Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Klaus Hurrelmann ir Gerlinde Unverzagt knygos "Kaip išugdyti stiprius vaikus" auklėjimo metodų pristatymas

  Įvadas. Smurtaujantys ir agresyvūs vaikai. Kodėl vaikai griebiasi smurto? Kaip elgsis krizę patiriantis vaikas? Kaip apsaugoti vaikus nuo narkotikų? Kaip auklėti savo vaikus? Pernelyg griežti tėvai. Pernelyg nuolaidūs tėvai. Per dideli reikalavimai. Tai svarbu. Pakaks, ir meilė turi ribas. Vaidai ir stresai šeimoje. Vaikai mokosi vieni iš kitų. Ir televizija auklėja. Ar mokykloje tėvam yra ką veikti? Kas padės pervargusiems tėvams?
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Knyga vaiko gyvenime

  Įvadas. Vaikų literatūros sampratos formavimasis Lietuvoje istoriniu aspektu. Vaikų literatūros sampratą neigiantys požiūriai. Vaikų literatūros sampratą pripažįstantys ir nagrinėjantys požiūriai. Fantastinė vaikų literatūra (pasakos) tarybiniu laikotarpiu. Literatūra – ugdymo instrumentas? Ką daryti, kad knyga vaiko gyvenime nebūtų pamiršta? Tyrimo "Knyga paauglio vertybių kontekste" rezultatai. 2005 metų vaikų nuomonės tyrimas. Rezultatų apžvalga. Miesto ir kaimo vaikų tyrimo rezultatų skirtumai. Išvados. Priedai (3).
  Pedagogika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-16
 • Kognityvinės teorijos apie moralę

  Kognityvinė teorija apie moralės raidą. Piaget teorija apie moralės raidą. Moralės supratimo raidos stadijos. Dvi moralės raidos stadijos. Autonominės moralės stadija. Piaget teorijos kritika. Kohlbergo moralės raidos samprata. Moralės raidos stadijos pagal Kohlbergą. Pirmoji stadija - bausmės paklusnumo orientacija (prekonvencinis moralės lygmuo). Antroji stadija - naivus hedonizmas, arba instrumentinė orientacija. Konvencinis moralės lygmuo. Trečioji stadija: "gero berniuko, - geros mergaitės orientacija". Ketvirtoji stadija - socialinės tvarkos palaikymo orientacija. Pokonvencinis moralės lygmuo. Penktoji stadija: socialinės sutarties, teisėtumo orientacija. Šeštoji stadija: orientavimasis į universalius etinius principus.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-10-09
 • Kognityvinės veiklos pradinėse klasėse ypatumai

  Įvadas. Tikslas – teoriniu ir praktiniu aspektu atskleisti kognityvinės veiklos pradinėse klasėse ypatumus. Kognityvinės veiklos pradinėse klasėse ypatumai. Dėmesys. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė. Kalba. Pradinių klasių mokinių kognityvinės veiklos tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2009-02-11
 • Komenskio pedagoginė teorija

  Komenskio pedagoginė teorija. Požiūris į vaiką. Mokymo reikalingumas ir tam trukdančios kliūtys. Mokymo dėsniai. Sutrumpinto ir greitesnio (lengvesnio) mokymo pagrindai. Mokslų, kalbų, dorumo, dievotumo mokymo teorijos. Mokymo principai Komenskio teorijoje. Mokyklų santvarka. Būdingiausi bruožai. Vadovėlių reikšmė. Klasinė- pamokinė sistema. "Žmogaus auklėjimo žmoguje" problema. Išvados ir apibendrinimai.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-02-24
 • Kompiuteriniai žaidimai šiandieninėje visuomenėje

  Įvadas. Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompiuterinės veiklos ir žaidimų sąsajos. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procesas ir kompiuterių panaudojimo galimybės. Kompiuterinių žaidimų nauda. Elektroniniai žaidimai: galimi pavojai. Kompiuteriniai žaidimai kaip socialinė sąveika ir programa. Kompiuteriniai žaidimai ir mokomoji veikla. Kalbos mokymasis. Žaidimai kariuomenėje. Žaidimai, kurių bijoma. Galima studijuoti kompiuterinius žaidimus. Kompiuterių įtaka vaiko asmenybės raidai. Kompiuterinių žaidimų ir interneto įtaka smurtui prieš vaikus. Kompiuterinių žaidimų poveikis vaikams. Neigiamą kompiuterinių žaidimų poveikį švelninantys veiksniai. Neigiamą kompiuterinių žaidimų poveikį stiprinantys veiksniai. Rizikos grupės vaikai. Interneto poveikis vaikams. Priklausomybė. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-04-06
 • Kompiuterinių žaidimų įtaka vaikams

  Įvadas. Tikslas: Atskleisti kaip kompiuteriniai žaidimai įtakoja vaikų bendravimą ir elgesį visuomenėje, bei kokie neigiami ir teigiami pokyčiai. Kompiuterinių žaidimų istorija. Kas yra vaikas? Kokie jam būdingi charakteristikos bruožai? Kokia kompiuterinių žaidimų priklausomybė? Internetinių žaidimų poveikis vaikams. Kokie galimi pasiūlymai ir rekomendacijos? Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2010-10-29
 • Konfliktai mokyklos bendruomenėje

  Įvadas. Mokinių sąveikos būdai. Mokytojo asmenybės įtaka mokiniui. Mokinių – mokytojų konfliktų priežastys. Vaikų konfliktai. Mokytojų tarpusavio konfliktų ypatybės. Kai kurios konflikto sprendimų situacijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Konfliktai šeimoje (tėvai ir vaikai)

  Įvadas. Literatūros analizė. Konflikto samprata. Konfliktų klasifikacija. Konfliktų šeimoje ypatumai. Konfliktų slopinimo būdai. Galimos konfliktų priežastys. Kitos konfliktų priežastys. Konfliktų šalinimo būdai. Konfliktų sprendimo principai. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Vaikų atsakymai. Tėvų atsakymai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-12-04
 • Konfliktiškų (nedarnių) šeimų vaikų auklėjimo ypatumai

  Įvadas. Šeima. Šeima ir jos aplinka. Šeimos vaidmuo vaiko auklėjime. Šeimos konflikto sąvoka. Vaiko santykiai su tėvais. Smurtas šeimoje. Netinkamo auklėjimo būdingi bruožai. Konfliktų sprendimo būdai. Tyrimo metodika. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (2).
  Pedagogika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-05-05
 • Konfliktų mokykloje priežastys ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Konfliktų mokykloje priežastys. Pagrindinės konfliktų priežastys. Konfliktuojančios žmonių grupės. Konfliktų sprendimo būdai. Nekonstruktyvūs sprendimo būdai. Konstruktyvūs sprendimo būdai. Konfliktų prevencija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-30
 • Konfliktų mokykloje priežastys, sprendimo būdai ir prevencija

  Įvadas. Kas yra konfliktas? Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimas mokykloje. Mokyklinis konsultavimas. Konfliktiškas mokytojas. "Neteisingų" vertinimų problemos. Konfliktiškas mokinys. Nesimokantis vaikas. Agresyvus vaikas. Silpnavalis vaikas. Hiperaktyvus vaikas. Demonstratyvus vaikas. Psichologinė parama sprendžiant mokyklinius konfliktus. Konflikto prevencija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2006-09-20
 • Konfliktų priežastys, rūšys, sprendimas ir valdymas

  Įvadas. Tikslas - išsiaiškinti, kas yra konfliktai, kokios yra konfliktų priežastys, rūšys. Konflikto sąvoka. Konflikto priežastys. Konfliktų įvairovė. Konfliktų valdymas ir sprendimas. Konfliktinės situacijos tarp vaiko ir pedagogo pavyzdys. Išvados. Priedas (1). Išnašos.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2008-04-29
 • Konfliktų valdymas (14)

  Įvadas. Tikslas - atskleisi konfliktų valdymo ypatumus. Konfliktų sąvokos ypatumai. Konflikto samprata. Konfliktų tipai. Vidinių asmenybės konfliktų tipai. Socialinių konfliktų samprata. Konflikto struktūra ir dinamika. Konfliktų priežastys. Konfliktų valdymo strategijos. Konfliktų sprendimo būdai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2010-01-29
 • Konfucijaus pedagoginiai teiginiai

  Įvadas. Konfucijaus filosofija. Humaniškumas. Epistemologija. Pedagogika. Wen kultūra. Kilnaus žmogaus koncepcija. Etika. Estetika. Socialinė ir politinė filosofija. Konfucijaus idėjų sklaida. Konfucijaus pedagoginės sistemos pagrindiniai teiginiai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-07-30
 • Konstantino Ušinskio asmenybė, veikla ir idėjos

  Įvadas. K. Ušinskis įžymusis rusų liaudies pedagogas. K. Ušinskio veikla, pedagoginės idėjos. Auklėjimo – tautiškumo idėja. Dorovinio auklėjimo idėja. Darbinio ugdymo idėja. Estetinio auklėjimo idėja. K. Ušinskio didaktika. Dėmesys. Atmintis ir išmokimas. Vaizduotė. Mokytojas ir jo parengimas. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-09
 • Kontrolinės pamokos išplėstinis planas - konspektas: kūno kultūra

  Klasė: 10. Pamokos data. Pamokos vieta. Pagrindiniai uždaviniai. Inventorius. Lentelė: Pamokos dalys ir laikas. Pamokos turinys. Krūvio apimtis ir intensyvumas. Metodinės ir organizacinės pastangos.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-01-10
 • Krikščioniška pedagogika

  V.Vainilavičiūtės paskaitos "krikščioniškoji pedagogika" klausimai ir atsakymai pirmajam kontroliniui. 47 klausimai su atsakymais.
  Pedagogika, špera(3 puslapiai)
  2005-04-29
 • Kritinės pedagoginės situacijos

  Pedagoginės praktikos metu įvykusios šešios kritinės pedagoginės situacijos. Kaip aš elgiausi praktikos metu. Pirma situacija - rūkymas. Antra situacija - mokiniai nesidomi dėstoma pamoka, mėtosi ruošinėliais. Trečia situacija - mokiniai nepasidalina įrankiais. Ketvirta situacija - vieno mokinio nepaklusnus elgesys klasėje. Penkta situacija - mokytojo žodžių kartojimas, pamokos metu. Šešta situacija - klaidinga mokinio nuomonė.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-12-18
 • Kritinio mąstymas ugdymas

  Įvadas. Kritinis mąstymas. Mokymas bendradarbiaujant. Gebėjimas kritiškai mąstyti. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-06
Puslapyje rodyti po