Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vaikų skatinimo būdai šeimoje

  Įžanga. Dėstymas. Kaip kalbėti su vaikais? Apibūdinimai gali varžyti. Kaip pelnyti dėmesį ir daryti įtaką vaikams? Nuostata "Tu gali tai padaryti". Rezultatai ir variantai vietoj bausmės. Duoto žodžio laikymasis. Išklausykite ir žinosite. Gyrimas – veiksminga priemonė. Pasakymai, kurių nederėtų vartoti auklėjant vaikus. Žodžiai, kuriuos derėtų sakyti kasdien. Meilė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-10
 • Vaikų smurtas prieš bendraamžius

  Įvadas. Pedagoginės veiklos modeliavimo ir vadybos aktualijos. Pasirinkto ugdytojo pedagoginės veiklos modelio planas. Ugdytojo pedagoginės veiklos modelio elemento pasirinkimas. Plano pasirinkimo atitinkamam laikotarpiui pagrindimas. Ugdytojo pedagoginės veiklos kryptys - realizuojama tema. Ugdytojo pedagoginės veiklos planas. Smurtas mokyklose. Situacijos analizė. Prevencinis projektas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Priežiūra. Pedagoginės veiklos plano pagrindimas švietimo įstatymine baze. Ugdytojo pedagoginės veiklos pasirinktojo elemento modelio plano raidos perspektyvos. Priedai (4).
  Pedagogika, analizė(36 puslapiai)
  2007-02-07
 • Vaikų specialieji mokymosi poreikiai

  Įvadas. Vaikų specialiųjų mokymosi poreikių samprata. Ypatingumų grupių apibūdinimas. Intelekto sutrikimai. Specifiniai pažinimo sutrikimai. Specifinių pažinimo sutrikimų samprata. Moksleiviai, turintys girdimojo suvokimo ir kalbinių procesų sutrikimų. Moksleiviai, turintys vizualinių procesų sutrikimų. Mokiniai, turintys percepcinių – motorinių ryšių sutrikimų. Moksleiviai, turintys specifinių atminties sutrikimų. Mokiniai, turintys veiklos organizavimo sutrikimų. Emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimai. Klausos sutrikimai. Regos sutrikimai. Judesio ir padėties sutrikimai. Lėtiniai, somatiniai ir neurologiniai sutrikimai. Kompleksiniai sutrikimai. Specialiųjų mokymosi poreikių vaikų ugdymas. Vaikų, turinčių intelekto sutrikimų, ugdymas. Mokinių, turinčių specifinių pažinimo sutrikimų, ugdymas. Emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Asmenų, turinčių klausos sutrikimų, ugdymas. Vaikų, turinčių regos sutrikimų, ugdymas. Judesio ir padėties sutrikimų turinčių moksleivių ugdymas. Mokinių, sergančių lėtiniais somatiniais ir neurologiniais sutrikimais, ugdymas. Kompleksinių sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-02-02
 • Vaikų sveikata, higiena šeimoje ir mokykloje

  Įvadas. Vaikų sveikata ir jos užtikrinimo būdai. Vaikų sveikatos samprata ir jos reikšmingumas. Mokinių sergamumas ir jų sveikatos užtikrinimas. Fizinio vaikų išsivystymo nustatymas ir sveikatingumo ir medicinos grupės. Vaikų higienos svarba ir jos užtikrinimo būdai. Vaikų higienos užtikrinimas mokykloje. Vaikų veiklos ir poilsio higiena. Vaikų asmens higiena. Racionali mityba ir jos įtaka vaikų sveikatai. Miegas ir jo įtaka vaikų sveikatai. Fizinis aktyvumas ir jo įtaka vaikų sveikatai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(21 puslapis)
  2008-01-22
 • Vaikų sveikos gyvensenos ugdymas pradinėje mokykloje

  Įvadas. Sveikos gyvensenos ugdymas mokykloje. Sveikos gyvensenos sudedamųjų dalių aptarimas įvairių autorių darbuose. Fizinis aktyvumas. Racionali mityba. Higiena. Racionali veiklos ir poilsio kaita. Rūkymo prevencija. Mokinių saugumo prevencija. Mokyklos įtaka vaikų sveikatai. Dvasinė sveikata. Praktinis darbas. Išvados. Sąvokos. Priedas (1).
  Pedagogika, diplominis darbas(20 puslapių)
  2007-05-16
 • Vaikų tarpusavio konfliktai

  Įvadas. Konfliktai tarp vaikų. Veiksminga reakcijų sistema. Mušeikos. Vaikų tarpusavio konfliktų sprendimo būdai. Keletas patarlių ir priežodžių. Konfliktai ir jų sprendimas. Kaip ištarti atsiprašau. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-12-18
 • Vaikų tarpusavio santykiai ir tėvų auklėjimo stiliai

  Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti vaikų tarpusavio santykius ir tėvų auklėjimo stilius. Vaikų bendravimo ir tarpusavio santykių samprata. Tėvų naudojami auklėjimo stiliai. Teorinės tolerantiškumo ir empatiškumo prielaidos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2011-03-31
 • Vaikų teisės ir pareigos

  Vaikystė. Socialinės nesėkmės ir vaikai. Šeima. Vaikų savižudybės. Darbas ir vaikai. Jaunimas. Jauno žmogaus socializacija. Vaikų teisės. Išvados.
  Pedagogika, rašinys(8 puslapiai)
  2007-12-16
 • Vaikų teisių tarnybų veikla Lietuvoje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti, kokia yra pagrindinė vaikų teisių tarnybų veikla Lietuvoje ginant vaikų teises. Vaiko teisų ir teisėtų interesų garantavimo sistema. Vaiko teisių apsaugos juridinė bazė. Vaiko teisėmis besirūpinančios institucijos. Valstybės lygmens institucijos. Savivaldybių lygmens institucijos. Nevyriausybinės organizacijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2010-01-29
 • Vaikų teisių tarnybų veikla Lietuvoje ginant vaikų teises

  Įvadas. Vaikų teisių aktualumas šiandien. Pedagogų profesinė kompetencija vaikų teisių tarnybose. Vaikų teisių tarnybos bei jų veikla. "SOS Lietuvos vaikai" agentūra. Klaipėdos vaikų teisių apsaugos tarnyba. Vilniaus laikini vaikų globos namai "Atsigręžk į vaikus". Išvados. Priedai.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-07-27
 • Vaikų ugdymas – tėvų problema

  Įvadas. Šeima ir funkcijos. Vaikų ugdymo funkcija. Vaikų auklėjimo šeimoje esmė. Vaikų auklėjimo šeimoje tikslai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-07
 • Vaikų ugdymas Anglijos šeimoje

  Įvadas. Britų šeima. "Spartietiško" gyvenimo apraiškos anglų atžalų ugdyme. Religijos, vyro ir moters, kultūros reikšmė britų gyvenime. Britai, ypač škotai, didžiuojasi savo istorija, gerbia papročius. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-06-06
 • Vaikų ugdymo funkcijos

  Įvadas. Ugdymas iki gimimo. Ugdymas iki mokyklos. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Pirmoji vaikystė. Mokyklinuko ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-01-25
 • Vaikų ugdymo ypatumai anglų ir japonų šeimose

  Įvadas. Anglų šeima. Anglo požiūris į vaiko išsilavinimą, ateitį. Tėvų vaidmuo vaiko priežiūroje. Kertiniai auklėjimo akmenys. Japonų šeima. Tėvų požiūris į vaiko išsimokslinimą ir auklėjimą. Sūnaus vaidmuo šeimoje. Motinystė. Požiūris į vaiką ir tėvų pasiskirstymas auklėjime. Pagrindinės auklėjimo gairės. Apklausos rezultatai. Ką žinote apie anglų šeimą? Ką žinote apie japonų šeimą? Kaip manote, ar mes turime žinoti kaip gyvena kitų tautų šeimos? Kaip manote, ar turime jausti pagarbą kitų tautų šeimoms, pačiai tautai? Kaip manote, kokiu būdu geriausia sužinoti apie kitų šalių šeimas? Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-07
 • Vaikų ugdymo praktika Estijos šeimose

  Įvadas. Šiuolaikinė estų šeima. Estų motyvacija turėti vaikų. Estų tėvų problemos. Motinystė ir galimybė dirbti. Tėvo (vyro) ir vaiko bendravimo problemos. Estijos šeimos deinstitucionalizacija. Estų vaikų laisvė ir kontrolė. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-02-05
 • Vaikų ugdymo praktika Rusijos šeimose

  Įvadas. Rusijos šeima. Vaikų ugdymas rusų šeimose. Ikimokyklinis ir mokyklinis auklėjimas rusų šeimose. Stalininė pedagogika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-18
 • Vaikų ugdymo problemos ir deviantiniai jaunimo elgsenos reiškiniai

  Įvadas. Vaiko auklėjimas. Lietuvių jaunimo ugdymo problemos susijusios su JAV įtaka. Kaip spendžiami jaunimo deviantiniai elgesio reiškiniai šiuomet. Šeima ir mokykla jaunimo ugdyme. Išvados.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-19
 • Vaikų ugdymo šeimoje problemos

  Vaikų ugdymo šeimoje problemos. Šeima kaip ugdymo institucija. Vaikų gimdymo funkcija. Vaikų ugdymo funkcija. Ūkinė – ekonominė funkcija. Tautos etoso tęstinumo funkcija. Rekreacinė funkcija. Komunikacinė funkcija. Emocinė funkcija. Reguliuojančioji funkcija. Vaikų auklėjimo šeimoje esmė, tikslas ir uždaviniai. Pirmoji pareiga – saugoti vaikus nuo blogų gyvenimo pavyzdžių. Antroji pareiga – savo vaikų mokymas. Trečioji pareiga – tėvų pagalba mokyklai. Vaikų ugdymo šeimoje problemos.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-18
 • Vaikų užimtumo problema

  Įvadas. Vaiko užimtumas. Tėvų vaidmuo vaiko užimtumo procese. Vaiko užimtumas mokykloje. Tyrimai. Mokinių pasiekimų tyrimų duomenų analizės rezultatai. Vaikų popamokinės veiklos "statistinis tyrimas". Vaikų užimtumo problemos sprendimas. Užimtumo problema. "BOX - CAR" projektas. Išvados. Priedas (anketa).
  Pedagogika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-03
 • Vaikų žaidimai

  Įvadas. Pedagogų vaidmuo vaikų žaidimuose. Pedagogo vaidmuo laisvuosiuose žaidimuose. Pedagogo vaidmuo statybiniuose žaidimuose. Pedagogo vaidmuo judriuosiuose žaidimuose. Pedagogo vaidmuo didaktiniuose žaidimuose. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-12
Puslapyje rodyti po