Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pedagoginės sąveikos psichologiniai aspektai

  Įvadas. Pedagogikos ir psichologijos sąveika. Mokytojų savybių įtaka mokiniams. Mokytojo asmeninės savybės. Mokytojos savęs vertinimas. Mokytojo tolerancija. Pedagogo empatiškumo pasekmės. Mokymasis per pamoką. Pagrindinės psichologijos kryptys pamokoje. Vadovavimas klasei. Klasės atmosfera. Mokymosi aplinka ir motyvacija. Mokinių motyvacija. Mokytojo elgesio įtaka mokiniams. Mokinių ir mokytojų tarpusavio sąveika. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-09-20
 • Pedagoginiai bendravimo kultūros reikalavimai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Pedagogų vertinimas pagal kriterijus . Bendravimo barjerai . Pedagogo bendravimo kultūra . Bendravimo darna. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-01-05
 • Pedagoginiai invariantai

  PowerPoint pristatymas. Selestenas Frenė. Vaiko esybė yra tokia pat kaip suaugusiojo. Tai, kad žmogus aukšto ūgio, dar nereiškia, kad jis pranašesnis už kitus. Vaiko elgesys mokykloje priklauso nuo jo psichinės struktūros ir sveikatos. Niekas – nei vaikas, nei suaugęs – nemėgsta, kad jam būtų įsakinėjama. Niekas nemėgsta rikiuotis pagal komandą, nes tai reiškia pasyvų paklusimą kito nuomonei. Žmogus nemėgsta atlikti darbų "lazdos varomas", net jei darbas jam nėra nemalonus; pasipriešinimą gimdo prievartos naudojimas. Kiekvienas žmogus nori pats rinktis užsiėmimą, netgi kai šis nėra jam naudingas. Niekas nemėgsta dirbti tuščiai, kaip robotas, atlikti jam svetimus ir nesuprantamus veiksmus, aklai paklusti svetimo valiai. Svarbu, kad kiekvienas darbas būtų motyvuotas. Galas scholastikai. Kiekvienas žmogus nori sėkmės. Nesėkmė žlugdo darbą ir slopina entuziazmą. Natūralus vaiko užsiėmimas – ne žaidimas, o darbas. Efektyviausias žinių perėmimo būdas – ne stebėjimas, ne aiškinimas ir ne demonstravimas, o eksperimentavimas – natūralus ir universalus pažinimo metodas. Atmintis, kurią mokykla taip garbina, yra vertinga, jei padeda eksperimentuoti. Žinios įgyjamos eksperimentuojant, o ne išmokstant atmintinai taisykles ar dėsnius. Iškalti juos atmintinai – tai panašu į arklio kinkymą vežimo gale. Vaikas nemėgsta klausytis aiškinimų ex cathedra. Vaikas nepavargsta nuo darbo, kuris atitinka jo gyvenimo poreikius. Niekas – nei vaikas, nei suaugęs – nemėgsta prižiūrėtojų ir bausmių. Tai žmogaus žeminimas, ypač jei tai daroma viešai. Pažymių rašymas ir mokinių klasifikavimas – klaidinga nuostata. Stenkimės kuo mažiau kalbėti. Vaikui nepatinka dirbti "avių bandoje", kur kiekvienas privalo paklusti "piemeniui".Jis nori dirbti individualiai ar kolektyviai, jei vyrauja bendradarbiavimo atmosfera. Klasėje svarbu palaikyti tvarką ir drausmę. Bausmė – visuomet klaida. Ji žemina ir trukdo siekti tikslų. Ji – kraštutinė priemonė. Perpildyta klasė – visuomet pedagoginė klaida. Šiuolaikinė didelių mokyklos kompleksų (kombinatų) kūrimo koncepcija veda prie mokinių ir mokytojų susvetimėjimo. Tik demokratiška mokykla – demokratinės visuomenės pamatas.
  Pedagogika, pristatymas(38 skaidrės)
  2007-12-05
 • Pedagoginiai reikalavimai laisvalaikio organizavimui

  Įvadas. Pedagogikos apibūdinimas kultūros darbe. Pedagoginiai tyrimai kultūros darbe. Ugdymo objektas - žmogus. Kultūros darbuotojas – ugdytojas. Mokymo uždaviniai kultūrinėje veikloje. Auklėjimo uždaviniai kultūrinėje veikloje. Laisvalaikio organizavimo ypatumai. Kultūros darbuotojo vaidmuo organizuojant laisvalaikį. Pedagoginiai reikalavimai laisvalaikio organizavimui. Išvados ir siūlymai.
  Pedagogika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-29
 • Pedagoginio bendradarbiavimo veiksniai ir sistema

  Įvadas. Sąveikaujančios sistemos, įtakojančios žmogaus formavimąsi. Pedagoginio bendradarbiavimo sistema. Pedagoginių sistemų plėtros kryptys. Mokytojo asmenybė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-02
 • Pedagoginio poveikio būdai

  Įvadas. Mokinių teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Mokymosi ir nesimokymo motyvacija. Reikminė mokymosi motyvacija. Kognityvinė mokymosi motyvacija. Emocinė mokymosi motyvacija. Ugdymui įtakos turintys veiksniai. Biopsichiniai veiksniai. Gamtiniai ir socialiniai veiksniai. Tautiniai ypatumai. Veikla. Jos tipai. Bendravimas. Mokymosi motyvacijos teoriniai pagrindai. Mokymą(si) skatinantys būdai. Susipažinimo būdai. Sudominimo būdai. Relaksacijos būdai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2010-03-25
 • Pedagoginio poveikio būdai ir jų taikymo sąlygos

  PowerPoint pristatymas. Sąvokos samprata. Pedagoginio poveikio būdų grupės. Pačių pedagoginio poveikio būdų yra daug. Kuo daugiau treneris jų taiko, tuo jam lengviau dirbti. Labiausiai paplitę ir dažniausiai vartojami. Pasitikėjimas. Moralinis rėmimas. Patarimas. Įtikinimas. Įtaiga. Netiesioginis poveikis. Skatinimas. Moralizavimas. Pagyrimas. Apdovanojimas. Užuomina. Ironija. Širdgėlos reiškimas. Pastaba. Perspėjimas. Neigiamas reagavimas. Sutramdymas. Sprogimas. Pasmerkimas. Bausmė. Pedagoginio poveikio būdų taikymo sąlygos.
  Pedagogika, pristatymas(29 skaidrės)
  2010-11-30
 • Pedagoginio tyrimo samprata

  Tyrimo programa. Kiekybinis ir kokybinis tyrimas. Kiekybinio ir kokybinio požiūrio į pedagoginį tyrimą ypatumai. Kiekybinis požiūris. Kokybinis požiūris. Tyrimo kokybės klausimas. Pedagoginis tyrimas ir etikos klausimas. Savikontrolės užduotys.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2007-11-08
 • Pedagoginis darbas

  Įvadas. Kūrybiškumo mokytojo darbe apraiškos. Pedagoginis darbas – ypatinga kūrybinės veiklos forma. Psichologai ir pedagogai apie mokytojo kūrybiškumą. Pageidaujami reikalavimai mokytojui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-06-03
 • Pedagoginis meistriškumas

  Įvadas. Pedagoginio poveikio būdai. Poveikio būdų įvairovė. Pedagoginių poveikio būdų taikymo sąlygos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-11-22
 • Pedagoginis meistriškumas (2)

  PowerPoint pateiktis. Pedagoginė veikla. Pedagogo veikla. Pedagogo profesinės savybės. Treneris ir jo veikla. Trenerio pedagoginis meistriškumas. Pedagogo autoritetas. Pagrindiniai pedagoginio meistriškumo struktūros dėmenys yra. Pedagoginį meistriškumą lemia gebėjimas. Pedagoginis taktas – ypatinga pedagoginio meistriškumo sąlyga. Reikšmingi ir specialūs mokytojo gebėjimai. Mokytojų pasitenkinimas darbu. Mokytojo pašaukimas.
  Pedagogika, pristatymas(33 skaidrės)
  2011-01-06
 • Pedagoginis pašaukimas

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. L.Jovaiša atskleidė mokytojų, turinčių tam tikrą pašaukimą, profesinės veiklos bruožus. Mokytojų, turinčių pedagoginį pašaukimą, charakterio bruožai. L.Jovaiša taip pat išskyrė pedagoginiam pašaukimui būdingus ugdytojo būdo bruožus. Mokytojų, turinčių pedagoginį pašaukimą, vertybės pagal L.Jovaišą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-01
 • Pedagoginis procesas

  Pedagoginis procesas. Pedagoginių santykių pobūdis. Lietuvos pedagogai. Mokytojas. Mokytojo darbo sėkmė. Mokytojo kūrybingumas.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-29
 • Pedagoginis tėvų švietimas mokykloje

  Įvadas. Pedagoginės tėvų pareigos. Šeima ir mokykla. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas. Klasės auklėtojo ir tėvų bendravimas. Pedagoginis tėvų švietimas. Individualūs pokalbiai. Paskaitos. Klausimų-atsakymų vakarai (popietės). Tėvų susirinkimai. Disputai. Atvirų durų dienos. Netradicinis pedagoginis tėvų švietimas. Dalykiniai žaidimai. Reglamentuotos diskusijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2006-04-01
 • Pedagoginis tyrimas: Dailės ir vizualinės raiškos galimybės dramos būrelio veikloje

  Įvadas. Problemos aktualumas. Bendrosios ir specialiosios literatūros analitinė apžvalga. Meninio ugdymo turinys. Dailės ugdymo turinys kumečių pagrindinėje mokykloje. Meninis ugdymas Simno specialiojoje internatinėje mokykloje. Mokinių žinių ir supratimo apie meną tyrimas. Tyrimo rezultatai ir analizė. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Siūlymai menų bloko mokytojams ir specialiesiems pedagogams. Priedas (anketa).
  Pedagogika, tyrimas(34 puslapiai)
  2006-10-31
 • Pedagoginis tyrimas: Projektinės veiklos vertinimas

  Anketa. Projektinės veiklos vertinimas. Projektinė veikla Mano mokykloje. Tyrimo aktualumas. Anketos analizė. Tyrimo išvados. Pasiūlymai.
  Pedagogika, tyrimas(10 puslapių)
  2007-03-28
 • Pedagoginis trenerio meistriškumas

  Treneris. Trenerio darbo specifika. Trenerio asmenybė. Trenerio darbo turinys. Trenerio kūrybiškumas. Trenerio pedagoginė erudicija.
  Pedagogika, referatas(3 puslapiai)
  2005-11-21
 • Pedagoginių veiksnių įtaka mokiniui

  Įvadas. Pedagoginių veiksnių įtaka pradinuko ugdymui. Mokymosi motyvacija. Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai ir skatinimas. Vertinimas. Kūrybiškumas. Mokymo metodai. Netradiciniai mokymo metodai. Pagrindinės psichologijos kryptys pamokoje. Bendravimo poreikis. Valdžios poreikis. Palankumo poreikis ir kitokie individo motyvai. Socialinių įgūdžių valdymas. Mokyklos socialinis klimatas. Pedagoginių, socialinių, psichologinių veiksnių įtakos tyrimas pradinuko ugdymui. Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Pedagogika, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2008-04-28
 • Pedagogo asmeniniai ir profesiniai bruožai

  Pedagogo asmeniniai ir profesiniai bruožai. Motyvacija. Kvalifikacija.
  Pedagogika, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-20
 • Pedagogo asmens savybių svarba moksleivių ugdymui

  Įvadas. Mokytojo asmens savybės ir veikla. Pedagoginis pašaukimas ir pedagogo priedermės. Pedagoginiai gebėjimai. Mokytojo, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimas. Pedagogo kūrybiškumo reikšmė ugdymo procesui. Mokytojo nuolatinio tobulėjimo svarba. Darbo metodika. Darbo rezultatai ir aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-01
Puslapyje rodyti po