Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sveiko gyvenimo būdo propagavimas jaunesniame mokykliniame amžiuje

  Įvadas. Šeima, ugdymo įstaigos – sveikos gyvensenos propaguotojos. Šeima – tautos stiprybės šaltinis. Sveikos gyvensenos propagavimas ugdymo įstaigose. Higieninis auklėjimas. Sveika mityba. Jos propagavimas. Fizinis auklėjimas. Praktinė dalis. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(74 puslapiai)
  2006-02-17
 • Sveikos gyvensenos pagrindų skiepijimas vaikų darželyje

  Sveikos gyvensenos samprata. Sveikos gyvensenos vaikų l/d. sistema Vilniaus mieste. Rytinės mankštos poveikis vaiko dienos darbingumui. Grūdinimasis. Sveika mityba. Higieninių įgūdžių formavimas vaikų darželyje. Vaikų poilsis ir laisvalaikis. Saugi ir sveika aplinka vaikų darželyje. Klaipėdos l/d. "Želmenėlis" sveikos gyvensenos ugdymo programos apžvalga. Vaikų sveikatos stiprinimas Vilniaus rajono Nemenčinės vaikų l/d. Išvados.
  Pedagogika, referatas(25 puslapiai)
  2006-04-27
 • Sveikos gyvensenos ugdymas

  Įvadas. Kas yra sveikatas? Vaikščiok, sėdėk ir stovėk tiesiai. Mityba. Miegas ir poilsis. Rankų plovimas. Taisyklingos laikysenos ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2007-01-16
 • Sveikos gyvensenos ugdymas (2)

  Įvadas. Sveikos gyvensenos ugdymas. Sveikatos ugdymo ir stiprinimo tikslai. Sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla. Sveikatos ugdymo ir stiprinimo. Veiklos laukiami rezultatai. Tiriamoji veikla. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(14 puslapių)
  2008-09-24
 • Sveikos gyvensenos ugdymas pradinėje mokykloje

  Įvadas. Programos tikslas – pradinių klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. Programos uždaviniai. Didaktinės nuostatos ir ugdymo metodai. Ugdymo turinys: Lentelė: Tema. Veiklos tikslai. Veiklos uždaviniai. Veiklos turinys. Integracinis ryšys su kitais dalykais. Vertinimas.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-05-07
 • Šeima (7)

  Būti ar turėti. Šeima. Religinis vaikų auklėjimas. Suaugusieji autoritetas. Vaikas nuo mažų dienų buvo įstatomas į griežtą, tačiau savaime egzistuojančią realybę. Skirtingų konfesijų vaikų bendravimas. Draudimai. Šiuolaikinis jaunimas. Demokratiškesnė aplinka.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-25
 • Šeima besikeičiančioje visuomenėje

  Šeima besikeičiančioje visuomenėje. Šeima kaip tautos ir visuomenės pirmoji ir svarbiausioji socialinė santalka. Tradicinės ir modernios šeimos interpretacijos. Šeima demografijos veidrodyje. Šeimos dabartinė situacija: krizė ar naujas raidos etapas? Socialinių deformacijų pavojai ir šeimos atstatymo strategijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-01
 • Šeima ir mokykla vaiko ugdyme

  Įvadas. Šeima ir jos funkcijos. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo svarba ir nauda. Darbo su šeima formos. Mokinio šeimos pažinimo metodai. Mokyklos ir šeimos partnerystės problemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2007-04-20
 • Šeima ir ugdymas

  Įvadas. Ugdymo tikslai. Šeimoje ugdomos vertybės. Dorovės bruožų ugdymas ir tėvų autoritetas. Šeimos psichologinis klimatas. Vaikų elgesio ydos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-14
 • Šeima ir ugdymas (2)

  Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Vaikų gimdymas. Vaikų auginimas. Etnoso tęstinumo funkcija. Ūkinė ir ekonominė šeimos funkcija. Rekreacinė šeimos funkcija. Komunikacine funkcija. Emocinė–reguliuojanti šeimos funkcijos. Seksualinė funkcija. Dorinis asmenybės ugdymas šeimoje: samprata ir tyrimo objektas. Ugdymo reikšmė. Šiandienė šeima. Ugdymas šeimoje. Motinos ir tėvo vaidmuo. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-10
 • Šeima ir ugdymas: vaiko elgesio ypatumai dėl fizinių bausmių taikymo auklėjime

  Įvadas. Fizinės bausmės vaikų auklėjime ir jų apibrėžimas. Fizinės bausmės ir fizinė prievarta prieš vaikus. Fizinių bausmių kilmė. Fizinių bausmių įtaka vaiko raidai. Fizinėmis bausmėmis baudžiamų vaikų asmenybės raidos ypatumai. Socialinės adaptacijos sunkumai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-15
 • Šeima ir vaikai: realijos ir vertinimai

  Mano pasirinktas straipsnis "Šeima ir vaikai: realijos ir vertinimai". Straipsnyje pateiktos informacijos aktualumas, naujumas. Atliktų tyrimų (analizės, apžvalgos) reikšmė mokslui ir praktikai. Straipsnyje pastebėti privalumai, netikslumai, trūkumai. Straipsnio išvadų pagrįstumas, darbo tikslo atitikimas. Atkreipti dėmesį, ar moksliniame straipsnyje naudojama kuo naujausia moksline literatūra, tiek Lietuvos mokslininkų, tiek užsienio šalių mokslininkų. Ar pateikiami paliestos problemos sprendimo būdai moksliniame straipsnyje? Jei taip, tai paanalizuokite, ar jie tinkami, o jei ne, tai pasiūlykite savo sprendimo būdus. Jūsų pasiūlymai, pastebėjimai analizuojant šį mokslinį straipsnį – refleksija.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-05-03
 • Šeima kaip vaiko socializacijos institucija

  Įvadas. Ką vaikui suteikia šeima? Šeimos funkcijos. Šeima – pirmoji ugdymo institucija. Vaikų vaidmenys šeimoje. Vaikų socialiniai vaidmenys. Tėvų požiūris į ugdymą. Socializacijos tipai. Ar tėvai rūpinasi vaikų ugdymu? Kai tėvai netenka kantrybės. Išvados. Priedai (8).
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2007-12-08
 • Šeima kaip vaiko socializacijos institucija (2)

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti šeimą kaip vaiko socializacijos instituciją. Šeimos samprata. Šeimos poreikiai. Socializacijos samprata ir esmė. Socializacija kaip adaptacija ir interiorizacija. Organizuota (tikslinga) ir neorganizuota (stichinė) socializacija. Šeima- vaiko socializacijos mikroaplinka. Ankstyvojo amžiaus vaiko saviraiška- socializavimosi šeimoje. Padarinys. Nepilna šeima. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2009-10-01
 • Šeima kaip vaiko socializacijos šaltinis

  Įvadas. Darbo tikslas: Aprašyti šeimos svarbą vaiko ugdymui. Šeimos funkcijos. Šeimos vaidmuo ankstyvojo amžiaus vaiko saviraiškai. Šeimos svarba paauglystėje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2009-11-18
 • Šeima socialinio ugdymo sistemoje

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti šeimos vaidmenį socialinio ugdymo sistemoje, jos vaidmenį pirminei pozityviajai vaiko socializacijai. Šeima. Vaiko socializacija šeimoje. Šeimos rizikos veiksniai. Šeimos politikos vaidmuo sėkmingai žmogaus socializacijai. Šeima žmogaus ugdymo institucija. Šeimos ir socialinio pedagogo bendradarbiavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-02-04
 • Šeimoje ugdomos vertybės

  Šeimoje ugdomos vertybės. Požiūris į žmogų. Meilė Tėvynei. Meilė tėviškei. Gimtoji kalba. Tautos kultūra, tradicijos. Tautinės savimonės ugdymas. Tolerancija kitataučiams. Požiūris į darbą. Požiūris į religiją. Pagarba gamtai. Požiūris į amžinąją vertybę – gėrį. Sąžiningumas. Gerumas. Kuklumas. Drausmingumas. Taupumas. Empatija. Meilė.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-03-13
 • Šeimos funkcijos

  Šeima ir jos paskirtis. Šeimos funkcijos samprata. Šeimos funkcijos. Vaikų gimdymas. Vaikų auginimas. Vaikų auklėjimas. Tautos etoso tęstinumo ir puoselėjimo funkcija. Ūkinė ir ekonominė šeimos funkcija. Rekreacinė šeimos funkcija. Komunikacinė šeimos funkcija. Emocinė šeimos funkcija. Reguliuojančioji funkcija. Seksualinis sutuoktinių gyvenimas. Pasirinktos šeimos psichologinė analizė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-02
 • Šeimos funkcijos (2)

  Įvadas. Šeimos funkcijų sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos funkcionalumas. Šeimos funkcijų aptartis. Išvados. Užduotys.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-10
 • Šeimos funkcijos (3)

  Įvadas. Kas yra šeima, funkcija? Šeimos funkcijos. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Ūkinė - ekonominė šeimos funkcija. Rekreacinė funkcija. Bendravimo (komunikacinė) funkcija. Lytinių poreikių tenkinimas (seksualinė – erotinė funkcija). Tautos etoso tęstinumas. Emocinė funkcija. Elgesio reguliuojančioji funkcija. Šeimos funkcionalumas ir disfunkcionalumas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-14
Puslapyje rodyti po