Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vaikų auklėjimo šeimoje reikšmė ir ypatumai

  Įvadas. Auklėjimo šeimoje esmės supratimas. Auklėjimo šeimoje tikslai ir uždaviniai. Auklėjimo šeimoje stilius. Lietuvių pedagogai apie auklėjimą šeimoje. Užsienio šalių šeima. Dažniausiai auklėjant vaikus šeimoje iškylantys klausimai.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2008-02-22
 • Vaikų bausmės ir skatinimai šeimoje

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti vaikų skatinimo ir bausmių būdus šeimoje. Šeimos samprata. Vaikų ugdymas šeimoje. Skatinimo būdai šeimoje. Bausmės šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2011-03-22
 • Vaikų cerebrinis paralyžius (5)

  Įvadas. Cerebrinis paralyžius. Kas tai yra? Cerebrinio paralyžiaus tipai. Spazminis cerebrinis paralyžius (CP). Ataksinis cerebrinis paralyžius (CP). Cerebrinio paralyžiaus. Ugdymo ir reabilitacijos metodai. Vaikų, turinčių cerebrinį paralyžių. Ugdymo ypatumai. Vaiko padėties, kompensacinių, ergoterapinių priemonių parinkimas. Aplinkos pritaikymas. Maitinimo organizavimas. Komunikacinių gebėjimų ugdymas. Savarankiškumo įgūdžių formavimas. Ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2009-03-30
 • Vaikų darželių palyginimas: "Valdorfo" ir "Vėrinėlio" darželiai

  Įvadas. Ugdymo tikslai, uždaviniai ir principai. Vaikų ugdymo tikslai, uždaviniai ir principai "Vėrinėlio" vaikų darželyje. Vaikų ugdymo tikslai, uždaviniai ir principai "Valdorfo" vaikų darželyje. Aplinka grupėje ir lauke. "Vėrinėlio" vaikų darželio aplinka grupėje ir lauke. "Valdorfo" vaikų darželio aplinka grupėje ir lauke. Priemonės. Priemonės "Vėrinėlio" vaikų darželyje. Priemonės "Valdorfo" vaikų darželyje. Auklėtojos bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais. Auklėtojos bendravimas ir bendradarbiavimas "Vėrinėlio" vaikų darželyje. Auklėtojos bendravimas ir bendradarbiavimas "Valdorfo" vaikų darželyje. Vaikų gyvenimo ritmas. Vaikų gyvenimo ritmas "Vėrinėlio" vaikų darželyje. Vaikų gyvenimo ritmas "Valdorfo" vaikų darželyje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2005-11-12
 • Vaikų elgesio ydos: melas, šiurkštumas, egoizmas, pavydas, tingėjimas

  Įvadas. Melas. Melo rūšis. Melo šalinimas. Šiurkštumas. Šiurkštumo šalinimas. Egoizmas. Egoizmo šalinimas. Tingėjimas. Tingėjimo šalinimas. Pavydas. Pavydo šalinimas. Išvada.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-20
 • Vaikų elgesio sutrikimai

  Įžanga. Elgesio sutrikimus turintys vaikai. Socialinė aplinka ir vaikų elgesio sutrikimai. Asmenybės ir elgesio nukrypimų korekcija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-11-28
 • Vaikų emociniai ir elgesio sutrikimai

  Įvadas. Elgesio ir emocinės problemos. Elgesio arba eksternalios problemos. Emocinės arba internalios problemos. Veiksniai, įtakojantys elgesio ir emocinių problemų atsiradimą. Tėvų psichikos sutrikimai. Alkoholio ir narkotikų vartojimas šeimoje. Emocinių ryšių tarp tėvų ir vaikų nepastovumas bei emocinė deprivacija. Prievarta ir smurtas šeimoje. Visuomenės informavimo priemonių įtaka. Traumuojantys įvykiai. Nepalanki kaimynystė. Individualūs vaiko veiksniai. Emocinių ir elgesio problemų identifikacija. Pagalba vaikams turintiems elgesio ir emocinių problemų. Dienos centrai – vienas iš pagalbos vaikui būdų. Dar viena Lietuvos nevyriausybinė organizacija – "Saugaus vaiko centras".
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2009-06-02
 • Vaikų fizinis aktyvumas darželyje ir namuose

  Pedagogikos rašinys. Sveikata. Dienos režimas. Vaikų fiziniam aktyvumui ir sveikatai turi įtakos ir sezoniniai ritmai. Šeima. Fizinio ugdymo veiksmingumas. Požiūris į vaiko asmenybę, jo fizinį ir psichinį statusą.
  Pedagogika, rašinys(2 puslapiai)
  2007-11-20
 • Vaikų formalus ir neformalus meninis ugdymas mokykloje. Muzika

  Įvadas. Meninio ugdymo samprata ir tikslai. Vertybinės nuostatos. Muzika. Muzika formaliame ir neformaliame ugdyme. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-11-10
 • Vaikų globos įstaigos projektas: "Suvienykime širdis"

  Prevencinio projekto turinys. Situacijos pristatymas (problemos analizė). Problemos apibrėžimas: Programa - skirta Plungės vaikų globos įstaigos, tarpusavio santykių gerinimui, užtikrinti saugią socialinę aplinką vaikams, skatinti jų geraširdiškumą, supažindinti vaikus su jų teisėmis ir pareigomis, skatinti bendrauti ir bendradarbiauti. Informacija apie vykdymą. Projekto realizavimas su formuojama komanda. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto įgyvendinimo terminas. Projekto vykdymas. Projekto užbaigimas, apibendrinimas, patirties sklaida. Numatomas rezultatas. Projekto realizavimo būdai. Projektui reikalinga suma. Projekto vertinimas. Priedai (2).
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-21
 • Vaikų higieninių įgūdžių formavimas priešmokyklinėje grupėje

  Įvadas. Sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo samprata. Sveikatos ugdymo vaikų darželyje tikslas ir uždaviniai. Sveikatos ugdymo turinys ir principai. Sveikatos ugdymo metodai. Pedagogo vaidmuo ugdant vaikų sveikatą. Higieninis priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Higienos ugdymo samprata. Asmens higienos pradmenų formavimas. Asmens higienos įgūdžių ugdymo sistema priešmokyklinėje grupėje. Oda. Odos higiena. Nosis. Nosies higiena. Ausis. Ausų higiena. Akis. Akių higiena. Dantys. Burnos higiena. Drabužių ir avalynės higiena. Asmens higienos reikmenys. Priešmokyklinio amžiaus vaikų higieninių įgūdžių formavimosi ypatumai. Tiriamojo darbo metodika ir imtis. Vaikų žinios apie asmens higieną. Organų funkcijos. Sveikatingumo faktoriai. Kenksmingumo faktoriai. Vaiko veiksmai neįprastose situacijose. Asmens higienos reikmenys. Sveikuolių darželių ir paprasto darželio vaikų higieninių įgūdžių lyginamoji analizė. Lyties skirtumų įtaka higienos įgūdžiams. Ar tėvai pakankamai skiria dėmesio vaikų higienai. Išvados. Profesinės kompetencijos. Rekomendacijos.
  Pedagogika, diplominis darbas(50 puslapių)
  2006-03-24
 • Vaikų iki aštuonerių metų auklėjimo problemos

  Įvadas. Apibrėžti šeimos vaidmenį vaiko auklėjime. Apibūdinti vaiko ugdymą darželyje, pradinėje mokykloje. Pradinėje mokykloje ugdymą galima išskirti į penkias grupes. Savimonė. Priklausymas grupei. Poreikiai, teisės ir atsakomybė. Kasdienės situacijos. Apibūdinti aplinkos įtaką vaiko auklėjimui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-11-29
 • Vaikų ir suaugusiųjų mokymosi ypatumai bei skirtumai

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti vaikų ir suaugusiųjų mokymosi ypatumus bei skirtumus. Mokymosi esmė. Vaikų mokymosi ypatumai. Suaugusiųjų mokymosi ypatumai. Vaikų ir suaugusiųjų mokymosi skirtumai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-06-29
 • Vaikų lytinė identifikacija

  Teorija apie vaikų lytinę identifikaciją. Tyrimo tikslai, uždaviniai, metodai. Tyrimo etapai. Tyrimo rezultatai. Rezultatų apibendrinimas.
  Pedagogika, namų darbas(13 puslapių)
  2006-11-09
 • Vaikų mokymo dainuoti pedagoginės sąlygos ir galimybės

  Įvadas. Dainos mokymas. Pedagoginės sąlygos. Galimybės. Išvada.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-30
 • Vaikų mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežastys

  Įvadas. Mokymosi aplinka, motyvacija. Bendroji apžvalga ir pagrindiniai principai. Motyvacija. Motyvaciją veikiantys veiksniai. Kodėl vaikams būna nemalonu ir sunku mokytis. Blogo mokymosi priežastys. Mokymosi sunkumai ir negalės. Mokyklos nelankymo ir mokymosi motyvacijos silpnėjimo sociokultūrinės priežastys. Keletas elgesio trūkumų. Kaip juos įveikti? Kai kurie asmenybės gyvenimo sunkumai ir jų bruožai. Kaip padėti vaikui. Konkrečių blogybių eliminavimo planas. Mokyklos nelankymo pavyzdžiai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2008-03-20
 • Vaikų problematiškas elgesys mokykloje, jo tikslai ir korekcijos priemonės

  Įvadas. Elgesio problemos mokslinėje literatūroje. Vaikų problematiško elgesio mokykloje priežastys. Netinkamo elgesio tikslai. Netinkamo elgesio korekcija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-09
 • Vaikų rizikos grupės

  Žmogus. Svarbiausios gyvenimo institucijos ir žiniasklaida. Tai ne tik gražus žodis, tai ir mūsų gyvenimo esmė – šeima. "Mokykla mūs vaikus pasitinka linksmai". "Žodis paukščiu išlekia, vilku sugrįžta". Trumpa vaikų rizikos grupių apžvalga. Paauglys ir šeima. Suicidiniai paauglio polinkiai. Gatvės vaikai. Svarbiausios vaikų problemos. Mokyklos fobija. Elgesio sutrikimai vaikystėje ir paauglystėje. Emocinė prievarta. Seksualinė prievarta bei išnaudojimas. Prekyba vaikais. Savižudybės. Prevencinė veikla. Pagalba. Svarbiausios sąvokos.
  Pedagogika, referatas(29 puslapiai)
  2007-06-07
 • Vaikų saugumo Jonavos pagrindinėje mokykloje įvertinimas

  Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Psichologinis mokinių saugumas. Fizinis mokinių saugumas. Tyrimo rezultatų analizė. Saugumo mokykloje mokinių vertinimas. Tėvų požiūris į vaikų saugumą mokykloje. Mokytojų nuomonė apie mokinių saugumą. Išvados. Pasiūlymai ir rekomendacijos. Priedai (4).
  Pedagogika, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2007-03-08
 • Vaikų skatinimas

  Vaikų auklėjimas. Auklėjimo nesėkmės. 4 pagrindiniai pedagoginio poveikio būdai. Skatinimai. Ikimokyklinio amžiaus vaikai. Savitas skatinimas. Keletas patarimų auklėjant vaikus.
  Pedagogika, rašinys(4 puslapiai)
  2007-05-14
Puslapyje rodyti po