Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žaidimas kaip imitavimo, intelektinės ir kalbos pratybos

  Įvadas. Žaidimo kilmė ir esmė. Žaidimo samprata. Žaidimas – poilsis ir malonumas. Žaidimas ir kultūra. Žaidimas – mokymasis iš patirties. Žaidimas – intelektinių fragmentų rinkimas. Žaidimas – spontaniška veikla. Žaidimas – vaikų ugdymo priemonė. Žaidimų skirstymas. Žaidimai lietuvoje. Išvados. Refleksija.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2011-09-08
 • Žaidimo įtaka muzikinėje veikloje

  Pranešimas apie žaidimo įtaką muzikinių užsiėmimų metu. Kauno lopšelio – darželio "Pagrandukas" muzikos pedagogės pranešimas. Muzikinės veiklos užsiėmimai. Ikimokyklinis ugdymas.
  Pedagogika, rašinys(4 puslapiai)
  2006-01-16
 • Žaidimų įtaka vaiko vaizduotės lavinimui

  Įvadas. Kas yra žaidimas? Žaidimų rūšys. Žaidimų įtaka vaiko vaizduotės lavinimui. Apklausa. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-04-26
 • Žaidimų planas

  Žaidimų planas savaitei. Pirmadienis. Žaidimo rūšis: judrusis žaidimas "Pereik liepteliu". Antradienis: Žaidimo rūšis: statybinis-konstrukcinis žaidimas "Vinguriukas upeliukas". Trečiadienis. Žaidimo rūšis: didaktinis žaidimas "Vandens sraigės". Ketvirtadienis: Žaidimo rūšis: siužetinis vaidmeninis žaidimas "Vandens Karalystėje". Penktadienis: Žaidimo rūšis: vaidybinis-inscenizacinis žaidimas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-11-08
 • Žaidimų reikšmė vaiko savikontrolės raidai

  Įvadas. Žaidimo samprata ir reikšmė vaiko raidai. Savikontrolė – savęs vertinimo išdava. Savęs vertinimo samprata ir reikšmė. Savikontrolės samprata ir reikšmė. Žaidimo reikšmė savikontrolės raidai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-01-08
 • Žaidimų taikymas pedagogikoje

  Įvadas. Žaidimas ir jo vieta šiuolaikinėje pamokoje. Žaidimų klasifikacija. Lietuvių liaudies (tradiciniai) žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis. Kūrybiniai žaidimai. Žaidimų taikymas gimtosios kalbos pamokose. Žaidimų taikymas mokant skaitymo. Žaidimų taikymas mokant rašybos. Žaidimų taikymo gimtosios kalbos pamokose tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimų rezultatai ir jų analizė. Mokytojų požiūris į žaidimų taikymą gimtosios kalbos pamokose. Mokinių požiūris į žaidimus gimtosios kalbos pamokose. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2006-11-01
 • Žaidimų terapija. Viduriniojo ikimokyklinio (4-5 metų) amžiaus vaikų žaidimai

  Įvadas. Žaidimas. Viduriniojo ikimokyklinio (4-5 metų) amžiaus vaikų žaidimai. Motorikos ugdymas. Smulkiosios motorikos lavinimas.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-17
 • Žaislai

  Įvadas. Žaislai ir jų įvairovė. Žaislų paskirtis. Trumpa žaislų istorija. Žaislų skirstymas. Žaislų laikymas. Kompiuteriniai žaislai. Televizijos įtaka ir koviniai žaidimai. Kaip teisingai parinkti vaikui žaislą? Žaislų sauga Lietuvoje. Žaislų saugos techninis reglamentas. Saugūs žaislai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-04-21
 • Žalingi moksleivių įpročiai: rūkymas, narkotikų ir alkoholio vartojimas

  Pagrindinės sąvokos. Įvadas. Problemos aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Hipotezė. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo struktūra. Alkoholio vartojimo paauglių tarpe priežastys. Rūkymo paauglių tarpe priežastys. Narkotikų vartojimo paauglių tarpe priežastys. Empirinio tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, tyrimas(12 puslapių)
  2008-05-28
 • Žingsniai į sėkmę su LOKI

  Įvadas. Projektinė idėja. Problema. Tikslas. Uždaviniai. Situacijos analizė. Projekto pristatymas. LOKI išsireiškimai. Laukiamas rezultatas.
  Pedagogika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-06
 • Žiniasklaidos įtaka asmenybės socializacijai

  Įvadas. Vaikas ir televizija. Ar pasaulį matome per žiniasklaidos akinius? Mama ar televizija? Žiniasklaida kaip rizikos veiksnys. Kokį poveikį daro televizija? Nuo ko priklauso vaiko agresyvumas? Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-17
 • Žiniasklaidos įtaka vaiko socializacijai

  Įvadas. Socializacijos samprata. Žiniasklaida kaip rizikos veiksnys. Smurtas spaudoje. Vaikas ir žiniasklaida. Teisinės nuostatos. Žiniasklaidos įtaka vaiko socializacijai. Vaiko interesai žiniasklaidoje. Ar pasaulį matome per žiniasklaidos akinius? Mama ar televizija? Patarimai kaip vaikams žiūrėti televizorių. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2006-08-13
 • Žmogaus biologija ir sveikata pamokos planas: Virškinimo sistema

  Pamokos tema: Virškinimas. Tikslas. Uždaviniai. Mokymo metodai. Organizavimas ir veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2007-06-13
 • Žmogiškųjų išteklių ugdymo svarba ir nuolatinio mokymo(si) organizavimas

  Įvadas. Žmogiškųjų išteklių mokymas(is)ir ugdymas. Mokymosi būdai. Ugdymas – profesinis tobulinimasis ir kvalifikacijos kėlimas. Švietimo plėtotė Lietuvoje. Besimokančios organizacijos bruožai. Žmogiškųjų išteklių didėjimo tendencijos Lietuvoje. Efektyvios švietimo naujovės Lietuvoje. Žmogiškųjų išteklių funkcijos. Lietuvoje tradicinė ekonomika virsta žinių ekonomika. Žmogiškųjų išteklių mokymo(si) organizavimo problemos ir kryptys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-27
 • Žmogus - didžiausia vertybė?

  Pranešimas studentams ir vyresnio amžiaus žmonėms apie tai, ar žmogus šiandieniniam pasaulyje didžiausia vertybė. Pranešimas. Eilėraštis. Grupinis darbas. Apibendrinimas.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-06-19
 • Žmogus kaip ugdytinis

  Įvadas. Žmogaus kaip ugdytinio samprata. Ugdytinis – ugdymo subjektas. Ugdytinių skirtybės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Žmogus kaip ugdytinis (2)

  Įvadas. Ugdymo samprata, reikšmė. Ugdymo subjektas- žmogus. Žmogus kaip ugdytinis. Žmogaus dvasios ugdymas. Žmogus - asmenybė ir individualybė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-26
 • Žodiniai mokymo metodai

  Įvadas. Žodinių dėstymo metodų bendrieji bruožai. Pagrindiniai žodinio dėstymo metodai. Pasakojimas. Pasakojimo etapai. Aiškinimas. Mokyklinė paskaita. Turinio reikalavimai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2007-09-03
Puslapyje rodyti po