėga. Vaizduotė ugdymo procese. Pojūčiai, įsivaizdavimas ir emocinės reakcijos. Susiliejančio ugdymo procesą skatinantys darbo būdai. Susidomėjimas kaip procesas. Asmeninis žinojimas. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2008-04-03
 • Svarbiausi dainavimo reikalavimai įvairaus amžiaus vaikų grupėse

  Įvadas. Dainavimo reikšmė ikimokykliniame amžiuje. Pirmieji kūdikio gyvenimo metai. Antrieji vaiko gyvenimo metai. Tretieji vaiko gyvenimo metai. Ketvirtieji vaiko gyvenimo metai. Penktieji gyvenimo metai. Šeštieji vaiko dainavimo metai. Ketverių – šešerių metų vaikų pagrindinių muzikinių gebėjimų lygis ir ypatumai. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-02-19
 • Sveikata — didžiausia žmogaus vertybė

  Pedagogikos esė: Sveikata — didžiausia žmogaus vertybė. Sveikata. Sveikata tai gyvenimo tikslas, gyvenimo pamatas. Sveikata yra gebėjimas prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų.
  Pedagogika, esė(2 puslapiai)
  2010-05-11
 • Sveikatos mokymas

  PowerPoint pristatymas. Mokymo metodai. Mokymų tikslas. Kas tai probleminis mokymas? Problema pagrįstas ir probleminis mokymas: skirtingi, bet ir susiję. Problema pagrįstas ir probleminis mokymas: ryšys laiko atžvilgiu. Probleminio mokymo tikslas. Kodėl probleminis mokymas reikalingas? Probleminio mokymo ciklas. Grupės vadovo savybės. Moksleivio savybės. Mokymo planas. Vaizdinė medžiaga. Rezultatas diskusijų. Žingsniai padedantys parengti gerą pristatymą. Raktai, padedantys vadovauti grupei. Žingsniai, padedantys vesti darbą grupėse. Grįžtamojo ryšio davimas.
  Pedagogika, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-01-23
 • Sveikatos samprata (2)

  Įvadas. Tikslas: charakterizuoti sveikatos sampratą. Sveikatos samprata. Sveikatos sąvokų apibrėžimo modeliai. Sveikatos ir kūno kultūros sąvokos. Sveikatos nuostatų formavimo uždaviniai. Formalioji sveikatos ugdymo programa. Sveikatos mokymo metodai. Didžiausi žmogaus sveikatos priešai.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-09-30
 • Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas ir raiška vaikų žaidimuose

  Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymo prioritetai. Pedagogo veiklos kryptys. Supratimo apie sveikatą ugdymo būdai. Ugdomieji žaidimai. Vaidmeniniai žaidimai. Tradiciniai žaidimai ir žaidimai su taisyklėmis. Žaidimai kvėpavimui stiprinti. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2005-06-10
 • Sveikatos ugdymas (10)

  Pagrindinių sensorinių sistemų problemos. Regėjimo ir klausos saugojimas. Dažniausi regos ir klausos sutrikimai, jų priežastys ir pasekmės. Akių ir ausų sužeidimai, svetimkūniai, pirmoji pagalba. Regėjimo ir klausos problemų ankstyvas išaiškinimas, sutrikimų profilaktika. Akių mankšta, regos higienos įgūdžių formavimas. Triukšmo mažinimo politika. Pedagogo darbo ypatumai, ugdant vaikus su sutrikusia rega ir klausa. Kvėpavimo organų problemos. Taisyklingo kvėpavimo reikšmė. Mokymas taisiklingai kvepuoti. Gryno oro reikšmė sveikatai ir darbingumui. Kvėpavimo sutrikimų priežastys ir pasekmės, profilaktika. Pirma pagalba dusulio metu. Širdies ir kraujagyslių sistemos problemos. Širdies ir kraujagislių augimo ypatumų sąlygoti sutrikimai (pulso ir kraujospūdžio pakitimai, širdies ūžesiai...), jų išaiškinimas. Juvenilinės hipertonijos priežastys, požymiai, prevencija. Įgimtos ir įgytos širdies ligos. Vaikų, sergančių šiomis ligomis, stebėjimas mokykloje, tausojančio režimo sudarymas, fizinio ir protinio krūvio kontrolė. Pirmoji pagalba apalpus. Reanimacijos principai. Šalinimo organų sistema. Šalinimo procesų reikšmė. Šalinimo procesų sutrikimai. Naktinis šlapimo nelaikymas, jo profilaktika. Odos problemos. Odos higienos reikšmė ligų prevencijoje. Alergijų prevencija. Alergenai, alergijų tipai, pirma pagalba ūminių ir sunkių alerginių būklių metu. Alergijų profilaktika. Infekcinių ligų. Infekcinių ligų ypatumai. Infekcinių ligų paplitimas, klasifikacija. Bendrosios ir specialiosios profilaktinės priemonės ugdymo įstaigose. AIDS problema pasaulyje ir Lietuvoje. Ugdymo įstaigų darbuotojų vaidmuo, užkertant kelią infekcinių ligų plitimui. Psichikos sveikata. Psichikos sveikatos samprata. Psichikos sveikatą tausojantys ir bloginantys veiksniai. Nuolatinio streso įtaka sveikatai, streso valdymas. Elgesio sutrikimai. Vaikų neurozės, jų priežastys,pasireiškimo formos ir prevencija. Nerviniai valgymo sutrikimai. Gyvenimo (socialinių įgūdžių) ugdymas. Priklausomybių prevencija. Priklausomybės apibūdinimas ir pagrindiniai požymiai. Priklausomybių rūšys. Narkotinių medžiagų vartojimo paplitimas, vartojimo priežastys ir pasekmės. Narkotikų rūšys ir poveikis. Narkomanijos ir AIDS ryšys. Ankstyvo narkotikų vartojimo išiaškinimo reikšmė. Pirminė narkomanijos prevencija, pagrindiniai principai. Prevencijos programos. Prevencija šeimoje, mokykloje ir bendruomenėje. Ugdymo proceso higiena: higienos reikalavimai pamokų tvarkaraščiui, pamokoms, pertraukoms, kontroliniams darbams, užklasinei veiklai. Mokinių protinis darbingumas ir jį lemiantys veiksniai. Nuovargis ir pervargimas. Pervargimo priežastys ir profilaktika. Dienotvarkės reikšmė ir sudarymo principai. Ugdymo institucijų higiena. Higienos reikalavimai patalpoms, baldams ir įrangai. Mikroklimato ir apšvietimo higiena. Pedagogo profesinė higiena. Oro, vandens, dirvožemio taršos, radiacijos įtaka sveikatai, profilaktinės priemonės. Gamtinių veiksnių panaudojimas sveikatai gerinti. Grūdinimasis, jo reikšmė. Lytis ir lytinis ugdymas. Lytinis brendimas ir branda. Organizmo pokyčiai lytinio brendimo metu. Ankstyvi lytiniai santykiai ir jų pasekmės. Lytiniu keliu plintančios infekcijos ir jų prevencija. Lytinio ugdymo reikšmė, tikslai ir turinys.
  Pedagogika, špera(12 puslapių)
  2010-05-17
 • Sveikatos ugdymas (2)

  Įvadas. Sveikatos ugdymas. Sveikata. Mokinių sveikatos užtikrinimas. Mokinių sergamumas. Mokinių fizinis išsivystymas. Fizinio išsivystymo nustatymas. Sveikatos grupės. Medicininės grupės. Specialiosios medicininės mokinių grupės. Higiena mokykloje. Higienos svarba. Mokymo proceso organizavimas. Klasės mikroklimatas ir apšvietimas. Mokinių susodinimas ir laikysena. Fizinis lavinimas – sveikatos stiprinimas. Kūno kultūra – sveikatos ugdymo dalis. Saugių mankštos pratimų parinkimas. Veiklos ir poilsio higiena. Veiklos ir poilsio elementai. Dienos režimas. Mokinio mityba. Organizmo grūdinimas. Asmens higiena. Kūno priežiūra. Aprangos higiena. Avalynės higiena. Žalingi įpročiai ir jų profilaktika. Rūkymas ir jo profilaktika. Alkoholio žala sveikatai. Narkomanijos problemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2005-11-10
 • Sveikatos ugdymas (4)

  PowerPoint pristatymas. Sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo tikslas. Sveikatos ugdymo formos. Vaikų sveikatos ugdymo modelis. Vaikų sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo programos. Neformalus sveikatos ugdymas. Sveikatos mokymo metodai.
  Pedagogika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-04-27
 • Sveikatos ugdymas (6)

  Sveikatos ugdymo kurso tikslai, reikšmė ir turinys. Integruotas sveikatos kursas mokykloje. Sveikatos ugdymo modelis. Mokyklos uždaviniai saugant ir ugdant moksleivių sveikatą. Sveikatos samprata. Sveikatą lemiantys veiksniai. Šiuolaikinės Lietuvos gyventojų sveikatos problemos. Moksleivių sveikatos problemos. Sveikatos lapas mokykloje, jo svarba. Moksleivių sveikatos vertinimo kriterijai. Moksleivių sveikatos grupės. Medicininio fizinio pajėgumo grupės. Mokyklos sveikatos priežiūros darbuotojo (slaugytojo) pareigos. Vaiko raida, jos etapai. Organizmo raidos dėsningumai. Organizmas, kaip visuma. Organizmo ryšys su aplinka. Šiuolaikiniai raidos ypatumai. Fizinė sveikata, jos rodikliai. Fizinės raidos įvertinimas. Brandumas mokyklai, jo nustatymas ir įvertinimas. Paveldėjimo, aplinkos ir gyvensenos įtaka sveikatai. Ligos samprata, priežastys, rūšys. Vidinės ligų priežastys. Organizmo reaktyvumas. Alergija. Judamasis aparatas, jo funkcijos. Judėjimo reikšmė. Fizinis aktyvumas. Hipokinezija ir hiperkinezija, jų priežastys ir įtaka sveikatai. Moksleivių fizinio aktyvumo formos. Kaulas, jo sandara ir amžiaus ypatumai. Griaučiai, jų raida. Laikysena, jos formavimasis. Taisyklinga laikysena. Laikysenos sutrikimai, jų priežastys. Moksleivių stuburo deformacijos, jų priežastys ir prevencija. Pėda, jos formavimasis. Plokščiapadystė, jos priežastys ir prevencija. Higienos reikalavimai mokykliniams baldams. Mokyklinis suolas. Suolų dydžiai ir jų parinkimas. Higienos reikalavimai baldų sustatymui klasėje. Dirbtuvių, laboratorijų baldai, jų parinkimas. Higienos reikalavimai kompiuterių klasės įrengimui. Mokyklos patalpų mikroklimatas. Mikroklimato rodiklių nustatymas ir įvertinimas. Mokyklos patalpų mikroklimato reguliavimas. Vėdinimas, jo įvertinimas ir taisyklės. Mokyklos patalpų apšvietimas, jo įtaka sveikatai ir darbingumui. Natūralaus ir dirbtinio apšvietimo įvertinimas. Kraujas, jo sandara ir funkcijos. Kraujo grupės. Donorystė. Dažniausiai pasitaikančios vaikų kraujo ir kraujo gamybos organų ligos, jų priežastys ir prevencija. Imunitetas, jo reikšmė. Imuniteto rūšys. Nespecifinis imunitetas, jo ryšys su gyvensena. Grūdinimasis, jo reikšmė sveikatai. Pagrindinės grūdinimosi taisyklės. Infekcija. Infekcinių ligų sukėlėjai, jų rūšys ir ypatumai. Infekcinių ligų plitimo keliai. Dažniausios oro-lašinės infekcijos. Oro-lašinių infekcijų prevencija. Tuberkuliozė. Tuberkuliozės problema Lietuvoje. Prevencinės priemonės mokykloje. Žarnyno infekcijos ir helmitozės. Užsikrėtimo keliai ir prevencija. Kraujo (transmisinės) infekcijos. Prevencinės priemonės. Supratimas apie specifinį imunitetą. Vakcinacija, jos reikšmė. Infekcinių ligų prevencija mokykloje. Bendrosios ir specialios priemonės. Mokytojo vaidmuo infekcinių ligų prevencijoje. Kraujo apytakos sistema. Dažniausiai pasitaikantys kraujo apytakos sutrikimai mokykliniame amžiuje, priežastys ir prevencija. Pulso ir kraujo spaudimo nustatymas ir įvertinimas. Kvėpavimo organai. Kvėpavimas. Taisyklingo kvėpavimo reikšmė. Kvėpavimo organų ligos ir jų prevencija. Virškinimo organai. Virškinimas, jo reikšmė. Dantys. Dantų problemos, jų priežastys, prevencija. Burnos higiena. Virškinimo sutrikimai ir jų priežastys. Virškinimo organų ligos, jų prevencija. Supratimas apie medžiagų apykaitą ir mitybą. Pagrindinės maisto medžiagos, jų svarba. Sveika mityba. Sveikos mitybos principai ir taisyklės. Sveikos mitybos principų pažeidimų pasekmės. Šalinimo procesai, jų reikšmė. Šalinimo organai. Šlapimo organų sistema. Vaikų šlapinimosi sutrikimai, jų priežastys. Šlapimo organų ligų priežastys ir prevencija. Oda, jos funkcijos. Odos priežiūros ir asmens higienos reikšmė užkrečiamų ligų prevencijai. Sensorinės sistemos, jų reikšmė. Sensorinės sistemos sandara. Regos sensorinės sistemos reikšmė ugdyme. Dažniausi moksleivių regos sutrikimai, jų priežastys ir prevencija. Organizmo reguliacinės sistemos.
  Pedagogika, špera(17 puslapių)
  2007-04-05
 • Sveikatos ugdymas per papildomą veiklą

  PowerPoint pristatymas. Sveikatos ugdymas. Formalusis papildomas ugdymas. Neformalusis papildomas ugdymas. Informalus ugdymas. Sveikos gyvensenos būreliai.
  Pedagogika, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-04-27
 • Sveikatos ugdymas: Vilniaus Žvėryno gimnazijos darbo rėžimo įvertinimas

  Vilniaus Žvėryno gimnazijos darbo rėžimo įvertinimas. Pamainų skaičius mokykloje. Pamokų pradžios ir pabaigos laikas. Pertraukų trukmė ir išdėstymas. Patalpų, kuriose leidžiamos pertraukos, higiena. Auklėjamosios klasės moksleivių veikla pertraukų metu. Klasių valymas bei tvarkymas. Valgyklos darbo grafikas. Moksleivių galimybės sveikai maitintis (švara ir tvarka valgykloje, praustuvai ir galimybės rankas plautis prieš valgį, patiekalų asortimentas). Auklėjamosios klasės pamokų tvarkaraštis ir jo įvertinimas (pateikti savaitinį pamokų tvarkaraštį ir atlikti jo higieninę analizę). Auklėjamosios klasės moksleivių dalyvavimas popamokinėje veikloje (mokykloje ir už jos ribų).
  Pedagogika, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-03-28
 • Sveikatos ugdymo programa: "Augame sveiki, stiprūs, saugūs"

  Pratarmė. L/D "Žuvėdra" sveikatos ir fizinio ugdymo programos sudarymo principai. Programos tikslai, uždaviniai ir valdymas. Vaikų sveikatos ugdymo modelis. Programa: Pažink save. Asmens higiena. Aš ir kiti. Veikla ir poilsis. Sveika ir saugi mityba. Fizinis aktyvumas. Saugi ir sveika aplinka. Aplinkos ir gamtos saugojimas. Kūno apsauga ir traumų profilaktika. Vaikų sveikatos ir fizinio ugdymo organizavimas. Vaikų grūdinimas. Vaikų teisė į švarų orą ir sveiką aplinką. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Vaikų sveikatinimas ir fizinis ugdymas lopšelio grupėse. Pedagogo sąveika su vaikais. Savaiminė vaikų fizinė veikla.
  Pedagogika, kursinis darbas(57 puslapiai)
  2007-05-16
Puslapyje rodyti po