Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokinių nelankomumas

  Problemos formulavimas. Projekto tikslas. Projekto eiga. Projekto vykdymas. Mokyklos nelankymas. Moksleivių požiūris į mokymąsi. Nesėkmingo mokymosi ir mokyklos nelankymo priežastys: moksleivių vertinimas. Rekomendacijos. Mokyklos lygmeniu.
  Pedagogika, tyrimas(11 puslapių)
  2006-02-28
 • Mokinių pasiekimų vertinimas

  Įvadas. Mokinių pasiekimų vertinimo teoriniai aspektai. Neformalus vertinimas. Formalus vertinimas. Vertinimo tipai. Vertinimo funkcijos. Mokinių pasiekimų vertinimas reformuotoje mokykloje. Vertinimo problemos. Vertinimo paskirtis šiuolaikinėje mokykloje. Vertinimo pažymiais ypatumai. Šiuolaikinio vertinimo tendencijos. Idiografinis vertinimas. Bloomo taksonomijos taikymas mokykloje. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių vertinimas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-02-13
 • Mokinių ritminis ugdymas

  Įvadas. Emilio Žako – Dalkrozo koncepcija. Ritmo pojūčio lavinimo metodika. Ikimokyklinio amžiaus (5-6 m.) ritminės klausos lavinimas. Mokyklinis amžius. Žodžių ir ritmo ryšys.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-22
 • Mokinių savarankiško darbo formos, planavimas ir kontrolė. Popamokinės veiklos turinys, jos organizavimas

  Įvadas. Mokinių savarankiško darbo formos, planavimas ir kontrolė. Savarankiško darbo samprata. Fizikos uždavinių sprendimas. Laboratoriniai darbai. Mokymasis iš vadovėlio. Darbas su didaktine medžiaga. Kompiuterinės programos. Popamokinės veiklos turinys, jo organizavimas. Būreliai ar moduliai. Fizikos olimpiados. "Fizikos Olimpas". "Fotonas". Viktorinos. Renginiai. Ekskursijos.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2008-05-27
 • Mokinių saviauklos skatinimo būdai ir priemonės

  Įvadas. Terminologijos apibrėžimas. Auklėjimas ir ugdymas. Auklėjimo būdai ir priemonės. Saviaukla ir saviauklos skatinimas. Saviauklos skatinimo būdai ir priemonių analizė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-04-20
 • Mokinių socialinių įgūdžių ugdymas

  Įvadas. Socialinių įgūdžių apibūdinimas. Kai kurių socialinių įgūdžių apibūdinimas. Socialinių įgūdžių lavinimas. Socialinių įgūdžių lavinimo programa Lietuvos pradžios mokykloje. Socialinių įgūdžių lavinimas grupėje. Struktūrinio mokymo komponentai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-06-12
 • Mokinių tarpusavio santykiai ir smurto apraiška mokykloje: Vilniaus Gerosios vilties vidurinė mokykla

  Vilniaus Gerosios vilties vidurinės mokyklos mokinių tarpusavio santykiai ir smurto apraiška mokykloje. Tyrimas tikslas - ištirti šeštų ir aštuntų klasių mokinių tarpusavio santykius ir smurto egzistavimą tarp mokinių mokykloje. Aktualumas. Ar Tavo klasės draugai draugiški? Kaip manai, ar draugiški klasės draugų tarpusavio santykiai padeda geriau mokytis? Ar Tau daro kokią nors įtaką Tavo klasės draugai ar vyresnių klasių moksleiviai? Ar gali nepaisyti draugų nuomonės siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų? Ar Tu jautiesi saugiai mokykloje? Ar esi patyręs(-usi) smurtą mokykloje? Ar muštum kitą moksleivį, jei taip darytų Tavo draugai? Ar esi matęs(-usi) muštynes tarp moksleivių mokykloje ar mokyklos teritorijoje? Kaip manai, kokių priemonių reikėtų imtis, kad būtų užkirstas kelias smurtui? Į ką kreiptumeisi pagalbos, jeigu prieš Tave būtų naudojamas smurtas? Tyrimo išvados.
  Pedagogika, tyrimas(6 puslapiai)
  2009-05-29
 • Mokinių tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas – nustatyti mokinių tėvų bei mokyklos bendradarbiavimo ypatumus bei atskleisti tėvų nuostatas mokyklos atžvilgiu. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo svarba ugdymo procese. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo ypatumai. Klasės auklėtojo darbo su tėvais tikslas ir uždaviniai. Svarbiausios bendradarbiavimo su šeima formos. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo problemos. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-11
 • Mokinių tėvų ir mokyklos vaidmuo mokyklos kaitoje

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Tėvai turi suvokti kintančią mokyklos prigimtį, tačiau lygiai taip pat svarbu ir mokykloms pripažinti šeimos požiūrį, patirtį bei stipriąsias puses. Darbo uždaviniai: Išryškinti tėvų ugdomąjį vaidmenį mokyklos popamokiniame gyvenime. Įvertinti efektyviausius mokyklos ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo būdus. Paanalizuoti pedagogo požiūrį į tėvų dalyvavimą mokyklos gyvenime. Atskleisti šeimos ir mokyklos bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą ir naudą , gerinant mokinių mokymosi kokybę.
  Pedagogika, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-04-27
 • Mokinių vertinimas

  Vertinimas. Įvertinimas. Pažymiai. Vertinimo uždaviniai.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-05-21
 • Mokinių vertinimo sistemos tikslai

  Vertinimas. Įvertinimas. Ar pažymiai nėra tiesiog farsas, jei visais būdais vertinant mokinius taip dažnai yra daroma klaidų ir vienų mokytojų vertinimas taip skiriasi nuo kitų mokytojų vertinimo? Ar pažymiai ir testavimas trukdo ar padeda mokymuisi? Ar nėra taip, kad pažymiai ir tikrinimo sistemos dažnai sukelia mokinių įtampą ir nerimą, ir dėl to mokiniai pradeda sukčiauti? Viena iš mokinio pasiekimų vertinimo galimybių ("Mokininio pasisekimo knygelė"). Vertinimo uždaviniai.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-06-07
 • Mokinių žinių tikrinimas

  Įvadas. Tikrinimo rūšys ir funkcijos. Tikrinimo metodai. Trumpalaikiai rašomieji darbai. Diktantas. Testai. Viktorinos. Įskaitos. Rašomieji darbai. Tikrinimo principai. Neformalus vertinimas. Formalus vertinimas. Mokinių mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos ir skirtumai. Vertinimo sistemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Mokytojas savo ir mokinių akimis

  Mokytojo profesijos specifiškumas, Mokytojo samprata, Mokytojo vaidmenys, Mokytojo dvasinių ir fizinių savybių svarba ugdymo procese, Visuomenės keliami reikalavimai mokytojui, Pažinti save ir mokinį, Mokytojo asmenybė – jos pažinimas, Mokinio asmenybė – jos pažinimas, Mokytojo darbo įprasminimas, Mokytojo darbo klaidos, Mokytojų savybės ir gebėjimai pedagoginiame darbe (tyrimas), Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-04-05
 • Mokytojo darbo samprata

  Mokytojo darbo samprata. Savito pedagoginio metodo reikšmė. Lietuvių kalbos mokymo klausimai. Literatūrinis ugdymas. Kalbinis ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2006-12-13
 • Mokytojo funkcijos ir vadovavimas klasei

  Įvadas. Mokytojo funkcijos. Mokytojo asmenybės įtaka klasei. Vadovavimas klasei. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-13
 • Mokytojo idealas

  Įvadas. Mokytojo asmenybės bruožai. Kas esi, mokytojau? Pavojingos iliuzijos. Mokytojo savybės. Praktiniai patarimai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-10-15
 • Mokytojo įvaizdis

  Koks turi būti idealus pedagogas – mokytojas? Įvaizdis. Mokytojo įvaizdžio formavimas.
  Pedagogika, rašinys(5 puslapiai)
  2007-04-20
 • Mokytojo įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas 1. Įvaizdžio samprata ir jį formuojantys elementai. 2. Mokytojo sąvokos samprata ir mokytojo vaidmenys. 3. Mokytojo dvasinių – kūrybinių savybių svarba jo įvaizdžio formavimuisi. 4. Naujas mokytojo įvaizdis šiuolaikinėje besimokančioje visuomenėje. Išvados
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-02-22
 • Mokytojo kompetencija darbui

  Įvadas. Mokytojams keliami reikalavimai. Tyrimas. Mokytojo kompetencija darbui. Išvados.
  Pedagogika, analizė(6 puslapiai)
  2007-02-26
 • Mokytojo pašaukimo esmė ir ugdymas

  Įvadas. Mokytojas, kaip priskirtinis ugdytojas. Mokytojo veikla. Pageidaujamos savybės. Mokytojo pašaukimo esmė ir ugdymas. Etimologinė pašaukimo kilmė. Pašaukimo požymiai. Pašaukimo struktūra. Pašaukimo sandai. Pedagoginis autoritetas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-06-07
Puslapyje rodyti po