Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokyklos aplinkos vertinimas ir analizė

  "Ugdymo metodikų praktikumo" refleksija. Aprašoma ir įvertinama Klaipėdos mokyklų aplinka.
  Pedagogika, analizė(4 puslapiai)
  2008-12-21
 • Mokyklos bendruomenės autoritetas - sąlyga gerinanti ugdymo(si) rezultatus

  Pedagogikos rašinys. Tema: mokyklos bendruomenės autoritetas - sąlyga gerinanti ugdymo(si) rezultatus. Lietuvos švietimo reformavimas. Ugdymas. Ugdymo sistemos. Ugdymo tikslai. Ekonominiai veiksniai. Politiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Demografiniai veiksniai. Edukaciniai veiksniai. Ugdymas mokykloje. Mūsų mokykla.
  Pedagogika, rašinys(5 puslapiai)
  2005-11-29
 • Mokyklos darbo perspektyvos

  Įvadas. Mokyklos uždaviniai. Ugdymo tikslo aspektai. Ugdymo tikslo aspektai skirtingose psichologijos srityse ir laikotarpiuose. Mokinių amžiaus periodizacija ir charakteristika. Perspektyvios mokyklos modelis. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-03-21
 • Mokyklos darbo režimo įvertinimas

  Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos darbo režimo įvertinimas. Pamainų skaičius mokykloje. Pamokų pradžios ir pabaigos laikas. Pertraukų trukmė ir išdėstymas. Patalpų, kuriose leidžiamos pertraukos, higiena. Valgyklos darbo ir moksleivių valgymo grafikas. Mokinių maitinimosi tvarka. Auklėjamosios 1f klasės moksleivių veikla mokykloje. 1f klasės pamokų tvarkaraštis. 1f klasės mokinių veikla pertraukų metu. 1f klasės mokinių maitinimasis ir higiena. 1f klasės moksleivių dalyvavimas popamokinėje veikloje ir už jos ribų. Popamokinės veiklos organizatoriams ir būrelių vadovams. "Sveikatos lapas" klasės žurnale.
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-11-26
 • Mokyklos efektyvumas, jos tobulinimas

  Įvadas. Mokyklos efektyvumas. Efektyvių mokyklų bruožai. Penkių veiksnių modelis. Visapusiškas švietimo efektyvumo modelis. Mokyklos tobulinimas. Kaitos samprata. Mokyklos efektyvumas, jos tobulinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-03-14
 • Mokyklos ir klasės bendruomenės įtaka asmenybei, santykiai klasėje

  Mokykla. Bendrijų organizavimas. Mokytojo sąveika su mokiniais. Bendradarbiavimas. Darbo su klase lygiai.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2007-01-05
 • Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas

  Įvadas. Sėkmingas mokyklos ir šeimos ryšys. Šeimos ir pedagogo bendradarbiavimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas: mokykla – šeima. Mokyklos ir šeimos partnerystės problemos ir jų sprendimo būdai. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-12-18
 • Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas neformaliajame ugdyme

  The collaboration between school and family in an informal education (summary). Įvadas. Pedagogai ir psichologai apie mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą neformaliajame ugdyme. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas neformaliajame ugdyme. Mokyklos ir šeimos samprata ir esmė. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo neformaliajame ugdyme formos. Klasės vadovo vaidmuo organizuojant mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą neformaliajame ugdyme. Neformalusis ugdymas šiandieninėje mokykloje. Neformaliojo ugdymo samprata. Neformaliojo ir papildomojo ugdymo uždaviniai, principai, kryptys. Popamokinė mokinių veikla. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų pedagoginė ir psichologinė charakteristika. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo neformaliajame ugdyme pradinėje mokykloje tyrimas. Tyrimo imtis ir metodika. Tėvų požiūrio į bendradarbiavimą neformaliajame ugdyme tyrimo analizė. Mokytojų požiūrio į mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą neformaliajame ugdyme tyrimo analizė. Mokinių požiūrio į popamokinę veiklą bei tėvelių dalyvavimą joje tyrimo analizė. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (3).
  Pedagogika, diplominis darbas(60 puslapių)
  2007-05-29
 • Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo ypatumai ugdant sveiką mokinių gyvenseną

  Santrauka. Summary. Įvadas. Teorinės tyrimo prielaidos. Šiuolaikinė sveikatos samprata. Sveikos gyvensenos ugdymo šeimoje ypatumai. Sveikos gyvensenos ugdymo mokykloje ypatumai. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo galimybės, ugdant sveiką mokinių gyvenseną. Tradicinės ir netradicinės bendradarbiavimo formos. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas, ugdant sveiką mokinių gyvenseną: tyrimo rezultatų analizė ir jų aptarimas. Tyrimo organizavimas ir metodika. Mokinių sveikos gyvensenos ugdymo šeimoje tyrimo analizė. Mokinių sveikos gyvensenos ugdymo situacijos analizė (šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo kontekste). Išvados. Rekomendacijos. Priedai (3). Išnašos.
  Pedagogika, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2008-06-09
 • Mokyklos ir šeimos bendravimas ir bendradarbiavimas

  Įvadas. Pradinės mokyklos vaidmuo ugdant ateities žmogų. Sėkmingas mokyklos ir šeimos ryšys. Šeimos ir pedagogo bendradarbiavimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas: mokykla – šeima. Tėvai mokyklos gyvenime. Klasės auklėtojo vaidmuo kuriant mokinių ir tėvų bendruomenę. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-15
 • Mokyklos ir šeimos reikšmė smurto prieš vaikus prevencijoje

  Įvadas. Smurto samprata. Emocinis (psichologinis) smurtas ir prievarta. Fizinis smurtas. Seksualinis smurtas. Emocinio (psichologinio), fizinio ir seksualinio Smurto priežastys ir pasekmės. Smurto priežastys. Smurto pasekmės. Artimųjų pagalba nukentėjusiam vaikui. Pagalba vaikui patyrusiam smurtą šeimoje. Pagalba vaikui patyrusiam smurtą mokykloje. Smurto prevencija šeimoje ir mokykloje. Bendrieji emocinio, fizinio ir seksualinio smurto prieš vaikus prevencijos programos tikslai. Smurto prevencija mokykloje. Išvados. Priedai (2).
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-11-01
 • Mokyklos ir šeimos sąveika

  Nagrinėjama kaip šeima turėtų bendradarbiauti su mokykla, Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo uždaviniai, Darbo su šeima formos, Mokinio šeimos pažinimo metodai, Tyrimas, Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti, kokias bendravimo su šeima formas tėvai vertina palankiausiai.
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2004-11-23
 • Mokyklos nelankymas

  Mokyklos nelankymas viduriniojoje vaikystėje. Mokyklos nelankymas paauglystėje. Apibendrinimas.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-18
 • Mokyklos pilietiškumas

  Įvadas. Pilietinio ugdymo pagrindimas. Valstybės švietimo politika. Pilietinio ugdymo sistemos. Pilietinio ugdymo būklė Lietuvos mokyklose. Mokyklos pilietiškumo tyrimas. Empirinio tyrimo modelis ir metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir jų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Bibliografija. Priedai (Anketa).
  Pedagogika, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2008-11-26
 • Mokyklos vaidmuo mokinių sveikatos ugdyme

  Įvadas. Mokyklos vaidmuo mokinių sveikatos ugdyme. Sveikatos samprata. Mokyklos uždaviniai vaikų sveikatos programai įgyvendinti. Sveikatos ugdymo programų mokykloje ypatumai. Universalioji sveikatos ugdymo programa. Mokyklose atsirandančių sveikatos sutrikimų rizika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-19
 • Mokyklų savivaldų sprendimai ir alternatyvūs būdai

  Įžanga. Mokyklų savivalda. Specifinės subjektų grupės: mokinių tėvai ir kiti visuomenės nariai, mokiniai, mokytojai. Alternatyvūs problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-05
 • Mokyklų vadovų atestacija. Atestacijos kaita, priežastys, naujovės

  PowerPoint pristatymas. Vadovų atestacijos kaita ir priežastys. Naujovės atestacijos nuostatuose. Nuostatai. Nuostatų priedai. Naujai parengta ir patvirtinta. Vadybinės veiklos sritys. Perkeliamosios vadovo kompetencijos. Sritis: Švietimo politikos išmanymas ir mokyklos strategijos kūrimas, strateginio plano rengimas bei įgyvendinimas. Vadybos ekspertas gali. Apie vadovų atestaciją.
  Pedagogika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-10-31
 • Mokymas – pagrindinė mokyklos veiklos sritis

  Įvadas. Požiūris į žinias. Pamoka – pagrindinė mokymo organizavimo forma. Mokykla – ugdymo institucija. Mokymas – ugdymo priemonė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-01
 • Mokymasis bendradarbiaujant

  Įvadas. Mokymosi bendradarbiaujant kontekstas. Įprastinės ir bendradarbiaujančios grupės skirtumai. Mokytojo vaidmuo. Teigiamos tarpusavio priklausomybės stiprinimas. Netradiciniai pamokos metodai, kuriuos galima taikyti per bendradarbiavimo pamoka. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-05-05
 • Mokymasis bendradarbiaujant (2)

  Įvadas. Tikslai. Mokymosi bendradarbiaujant kontekstas. Strategijų grupės. Mokytojo vaidmuo organizuojant pamokas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-05
Puslapyje rodyti po