Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pradinis ugdymas Lietuvoje

  Mokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pradinis ugdymas grindžiamas šiais principais. Keliami pagrindiniai uždaviniai. Pradinio ugdymo turinys sudaromas remiantis šiais principais. Pradinio ugdymo metodai. Pradinio ugdymo įgyvendinimas. Kalbų mokėjimas ir ankstyvasis užsienio kalbos ugdymas.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-19
 • Pradinių klasių mokinių dėmesingumo skatinimas

  Pradinių klasių mokinių dėmesio ypatumai, veiksniai turintys įtakos mokinių dėmesingumui: aplinka, mokytojas, mokymo proceso planavimas ir organizavimas, mokinių dėmesingumo skatinimo būdai: sudominimas, pamoka, pabaiga.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2005-03-03
 • Pradinių klasių mokinių iš globos namų diagnostika mokykloje

  Įvadas. Globos įstaigų samprata. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Tyrinėtos globos institucijos. Vaikų socializacijos proceso ypatumai. Mokinių raidos ir santykių ypatumai. Psichologinės ir pedagoginės adaptacijos problemos. Globos vaikų metodologiniai tyrimo duomenys. Respondentų nuomonės apie mokinius. Tiriamųjų savęs vertinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2006-01-17
 • Pradinukas. Pedagoginė ir psichologinė pusės

  Vaiko vystymasis. Pradinukų mokymo reikšmė bei mokymosi motyvacija. Pradinuko fiziniai ir psichiniai ypatumai. Vaiko sugebėjimų lavinimas.
  Pedagogika, rašinys(5 puslapiai)
  2007-05-24
 • Pradinukų fizinis ugdymas

  Jaunesnysis mokyklinis amžius. Fiziologiniai ir psichiniai procesai. Pradinukų mankštinimasis. Fizinis ugdymas. Kūno kultūros pamokos. Judėjimo veikla. Kūno kultūros pertraukėlės. Judriosios pertraukos. Aktyvus poilsis.
  Pedagogika, rašinys(3 puslapiai)
  2005-10-27
 • Pradinukų savęs vertinimas ir pasitikėjimas savimi per kūno kultūros pamokas

  Pradinių klasių mokinių teigiamo savęs vertinimo ir pasitikėjimo savimi ugdymo ypatumai per kūno kultūros pamokas. Įvadas. Savęs vertinimo samprata. Savęs vertinimo lygiai. Pasitikėjimo savimi apibūdinimas. Nepasitikėjimas savimi. Netikras pasitikėjimas savimi. Tikrasis pasitikėjimas savimi. Savęs vertinimo ir pasitikėjimo savimi svarba per kūno kultūros pamokas. D. Bogdanovos ir J. Kiseliovo metodika. H. Rozenbergo metodika. V. Stolino metodika. J. Kiseliovo pasitikėjimo savimi vertinimo skalė "Termometras". Pasiūlymai.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-09-17
 • Pragmatizmas ir konstruktyvizmas ugdyme

  PowerPoint pristatymas. Pragmatizmas. Pirmtakai. Kas yra pragmatizmas? Konstruktyvizmas. Kostruktyvistinės pažinimo teorijos filosofijoje. Ištakos. Konstruktyvizmas pedagogikoje.
  Pedagogika, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-01-03
 • Pragmatizmas ir konstruktyvizmas ugdyme (2)

  Darbo tikslas: Išanalizuoti pragmatizmo ir konstruktyvizmo reikšmes ugdyme. Ugdymo procesas. Pragmatizmas ugdyme. Konstruktyvizmas ugdyme. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-02-02
 • Praktikos ataskaita: lopšelis-darželis "Pasaka"

  Ikimokyklinio ugdymo bandomoji ataskaita. Įvadas. Formalieji duomenys apie ugdymo įstaigą: ikimokyklinio ugdymo programos tiekėjas Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė". Svarbiausia pareiga: Mažų vaikų ugdymas. Profesinė kompetencija. Kurti vaikui sąlygas pajusti savo galimybes ir vertę individualizuojant ugdymą. Tirti vaikų poreikius. Atpažinti ligas, kuriomis dažniausiai serga vaikai, atpažinti sergantį vaiką. Valdyti ugdymo aplinkos kūrimo būdus, tinkamus tiek visai grupei vaikų, tiek kiekvienam vaikui. Atpažinti ugdytinio šeimos ypatumus, atsižvelgti į vaiko ugdymo šeimoje specifiką, vaiko individualumą. Planuoti sistemingai plėsti bendrąją kultūrinę, socialinę ir profesinę kompetenciją. Išvados.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2010-06-15
 • Praktikos ataskaita: sporto pedagogika

  Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos pirmoji užduotis. Futbolas. Struktūra. Panevėžio miesto SMĮ Futbolo mokykla. 2004 m. – 2005 m. Sporto mokymo grupių ir moksleivių skaičiaus struktūra. LFF organizacinė struktūra. Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos antroji užduotis. Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos trečioji užduotis. Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos pirmoji užduotis. Kulturizmas. Struktūra Kultūrizmo ir klubo " Geležiniai žmonės". Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos antroji užduotis. Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos trečioji užduotis. Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos ketvirtosios užduoties forma. Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos penktoji užduotis. Futbolo lyginamoji analizė su užsienio klubais.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2006-10-17
 • Praktikos ataskaita: Švenčionių vidurinė mokykla

  Įvadas. Švenčionių vidurinės mokyklos analizė. Švenčionių vidurinės mokyklos ugdymo funkcijos. Švenčionių vidurinės mokyklos registracijos pažymėjimas. Švenčionių vidurinės mokyklos darbuotojai. Švenčionių vidurinė mokykla - socialinės pagalbos koordinatorė. Veikla praktikos metu. Atliktų tyrimų rezultatai. Tyrimas: tarpusavio bendravimo problema Švenčionių vidurinėje mokykloje. Tyrimas: moksleivių tėvų apklausa dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir prevencijos. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (2).
  Pedagogika, praktikos ataskaita(28 puslapiai)
  2008-03-05
 • Pramoginio renginio scenarijus

  Laisvalaikio edukologijos referatas. Įvadas. Renginio samprata. Pramoga. Pramogos samprata. Pramogos reikšmė vaiko gyvenime. Pramoginių renginių teikiama nauda. Scenarijus. Scenarijaus samprata. Scenarijaus rūšys. Režisūrinis sumanymas. Montažas. Režisūrinis sprendimas. Scenarijaus planas. Reikalavimai renginio scenarijui parengti. Scenarijaus rengimo klaidos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2011-07-04
 • Pratimai ir grafiniai darbai kaip mokymo metodai

  Įvadas. Pratimai ir grafiniai darbai. Pratimų esminiai bruožai. Sėkmingo pratimų panaudojimo aspektai. Grafiniai darbai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-10-16
 • Prenatalinis ugdymas

  Įvadas. Muzikinio poveikio gyvajai aplinkai jėga. Prenatalinio muzikinio poveikio esmė. Prenatalinio muzikinio ugdymo galimybės. Prenatalinio muzikinio ugdymo poveikis psichofiziniam vystymuisi. Psichinio vystymosi etapai. Kinestetinio (judėjimo) vystymosi etapai. Prenatalinio muzikinio ugdymo rezultatai. Muzikinis sveikatos modeliavimas. Mamos muzikos mokykla. Prenatalinis muzikinis ugdymas – pirmasis vaiko dorinimo etapas. Prenatalinis ugdymas – talentingų vaikų formavimo galimybė. Išskirtinių gabumų vaikai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-06-16
 • Prevencinė veikla: Mokyklos vaidmuo narkomanijos prevencijoje

  Įvadas. Narkomanijos priežastys. Statistika. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybinė programa. Lietuvos Respublikos (LR) švietimo įstatymas. Prevencinis darbas mokykloje. Tėvų atsakomybė. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos (LR) administracinių teisės pažeidimų kodekso. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-09
 • Prevencinės pamokėlės prieš rūkymą planas

  Rūkymas – dar viena žala mūsų organizmui. Tema. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-06-04
 • Prevencinio renginio planas: alkoholio žala ir pasekmės žmogaus organizmui

  Klasė. Vieta. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės. Situacija. Pasiruošimas renginiui. Renginio struktūra. Įvadinė dalis. Pagrindinė renginio dalis. Baigiamoji renginio dalis.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2009-03-02
 • Priesagos mokymas

  PowerPoint pristatymas. Žodžio priesaga. priesagų rašyba. Pasakyk kuo daugiau žodžių su priesagomis. Parašykite, kodėl žvėrys neatėjo statyti namo. Pedagoginė pertraukėlė. Pagal pateiktus žodžius papasakoti trumpą istoriją. Pabrauktus žodžius parašyk su priesaga.
  Pedagogika, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-04-01
 • Priešdiplomės praktikos ataskaita: specialioji mokykla-darželis "Versmė"

  Įvadas. Bendros žinios apie įstaigą. Teikiamos paslaugos rūšis bei charakteristika. Įstaigos veiklos organizavimo principai. Įstaigos pasiekimai. Įstaigos organizacinė valdymo sistema. "Versmės" mokyklos-darželio paslaugų išlaidų struktūros analizė. Paslaugų rinkodara. Priėmimo sąlygos. Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Rinkos tyrimas. Įstaigos darbuotojų ir paslaugų vartotojų susisteminimas bei įvertinimo kriterijų aspektų analizė. Baigiamosios praktikos įgyvendintų tikslų analizė. Praktikos metu atlikti darbai. Išvados.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2007-06-18
 • Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos saugojimo kompetencijos plėtotė

  Priešmokyklinio ugdymo technologijų referatas. Įvadas. Sveikatos saugojimo kompetencija – kas tai? Priešmokyklinio amžiaus vaikų fiziniai gebėjimai. Sveikatos saugojimo ir judėjimo kompetencijos ugdymas(is). Judėjimo skatinimo būdai. Aplinkos priemonių skatinamas judėjimas. Kūrybinė improvizacija judesiu. Klausimų sprendimas kūrybiniu judesiu. Eksperimentavimas judesiu ir judėjimu, tyrinėjant ir tobulinant savo kūno fizines galimybes. Išbandyti įvairius judesius kojomis, rankomis, visu kūnu vietoje. Tradiciniai žaidimai ir žaidimai su taisyklėmis (ypač judrieji). Supratimo apie sveikatą ugdymo būdai. Įdomesnės ugdymo formos. Išvados. PowerPoint pristatymas (15 skaidrių).
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2012-02-22
Puslapyje rodyti po