Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vertybių ugdymas šeimoje

  Įvadas. Šeima ir jos funkcijos. Vertybių pasaulis. Žmogus – absoliuti vertybė. Visybiškas žmogus. Tiesa, gėris, grožis. Ugdymo reikšmė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-02
 • Vertinimas ir jo kaitos ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Vertinimas nuolatinio institucinio mokymo(-si) procese. Įvadas. Vertinimo procesas. Diagnostinis, formuojantis, suminis, formalus ir neformalus vertinimas. Vidinis ir išorinis vertinimas. Vienašalis ir dialoginis vertinimas. Išvada. Mokymosi rezultatų vertinimas. Skirtingų šalio pedagogų požiūris į mokymosi rezultatų vertinimą. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-03
 • VI–IX klasių moksleivių muzikinis ugdymas chorine veikla

  Įvadas. Chorinė veikla Lietuvos veikla Lietuvos muzikinio ugdymo kontekste. Chorinio dainavimo raida Lietuvoje. Chorinio dainavimo įtaka moksleivių muzikiniam ugdymui. VI-IX klasių moksleivių amžiaus tarpsnis ir muzikinis ugdymas. VI-IX klasių moksleivių muzikinio ugdymo chorine veikla konstatuojamasis tyrimas. Konstatuojamojo tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo bazės charakteristika. Konstatuojamojo tyrimo duomenų analizė. Apibendrinimas.
  Pedagogika, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2006-07-21
 • Vidinio diferencijavimo reikšmė ir kryptys ugdant heterogenines mokinių grupes

  Darbo tikslas: išsiaiškinti apie pedagogines sąveikas, susidarančias heterogeninėje bendruomenėje, įtaką asmenybės kryptingumui, vertybėms, nuostatoms, demokratinės visuomenės piliečio formavimui. Ugdymas heterogeninėje bendruomenėje. Pedagoginė sąveika heterogeninėje bendruomenėje.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-19
 • Viduramžių pedagogikos ir minties raida

  Įvadas. Ankstyvieji viduramžiai. Nuo klasikinės prie krikščioniškosios paideia’os. Aleksandrijos tėvų filosofiniai ugdymo aspektai. Lotyniškoji ugdymo tradicija. Karolingų renesanso bruožai. Brandieji viduramžiai. Vėlyvieji viduramžiai. Išvados.
  Pedagogika, konspektas(12 puslapių)
  2011-05-06
 • Vidutinės protinės raidos ir regos sutrikimą turinčio vaiko charakteristika

  Pavardė, vardas. Gimimo metai, gimimo vieta. Socialinė raidos anamnezė. Ankstyvoji raidos anamnezė. Bendrosios motorikos raidos ypatumai. Smulkiosios motorikos ypatumai. Pažintinės veiklos ypatumai. Emocinės raidos ypatumai. Kalbos raidos ypatumai. Žaidimų ypatumai. Sensorinių sistemų raidos ypatumai. Savitvarkos įgūdžiai. Individualios savybės.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2011-01-28
 • Vieniši tėvai ir jų problemos

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti nepilnos šeimos samprata ir su kokios problemos kamuoja tokias šeimas. Kas yra šeima? Nepilna šeima. Vienišų tėvų rūpesčiai. Patarimai vienišiems tėvams. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-01-05
 • Viešųjų kalbų klausytojų tipai ir klausymosi ypatybės

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Sąvokų paaiškinimas. Klausytojų tipai. Klausytojų tipai. Klausymosi ypatybės. Klausymosi etapai. Klausymosi ypatybės. Tinkamo klausymosi taisyklės. Prasto klausymosi priežastys.
  Pedagogika, pristatymas(27 skaidrės)
  2010-02-28
 • Viešųjų kalbų rūšys ir jų charakteristikos

  PowerPoint pristatymas. Homiletika. Kalba. Kalbų rūšys. Socialinė politinė. Akademinė. Teisminė iškalba. Akademinės kalbos. Paskaita. Mokslinis pranešimas. Socialinės buitinės kalbos. Jubiliejinės kalbos, sveikinimai. Laidotuvių kalbos. Teisminės kalbos. Kaltinamosios ir ginamosios kalbos. Socialinės politinės kalbos. Pranešimas. Politinės kalbos. Agitacinės kalbos. Bažnytinės kalbos. Pamokslai, religiniai skaitymai ir pamokymai. Kalbos pagal intenciją. Informacinės. Įtikinimo. Proginės. Trys dalykai, kurie yra svarbūs prieš ruošiant kalbą. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(30 skaidrių)
  2009-11-05
 • Vyresnių moksleivių požiūris į aktyvų laisvalaikį

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti vyresnių moksleivių vertybines orientacijas ir laisvalaikio vertybių prioritetus. Aktyvaus laisvalaikio kultūros teorinis aspektas. Vyresniųjų moksleivių socializacijos ypatumai laisvalaikiu. Neužimtumas – opi pedagoginė problema. Organizuoto laisvalaikio kultūra ir jos įtaka paauglio socializacijai. Neformalaus ugdymo sistema ir kryptys. Užimtumas būrelių veikloje. Vyresniųjų moksleivių požiūrio į aktyvų laisvalaikį tyrimas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-06-02
 • Vyresniųjų mokinių dvasingumo raiškos tendencijos

  Įvadas. Dvasinio ugdymo tikslai ir uždaviniai vyresniame mokykliniame amžiuje. Santykiai su tėvais. Santykiai su mokytojais. Santykiai su draugais ir savimi.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-08-14
 • Vištyčio ir Babtų vidurinių mokyklų bei Jurbarko gimnazijos mokinių santykių su mokytojais, pedagoginis tyrimas

  Įžanga. Temos sąvokos. Mokinių ir mokytojų santykiai dabartinėse Lietuvos mokyklose. Ugdymas - patirties perdavimas. Nenoras mokytis. Kokie šios keistos ligos simptomai. Mokykla – pykčio namai? Nenoro mokytis raiškos formos. Mokytojai mūsų civilizacijos grandis. Mokyklose atliktų tyrimų suvestinės. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, tyrimas(20 puslapių)
  2007-04-14
 • Vytenis Rimkus

  Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakulteto Tapybos katedros docento, dailėtyros daktaro Vytenio Rimkaus gyvenimo, mokslinio, kūrybinio ir pedagoginio darbo aprašymas.
  Pedagogika, referatas(4 puslapiai)
  2005-09-18
 • Wpływ mediów na zachowanie agresywne u dzieci i młodzieży

  Žiniasklaidos, reklamos ir kompiuterinių žaidimų įtaka vaikų ir paauglių agresyviam elgesiui. Darbas lenkų kalba. Wstęp. Niebezpieczeństwo gier komputerowych. Telewizyjne obrazy przemocy. Reklama i dziecko. Podsumowanie.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2007-04-17
 • Žaidimai ir žaidybiniai elementai lietuvių kalbos pamokoje

  Žaidimų raidos dėsningumas. Žaidimų reikšmė vaikų ugdymui. Žaidimų raidos kriterijai ir lygiai. Gebėjimas paklusti taisyklei. Žaidimų raidos prielaidos. Pedagoginis vadovavimas vaikų žaidimams. Didaktinio žaidimo struktūra. Didaktinė (mokomoji) užduotis. Žaidimo veiksmai. Taisyklės. Socialinių vaizdinių turtinimas.
  Pedagogika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-03-06
 • Žaidimai lietuvių kalbos pamokai

  Tema. Žodynas. Lietuvių kalbos abėcėlė. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Kalbos garsų apibendrinimas. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Kalbos garsų apibendrinimas. Tikslas. Priemonės. Eiga. Neišskiriami garsai – Neišskiriamos raidės. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Prisimink daiktavardį ir būdvardį. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Antonimai. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Sinonimai. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Prisimink daiktavardį ir būdvardį. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Viskas apie daiktavardį ir būdvardį. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Reikšminės žodžio dalys.
  Pedagogika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-11-21
 • Žaidimai vaikų gyvenime

  Įvadas. Vaikystės samprata. Žaidimų istorija. Vienerių - trejų metų mažamečių žaidimų apžvalga. Vaikų žaislai. Vienerių metukų vaikų žaidimai. Žaidimų įtaka vaikui. Lavinamieji - Mokomieji žaidimai. Dvejų metukų vaikų žaidimai. Žaidimų įtaka vaikui. Lavinamieji - Mokomieji žaidimai. Trejų metukų vaikų žaidimai. Žaidimų įtaka vaikui. Lavinamieji - Mokomieji žaidimai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-10-18
 • Žaidimas - auklėjamoji priemonė

  Žaidimas – darbo mokykla. Konstravimas – darbinio ugdymo forma. Žaidimų reikšmė vaikų ugdymui. Ką vaikai žaidžia?
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-02
 • Žaidimas - vaikų gyvenimo būdas ir pagrindinė veikla

  Tradiciniai vaikų žaidimai. Kūrybiniai vaikų žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis (judrieji, didaktiniai).
  Pedagogika, konspektas(3 puslapiai)
  2005-11-23
 • Žaidimas – savitikslė vaiko veikla vaikystėje

  Įvadas. Žaidimas – ypatinga veikla, kylanti iš vidinio impulso, veikti, bandyti tyrinėti. Žaidimas – vaiką labiausiai atitinkanti elgsenos forma skelbti apie savo prigimtį. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-09
Puslapyje rodyti po