Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ugdymo pagrindai ir taikomi tyrimai

  Pedagogikos mokslo dalykas. Pedagogikos dalyko esmė ir sąvokos. Ugdymas ir demokratija. Kas tai yra ir ar mes gimstame demokratiški. Ugdymo tikslai ir uždaviniai. Psichinis lavinimas. Socialinis auklėjimas. Darbinis auklėjimas. Kultūrinis lavinimas. Ugdytojai ir ugdytiniai. Ugdytinio samprata. Amžių tarpsniai. Pirmieji ugdytojai. Ugdymo ir kitų vertybių teiginiai. Švietimo sistema Lietuvoje. Pedagoginio reiškinio tyrimas.
  Pedagogika, konspektas(18 puslapių)
  2006-02-22
 • Ugdymo pedagogika

  Amžiaus tarpsnių periodai. Mokinių individualios skirtybės. Paauglystės ir jaunystės amžių skirtumai. Esminiai amžiaus bruožai. Gero mokinio modulis. Mano asmenybė. Mokytojo pašaukimo ypatumai ir priedermės. Mokytojo gebėjimai. Mokytojo kultūros bruožai. Svarbiausi mokyklos gyvenimo momentai. Kas rašoma literatūroje apie mokyklos gyvenimą. Veiksniai įtakojantys mokyklos gyvenimą. Kodėl reikia rūpintis ugdomuoju mokyklos gyvenimu. Kodėl svarbu rūpintis kultūringa individualybės saviraiška. Netinkamo elgesio pavyzdžiai.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-06
 • Ugdymo samprata

  Ugdymo samprata. Edukologija. Edukologijos objektas. Šeima. Motinystės ir tėvystės orumas. Šeimos dydis. Tėvas ar motina. Švietimo įtaka rengiant tėvus ugdytojų vaidmeniui. Aplinkos įtaka. Šeima ir tauta. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo uždaviniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2005-11-07
 • Ugdymo samprata (2)

  Įvadas. Ugdymo samprata. Ugdymo istorija. Edukologijos mokslų sistema. Ugdymo esmės problema ir žmogaus saviraiška. Ugdymo tikrovė ir jos pažinimas. Ugdymą sąlygojantys veiksniai. Ugdymo kategorinės sąvokos. Ugdymo fiziologija ir higiena. Ugdymo tikslai ir uždaviniai. Testas. Testo klausimų atsakymai. Tikslo reikšmė ir funkcijos. Tikslų dinamiškumas. Tikslo ir uždavinio sąsajos. Ugdymo tikslų genezės šaltiniai. Svarbesni gyvenimo tikslų genezės šaltiniai. Įvairių ugdymo teorijų palyginimas. Ugdymo tikslų klasifikavimas. Ugdymo tikslų vertybinis pagrįstumas. Ugdymo uždaviniai. Ugdytinis. Žmogaus kaip ugdytinio samprata. Asmenybė ir individualybė. Ugdytinis – ugdymo subjektas. Amžiaus tarpsnių charakteristika. Individualūs ugdytinių skirtumai. Testas. Saviugda. Mokymosi tikslai. Aiškinamasis žodynėlis.
  Pedagogika, konspektas(68 puslapiai)
  2006-03-31
 • Ugdymo samprata (3)

  Ugdymo samprata. Ugdymo psichologija. Ugdymo tendencijos. Tradicinė aukštojo mokslo, žinių ir visuomenės sąveika.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-17
 • Ugdymo samprata (4)

  Įvadas. Ugdymo reikšmė. Ugdymo tikslai. Ugdymo turinys. Ugdymo proceso dalyviai. Ugdymo metodai. Ugdymo procesas. Ugdymo mokslas – ugdymo menas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-02-17
 • Ugdymo siekiai ir vertybės

  Įvadas. Ugdymo siekiai. Laisvos asmenybės ugdymas. Ugdymo vertybės. Žmogui, jeigu jis turi tapti žmogumi, reikia lavintis. Vertybės – gyvenimo prasmės turinys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-04
 • Ugdymo sistemos (4)

  A. Dystervėgo lavinamojo mokymo teorijos esmė. A. Dystervėgo pedagoginės etikos pagrindai. A. Dystervėgo ugdymo principai. Dorovės ugdymas pagal J.A. Komenskį. Dorovinis ugdymas pagal J.H. Pestalocį. Eksperimentinė kryptis. Europinės švietimo sistemos susidarymas Lietuvoje. Jėzuitų švietimo sistemos kryptys. Gimtosios kalbos reikšmės samprata XIX amžiaus pedagoginėje literatūroje. Graikų ugdymo tipai. Institucinio ugdymo pradžia Lietuvoje. Jėzuitų švietimo sistemos kryptys. Intelekto sutrikimą turinčių moksleivių mokymosi veiklos ypatumai. Esminiai jų ugdymo organizavimo principai: ugdymo turinys, socialinė adaptacija. J.A. Komenskio pedagogikos filosofiniai, psichologiniai pagrindai. J.H. Pestalocio demokratinės idėjos ir jų įtaka ugdymo raidai. J.H. Pestalocio elementariojo lavinimo teorijos esmė. K. Ušinsko žmogaus kaip auklėjimo objekto samprata. Kalbų mokymas pagal J.A. Komenskį. Kultūros pedagogikos kryptis. L. Tolstojaus pedagoginės veiklos charakteristika. Lietuvos švietimo reformos XX amžiaus pradžia. Lietuvos švietimo sistema nepriklausomoje Lietuvoje. Mažosios Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis XIV - XIX amžiuje. Naujojo auklėjimo kryptis. Nuolatinio mokymo esmė, principai. Nuolatinio mokymosi psichologinis modelis. Patristinio ugdymo bruožai. Pedagoginė mintis Renesanso laikotarpiu Lietuvoje. Profilinio mokymo esmė ir modelio taikymo galimybės. Renesanso ugdymo pobūdis. Slaptasis mokymas XIX amžiaus pabaigoje. Sociologinės pedagogikos kryptis. Socialinis pedagogas bendrojo lavinimo mokykloje. Specialiosios pedagogikos istorinė raida pasaulyje ir Lietuvoje. Specialiosios pedagogikos pradininkai, svarbiausi jų darbai. Svarbiausios J. Laužiko pedagoginės idėjos, jų vaidmuo formuojant mokyklą. Šviečiamojo laikotarpio pedagoginės kryptys. Švietimas Lietuvoje sovietų okupacijos metais. Švietimo epochos idėjos Lietuvoje. Mokyklų pertvarkymas. Švietimo kokybės samprata, kai kurie rodikliai. Švietimo pertvarka atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Švietimo vadybos samprata, raida pasaulyje ir Lietuvoje. Tautiškumo ir gimtosios kalbos svarba ugdymui pagal K. Ušinskį. Ugdymas senovės Romoje. Ugdymo kilmė. Pirmykščių kultūrų rūšys, ugdymo jose bruožai. Ugdymo sistemos pradmenys K. Ušinsko pedagogikoje. Ugdymo sistemos XX amžiuje. Pedagoginės srovės. Ugdymo sistemų samprata. Dalyko apimtis. Pagrindiniai šaltiniai. Ugdymo srovės Vakarų Europoje ir Lietuvoje. Ugdymo tikslai, principai, organizavimo formos ir metodai J.A. Komenskio "Didžiojoje didaktikoje". Vakarų Europos šalių švietimo sistemų modeliai. Viduramžių ugdymo bendroji charakteristika. Vilniaus universiteto įsteigimas, jo reikšmė Lietuvos kultūrai. Visuotinio mokymo teorija J.A. Komenskio "Didžiojoje didaktikoje". XXI amžius - švietimo reforma Lietuvoje. Strateginės kryptys. Ž.Ž. Ruso pedagoginės idėjos. Ženkliausi XX amžiaus švietėjai Lietuvoje ir jų idėjos. Žmogaus prigimties ir aplinkos poveikio kryptis.
  Pedagogika, konspektas(13 puslapių)
  2008-02-17
 • Ugdymo sistemos (5)

  A. Dystervėgo lavinamoji mokymo esmė. A. Dystervėgo pedagoginės etikos pagrindai. A. Dystervėgo ugdymo principai. Dorovės ugdymas pagal Komenskį. Eksperimentinė kryptis. Europinės švietimo sistemos susidarymas Lietuvoje. Jėzuitų švietimo kryptys. Graikų ugdymo tipai. Institucinio ugdymo pradžia Lietuvoje. Pirmosios mokyklos. Komenskio pedagoginiai filosofiniai, psichologiniai pagrindai. Pestalocio demokratinės idėjos ir jų įtaka ugdymo raidai. Pestalocio elementariojo lavinimo teorijos esmė. K. Ušinskio žmogaus kaip auklėjimo objekto samprata. Kalbų mokymas pagal J.A. Komenskį. Kultūros pedagogikos kryptis. L. Tolstojaus pedagoginės veiklos charakteristika. Lietuvos švietimo reformos XX amžiaus (20 amžiaus) pradžioje. Mažosios Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis XIV - XIX amžiuje (14-19 amžiuje). Naujojo auklėjimo kryptis. Nuolatinio mokymosi esmė, principai. Patristinio ugdymo bruožai. Pedagoginė mintys Renesanso laikotarpiu Lietuvoje. Profilinio mokymo esmė ir modelio taikymo galimybės. Renesanso ugdymo pobūdis. Slaptasis mokymas Lietuvoje XIX amžiaus pabaigoje. Sociologinės pedagogikos kryptis. Švietimo epochos idėjos Lietuvoje. Mokyklų pertvarkymas (EK). Ugdymas senovės Romoje. Ugdymo kilmė. Pirmykščių kultūrų rūšys, ugdymo jose bruožai. Ugdymo srovės Vakarų Europoje ir Lietuvoje. Ugdymo tikslai, principai, organizavimo formos ir metodai J.A. Komenskio "Didžiojoje Didaktikoje". Vakarų Europos švietimo modeliai. Viduramžių ugdymo bendroji charakteristika. Visuotinio mokymo teorija J.A. Komenskio "Didžiojoje Didaktikoje". Ž.Ž. Ruso pedagoginės idėjos. Ženkliausi XZ amžiaus švietėjai Lietuvoje ir jų idėjos. Žmogaus prigimties ir aplinkos poveikio kryptis.
  Pedagogika, špera(16 puslapių)
  2008-02-11
 • Ugdymo sistemos (7)

  Pedagogikos istorijos kaip mokslo apibrėžimas ir apimtis; jos istorinis, pedagoginis, kultūrinis ir pasaulėžiūrinis pobūdis. Švietimas atkurtoje nepriklausomoje dabartinėje Lietuvoje. Vilniaus pedagoginio universiteto istorija. Ugdymas pirmykštėje visuomenėje. Žymiausi lietuvių egzodo pedagogai ir jų darbai. Lietuvių išeivijos mokyklų bruožai. Ugdymas antikinėje Graikijoje. Spartos ir Atėnų ugdymo tikslai. Žymiausi graikų pedagogai (Sokratas, Platonas, Aristotelis ir kt.) ir jų pedagoginės idėjos. Auklėjimas ir mokykla senovės Romoje. M.F. Kvintiliano pedagoginės idėjos. Lietuvos mokyklos vokiečių okupacijos metu (1941–1944). Patristikos ugdymo turinys, įstaigos, pedagogai (Klemensas Aleksandrietis, Jonas Chryzostomas, Jeronimas, Augustinas ir kt.). Viduramžių pedagoginės teorijos pobūdis, teocentrizmas. Ugdymas šeimose ir mokyklose. G. Petkevičaitės-Bitės pedagoginės pažiūros. Viduramžių mokyklų tipai. Riterių ugdymas. Asmenybės auklėjimo problema M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos pedagogikoje. Teorinė ir praktinė J. Vabalo-Gudaičio pedagoginė veikla. Žmogaus ugdymo samprata Renesanso pedagogikoje. Pedagogai ir humanistai apie ugdymą. (Erazmas Roterdamietis "Gražūs vaikų papročiai" ir kt.). Renesanso pedagogų humanistų Vitorino Feltre "Džiaugsmo namai", Francua Rablė "Gargantiua ir Pantagriuelis", Tomo Moro "Utopija" kūrinių turinys. S. Šalkauskio tautinio auklėjimo teorijos esmė. Problemos analizė pasirinktu aspektu. A. Komenskio "Didžiosios didaktikos" analizė: auklėjimo tikslas ir uždaviniai, visuotinio mokymo idėja, mokyklų sistema ir mokymo organizavimas. Mokykla ir pedagoginė mintis Lietuvoje 1918-1940 metais. Džono Loko filosofinių ir pedagoginių pažiūrų ištakos. Pedagoginio veikalo "Mintys apie auklėjimą" (1693 m.) analizė. Ž.Ž. Ruso natūralaus ugdymo teorija. Traktato "Emilis, arba apie auklėjimą" (1672 m.) analizė. Vaiko amžiaus tarpsniai, auklėjimo ypatumai. Švietimo užuomazgos Lietuvoje. Liaudies pedagogika. J. H. Pestalocis – elementariojo švietimo teorijos kūrėjas. Veikalo "Lynhardas ir Gertrūda" socialinės pedagogikos idėjos. Pirmosios mokyklos ir jų plitimas Lietuvoje XIV-XVI amžiuje. A. Maceinos ir S. Šalkauskio pedagoginės idėjos. Lietuvių pedagoginės minties raida. A. Dystervėgo pedagoginio veikalo "Vadovas vokiečių mokytojams lavintis" (1835 m.) turinio analizė. XIX amžiaus II pusės ir XX amžiaus pradžios gimtosios kalbos padėtis Lietuvoje. Daraktorių mokykla. M. Valančius švietimo organizatorius. Vilniaus akademijos (universiteto) įsteigimas ir jo reikšmė Lietuvos švietimui. M. Mažvydo "Katekizmo" (1547 metai) analizė. Lietuvos Respublikos strateginiai ir teisiniai švietimo dokumentai. Lietuvos ir Lenkijos Edukacinės komisijos švietimo reforma. K. Ušinskio pedagoginės idėjos. Mokykla ir pedagoginė mintis Mažojoje Lietuvoje (iki XVIII amžiaus). XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios pedagoginės reformos idėjos Vakarų Europoje ir JAV. K. Puidos veikalo "Mokykla ir jos uždavinys" (1906 metai) analizė. Lietuvos švietimo raida ir pedagoginė mintis XIX amžiaus pirmoje pusėje. J. Laužiko pedagoginės idėjos ir darbai. Lietuvos švietimo sistemos pokyčiai atgavus nepriklausomybę.
  Pedagogika, špera(28 puslapiai)
  2009-04-01
 • Ugdymo strategija ir taktika

  Edukologijos įvado kontrolinis darbas. Ugdymo perspektyvų samprata. Ugdymo tikslų ir uždavinių samprata. Ugdymo kilmė. Ugdymui įtakos turintys svarbesni veiksniai. Bendrojo ugdymo tikslų problema. Tikslų rūšys. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(13 puslapių)
  2009-12-03
 • Ugdymo tikslai ir uždaviniai

  Tiesioginiai ir netiesioginiai ugdymo tikslai. Bendrasis ugdymo tikslas. Ugdymo uždaviniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-20
 • Ugdymo tikslai ir uždaviniai (2)

  Įvadas. Ugdymo uždaviniai. Ugdymo tikslai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-31
 • Ugdymo tikslas ir šiuolaikinio sporto pedagogo veiklos vizija

  Ugdymo esmė. Genetinė integralaus ugdymo tikslų sistema. Visapusiška asmenybė – ugdymo tikslas. Fizinis lavinimas ir sporto pedagogo tikslai.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-30
 • Ugdymo tikslas ir šiuolaikinio sporto pedagogo veiklos vizija (2)

  Ir iš tiesu kas tai yra ugdymas? Kokia yra ugdymo svarba? Ugdymo samprata. Ugdymo tikslas. Renesanso laikotarpio žmogaus idealas. Humanistiniai idealai. Tobula asmenybė. Asmenybės ugdymas. Sportinė veikla asmenybės ugdyme.
  Pedagogika, rašinys(6 puslapiai)
  2008-04-30
 • Ugdymo tikslas ir uždaviniai

  Įvadas. Ugdymo funkcija ir reikšmė. Ugdymo tikslas ir uždaviniai. Ugdymo uždaviniai. Protinis lavinimas. Fizinis lavinimas. Dorinis auklėjimas. Tautinis auklėjimas. Darbinis ugdymas. Estetinis ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-31
 • Ugdymo tikslas istoriniu požiūriu

  PowerPoint pateiktis. Įvadas . Ugdymo siekiai. Įvairūs požiūriai į ugdymo tikslą. Ugdymo filosofijos krypčių apžvalga. Idealizmas ir ugdymas. Realizmas ir ugdymas. Pragmatinė ugdymo filosofija. Rekonstruktyvistinė ugdymo filosofija. Bihevioristinė ugdymo filosofija. Egzistencialistinė ir fenomenologinė ugdymo filosofija. Analitinė ugdymo filosofija. Marksistinė ugdymo filosofija. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(13 skaidrių)
  2011-01-06
 • Ugdymo turinio integracijos galimybės taikant "geros pradžios" metodą

  Įvadas. Ugdymo turinio, integracijos ir "Geros pradžios" metodo apibūdinimas. Programos "Gera pradžia" filosofija ir konceptualios idėjos. Trys pagrindiniai programos "Gera pradžia" principai. Programos "Gera pradžia" tikslai ir raidos gairės. Į vaiką orientuota grupė. Bendradarbiavimo su šeima modelis. Integruoto ugdymo programos planavimas. Integravimo nauda vaikams, šeimoms, auklėtojoms ir bendruomenei. Programos "Gera pradžia" tęstinumas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-07
 • Ugdymo uždaviniai

  Įvadas. Ugdymo uždaviniai ir jų klasifikacijos. Ugdymo uždavinių samprata ir klasifikavimas. Ugdymo uždavinių turinys. Bendrasis ugdymo tikslas ir bendrieji uždaviniai. Ugdymo tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Įgyvendinimo sąlygos. Tiesioginiai ir netiesioginiai veiksniai. Asmenybės saviugda. Išvados.
  Pedagogika, referatas(25 puslapiai)
  2006-09-15
 • Ugdymo veiksniai

  Įvadas. Pašauktieji iš prigimties ugdymo veiksniai. Šeima – kintanti ugdymo institucija. Valstybingumo ir tautiškumo ugdymas. Religijos įtaka ugdymui. Pašauktieji iš paskirties ugdymo veiksniai. Ugdymo įstaigų kitimas ir vaiko ugdymas. Jaunuomenės ugdymosi organizacijos. Atsitiktiniai ugdymo veiksniai. Draugų įtaka. Kultūros įstaigų reikšmė žmogaus ugdymui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-01-16
Puslapyje rodyti po