Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šeimos, mokyklos ir visuomenės bendradarbiavimas dvasiškai ugdant mokinį

  Įvadas. Kas turi įtakos dvasiškai ugdant mokinį? Kaip dvasiškai ugdomas vaikas šeimoje? Dvasinis mokinio ugdymas mokykloje. Kodėl reikia bendrauti ir bendradarbiauti? Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas dvasiškai ugdant vaiką. Visuomenės poveikis dvasiškai ugdant mokinį (vaiką); bendradarbiavimas su šeima, mokykla. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-03-16
 • Šeštos klasės moksleivių fizinio pajėgumo vertinimas

  Įvadas. Moksleivių fizinės ypatybės ir jų lavinimas mokykloje. Fizinio pajėgumo samprata. Fizinės ypatybės ir jų lavinimas mokykliniame amžiuje. Greitumas ir vikrumas ir šių fizinių ypatybių lavinimas. Koordinacija ir pusiausvyra ir šių fizinių ypatybių lavinimas. Jėga ir jos lavinimas. Ištvermė ir jos lavinimas. Lankstumas ir jo lavinimas. Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių analizė. Testavimas. Statistinė analizė. Šeštos klasės berniukų fizinio pajėgumo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2009-04-29
 • Šių dienų pradinės mokyklos stebėjimas ir analizė

  Įvadas. Tikslas: palyginti šių dienų pradinę mokyklą, pagal nurodytus dalykus, su ankstesnės kartos pradine mokykla, remiantis asmenine patirtimi, užrašais ir įspūdžiais. Vilniaus "Genio" pradinės mokyklos direktorės Stasės Vėbrienės pranešimas. Mokytojų ir mokinių santykiai. Pamoka šiandien – mokytojas ir mokiniai. Mano pastebėjimai apie pamokos vedimą. Mokyklos ir klasės aplinka. Išvada. PMT (pliusai, minusai, tai įdomu).
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-02-26
 • Šiuolaikinė edukologija kūno kultūros kontekste per judriuosius žaidimus

  Įvadas. Praraja tarp mokslo ir visuomenės. Visuomenės iššūkiai ir mokytojų besikeičiantis Europos vaidmuo. Universitetas ir mokytojų rengimas, Mokytojų rengimas: nukirpti ar prisiūti. Gėrio paradigma ugdymo raiškoje.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2010-05-10
 • Šiuolaikinė mokymosi paradigma ir mokslinis jos pažinimas

  PowerPoint pristatymas. Šiuolaikinė mokymosi paradigma ir mokslinis jos pažinimas. Šiuolaikinė mokymosi paradigma. Atsiradimo prielaidos, raiškos kontekstas. Paradigmos atsiradimą lemia harmoningumo siekis. Paradigmos raiškos kontekstas - poindustrinė epocha. Nauja edukacinė koncepcija – konstruktyvus aplinkos mokymas (Ahlberg, 1999). Konstruktyvizmas. Tiesa ir žinios yra sukurtos, o ne objektyviai egzistavusios ir proto galių atrastos. Konstruktyvizmo metodologija. Pedagoginės nuostatos. Siūlomos idėjos. Interpretacinės švietimo sistemos modelis (Kuolys, 1996). Interpretatyvistinės nuostatos realizuojant švietimą. Išmokimo teorijos. Konstruktyvizmas. Mokymosi teorijos (pagal Bydam, 2000). Mokymosi tikslų ir mokymosi metodų sąryšis (Tennyson, Breuer,1997). Žinių charakteristikos. Patarimas.
  Pedagogika, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-12-15
 • Šiuolaikinė populiarioji muzika pradinių klasių mokinių ugdyme

  Įvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti šiuolaikinės popmuzikos įtaką bei jos privalumus ir trūkumus pradinių klasių mokinių ugdymo procese. Pradinių klasių mokinių muzikinio ugdymo, taikant šiuolaikinę populiariąją muziką teoriniai pagrindai. Šiuolaikinės populiariosios muzikos samprata (muzikos stilių apžvalga). Šiuolaikinių muzikinio ugdymo koncepcijų, taikomų ir Lietuvoje, įvairovė. Šiuolaikinės populiariosios muzikos vieta pradinių klasių mokinių ugdyme. Pradinių klasių muzikos vadovėlių analizė. Pradinių klasių mokinių muzikinio ugdymo, taikant šiuolaikinę populiariąją muziką, galimybės. Pradinių klasių moksleivių ir pradinių klasių mokytojų požiūris į šiuolaikinę populiariąją muziką. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Mokinių anketų rezultatai. Mokytojų anketų rezultatai. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir rekomendacijos. Santrauka. Priedai (5 psl.).
  Pedagogika, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2010-02-02
 • Šiuolaikiniai mokymo(si) būdai ir aplinka

  Įvadas. Mokymo(si) procesas. Mokytojo vaidmuo. Transakcinis modelis. Mokymo(si) aplinka.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-06-02
 • Šiuolaikiniai mokymo(si) metodai

  PowerPoint pristatymas. Skaitymo metodai. Darbo su tekstu metodai. Mokausi raidžių. Mano žodžių sąsiuvinis. Paskutinis žodis priklauso man. Teksto žymėjimas. "Ištęsta" paskaita. IDEAL. Dviejų pusių dienoraštis. Rašymo metodai. Kryžminė diskusija. Nebaigti sakiniai. Žodžių žemėlapis. Tinklo nėrimas. Piramidės istorija. Piramidės pildymas. Penkiaeilis. Penkiaeilis apie penkiaeilį. Laisvas rašymas (esė). Rašymo procesas. Rašymo etapai.
  Pedagogika, pristatymas(26 skaidrės)
  2011-04-06
 • Šiuolaikinio mokymo metodai

  Įvadas. Šiuolaikinio mokymo metodai. Metodai, kuriuose vyrauja mokytojo vaidmuo. Metodai, kur akcentuojama mokinių veikla. Aktyvūs mokymo metodai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-24
 • Šokio pamoka pradžios mokykloje

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Vaikų choreografinės veiklos pradmenys. Judesio prigimtis. Judesio kokybės problema. Šokio pamokos struktūra. Choreografinių elementų sistema pradinėse klasėse. Šokio žingsniai vaikų repertuare. Susikabinimai vaikų repertuare. Šokių figūros vaikų repertuare. Šokių repertuaro vaikams prasmė. Vaikų šokių tematika. Vaikų santykių choreografinėmis priemonėmis raiška. Muzikos parinkimo kriterijai. Choreografijos pamokos visybiškas pobūdis. Pagrindiniai reikalavimai choreografijos pamokoms. Choreografijos vaidmuo ugdant vaiko asmenybę. Amžiaus ypatumų reikšmė mokant choreografijos. Dėmesio vaidmuo šokio pamokoje. Vaiko sveikata ir choreografijos pamokos. Konfliktai ir jų sprendimai. Choreografijos ir "aš ir pasaulis" integravimas. Metodinės literatūros apžvalga. Išvados.
  Pedagogika, referatas(29 puslapiai)
  2006-05-11
 • Šokio pamokos išplėstinis planas–konspektas

  Šokio pamokos, vedamos 2006-11-20 Šiaulių "Juventos" pagrindinėje mokykloje 2 a. klasėje išplėstinis planas – konspektas. Tema. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos situacija. Pamokos laikas. Vieta. Įžanginė (organizacinė) pamokos dalis. Sustojimas choreografiniam pasisveikinimui. Choreografinis pasisveikinimas. Temos tikslų ir uždavinių skelbimas. Pagrindinė dalis. Persigrupavimas apšilimui. Teminė – vaidybinė mankšta. Žingsnių mokymas. Susikabinimo mokymas ir aiškinimas. Ratelio – žaidimo mokymas. Baigiamoji dalis. Pamokos nuveiktų darbų ir pasiektų rezultatų aptarimas. Užduoties skyrimas namų darbams. Pastangų vertinimas. Choreografinis atsisveikinimas. Mokinių parvedimas į klasę.
  Pedagogika, pavyzdys(11 puslapių)
  2007-05-11
 • Šokio pedagogų ir V-X klasių mokinių tarpusavio santykiai ir jų įtaka ugdymui(-si)

  Įvadas. Mokytojo kompetencijos. Pedagogo meistriškumas. Pedagogo kūrybingumas, dvasingumas. Pedagogo bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytiniais ir jų aplinka. Bendravimo kultūra. Pedagogo sėkmingo darbo sąlygos. Mokytojo teisės ir pareigos. Mokinio teisės ir pareigos. Mokymo sutartis. Kaip elgtis, kai mokinio teisės pažeidžiamos. Mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai bei jų įtaka ugdymui(si). Problemos, kurios iškyla mokiniams ir mokytojams bendraujant ir bendradarbiaujant. Pažymio problemos. Bendravimo problemos. Elgesio problemos. Mokymosi problemos. Moksleivių kriziniai etapai. Mokinių ir pedagogų tarpusavio konfliktai ir jų įtaka ugdymui(si). Mokytojų ir mokinių tėvų tarpusavio santykiai ir jų įtaka mokymosi rezultatams. Ką tėvai turėtų daryti, kai pastebi, kad pedagogas su mokiniais elgiasi netinkamai. Aplinkos įtaka mokinių ir pedagogų santykiams bei įtaka ugdymui(si). Mokykla kaip ugdymo ir ugdymosi aplinka. Išorinė, vidinė ir fizinė mokyklinė aplinka. Apklausos rezultatų analizė. Išvados. Santrauka užsienio kalba.
  Pedagogika, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2008-01-17
 • Šventės planas: "Kelionė jūra"

  Sportinės pramogos ir šventės planas. 3 – 4 metų vaikams. Siužetas. Tikslas. Uždaviniai. Priemonės. Vaikų skaičius. Vieta. Trukmė. Šventės atidarymas. Parodomieji pratimai. Bendrieji pratimai. Judrus žaidimas "Žuvys ir tinklas". Varžybos. Estafetės pratimai. Šventės užbaigimas. Žaidimas "Balionėlis". Apdovanojimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2007-11-19
 • Šventės scenarijus Žemės dienai "Šventė mums ir gamtai" 5-6 metų vaikams

  Data. Tema. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Priemonės. Šventės vieta. Trukmė. Dalyviai. Pasirengimas šventei. Klausimai komandoms. Programa. Šventės eiga. Rezultatų apibendrinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2008-03-08
 • Šventinis scenarijus: "Kaip sniego senis ieškojo draugų"

  Šventinis scenarijus, skirtas vaidinti ikimokyklinio amžiaus vaikams.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2006-02-07
 • Švietimo pagalba bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams

  Tyrimo "Švietimo pagalba bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams" recenzija.
  Pedagogika, recenzija(4 puslapiai)
  2007-03-30
 • Švietimo sistema kaip ugdymo sistemos sudedamoji dalis

  Įvadas. Mokyklinio ugdymo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Mokykla kaip žmogaus socializavimo institucija. Mokyklos sistemos sąvoka ir jos uždaviniai. Lietuvos mokyklinė sistema. Lietuvos švietimo sistemos schema. Mokytojo vaidmuo vaiko ugdyme. Mokyklos funkcijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-12
 • Taikomoji drama mano specialybėje

  Taikomosios dramos referatas. Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti, kuo siejasi taikomoji drama su edukologijos specialybe. Pedagogo artistiškumas. Naudingas dramos poveikis ugdytiniui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2009-11-04
 • Tarpukario Lietuvos pedagogas. Antanas Maceina

  Antano Maceinos biografijos faktai. Tarpukario Lietuvos pedagogo veikla. Ugdymo idėjos. Antano Maceinos pašaukimas filosofijai bei pedagogikai. Tautinis auklėjimas.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-18
 • Tautinio auklėjimo esmė

  Įvadas. Apžvelgta prieškarinio tautinio auklėjimo esmė, uždaviniai, veiksniai ir vieta pedagogikoje, remtasi A. Maceinos raštais. Tautinio auklėjimo sąvoka ir tikslai. Tautinio auklėjimo veiksniai. Šeimos reikšmė. Tautinis auklėjimas mokykloje. Bažnyčios įtaka tautiškumui. Tautinio auklėjimo vieta pedagogikoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-02
Puslapyje rodyti po