Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aukštesniųjų klasių mokytojo praktikos dokumentacija

  Dailės pamokos išplėstinis planas. Geografijos pamokos išplėstinis planas. Lietuvių kalbos pamokos išplėstinis planas. Biologijos pamokos išplėstinis planas. Istorijos pamokos išplėstinis planas. Matematikos pamokos išplėstinis planas. Pedagoginės veiklos savianalizė. Dailės pamokos stebėjimo protokolas. Renginio analizė. Matematikos teminis planas lapkričio – gruodžio mėnesiais.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(27 puslapiai)
  2009-04-10
 • Baigiamoji pedagoginė praktika: lopšelis-darželis "Pasakaitė"

  Įvadas. Kodelčiukų grupė. Veiklos sritis – globodamas ir ugdydamas vaiką. Profesinė kompetencija 1. Žinoti esminius vaiko poreikius, jų tenkinimo ir poveikio būdus bei galimybes, gebėti taikyti šias žinias ugdymo procese. Išmanyti vaikų raidos sutrikimo, kompensacijos, korekcijos, reabilitacijos metodus bei gebėti juos taikyti ugdymo procese. Profesinė kompetencija 3. Išmanyti vaiko raidos ypatumus ir specifinius poreikius, gebėti šias žinias taikyti ugdymo procese. Žinoti ikimokyklinio amžiaus vaiko pažintinės, socialinės, emocinės, fizinės raidos prielaidas, dėsningumus bei raišką. Profesinė kompetencija 4. Gebėti puoselėti vidines vaiko galias, lemiančias normalią jo asmenybės raidą. Išmanyti ugdymo proceso specifiką, jo paskirtį, prasmę, galimą poveikį ir rezultatus. Profesinė kompetencija 5. Kurti vaiko prigimtį, atitinkančią ir fizines bei dvasines jo galias stimuliuojančią aplinką. Žinoti ir gebėti taikyti stimuliuojančios, funkcionalios, estetiškos vaikų ugdymo aplinkos kūrimo bendruosius principus ir jos kūrimo variantus skirtingose ugdymo sistemose. Veiklos sritis – bendraudamas ir bendradarbiaudamas su tėvais, globėjais, kitais pedagogais ir įvairiomis institucijomis. Gebėti planuoti, vykdyti ir analizuoti profesinius taikomuosius tyrimus. Gebėti pažinti ugdytinio šeimą, jos gyvenimo būdą, tradicijas ir atsižvelgti į vaiko ugdymo šeimoje specifiką, vaiko įgytą patyrimą, įpročius, nuostatas. Žinoti pagrindinius paramos šeimai būdus ir paramą teikiančias institucijas. Veiklos sritis – sąveikaudamas su ugdytiniais ir ugdytojais. Profesinė kompetencija 13. Gebėti dirbti komandoje. Sugebėti kartu su kitais suinteresuotais ugdytojais svarstyti įvairias profesinės srities problemas. Veiklos sritis – tobulindamas profesinę kompetenciją. Profesinė kompetencija 15. Gebėti tobulėti ir keistis kūrybiškai reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius ir siekiant būti aktyviu pokyčių dalyviu. Domėtis švietimo naujovėmis bei kūrybiškai jas taikyti pedagoginiame darbe. Išvados. Priedai (Pirštukų dainelė, Stebėjimo protokolas).
  Pedagogika, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2010-11-22
 • Bausmės ir nuobaudos pedagoginiame procese

  Įžanga. Asmenybės formavimasis ir bausmės. Bausmės ir jų klasifikacija. Auklėjimo proceso aspektai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-16
 • Bausmių panaudojimo auklėjant ikimokyklinio amžiaus vaiką šeimoje reikšmė

  tikslas yra atskleisti bausmių panaudojimo auklėjat vaiką šeimoje problemos ypatumus, įvykdant šiuos uždavinius. Uždaviniai: Pateikti ikimokyklinio amžiaus vaiko auklėjimo ypatumus; Apibrėžti bausmės samprata bei rūšis; Išsiaiškinti bausmių taikymo sąlygas; Pateikti galimą bausmių poveikį.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-18
 • Bendraamžių grupės įtaka vaiko socializacijai

  Įvadas. Socializacijos samprata. Ugdymo institucijų įtaka pasirenkant draugus. Formalusis poveikis. Neformalus poveikis. Bendraamžių grupė. N atvejo analizė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-10-22
 • Bendradarbiavimas grupės ar komandos veikloje

  Įvadas. Socialiniai įgūdžiai. Grupinio/ komandinio darbo elementai. Grupinio darbo priežastys. Komandinio darbo pranašumas. Empirinis tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-13
 • Bendradarbiavimo kompetencijos ugdymo ypatumai pradinėje mokykloje

  Įvadas. Bendradarbiavimo kompetencijos ugdymo pradinėje mokykloje teoriniai aspektai. Mokymosi bendradarbiaujant istorinė raida užsienio šalyse. Bendradarbiavimo ugdymas Lietuvoje. Mokymosi bendradarbiaujant ypatumai pradinėje mokykloje. Bendradarbiaujančių grupių samprata. Grupių mokymo tikslai ir sudarymo principai. Bendradarbiaujančios grupės ypatumai ir sąlygos. Bendradarbiaujančių grupių vertinimai. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Mokymosi bendradarbiaujant metodai. Tyrimo organizavimas ir rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (3).
  Pedagogika, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2008-04-29
 • Bendravimas (10)

  Įvadas. Bendravimo psichologija. Tarpasmeninio bendravimo aspektai. Bendravimo būdai. Kalbėjimas. Klausymas. Bendravimas grupėse. Bendravimo menas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(28 puslapiai)
  2007-03-27
 • Bendravimas ir bendradarbiavimas ugdymo procese

  Įvadas. Mokytojo ir mokinio bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė ugdymo procesui paauglystėje. Netinkamas mokytojo ir mokinio bendravimas ir bendradarbiavimas. Tinkamas mokytojo ir mokinio bendravimas ir bendradarbiavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-04-04
 • Bendravimas vaikystėje ir paauglystėje kaip ugdymo proceso dalis

  Įvadas. Tikslas: Paaiškinti kaip vaikas bei paauglys yra ugdomas per bendravimą. Vaiko ugdymo institucija – šeima. Mokykla – vaiko ugdymo institucija. Paauglystė. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-09-28
 • Bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų ugdymas

  Įvadas. Darbo tikslas – paanalizuoti gebėjimų bendradarbiauti ugdymą, pedagoginį bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo gebėjimai. Dešimt punktų, padedančių dirbti grupėse. Pagrindiniai mokymosi bendradarbiaujant elementai. Mokinių socialinių įgūdžių ugdymas. Pedagoginis bendradarbiavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-31
 • Bendravimo pedagogika

  Bendravimo samprata, pagrindiniai principai. Saliutogenėzė. Pedagoginio vadovavimo stiliai. Tėvų vadovavimo/elgesio su savo vaikais stilius. Kaip rengti ir skaityti mokslinį pranešimą/straipsnį, darbą. Menas kalbėti prieš auditoriją. Pagrindiniai bendravimo tipai. Mokinių pageidavimai mokytojui ir jų psichologinis pagrindimas. Mokinių pageidavimai mokytojui ir jų psichologinis pagrindimas. Netinkamo elgesio tikslai, asmeninės logikos vaidmuo elgesiui Pedagoginis bendradarbiavimas susidūrus su mokinių netinkamu elgesiu. Amžiaus tarpsnių bendravimo pedagogika. Suaugusiųjų ir paauglių bendravimo ypatumai – sėkmės ir nesėkmės. Neigiami vertinimai bausmės ir asmenybės formavimasis. Kai kurie bendravimo su asocialiais paaugliais ypatumai. Socialinė baimė. Mokinių pasiekimo baimė. Atskirų mokinių tipų bendravimo ypatumai. Socialinio suvokimo klaidos. Baimė, savęs vertinimas ir elgesys. Neverbalinis bendravimas. Kalbėjimas ir klausymasis. Jaunojo mokytojo pedagoginio bendravimo sunkumai arba klaidos. Konfliktai ir jų sprendimas. Poreikis bendrauti. Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai ir jų ugdymas.
  Pedagogika, konspektas(28 puslapiai)
  2005-06-20
 • Bendražmogiška dorybė — pagarba, jos ugdymas

  Įvadas. Pagarbos sąvoka ir samprata. Pagarbos ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-13
 • Bendri kūno kultūros išsilavinimo standartai

  Lietuvos kūno kultūros akademija. Bendri išsilavinimo standartai. Ugdymo pasiekimų standartų samprata. Pagrindiniai ugdytini moksleivių bendrieji gebėjimai. Svarbiausios išsilavinimo standartų funkcijos. Išsilavinimo standartų sandara. Valstybiniai kūno kultūros standartai.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-27
 • Bendrieji auklėjimo metodai, formos ir priemonės

  Auklėjimo sąvoka. Bendrieji auklėjimo metodai. Rodomieji auklėjimo metodai. Teigiamų pavyzdžių demonstravimas. Pavyzdžio metodika. Sakytiniai auklėjimo metodai. Monologo metodika. Anticipacija. Auklėjamoji konsultacija. Tikinimo metodas. Dialogo metodika. Veikdinimo metodika. Auklėtinių veiklos ir santykių organizavimas. Stimuliaciniai metodai. Renginio metodika. Reikalavimo metodas. Auklėjimo formos. Rodomosios auklėjimo formos. Sakytinės auklėjimo formos. Nesusirinkiminio arba negrupinio pobūdžio sakytinės auklėjimo formos. Veikdinamosios auklėjimo formos. Auklėjimo priemonės. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-06-03
 • Bendrieji ir didaktikos principai

  Bendrieji principai pagal T. Stulpiną ir jų analizė stebėtos pamokos pagrindu. Humanizavimo principas. Demokratizavimo principas. Tautiškumo principas. Diferencijavimo principas. Integravimo principas. Kompleksiškumo principas. Veiklos principas. Teigiamo emocinio fono principas. Didaktikos principai pagal T. Stulpiną ir jų analizė stebėtos pamokos pagrindu. Mokymo moksliškumo principas. Sistemingumo ir nuoseklumo principas. Sąmoningumo ir aktyvumo principas. Mokymo vaizdumo principas. Teorijos ir praktikos ryšio principas. Žinių tvirtumo principas. Mokymo prieinamumo principas. Mokymo metodai.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2010-05-11
 • Bendrieji mokymo ir mokymosi klausimai

  Įvadas. Pagrindinės didaktikos sąvokos. Išmokimo rūšys. Išmokimo formos. Mokymo ir mokymosi tikslai. Pažinimo tikslai. Lavinimo tikslai. Auklėjimo mokant tikslai. Mokymo uždaviniai. Mokymo proceso komponentai. Mokymosi veiksniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-04
 • Bendrieji pedagogikos pagrindai. Didaktika

  Edukologija ir pedagogika. Jų objektai ir šakos. Ugdymas ir kitos pagrindinės pedagoginės sąvokos. Pedagogikos mokslo raida. Žymesnieji pedagogai. Asmenybės vystymasis ir ugdymas, ugdymo vieta ir vaidmuo asmenybės raidoje. Ugdymo veiksniai ir veikėjai. Ugdytinis, jo pažinimo svarba ugdymo procese. Šių dienų vaikas, laikmečio įtaka jo savijautai ir asmenybei. Lietuvos švietimo sistema, svarbesnieji jos raidos etapai. Pedagogikos mokslinio tyrimo metodai. Didaktika. Didaktikos samprata. Senoji ir šiuolaikinė didaktika. Mokymo procesų esmė: struktūra, grandys, funkcijos. Išorinės ir vidinės sėkmingo mokymo sąlygos. Mokymo principai kaip pedagoginė problema. Didaktikos samprata (senoji ir šiuolaikinė didaktika). Valstybiniai dokumentai, reglamentuojantys ir atskleidžiantys ugdymo turinį. Vadovėliai, kaip valstybinis dokumentas, didaktiniai reikalavimai jiems. Mokymo metodai ir būdai, jų klasifikacijos problema.
  Pedagogika, konspektas(18 puslapių)
  2009-03-24
 • Bendrieji ugdymo principai

  Bendrieji principai. Humanizavimo principas. Demokratizavimo principas. Tautiškumo principas. Diferencijavimo principas. Integravimo principas. Kompleksiškumo principas. Veiklos principas. Teigiamo emocinio fono principas.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-10-13
 • Bendroji pedagogika

  Pedagogikos mokslo samprata, esmė ir raida. Pagrindinės pedagogikos mokslo sąvokos. Pedagogikos mokslų šakos. Didaktikos samprata ir esmė. Mokymo ir mokymosi struktūra ir tikslai. Mokymo tipai ir kryptys. Mokymo metodai. Mokymo metodų klasifikacija. Mokymo formos. Mokymosi veiksniai. Mokymosi metodai. Ugdymui įtakos turintys kiti svarbesni veiksniai. Auklėjimo samprata užsienyje ir Lietuvoje. Auklėjimo esmė, paskirtis. Auklėjimo vieta ugdymo sistemoje ir auklėjimo vyksmo ypatumai. Auklėjimo tikslai. Auklėjimo uždaviniai. Auklėjimo metodai. Auklėjimo veiksniai. Auklėjimo principai ir rezultatyvumas. Auklėjimo organizavimo formos. Auklėjimo priemonės.
  Pedagogika, špera(9 puslapiai)
  2006-09-27
Puslapyje rodyti po