Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokymo proceso etapai

  Įvadas. Mokymo proceso etapai. Moksleivių parengimas naujai temai mokytis. Žinių perteikimas, jų įvaldymas. Abstraktaus mąstymo grandys. Naujų žinių įtvirtinimas. Moksleivių savarankiškas darbas namie. Moksleivių žinių, mokėjimų, įgūdžių tikrinimas ir vertinimas. Tikrinimas. Vertinimas. Išvada.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-03-16
 • Mokymo rezultatų tikrinimas ir vertinimas

  PowerPoint pristatymas. Pedagoginis vertinimas. Skatinamasis vertinimas. Vertinti galima. Vertinimo tikslai. Kūno kultūros pasiekimų vertinimas. Žinių tikrinimas ir vertinimas. Noras mokytis priklauso.
  Pedagogika, pristatymas(12 skaidrių)
  2011-04-07
 • Mokymo rezultatų tikrinimo metodai

  Mokymo rezultatų tikrinimo metodai. Žodiniai tikrinimo metodai. Individuali žodinė apklausa. Frontali žodinė apklausa. Tikrinimas raštu. Rašomieji darbai. Apklausa-viktorina. Testai. Veiklos testai. Apybraižos tipo testai. Trumpų atsakymų testai. Praktiniai tikrinimo metodai. Grafiniai darbai. Praktikos darbai. Įskaitos ir egzaminai. Mokymo rezultatų vertinimo problema.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-13
 • Mokymo(-si) priemonės ir metodai

  Mokymo priemonės. Mokymo metodai. Tinkamo mokymo metodo pasirinkimo kriterijai. Mokymosi priemonės.
  Pedagogika, konspektas(3 puslapiai)
  2011-12-08
 • Mokymosi aplinka ir ją įtakojantys veiksniai

  Įvadas. Vaiką supančios aplinkos samprata. Mokyklinė aplinka. Daiktinė aplinka. Dorovinė aplinka. Mokymo(si) aplinkos įtaka moksleivio asmenybės raidai, vystymuisi. Mokykliniai adaptacijos veiksniai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-09-12
 • Mokymosi grupės analizė

  Įvadas. Analizuojamos grupės ir jos analizės kriterijų pristatymas. Psichologinis grupės klimatas. Vystymosi stadijos grupėje. Vaidmenys grupėje. Konfliktų sprendimas grupėje. Sprendimų priėmimas grupėje. Motyvacija grupėje. Grupės analizės apibendrinimas. Priedai (Anketa).
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-12-12
 • Mokymosi motyvacija

  Mokymosi motyvacijos samprata. Mokymosi motyvų ir konkrečių tikslų funkcijos. Emocijų vaidmuo. Dvi mokymosi motyvacijos pusės. Motyvacijos teorijų įvairovė. Motyvas - interesas. Motyvas – poreikis. Motyvas - tikslas. Motyvas - nuostata. Lietuvos psichologai apie motyvaciją. Motyvų klasifikacijos. Mokymosi motyvų klasifikacijos. Motyvų dinamika, sfera. Mokymosi motyvų veiksmingumas. Mokymosi motyvacijos veiksniai ir žadinimo būdai (kas palaiko teigiamą motyvaciją). Nerimas ir mokymosi motyvacija. Berniukų mokymosi motyvacijos ypatumai. Kaip atpažįstame gabų vaiką.
  Pedagogika, referatas(21 puslapis)
  2005-05-18
 • Mokymosi motyvacija jaunesniajame mokykliniame amžiuje

  Įvadas. Tikslas - išsiaiškinti pagrindinius mokymosi motyvacijos veiksnius jaunesniajame mokykliniame amžiuje, kurie įtakoja norą ar nenorą mokytis. Mokymosi motyvacija jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Mokymosi motyvacijos samprata. Mokymosi motyvacijos veiksniai. Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (anketa).
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-02-11
 • Mokymosi motyvacija (2)

  Įvadas. Mokymosi prieinamumo modeliavimas. Mokymosi nauda ir reikšmė. Mokymosi motyvacijos pagrindiniai principai. Mokymasis ir mokymosi motyvacija žinių visuomenėje ir Nuotolinio (distancinio) mokymosi plėtra. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(19 puslapių)
  2006-05-25
 • Mokymosi motyvacija (3)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra motyvacija. Dabartinė motyvacijos samprata vadovaujasi 3 pagrindinėmis idėjomis. Čikagos universiteto psichologo ir ugdymo specialisto M. Csikszentmihalyi darbai. Motyvacijos veiksniai. Sėkmė. Susidomėjimas. Rezultatų žinojimas. Elgesys priklauso nuo daugelio faktorių. Maslow poreikių hierarchija. Kas gali įtakoti mokymosi motyvaciją. Kuo pasireiškia laimėjimų motyvacija kaip mokymosi motyvacijos veiksnys. Motyvacijos rūšys. Informuojamasis atpildas/skatinimas priklauso. Kontroliuojamasis atpildas. Ar intelektas turi įtakos vaiko motyvacijai. Kokia tėvų /šeimos įtaka mokymosi motyvacijai. Kaip socialinė įtaka susijusi su mokymosi motyvacija. Kas trukdo mokymosi motyvacijos formavimuisi. Ką gali padaryti mokykla. Ką gali padaryti mokytojas. Ką galima pasiūlyti mokiniams. Ką gali padaryti vadovas. Ką gali padaryti specialistai. Penkiolika motyvacijos stiprinimo būdų, kurie naudojami mokykloje.
  Pedagogika, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-09-18
 • Mokymosi motyvacija (4)

  Mokymosi motyvacija. Mokinių motyvacija. Poreikių teorija. Priežasčių aiškinimo (atribucijos) teorija. Pakilumas. Motyvacija ir mokslo pažangumas. Mokymosi aplinka ir motyvacija. Produktyviai mokymosi aplinkai būdinga. Keičiamieji veiksniai ir motyvacija. Susirūpinimo lygis. Emocinis tonas. Sėkmė. Susidomėjimas. Rezultatų sužinojimas. Mokymosi motyvacijos rūšys. Mokymosi motyvacijos teorijų įvairovė. Bihevioristų pažiūra. Geštaltistų pažiūra. Kognityvinės psichologijos pažiūros. Humanistinės psichologijos pažiūra. Naujausia pažiūra.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-03-31
 • Mokymosi motyvacija ir ją lemiantys veiksniai

  Įvadas. Mokymosi aplinka (ir motyvacija). Pagrindiniai principai būdingi mokymosi aplinkai. Keturi klasės aplinkos aspektai. Klasės aplinkos poveikis. Mokytojo elgesio įtaka mokiniui ir jų tarpusavio santykiai. Klasės įtaka mokiniui. Mokinių motyvacija (ir ją lemiantys veiksniai). Priklausymo motyvacija. Mokinio laimėjimo motyvacija. Bausmės sąvoka. Baimė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-11-07
 • Mokymosi motyvacija, skatinimo būdai

  Įvadas. Motyvacija, mokymosi motyvacija. Lietuvos psichologų nuomonė apie motyvaciją. Turinio bei dinaminė motyvacija, motyvacijų rūšys. Vidinė motyvacija. Humanistų išskiriamos vidinės motyvacijos rūšys. Išorinė motyvacija. Pagrindinės sąvokos susijusios su motyvacija, motyvaciją žadinančios priemonės. Motyvacijos skatinantys būdai pagal Gage ir Berliner, patarimai mokytojams. Modernaus mokytojo sąvoka, vertinimas susijęs su motyvacija.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-10
 • Mokymosi motyvacijos ir baimių tyrimas

  Trumpa berniukų biografija. Mokymosi motyvacijos tyrimas. Baimių tyrimas. Klausimynas. Rezultatų sutvarkymas. Teorinė medžiaga, skirta mokinių asmenybės ypatumams pažinti bei mokymosi motyvacijos ir baimių tyrimo išvadoms daryti. Asmenybės ypatumai. Interesai, sugebėjimai. Savęs vertinimas. Charakterio bruožai. Verbalinis intelektas. Emocijų, jausmų ir valios ypatumai. Šiek tiek aptarsime pačią mokymosi motyvaciją bei baimes. Mokymosi motyvacija. Baimė. Armando ir Roberto mokymo motyvacijos ir baimių tyrimo išvados. Aptariama berniukų mokymosi motyvacija. Aptariamas berniukų baimių tyrimas.
  Pedagogika, tyrimas(14 puslapių)
  2006-11-15
 • Mokymosi motyvacijos skatinimas

  Įvadas. Motyvacija, skatinimo būdai. Mokymosi motyvacija. Motyvacijos stiprinimo būdai. Moksleivių pasirengimas. Mokymas ir kaltė. Įtaka mokymosi rezultatams. Pažymys – geras stimulas mokytis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-13
 • Mokymosi motyvacijos skatinimas (2)

  Motyvacijos sąvoka. Mokymosi motyvacija, veiksniai ir žadinimo būdai. Kauzalinė atribucija mokymosi motyvacijoje. Mokytojų požiūrio į moksleivių mokymosi sėkmės (nesėkmės) priežastis įtaka moksleivio mokymuisi. Sėkmės motyvo vaidmuo mokymosi motyvacijoje. Kitų motyvų vaidmuo mokymosi motyvacijoje. Klasės ir aplinkos poveikis mokinių motyvacijai. Psichologinių motyvacijos teorijų reikšmė mokyklos praktikai. Bihevioristinė motyvacijos teorija. D. McClelando poreikių teorija. A. Maslow teorija. Tikslo teorija. Intrinsyvinės teorijos. Apsisprendimo ir pakilumo teorijos. Tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-10-03
 • Mokymosi negalės samprata

  Įvadas. Mokymosi negalės samprata. Girdimojo suvokimo ir kalbinių procesų sutrikimai. Matematikos mokymosi sunkumai ir jų šalinimas. Vizualinių procesų sutrikimai. Perceptinių – motorinių ryšių sutrikimai. Specifiniai atminties sutrikimai. Savireguliacijos sutrikimai. Negabūs, lėčiau bręstantys, ribinio intelekto vaikai. Pagalba mokiniui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-29
 • Mokymosi proceso stebėjimo praktika

  Bendrosios žinios apie pamoką. Pamokos protokolas. Pamokos analizė. Mokinio psichologine charakteristika. Bendros žinios. H. Aizenko temperamento testas. Asmenybės sociotipo nustatymo testas. Liušerio spalvų testas (metodas).
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-03-06
 • Mokymosi sėkmės sąlygų apžvalga

  Įvadas. Mokymosi sėkmės sąlygų apžvalga. Mokymosi veiksniai. Fiziologiniai mokymosi veiksniai. Socialiniai mokymosi veiksniai. Pedagoginiai mokymosi veiksniai. Praktinė darbo dalis. Tyrimo tikslas, metodika, ir organizavimas. Mokinių apklausa. Mokytojų apklausa. Išvados.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2005-10-07
 • Mokymosi stiliai

  Įvadas. Mokymosi stilius kas tai? Kaip pasirinkti tinkamą mokymosi stilių. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-17
Puslapyje rodyti po