Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sporto šventės išplėstinis planas

  Forma. Idėja. Auditorija. Vieta. Trukmė. Tikslas. Uždaviniai. Pasiruošimas renginiui. Renginio eiga. Numatomi rezultatai.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2007-11-03
 • Sportuojančių ir nesportuojančių mokinių asmenybės ypatumai: savęs vertinimas, motyvacija, vertybinės orientacijos

  Įvadas. Asmenybės savęs vertinimo ir pasiekimų lygis. Asmenybės savęs vertinimas ir mokymosi efektyvumas. Asmenybės vertybinės orientacijos, sąsajos su savęs vertinimu. Amžiaus ir lyties ypatumai vertinant mokinių požiūrį į sportą. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2008-12-01
 • Srautinio grupinio ir srautinio ratinio metodų esmė, organizavimo ir metodikos ypatumai

  Įvadas. Ratinis grupinis metodas. Tradicinės ir netradicinės pamokų skirtumai. Kaip taikyti darbo grupėmis metodą. Organizavimo ir metodikos ypatumai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-07
 • Stasys Šalkauskis apie pilnutinį žmogaus ugdymą

  Įvadas. Bendrieji ugdymo pagrindai. Pilnutinio ugdymo principai. Pilnutinio ugdymo sistema. Ugdomojo veikimo priežastys. Ugdymo tikslai ir idealai. Ugdytinis. Ugdymo veiksniai. Ugdomosios gėrybės. Ugdymo uždaviniai. Sisteminiai ugdymo uždaviniai. Aktualieji ugdymo uždaviniai. Fizinio lavinimo principai. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-23
 • Statistinė apklausa: vaikų žaidimai

  Vaikų apklausa apie žaidimus. Tavo nuomone, kas tai yra žaidimas? Kokius žaidimus žaidžiate namie, kieme? Kokius žaidimus žaidžiate per pamokas? Kokius žaidimus žaidžiate pertraukų metu? Kokie žaidimai labiausiai patinka? Kaip manote, kas būtų, jei nebūtų žaidimų? Darbas iliustruotas diagramomis.
  Pedagogika, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Stebėtų pamokų protokolai

  6 stebėtų pamokų protokolai. Stebėtos pamokos protokolas. Klasė. Pamokos tema. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Pamokos eiga. Struktūrinės dalys, laikas . Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos. Stebėtos pamokos protokolas. Klasė. Pamokos tema. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Pamokos eiga. Struktūrinės dalys, laikas. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos. Stebėtos pamokos protokolas. Klasė. Pamokos tema. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Pamokos eiga. Struktūrinės dalys, laikas. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos. Stebėtos pamokos protokolas. Klasė. Pamokos tema. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Pamokos eiga. Struktūrinės dalys, laikas. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos. Stebėtos pamokos protokolas. Pamokos tema. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Pamokos eiga. Struktūrinės dalys, laikas. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos. Stebėtos pamokos protokolas. Pamokos tipas. Metodai. Pamokos eiga. Struktūrinės dalys, laikas. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2008-05-23
 • Straipsnio analizė: "Suaugusiųjų mokytojo išskirtinumas ir vaidmuo aukštesniųjų liaudies mokyklų veikloje"

  PowerPoint pristatymas. Nagrinėjamo straipsnio tikslas. Kas yra aukštesniosios liaudies mokyklos (ALM) mokytojas? Darbo metodai aukštesniojoje liaudies mokykloje (ALM). Aukštesniosios liaudies mokyklos (ALM) mokytojų išsilavinimas(I). Aukštesniosios liaudies mokyklos (ALM) mokytojų išsilavinimas (II). Aukštesniosios liaudies mokyklos (ALM) dirbančių mokytojų kompetencija. Aukštesniosios liaudies mokyklos (ALM) mokytojų motyvacija. ALM mokytojų požiūris į besimokančiųjų skaičių įtakojančius faktorius. ALM mokytojų lūkesčiai (I). ALM mokytojų lūkesčiai (II). Mokytojų požiūris į ALM išskirtinumą. Besimokančiųjų požiūris į ALM išskirtinumą. Besimokančiųjų įvardinami ALM trūkumai. Besimokančiųjų pasirinkimas mokytis aukštesniojoje liaudies mokykloje (ALM). Besimokančiųjų požiūris į aukštesniosios liaudies mokyklos (ALM) mokytojus. Aukštesniosios liaudies mokyklos (ALM) perspektyvos.
  Pedagogika, pristatymas(18 skaidrių)
  2009-12-31
 • Straipsnio analizė: A. Juodytė "Vaikystė kaip socialinė negalė: mitologizuoto diskurso konstravimas ir sklaida socialinėje-pedagoginėje realybėje"

  A. Juodytės straipsnio "Vaikystė kaip socialinė negalė: mitologizuoto diskurso konstravimas ir sklaida socialinėje–pedagoginėje realybėje" esė. Esė tikslas yra įvaldyti ir suprasti mokslinio stiliaus A. Juodaitytės straipsnį bei apipavidalinti mokslinį tekstą, jį suprasti ir mokėti interpretuoti, bei ugdyti gebėjimą tinkamai dirbti su moksline literatūra.
  Pedagogika, esė(6 puslapiai)
  2009-06-29
 • Straipsnio analizė: A. Srėbaliūtė "Studijų kainų galvosūkis"

  Agnės Srėbaliūtės straipsnio "Studijų kainų galvosūkis" esė.
  Pedagogika, esė(2 puslapiai)
  2009-06-29
 • Suaugusiojo socialinė raida: draugystė

  Įvadas. Tikslas - pabandyti išsiaiškinti, kokią vietą suaugusio socialinėje raidoje užima draugystė. Draugystės samprata ir esmė. Artimų ryšių ir atsitiktinių kontaktų skirtumai. Artimos draugystės funkcijos. Draugystės ir giminystės ryšys. Lyčių skirtumai. Draugiškų ryšių raida gyvenimo eigoje. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-11-04
 • Suaugusiųjų įtaka vaiko asmenybės formavimuisi

  Įvadas. Suaugusiųjų įtaka vaiko asmenybės formavimuisi. Asmenybės sąvoka. Šeimos ir aplinkos įtaka vaiko asmenybės vystymuisi. Pirmųjų gyvenimo metų krizė. Trečiųjų gyvenimo metų krizė. Ikimokyklinės įstaigos darbuotojų įtaka vaiko asmenybės vystymuisi. Šeimos bei ikimokyklinės įstaigos darbuotojų įtakos vaiko asmenybės formavimuisi tyrimas. Tyrimo tikslas, uždaviniai, metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2007-07-11
 • Suaugusiųjų mokymas Švedijoje ir Pietų Afrikos respublikoje

  Įvadas. Suaugusiųjų mokymas Švedijoje. Suaugusiųjų mokymas Pietų Afrikos Respublikoje. Suaugusiųjų mokymo Švedijoje ir Pietų Afrikos Respublikoje palyginimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-14
 • Suaugusiųjų mokymo(si) kryptys, problemos, ypatumai

  Įvadas. Suaugusiųjų švietimas nuostatos. Suaugusiųjų mokymo kryptys. Distancinis, modulinis, programuoto mokymo kryptys. Distancinė mokymo kryptis. Modulinis mokymas. Suaugusiųjų mokymosi ypatumai. Mokymasis per patirtį. Suaugusiųjų mokymosi problemos. Suaugusiųjų besimokančiųjų baimės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-11-13
 • Suaugusiųjų mokymosi svarba šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti suaugusiųjų mokymosi svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. Mokymasis visą gyvenimą: nuolatinis švietimas ir nuolatinis mokymasis. Suaugusiųjų švietimo idėjų ištakos Lietuvoje. Sėkmingo suaugusiųjų mokymosi prielaidos. Suaugusiųjų švietimo patirtis Europoje ir pasaulyje. Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-05-25
 • Suaugusiųjų mokytojo charakteristika

  Įvadas. Suaugusiųjų švietimo bei suaugusiųjų mokytojo (andragogo) charakteristikos teorinė apžvalga. Suaugusiųjų švietimo samprata. Andragogo veiklos sritys. Kriterijai suaugusiųjų mokytojui. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Suaugusiųjų švietimas. Suaugusiųjų mokytojo vertinimas. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-29
 • Suaugusiųjų paskatinimai ir bausmės ugdant vaikus šeimoje

  Įvadas. Tikslas - parodyti vaikų skatinimo taikymo plėtotę Lietuvos šeimoje. Tėvų ir vaikų santykių raida lietuviškoje šeimoje. Elgesio stimuliavimo metodų samprata. Elgesio stimuliavimo problema. Skatinimas. Lenktyniavimas. Smerkimas. Viešoji nuomonė. Skatinimas ar bausmė? Ištakos ir raida. Skatinimo ir bausmės priešprieša šeimoje. Tyrimo "Suaugusiųjų paskatinimai ir bausmės ugdant vaikus šeimoje" rezultatų analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(22 puslapiai)
  2009-02-11
 • Suaugusiųjų savišvietos poreikiai ir galimybės

  Įvadas. Teorinė dalis. Suaugusiųjų savišvieta - žinių visuomenės sąlyga. Prielaidos įtakojančios suaugusiųjų savišvietai. Savišvietos apimtis. Pagrindiniai savišvietos būdai. Savišvietos poreikiai ir galimybės. Mokymosi poreikis ir prieinamumas. Savišvietos trukdžiai. Suaugusiųjų švietimas – lygiateisė viso švietimo grandis. Tiriamoji dalis. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(45 puslapiai)
  2007-03-07
 • Suaugusiųjų savišvietos poreikiai ir galimybės (2)

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodai. Tyrimo kontingentas. Tyrimo rezultatai. Respondentų amžius. Respondentų išsilavinimas. Dažniausiai naudojami savišvietos metodai. Internetu naudojimosi dažnumas suaugusiųjų tarpe. Reikalingiausios žinios šiuolaikinėje visuomenėje. Lankomiausios kultūros įstaigos. Televizijos funkcija. Žiūrimiausios laidos per televiziją. Respondentų laiko skyrimas savišvietai. Respondentų turimos žinios apie mokymosi įstaigas. Respondentų noras tenkinti pomėgius, įgyti žinių savišvietos kursuose. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-07-02
 • Suaugusiųjų švietimas

  Įvadas. Formalusis suaugusiųjų švietimas - apibrėžimas. Bendrasis lavinimas. Profesinis mokymas. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. Formaliojo suaugusiojo mokymosi problemos. Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Pagrindinės sąvokos. Išsilavinimas. Kompetencija. Kvalifikacija. Vykdytojai. Dalyviai. Teisės aktai, reglamentuojantys suaugusiųjų neformalųjį švietimą. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijos ir turinys. Išvados. Nuosekliosios studijos.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-11
 • Suaugusiųjų švietimas – šiuolaikinės visuomenės būtinybė

  Įvadas. Žmogaus poreikiai nuolatinio mokymosi kontekste. Išsimokslinimo samprata ir reikšmė. šiuolaikiniame visuomenės raidos etape. Sąvokų – informacinės (žinių) visuomenės–atsiradimo prielaidos. Išsimokslinimo sampratos kaita žmogaus kompetencijai ir įgūdžiams. Suaugusiųjų mokymosi galimybės. Kompiuterizacija – pagrindinė informacinės visuomenės vystymosi sąlyga. Internetas – beribis informacijos šaltinis. Nuotolinis mokymas – moderni studijų atmaina. Žinių ir gebėjimų pritaikymas visuomenės tobulinimo procese. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-09-12
Puslapyje rodyti po