Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gimtosios kalbos svarba ir ugdymo galimybės vaikystėje (2)

  Įvadas. Gimtosios kalbos reikšmė. Vaikų kalbos ugdymo tikslai, turinys, metodai ir principai. Vaikų kalbos ugdymo tikslai. Kalbos ugdymo turinys. Kalbos ugdymo metodai. Kalbos ugdymo principai. Išvados. Priedai (1).
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2007-10-30
 • Gimtosios kalbos svarba ir ugdymo galimybės vaikystėje (3)

  Įvadas. Gimtosios kalbos svarba. Apibendrinimas. Gimtosios kalbos ugdymo galimybės vaikystėje. Gimtosios kalbos ugdymo kryptys. Gimtosios kalbos ugdymas šeimoje. Gimtosios kalbos ugdymas darželyje. Apibendrinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-03-14
 • Gyvenimo būdo pasirinkimą sąlygojantys veiksniai

  Įžanga. Gyvenimo būdo pasirinkimą sąlygojantys veiksniai. Mityba. Sveikos mitybos principai. Mitybos taisyklės. Sveikata. Visuomenės sveikatos priežiūros principai. Įprotis. Asmens higienos įpročiai. Fizinio aktyvumo įpročiai. Aplinka. Religija. Religijos esmė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-21
 • Gyvenimo įgūdžių ugdymo svarba vaiko gyvenime

  Įvadas. Gyvenimo įgūdžių ugdymo svarba vaiko gyvenime. Gebėjimo išreikšti savo nuomonę įpročių ugdymas. Pamokėlių pavyzdžiai. Pirmokams. Penktokams. Vienuoliktokams. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-16
 • Grįžtamumo ryšys auklėjimo procese. Išsiauklėjimo tyrimas ir lygiai

  Auklėjimas. Auklėjimo vyksmas. Tėvų auklėjamosios pareigos. Šeima. Mokykla. Grįžtamoji informacija. Tyrimas. Tyrimo objektyvumas. Vertinimas. Auklėjimo rezultatai. Išsiauklėjimo lygiai. Pedagoginė diagnostika.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-11
 • Grupės aplinka ir 2-3 metų vaikų elgesys

  Įvadas. Mažų vaikų elgesio ypatumai ugdymo institucijos grupėje. Antrų ir trečių metų vaikų elgesio ypatumai. Vaikų konfliktų grupėje problema. Aplinkos poveikis ir vaikų elgesys. 2-3 m. Vaikų elgesys grupėje mokslo metų pradžioje. Tyrimo metodika. 2–3 metų vaikų elgesio grupėje ypatumai. Vaikų konfliktai. Mergaičių ir berniukų elgesys. Savaitės dienos ir vaikų elgesys. Išvados. 2-3 m. Vaikų elgesio priklausomybė nuo grupės aplinkos kaitos. Grupės aplinkos kaitos projektas. Vaikų konfliktai. Mergaičių ir berniukų elgesys. Savaitės dienos ir vaikų elgesys. Išvados. 2–3 m. Vaikų elgesys grupėje mokslo metų pabaigoje. Tyrimo metodika. 2–3 metų vaikų elgesio grupėje ypatumai. Vaikų konfliktai. Mergaičių ir berniukų elgesys. Savaitės dienos ir vaikų elgesys. Išvados. 2–3 m. Vaikų elgesio priklausomybė nuo grupės aplinkos kaitos. Grupės aplinkos kaitos projektas. Vaikų konfliktai. Mergaičių ir berniukų elgesys. Savaitės dienos ir vaikų elgesys. Išvados. Eksperimentinės ir kontrolinės grupių lyginamoji analizė. Išvados. Pedagogų nuomonė apie vaikų elgesio problemas grupėse. Išvados. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2).
  Pedagogika, diplominis darbas(75 puslapiai)
  2008-02-04
 • Grupiniai metodai

  Įvadas. Mokymosi samprata ir procesas. Mokymosi metodai. Metodų klasifikacija. Metodų pasirinkimo kriterijai. Grupiniai metodai. Mokytis atrasti padeda darbas grupėse. Grupiniai metodai – aktyvūs mokymo metodai. Mokymasis bendradarbiauti. Grupinių metodų pavyzdžiai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-06
 • Hiperaktyvus vaikas

  Hiperaktyvumas ir hiperaktyvus vaikas. Hiperaktyvus (pernelyg aktyvus) vaikas. Hiperkinezinis sutrikimas. Hiperaktyvumo priežastys įvairios. Situacija šeimoje. Norint padėti vaikui, reikia padėti visai šeimai. Situacija mokykloje. Hiperaktyvių vaikų gydymas. Pagrindinės korekcinės veiklos kryptys. Vyraujantis teigiamas emocinis tonas santykiuose su vaiku pasiekimas. Skatinimo ir bausmių sistema vaiko elgesiui mokykloje ir namuose reguliuoti turi būti. Mokykloje. Namie. Hiperaktyvių mokinių mokymas. Kaip sudaryti mokymuisi tinkamas sąlygas. Kaip duoti užduotis? Kaip hiperaktyvūs mokiniai turi atlikti užduotis? Kaip modifikuoti hiperaktyvių mokinių elgesį ir pagerinti jų savęs vertinimą? Vadovas mokytojui darbe su hiperaktyviais vaikais. Kitos rekomendacijos mokymo ir auklėjimo procese. Šeimos konsultavimas. Hiperaktyvių vaikų problemos ir jų įveikimo būdai įvairiame amžiuje. Gydymas vaistais. Mityba. Sutrikimo eiga ir prognozė.
  Pedagogika, referatas(25 puslapiai)
  2006-09-08
 • Hodegetika

  Auklėjimas. Ugdymas. Lavinimas. Mokymas. Saviaukla, savišvieta, saviugda.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-15
 • Hodegetika (2)

  Hodegetikos sąvoka. Auklėjimo paskirtis. Sampratos (asmeninės auklėjimo sampratos, auklėjimo aktualumas). Auklėjimo proceso struktūra: išorinė ir vidinė: kokie komponentai sudaro šias struktūras ir kaip jie tarpusavy susiję, kurie svarbiausi? Auklėjimo tikslai ir uždaviniai kaip esminis auklėjimo komponentas: jų esmė, rūšys ir kokie auklėjimo tikslai itin aktualūs šiame laikmetyje. Auklėjimo turinys: vertybių vieta jame ir kokios vertybių sistemos gali sudaryti auklėjimą. Vertybių internacionalizacija: jos reikšmė bei esmė, rūšys, lygiai, raiška. Auklėjimo principai: esmė, paskirtis, sistema (mūsų sistema). Pasirinkite 2 – 3 principus, apibūdinkite jų esmę ir paaiškinkite, kaip jie taikomi socialiniame darbe. Auklėjimo metodai: esmė, paskirtis (kam?), rūšys. Pasirinkite 2-3 dialogo ir 2-3 monologo metodus ir paaiškinkite, kaip jie taikomi socialiniame darbe. Kokius metodus laikytume itin aktyviais. Dorinis auklėjimas: paskirtis, tikslas, turinys, metodai, principai, problemos. Socialinis auklėjimas: paskirtis, tikslas, turinys, metodai, principai, problemos. Tautiškas, tautinis, patriotinis ir nacionalinis auklėjimas Jovaišos požiūriu: paskirtis, tikslas, turinys, metodai, problemos. Pedagoginis bendravimas: jo esmė ir reikšmė, pedagoginis bendravimas ir santykiai. Konfliktiški santykiai ir konfliktų sprendimo būdai.
  Pedagogika, konspektas(25 puslapiai)
  2006-11-05
 • Hodegetika (3)

  Hodegetikos sąvoka. Auklėjimo proceso esmė. Auklėjimo apibrėžimai (definicijos). Auklėjimo proceso struktūra. Auklėjimo proceso ypatumai. Bendra auklėjimo metodų samprata. Ugdymo priemonės. Auklėjimą reguliuojantys principai. Auklėjimo formos. Auklėjimo formų klasifikavimo problema.Papildomo ugdymo sistemos samprata. Neformalus ugdymas. Klasės ir mokyklos bendruomenės santykiai. Klasės bendruomenės raida. Klasės ir mokyklos bendruomenės savivalda, jos organizavimas ir veikla. Auklėjimo per pamokas reikšmė, uždaviniai ir kryptys. Auklėjimo per pamokas veiksniai ir jų realizavimas. Internalizacijos reikšmė ir esmė. Internalizacijos ir auklėjimo ryšys. Vertybių internalizacijos mechanizmai. Įsisąmoninta ir neįsisąmoninta internalizacija.
  Pedagogika, špera(7 puslapiai)
  2008-05-23
 • Hodegetika (4)

  Rodomieji metodai, jų taikymas. Santykiniai metodai. Veikdinamieji auklėjimo metodai. Stimuliaciniai auklėjimo metodai, reikalavimai jiems. Auklėjamųjų renginių pasirinkimų kriterijai. Renginio struktūra. Žaidimai. Mugės, labirintai. Konkursai ir viktorinos, jų vedimas. Televizijos, filmų, spektaklių, parodų lankymas ir aptarimas. Ekskursijos, turistiniai žygiai, išvykos, kelionės. Disputas. Klasės susirinkimas. Radijas, mokinių spauda. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Vaiko auklėjimo šeimoje tikslas ir uždaviniai. Auklėjimo šeimoje metodai. Tėvo ir motinos vaidmuo auklėjant vaikus. Šeimyninių santykių įtaka auklėjant vaikus. Vaikų auklėjimas nepilnoje šeimoje. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos. Pedagoginio tėvų švietimo formos. Vadovavimas mokinių saviauklai. Saviauklos samprata. Saviauklos būdai. Saviauklos sąlygos. Saviauklos turinys. Klasės auklėtojo asmenybės savybės. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos. Pedagoginio tėvų švietimo formos. Vadovavimas mokinių saviauklai. Saviauklos samprata. Saviauklos būdai. Saviauklos sąlygos. Saviauklos turinys. Klasės auklėtojo asmenybės savybės. Auklėtojo veiklos tikslai, uždaviniai ir ypatumai. Klasės charakteristika.
  Pedagogika, konspektas(13 puslapių)
  2009-01-26
 • Hodegetika (5)

  Auklėjimo samprata. Auklėjimo proceso specifika, struktūra, ypatumai. Auklėjamosios situacijos,jų organizavimas. Auklėtojo ir auklėtinio sąveikos ypatumai. Auklėjimo proceso psichologiniai pagrindai (internalizacijos procesas). Grįžtamasis ryšys auklėjimo procese. Išsiauklėjimo tyrimas, lygiai. Auklėjimą įtakojantys veiksniai. Bendrieji principai ir jų reikšmingumas auklėjimui. Specifinių auklėjimo principų apžvalga. Auklėjimo metodų bendra apžvalga. Rodomieji auklėjimo metodai. Sakytiniai auklėjimo metodai. Veikdinamieji auklėjimo metodai. Stimuliavimo metodai, jų klasifikacija, įvairovė. Auklėjimo formos, jų įvairovė. Etinis pokalbis, jo organizavimo metodika. Disputo organizavimo metodika. Žaidimai, jų įvairovė. Konkursai ir viktorinos. Auklėjamosios ekskursijos ir jų organizavimas. Auklėjimo turinio samprata. Požiūriai į vertybes. Dorinis ugdymas: tikslas, uždaviniai, turinys. Idealai ir jų reikšmė ugdant asmenybę. Pavyzdžio metodas. Įpareigojimai: reikšmė ir rūšys. Pilietiškumo ugdymo esmė ir samprata. Etninis ugdymas mokykloje. Tautinis ir tarptautinis ugdymas mokykloje. Politinis ugdymas. Estetinis vaikų auklėjimas. Klasės bendruomenė: samprata,santykiai, struktūra. Klasės bendruomenės vystymosi stadijos. Vadovavimas klasės bendruomenei. Klasės auklėtojas:veiklos uždaviniai ir funkcijos. Klasės auklėtojo veiklos kryptys. Auklėjamojo darbo planavimas ir vadyba. Klasės auklėtojo ir šeimos bendradarbiavimas. Mokinių saviugda: samprata, rūšys ir kryptys. Saviugdos metodai. Vadovavimas mokinių saviugdai. Papildomasis vaikų ugdymas: samprata ir sistema.
  Pedagogika, špera(17 puslapių)
  2012-01-12
 • Hodegetika. Auklėjimo vertybės

  Įvadas. Hodegetikos sąvoka. Auklėjimo priemonės. Vertybių samprata. Vertybių sistemos. Vertybės Lietuvos mokyklos ugdymo turinyje. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-02-27
 • Homeschooling

  Mokymas namuose. Darbas anglų kalba. 5 tips for the homeschooling parent. How to start a homeschooling group in your area. Education: 10 great homeschool group activities! Is home schooling for you? Home schooling, is it for you? Free home school curriculum. Home schooling vs. public schools. Tips for stay-at-home parents: Are you capable of home schooling your children? American home schooling. Homeschooling benefits: why would parents want to take on the task of educating their children from home? More and more are. Here are the reasons why. Homeschooling teaching techniques: What is unschooling? Home schooling Tips: Lessons to bring education to life.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-29
 • Homoseksuali partnerystė

  Šeimos pedagogikos ir psichologijos referatas. Įvadas. Homoseksualumo samprata. Požiūriai į homoseksualią partnerystę. Homoseksualų teisių pripažinimas. Homoseksualų šeimos. Nusikaltimai prieš homoseksualus. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2011-06-02
 • Humanistinė ugdymo koncepcija

  Filosofijos esė: Priimtiniausia man ugdymo koncepcija — humanistinė. Humanistinė ugdymo koncepcija.
  Pedagogika, rašinys(4 puslapiai)
  2012-03-26
 • Humanistinio ugdymo teorija

  Žmogaus ugdymas nuo kūdikystės. Ugdymas mokykloje. Individualus žmogaus vystymasis.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2007-04-05
 • Humanistinis ugdymas

  Įvadas. Humanistinės pažiūros į asmenybę ir jos ugdymą. Susiliejantis ugdymas. Humanistinio ugdymo privalumai. Idiografinis vertinimas. Humanistinio ugdymo problematika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-13
 • Humaniškas ugdymas

  Įvadas. Humanistinės pažiūros į asmenybę ir jos ugdymą. Humanistinio ugdymo privalumai. Humanistinio ugdymo problematika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-23
Puslapyje rodyti po