Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vaikų, patyrusių tėvų skyrybas, socializacijos ypatumai pradinėje mokykloje

  Įvadas. Vaikų socializacijos pagrindai šeimoje ir mokykloje. Socializacijos samprata ir esmė. Vaiko, kaip asmenybės socializacija. Šeimos svarba vaikų socializacijoje. Mokyklos įtaka vaikų socializacijoje. Mokytojo svarba mokinių socializacijoje. Skyrybų išgyvenimų ypatumai jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Tėvų skyrybos ir vaikai. Skyrybų supratimas. Skyrybų poveikis vaikų elgsenai, socializacijai. Praktinis tyrimas. Tyrimo metodika. Respondentai. Moksleivių anketinės apklausos duomenų analizė. Mokytojų anketinės apklausos duomenų analizė. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-06-20
 • Vaikų, vengiančių lankyti mokyklą, veikla

  Įvadas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Dažniausia veikla, pabėgus vaikams iš mokyklos. Vaikų veikla pabėgus iš pamokų. Mergaičių ir berniukų praleidžiamas laikas prie kompiuterio. Veiklos skirtumai tarp mergaičių ir berniukų. Išvados. Priedai (2)
  Pedagogika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-11-01
 • Vaizdinės atminties tyrimas

  Atminties vaidmuo vaiko vystymosi procese. Ikimokyklinio amžiaus vaikų atmintis. Vaiko atminties ugdymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Priemonės. Tyrimo eiga. Instrukcija tiriamajam. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-21
 • Vaizdinės atminties tyrimas (4)

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Metodika. Tyrimo eiga. Instrukcija tiriamajam. Protokolas. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-01-22
 • Valentino dienos scenarijus: "Karščiausia porelė"

  Tikslas. Metodai. Veikėjai. Scenarijus.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-11-03
 • Valia ir valingumas

  Įvadas. Valia ir valingumas: valia ir valingumas. Valios egzistavimas. Valios objektas. Valios dvasingumas. Neapspręstas valingumas. Valingo veiksmo proceso sudėtinės dalys. Valios savybės. Valios išskleidimas. Valios išskleidimo ir treniravimo būdai. Valios jėgos plėtojimas. Valingas žmogus. Valios laisvė. Tyrimas: Tyrimo organizavimas. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Tyrimo tikslas. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-10
 • Valia ir valingumas (2)

  Įvadas. Fiziologiniai valios pagrindai. Valios veiksmo šaltiniai. Valios akto analizė. Valingas žmogus. Valios ugdymas. Tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2007-01-24
 • Valios ugdymas mokykloje

  Teoriniai nagrinėjimo klausimo aspektai. Valios sąvokos samprata. Valios savybės. Valios atskleidimo būdai. Tyrimo rezultatai ir jo analizė. Tyrimo tikslas, organizavimas, metodika Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-05-10
 • Valstybinės šventės, jų reikšmė moksleivių pilietiškumo ugdymui

  Įvadas. Lietuvos valstybinės šventės. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimas. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Valstybinių švenčių įtaka praeityje ir dabar. Šventės įtrauktos į valstybinį lygmenį. Naujieji metai. Velykos. Tarptautinė darbo diena. Motinos diena. Rasos šventė (Joninės). Žolinė. Vėlinės. Kalėdos. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-04-12
 • Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos

  Lietuvos švietimo plėtotės vertybės, principai, siekiai, tikslai, priemonės bei siekiniai. Švietimo misija. Pagrindiniai švietimo plėtotės siekiai. Pagrindiniai 2003-2012 metų švietimo plėtotės siekiniai.
  Pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-07-17
 • Veiklos su ugdytinių tėvais planai

  Veiklos planas Nr. 1. Tema: "Susipažinimas". Turinys. Planas. Veiklos planas Nr. 2. Tema: "Vaikų tarpusavio konfliktai darželyje". Turinys. Planas. Veiklos planas Nr. 3. Tema: "Kompiuterinių technologijų įtaka vaikams: nauda ir žala". Turinys. Planas.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2010-12-21
 • Veiklos su ugdytinių tėvais planas

  Planas kaip galima būtų pravesti užsiėmimus tėvams. Kursai 4 klasės mokinių tėvams. Pirmas vakaras. Antras vakaras. Susipažinimo pratimas. Pratimas "Mano nuomonė apie ugdymo įstaigą". Žaidimas "Atvirukas". "Mano vaiko vardas". Apibendrinimas. Trečias vakaras. Žaidimas "Mokymasis išklausyti". Vaikų tarpusavio skirtumai ir galimybės. Pratimas "Popieriaus plėšymas". Žaidimas "Voratinklis". Apibendrinimas. Ketvirtas vakaras. Pratimas "Pozityvus dėmesys". Pokalbis apie tai kuo tėvai galėtų būti naudingi mokyklai. "Rankų pynė". Kavos pertrauka. Ko aš palinkėčiau savo vaikui. Palinkėjimai tėvams.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2010-03-05
 • Veiksniai, formuojantys vaikų žaidimus

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: Nustatyti kultūrinius, ekonominius, socialinius veiksnius, įtakojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimus. Vaikų žaidimų istoriniai ir psichologiniai aspektai. Istorinė žaidimų raidos apžvalga. Lietuvių liaudies žaislų ir žaidimų tyrinėjimai. Žaidimų įtaka vaiko vystymuisi ir raidai. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Priedai (anketa).
  Pedagogika, diplominis darbas(40 puslapių)
  2010-05-25
 • Veiksniai, įtakojantys pradinuko savęs vertinimą

  Įvadas. Savęs vertinimo samprata. Vaikų savęs vertinimo ypatumai. Vaikų savęs vertinimo kitimo tendencijos. Deprivuotų vaikų savęs vertinimo sąsajos su pedagogų vertinimu. Pradinukų savęs vertinimo ypatumai kaip socialinės brandos apraiškos. Vaikų savęs vertinimas mokymosi procese. Teigiamo savęs vertinimo formavimas. Mokinių savęs vertinimo ugdymas. Vaiko savigarbos stiprinimas.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2008-03-21
 • Veiverių mokytojų seminarijos istorija

  Įvadas. Seminarijos įsteigimas. Pasikeitimai seminarijoje. Iki revoliucijos. Po revoliucijos. Pedagoginiai kursai. Bazinė mokykla. Žymiausi Veiverių mokytojų seminarijos auklėtiniai ir jų švietėjiška ir kultūrinė veikla. Šimtmečiui praėjus. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-06-30
 • Verbalinis intelektas, diagnostika

  Powerpoint pristatymas. Įvadas. D.Vekslerio versija apie intelektą. Kitaip tariant intelektas tai. Idomus faktas. Išvada:. Ką turėtų aiškinti pati sąvoka intelektas? Verbalinis inelektas. Turinys tokių savybių žmonės dažnai gali tapti arba yra. Vertėtų paminėti keletą įžymių asmenybių, pasižyminčių aukštu verbaliniu intelektu. Kūryba. Mergaičių ir berniukų rašybos skirtumai. 1. testas. Jūsų intelekto tipo diagnostika. 2 testas. Verbalinio intelekto nustatymas pagal sąvokų apibendrinimo lygį. Tyrimo eiga. Užduočių atlikimo rezultatas ir įvertinimas. Bendros išvados. Mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų verbalinio intelekto gebėjimų testai. 3 testas. Vaikų verbalinio mąstymo testas. Testo klausimai. Vertinimas. Kodėl pedagogui svarbu žinoti vaiko intelektinius gebėjimus? Apibendrinimas.
  Pedagogika, pristatymas(32 skaidrės)
  2010-12-06
 • Verschiedenen Lerntypen

  Darbas vokiečių kalba. Skirtingi mokymo metodai. Einleitung. Hauptteil. Was sind Lerntypen? Die verschiedenen Lerntypen. Visueller Lerntyp. Auditiver Lerntyp. Kommunikativer Lerntyp. Motorischer Lerntyp. Was sind Lernstrategien? Kognitive Lernstrategien. Metakognitive Lernstrategie. Ressourcenbezogene Lernstrategien Lernmethoden. Mind-Map Technik. Geschichten erzählen. Die Verwandlung. Die Lerngruppe. Was bedeuten diese Elemente der Theorie für den Unterricht zukünftiger Lehrer und Lehrerinnen? Schlusswort.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-16
 • Vertybės (7)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti visuomeniškai priimtų vertybių santykį su žmogaus socialumu. Vertybių samprata. Vertybių paskirtis. Vertybių svarba vaikų ugdyme. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-01-31
 • Vertybių prioritetai auklėjimo procese

  Vertybių istorija. Ugdymo struktūros vertybės. Auklėjimo teoriją, vertybinis pliuralizmas. Vertybinės orientacijos. Vertybių internalizavimo lygmenys. Vertybių įsisąmonino skatinimo metodas – vertinimai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-01-05
 • Vertybių sistemos kaita šiuolaikinėje šeimoje

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Vertybių pasaulis. Auklėjimas ir saviaukla kaip vertybių formavimo būdai. Auklėjimo veiksniai formuojantys individo vertybių sistemą. Šeimos - pagrindinės institucijos, formuojančios individo vertybes vaidmuo. Pagrindinės šeimoje ugdomosios vertybės. Vertybių kaitos šiuolaikinėje šeimoje tendencijų nustatymas. Moksleivių ir jų tėvų vertybių sistemos palyginimas. Moksleivių ir jų tėvų požiūrio į pagrindines šiuolaikinėje šeimoje ugdomąsias vertybes palyginimas. Išvados. darbas iliustruotas grafikais.
  Pedagogika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-11
Puslapyje rodyti po