Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Humanizmo vertybės šiandieninėje mokykloje

  Esė apie šiandieninę mokinių padėtį mokykloje per humanizmo prizmę.
  Pedagogika, esė(6 puslapiai)
  2006-09-25
 • Idealaus mokytojo modelis

  Įvadas. Mokytojo samprata. Mokytojo vaidmenys. Mokytojo dvasinių ir fizinių savybių svarba ugdymo procese. Mokytojo asmenybė – jos pažinimas. Mokytojo darbo klaidos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-19
 • Idealaus mokytojo modelis (2)

  Įžanga. Dėstymas. Pageidaujamos savybės.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-12
 • Idealaus mokytojo modelis (3)

  Įvadas. Sėkmingas mokymas. Idealaus mokytojo savybės. Mokytojo savybės trukdančios mokiniams. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-05
 • Idealus mokytojas

  Įvadas. Mokytojo samprata. Būtinos mokytojo savybės. Teigiamo klimato kūrimas klasėje. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-06-20
 • Idealus pedagogas ir pedagoginio darbo sunkumai

  Įvadas. Idealus pedagogas. Mokytojų darbo intensyvinimas. Bendradarbiavimas. Kodėl mokytojas jaučia kaltę? Mokinių elgesio problema. Mano nuomonė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-21
 • Įdomios chemijos eksperimentų reikšmė formaliame chemijos mokyme (VIII – X klasės) kaimo mokykloje

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Įdomiosios chemijos eksperimentų taikymas 8-10 klasėje. Sunokusių obuolių atpažinimas. Savaiminis parafino užsidegimas. Metalų ir nemetalų įsiliepsnojimas. Cheminis kiaušinio virimas. Anglies oksidas (IV) kyla laiptais. Mėlynių antpilas. Tirpalų spalvos pasikeitimas neutralizacijos metu. Tirpalų spalvos pasikeitimas tiriant IA gr. Me savybės. Spalvotas popierius dega įvairiomis spalvomis. Skraidanti konservų dėžutė. Sidabro druskų gavimas. Originalus kiaušinis. Spalvotas fontanas. Išvados. Summary. Padėka.
  Pedagogika, diplominis darbas(18 puslapių)
  2009-03-07
 • Ikimokyklinė pedagogika

  Ikimokyklinės pedagogikos sąvokos. Ikimokyklinio ugdymo reformos priežastys, kaitos kryptys. Individualios autorinės programos. Integruotas ugdymas. Kūrybinis-kompleksinis ugdymas. Vaikų veiklos kampeliai, jų privalumai. Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo ypatumai. Priešmokyklinis ugdymas. Vaiko brandumas mokyklai. Šeimos ir vaikų darželio sąveika. ALF ir Egmonto Petersono fondų projektas. R. Štainerio ir Montessori lyginamoji analizė. Žaidimų samprata, kilmė ir reikšmė. Žaidimai su taisyklėmis. Didaktiniai žaidimai. Žaidimų klasifikacija. Kūrybiniai vaikų žaidimai. Šeimos funkcijos.
  Pedagogika, špera(3 puslapiai)
  2005-06-10
 • Ikimokyklinė pedagogika (2)

  Ugdymas. Ikimokyklinė pedagogika. Priešmokyklinis ugdymas. Papildomas ugdymas. Ugdymo(si) pakopa. Programa. Integruota programa. Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos paskirtis. Pedagogas. Ugdytinis. Į vaiką orientuota grupė. Priešmokyklinio ugdymo siekiamybė. Priešmokyklinio ugdymo tikslas. Priešmokyklinio ugdymo turinys. Priešmokyklinio ugdymo kryptys ir metodai. Ikimokyklinė pedagogika. Pedagoginis tyrimas. Senoji kryptis. Naujoji kryptis. Ikimokyklinio ugdymo istorinės ištakos. Priešmokyklinio ugdymo istorija Lietuvoje.
  Pedagogika, špera(7 puslapiai)
  2005-12-19
 • Ikimokyklinės ugdymo sistemos. Konceptualieji ir praktiniai pagrindai

  Įvadas. "Valdorfo" pedagogika. Nuo ugdymo prie saviugdos. Vaikščiojimas, kalbėjimas, mąstymas – trys pagrindinės vaiko vystymosi fazės. Meilė – pagrindinis ugdymo principas. Vaikui skleistis reikia laiko ir erdvės. Žaidimas – rimtas vaiko darbas. "Vėrinėlis" programa. Vaikų ugdymo darželyje tikslai. Ikimokyklinio ugdymo principai. Ikimokyklinukas – individas, asmuo. Interjeras ir daiktinė aplinka grupėje, darželyje. Jo teritorija. "Gera pradžia" programa. Požiūris į "gera pradžia" ugdymą. Trys pagrindiniai programos "gera pradžia" principai. Tikslai. "M. Montessori" programos principai. Metodo pagrindai. Montesoriška auklėtoja. Tyla. Juslių lavinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-04
 • Ikimokyklinio amžiaus vaiko emocinė, psichinė, psichosocialinė raida

  Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų bruožai. Trimečių bruožai. Keturmečių bruožai. Penkiamečių bruožai. Pagrindiniai veiksniai įtakojantis ikimokyklinuko emocinę, psichinę, psichosocialinę raidą. Emocinė raida. Psichinė raida. Psichosocialinė raida. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-15
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų analizė

  Įvadas. Dėstymas. Darbo tikslas: Ištirti ikimokyklinio amžiaus vaikų pasakojimus, juos užrašyti, aprašyti daromas kalbos klaidas. Uždaviniai. Praktinė dalis. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (pasakojimai).
  Pedagogika, uždavinys(6 puslapiai)
  2008-05-16
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų fobijos

  Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės. Fobijos. Atsiskyrimo fobijos. Socialinės fobijos. Specifinės fobijos. Kaip sumažinti vaikų fobijas. Fobijų gydymas. Kad vaikas nebijotų sutramdykite savo baimę. Baimė - natūralus jausmas. Vaiko baimę paversk žaidimu. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-09
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ugdymas draminėje veikloje

  Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo samprata. Dramos meno poveikis visuminiam vaiko ugdymui. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo drama ypatumai, pedagoginės sąlygos. Vaikų vaidybos mokėjimų formavimo ypatumai ikimokykliniame amžiuje. Pagrindiniai dramos mokymo būdai ikimokykliniame amžiuje. Vaidybiniai žaidimai – vienas iš svarbiausių dramos mokymo būdų. Pagrindinių vaidybos elementų reikšmė formuojant ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimus. Vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas su teatrinėmis lėlėmis. Teatro (dramos) meno reikšmė vaikų meninės raiškos ugdymui. Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidinimo kūrimo ypatumai. Tyrimo organizavimas, rezultatų analizė. Išvados. Santrauka.
  Pedagogika, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2006-06-07
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų skatinimas dailei

  Vaikai 2-6 m. Įžanga. Dėstomoji dalis. Ikimokyklinio amžiaus vaikų skatinimas dailei. Vaikų dailės dalyko samprata. Dailės mokymo organizavimas. Kūrybinės atmosferos sudarymas. Kūrybos rezultato emocinis išgyvenimas. Kūrybinių sugebėjimų ugdymas. Dailės pamokų struktūra ir planavimas. Skatinimo būdai vaikų dailės veiklai. Vaikų dailės galerija. Neįgalių vaikų kūryba ir skatinimo būdai dailės veiklai. Vaikų dailės veikla namuose ir specializuotose įstaigose. Vaikų kūryba priklausomai nuo jų amžiaus. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-10-09
 • Ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų skaitymo skatinimas – nacionalinio lygmens

  Darbo pavadinimas. Recenzuojamo darbo aktualumas, novatoriškumas. Programos privalumai. Programos tikslas ir uždaviniai. Programos turinys. Tikėtina(-os) kompetencija(-os). Programos dalyviai. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės. Programos lektorių darbo patirtis ir kompetencijos. Programos trūkumai. Išvados.
  Pedagogika, recenzija(3 puslapiai)
  2009-06-29
 • Ikimokyklinio ugdymo švietimo sistemų lyginamoji analizė: 1918-1940 metais ir 1990-2003 metais

  Švietimo politika. 1918-1940 metų apžvalga. 1990-2003 metų apžvalga. Įstaigų tinklas ir jas lankantys vaikai. 1918-1940 metų apžvalga. 1990-2003 metų apžvalga. Pedagogai. 1918-1940 metų laikotarpio pedagogai, jų išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas. 1990-2003 metų laikotarpio pedagogai, jų išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas. Ugdymo turinys metodai ir priemonės 1918-1940 metų analizė. 1990-2003 metų analizė. 1918-1940 metų ir 1990-2003 metų ikimokyklinio ugdymo sistemų panašumai ir skirtumai.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2005-11-07
 • Ikimokyklinis ugdymas

  Knygų, mokslinių straipsnių, ugdymo metodikų analizė. Grabauskienė A. "Vaikų darbinės veiklos organizavimas ikimokyklinėse įstaigose". G. Campbell R. "5 vaikų meilės kalbos". Kendall F. "Ypatingi tėvai - ypatingi vaikai". Fizinis vaikų ugdymas. Protinis vaikų ugdymas. Dorovinis vaikų ugdymas. Teaching Your Child Healthy Hygiene Habits. Straipsnio "Teaching Your Child Healthy Hygiene Habits" ("Vaiko sveikų higienos įpročių mokymas") analizė. Separation Anxiety. Straipsnio "Separation Anxiety" ("Išsiskyrimo nerimas") analizė. Your Child's Intelligence Type. Straipsnio "Your Child's Intelligence Type" ("Tavo vaiko intelekto tipas") analizė. Iš žurnalo "Child education" straipsnių analizės.
  Pedagogika, namų darbas(37 puslapiai)
  2008-02-04
 • Ikimokyklinis ugdymas (2)

  Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo samprata ir tikslai. Sėkmingo ugdymo pagrindai. Sveikata – nuo mažens ugdytina gyvenimo vertybė. Ugdytojų santykis su vaiku. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Pasaulio pažinimo būdai. Gimtoji kalba. Pažinimas stebint, tyrinėjant, išgyvenant, vertinant. Žaidimas ir darbo pradmenys. Menas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-03-18
 • Ikimokyklinis ugdymas (3)

  Įžanga. Ikimokyklinuko kultūringo elgesio ugdymas principų pagalba. Auklėjimo stiliaus įtaka ikimokyklinuko kultūringam elgesiui. Savitarna, savitvarka ir savimoka. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-10-27
Puslapyje rodyti po