Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbinė veikla vaikystėje

  Įvadas. Darbo reikšmė žmogaus gyvenime. Darbinio auklėjimo esmė, istorija, tradicijos. Darbinio auklėjimo uždaviniai. Ugdyti sąmoningą darbo poreikį. Mokyti dirbti. Diegti darbo kultūros įgūdžius bei įpročius. Pratinti taupiai ir rūpestingai elgtis su daiktais ir pinigais. Ugdyti darbui reikalingas asmenybės savybes. Darbinio auklėjimo metodai. Pavyzdys. Žodinis poveikis. Žaidimas. Darbiniai įpareigojimai. Skatinimai ir bausmės. Vaikų darbo rūšys. Pagrindiniai darbo pradmenys darželyje ir namuose. Darbas namie ir darželyje. Darbai gamtoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2008-05-22
 • Darbų pamokos planai: langas, langinės ir užuolaidos

  6 darbų temos: "Lango projektas-langas kaip suvenyras". Langų pavyzdžiai. "Rėmo kryžmės konstravimas". Kryžmės variantai. "Rėmo sujungimo būdai", "Palangė ir viršulangis", "Langinės", "Užuolaidos ir stiklo dekoras". Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Pedagogika, pavyzdys(24 puslapiai)
  2009-02-27
 • Darbų pamokos planas: erdvinis konstravimas

  Užduotis. Dirbinys iš šaknų ir šaknelių. Pagrindiniai pamokos tikslai. Metodai. Mokomosios priemonės. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Darbinė dalis. Baigiamoji dalis. Darbas iliustruotas paveiksliukais.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-03-18
 • Darželio vasaros užsiėmimų programa

  5-6 metų ir priešmokyklinė grupė. Data, laikas. Temos pavadinimas. Tikslai ir uždaviniai. Ugdomos kompetencijos. Vaikų veiksena. Priemonės.
  Pedagogika, pavyzdys(20 puslapių)
  2007-11-26
 • Das Erziehen der Kinder

  Das Erziehen der Kinder. Generationskonflikt. Die Zukunftspläne. Strafen der Kinder in der Familie.
  Pedagogika, konspektas(2 puslapiai)
  2005-11-28
 • Daugyba ketvirtoje klasėje

  Įvadas. Tikslas uždaviniai. Bendrųjų programų ir standartų apžvalga. Balčyčio didaktinė sistema. Daugybos savybių kartojimas, sakytinė daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Sumos dalybos iš skaičiaus taisyklės kartojimas, sakytinė dalyba iš vienaženklio skaičiaus. Daugyba iš 10. Daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Dauginimas iš 100 ir 1000. Dauginimas iš sandaugos. Dauginimas iš apvalių dešimčių. Apvalių skaičių daugybą rašytiniu būdu, nulius perkeliant į sandaugą. Dauginimo iš apvalių dešimčių, įgūdžių formavimo pamoką. Dauginimas iš dviženklio skaičiaus. Dauginimas iš sumos. Supažindinimas su rašytine daugyba iš dviženklio skaičiaus. Daugybos iš dviženklio skaičiaus gebėjimų ir įgūdžių formavimas. Daugybos iš dviženklio skaičiaus įtvirtinimas. Nežinomojo dauginamojo radimas. Istorinis aspektas. Senoviškas mokymas.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-07-16
 • Delinkvencijos prevencija ugdymo įstaigose

  Įvadas. Delinkvenciją įtakojantys veiksniai. Šeima. Mokykla. Užimtumas. Neformalios grupės. Žiniasklaida. Kriminalinės justicijos institucijos. Delinkvencijos prevencija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-14
 • Delinkventinės pedagogikos teorija

  Bausmės ir izoliacijos paradigma. Žeminimo procedūra institucijose. Humanistinis ugdymas ir socialinė integracija. Pedagogiškai sėkminga socializacija. Veiksmingą bendravimą skatinantys dalykai. Kaip prakalbinti vaikus. Ką apie tai galvoja vaikas. Būdai padedantys įveikti natūralius jausmus. Vaiko ir socialinio pedagogo bendravimo ypatumai. Pasitikėjimo pelnymas. Sutarties sudarymas. Tėvystės modeliai ir vaiko elgesio reakcijos. Veiksmingi darbo metodai su jaunais nusikaltėliais. Veiksniai apibūdinantys intervencijos programas, mažinantys nusikalstamumą. Metodų grupės. Dažniausi naudojami metodai. Paauglių psichologinio atsparumo ugdymo programa. Agresyvus vaikas. Pasyvi agresija. Delinkventinė pedagogika. Prevencinė pedagogika. Pagrindinės nusikalstamumo teorijos. Biologinė koncepcija. Ekonominė koncepcija. Kultūrinė teorinė koncepcija. Norminė koncepcija. Psichoanalizė. Socialinės kontrolės koncepcija. Socialinė mokymosi koncepcija. Socialinės struktūrinės koncepcijos. Dažniausiai naudojami metodai. Rizikos grupės vaikai. Nesėkminga identifikacija. Negatyvūs pokyčiai.
  Pedagogika, konspektas(19 puslapių)
  2006-04-27
 • Demokratija mokykloje

  Demokratija. Demokratijos idėja. Demokratija – valdymo forma. Demokratiška mokykla. Demokratijos modelis.
  Pedagogika, rašinys(4 puslapiai)
  2005-12-06
 • Demokratinio pilietiškumo ugdymas mokykloje: būklė ir tobulinimo kryptys

  Įvadas. Demokratinio pilietiškumo ugdymo teorinė apžvalga. Europos tarybos pozicija demokratinio pilietiškumo atžvilgiu. Demokratinis pilietiškumas Lietuvos švietimo reformos kontekste. Pilietinio ugdymo tikslai Lietuvos mokykloje. Pilietinio ugdymo sistema. Demokratinio pilietiškumo ugdymo struktūra Lietuvos mokyklose. Teisės aktai, reglamentuojantys pilietiškumo ugdymą. Demokratinio pilietiškumo ir pilietinio ugdymo sąvokų analizė. Pilietinio ugdymo metodai ir jų taikymas mokykloje. Žodiniai dėstymo metodai. Aktyvieji mokymosi metodai. Debatai kaip vienas iš būdų mokyti pilietiškumo. Demokratinio pilietiškumo ugdymo mokykloje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Mokytojų apklausa ir rezultatai. Išvados. Santrauka.
  Pedagogika, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2009-02-06
 • Demokratinio ugdymo samprata

  Demokratinis ugdymas. Mokytojų rengimas. Pilietinis ugdymas. John Dewey.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-12
 • Designing tasks for large classes

  Referatas anglų kalba. Užduočių skyrimas didelėse klasėse. Introduction. Teaching and management in large classes. Large classes and groups. Management in large classes. Teaching and learning strategies. Methods and styles Designing tasks. Developing integrated skills. Tasks on reading, listening, speaking and writing. Conclusions. Appendix (2).
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2007-08-30
 • Dešimtų klasių gimnazistų ir moksleivių profesinį orientavimą ir apsisprendimą įtakojančių veiksnių analizė

  Įvadas. Profesinio orientavimo ir profesinio rengimo teisės aktų apžvalga. Profesinio orientavimo įstaigų ir informacinių sistemų tinklo apžvalga. Profesinio orientavimo strategija. Asmenybės socialinė raida ir profesijos pasirinkimas. Savęs vertinimas ir pažangumas. Tyrimo metodikos. Tyrimo eiga. Tiriamųjų profesinių polinkių analizė. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(40 puslapių)
  2005-07-27
 • Detalus lietuvių kalbos pamokos aprašas: pasaka "Ežys ir kiškis"

  Klasė: II. Pamokos tema: Dzūkų pasakos "Ežys ir kiškis" sekimas. Mokymosi situacija: Mokiniai supažindinti su pasakos žanru ir žino, kuo pasakos sekimas skiriasi nuo pasakos skaitymo, taip pat yra skaitę pasakas vaidmenimis. Pamokos uždavinys: naudojant paveikslėlių seriją, skaitant pasaką vaidmenimis, išrašant reikšmingiausius veiksmo žodžius mokytis pasekti pasaką "Ežys ir kiškis". Reikalingos priemonės: Šataitės M. eilėraštis "Ežys", lapai su pasaka ir paveikslėlių serija. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-01-14
 • Detalus pamokos planas: Valstybės valdymo formos — parlamentinis ir prezidentinis valdymas

  Pamokos tema. Pamokos situacija. Motyvacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Pagrindinės sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimo sistema. Išplėstinis pamokos planas. Įžanginė pamokos dalis (parengimas). Pamokos temos paskelbimas (suvokimas). Naujos temos nagrinėjimas (supratimas). Probleminių klausimų mokiniams uždavimas. Prezidentinio, parlamentinio ir pusiau prezidentinio valdymo bruožai. Prezidentinio, parlamentinio ir pusiau prezidentinio valdymo palyginimas (įtvirtinimas). Apibendrinimas, rezultatų taikymas, pamokos užbaigimas.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2009-03-28
 • Didactic

  Didaktikos konspektas anglų kalba. Defining methodology MFLT (why what how). Methodology syllabus. General areas of teacher concern at the lesson. T-L interaction model in the present day. Implications for the T (iceberg metaphor). 3 P’s and stages in other types of lesson models. Describing teachers. Describing learners. Grammar translation vs audiolingualism. Traditionalism vs the communicative approach in foreign language teaching. Communicative competence. The approach adopted to foreign language learning. General competences. Communicative language competences. General didactic and subject-principles in MFL teaching. Aims and objectives in MFL teaching. The components of content of MFL teaching at school. The "future" curriculum in MFL teaching. The principled approach in syllabus design. The four communicative skills: processes, situations, tasks. Communicative language processes. Language use: situations, text-types and activities in speech and writing. Communicative language activities and strategies. Task description. The three language knowledge areas (vocabulary, grammar, pronunciation) as a component of content. General notions and specific topic areas (based on "Threshold level 1990"). Language/communicative functions in MFL teaching. Teaching how to learn+learner training. Reading is 1 of the 4 communicative skills. The process of teaching reading in the classroom. Teaching the productive skills (speaking and writing) at school. Stages in the process of writing and the role of feedback in the process of writer training. Project work in the learning-centered classroom. Criteria for textbook evaluation and selection. Role of assessment in language learning. Kinds of assessment. Stages in progress test development. Types of assessment. Kinds of test and their general characterictics. Criterion-referenced vs norm-referenced assessment. Foreign language teaching and learning versus testing. Models of teacher learning and major theories of teaching. Sample Professional Profile of the European Language Teacher (ELT).
  Pedagogika, konspektas(48 puslapiai)
  2006-11-13
 • Didaktika

  PowerPoint pristatymas. Didaktika. Didaktikos apibrėžimas. Požiūriai į didaktikos sampratą. Didaktikos struktūra. Didaktikos objektas. Mokymasis. Šiuolaikinė ir klasikinė didaktika. Svarbu, kad. J. A. Komenskis ir V. Ratkė. Kai kurių šiandieninių mokslininkų didaktikos apibūdinimas. P. Jucevičienės. Trumpos išvados.
  Pedagogika, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-05-09
 • Didaktika - mokymo mokslas ir menas

  Įvadas. Mokymo praktika kaip menas (pedagogika). Pedagoginio pašaukimo reikšmė mokymo sėkmei. veiksmingas mokymas ir jį lemiančios sąlygos. Mokytojo raidos modeliai.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2008-11-21
 • Didaktika — mokymo mokslas

  Įvadas. Mokymo teorijos raida. Žymiausieji užsienio didaktai. Mokymo turinio raida. Mokymo turinys senosios kultūros šalyse. Viduramžių ir vėlesnių laikų mokyklos mokymo turinys. Mokymo uždaviniai. Didaktikos turinys. Mokymo teorija — mokslas ir menas. Šiuolaikinės didaktikos samprata. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-17
 • Didaktika (3)

  Didaktika jos objektas ir sąvokos. Kas yra didaktikos objektas? Pagrindinės didaktinės sąvokos. Kas yra didaktikos pradininkas? Kuo skiriasi mokymas nuo auklėjimo? Kas yra mokymo pagrindai? Ką jie tiria? Mokymosi ir mokymo ryšys. Didaktiniai principai. Reikšmingos šių dienų Komenskio idėjos. Tradicinės ir šiuolaikinės didaktinės nuostatos. Ugdymo kritinis mastymas. Sisteminis požiūris į mokymą. Ką reiškia sistema? Kas sudaro didaktinę sistemą ir koks ryšys tarp sistemos elementų? Koks ryšys tarp didaktikos dėsnių ir principų? Didaktiniai principai. Mokymo principai. Kas padeda realizuoti didaktikos principus? Nurodykite ir pagrįskite šių principų ryšius: moksliškumo-prieinamumu; teorijos praktikos ryšio-išmokimo tvirtumu. Kokia turi būti sąlyga, kad mokymo principai būtų veiksmingi? Koks didaktikos principas reikalauja tarp dalykinių ryšių? Mokymo tikslai. Mokymo tikslai. Kas sąlygoja tikslus? Kuo mokytojams yra naudingi Bloom'o mokymo tikslų taksonomija? Kokie reikalavimai yra keliami tikslams? Santykis tarp pedagogo ir ugdytinio. Mokymo turinys. Kas yra mokymo turinys? Mokymo turinio formos. Kokie esminiai šiuolaikinės pamokos bruožai? Mokymo metodai. Kas yra metodas? Netradiciniai mokymosi metodai. Mokymosi priemonės. Vertinimas. Kas yra vertinimo sistema? Kokios yra vertinimo rūšys? Vertinimo funkcijos.
  Pedagogika, špera(10 puslapių)
  2006-11-24
Puslapyje rodyti po