Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tautinis ugdymas

  Įvadas. Lietuva praėjusiais šimtmečiais. Tautinio atgimimo užuomazgos XIX amžiuje. Tautinio auklėjimo tikslai ir uždaviniai. A. Maceina. Pedagogų mintys apie tautinį auklėjimą mokykloje. Tauta, tautiškumas ir pilietiškumas prof. Onos Voverienės darbuose. Akad. Zigmas Zinkevičius apie tautinį auklėjimą šių dienų mokykloje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-20
 • Tautiškumo ugdymo galimybės kalendorinėje šventėje

  Įvadas. Tautiškumo samprata. Tautiško auklėjimo tikslai ir uždaviniai. Tautiškumo ugdymo metodai. Išvados. Vėlinių renginys tautiškumo ugdymo aspektu.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-30
 • Tautosakos vaidmuo vaikų ugdyme

  Tautosakos reikšmė ugdymui. Dorovinis ir darbinis ugdymas. Auklėjimas žodinėmis priemonėmis, pavyzdžiu. Gamta liaudies kūryboje. Patarlės ir priežodžiai, vaiko dvasingumui ugdyti. Pasakų, pamėgdžiojimų ir mįslių vieta vaiko gyvenime. Gamtos garsų pamėgdžiojimai. Mįslės ir vaikas. Sakmės ir padavimai. Lietuvių liaudies dainų vieta ugdant vaikus. Papročių, švenčių, tradicijų ugdomoji reikšmė.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-08
 • Teaching and learning English in the Youth school

  Darbas anglų kalba. Anglų kalbos mokymas. Introduction. Glossary. Teaching and learning English language in the youth school. Distinguishing features of teaching and learning in the youth school. Nature of motivation. Motivation for learning english language. Variety of factors that intervene to lessen a student’s motivation. Variety of factors that foster motivation for learning english. Possibilities to change teaching and learning offered by education improvement project. Design of an empirical research. Influence of participation in education improvement project on teaching and learning Eenglish language in the youth school (empirical research). Conclusions.
  Pedagogika, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2007-02-12
 • Teaching English at a public institution: ways of improving adults' EFL communicative competence

  Diplominis anglų kalba. Anglų kalbos mokymas valstybinėje įstaigoje: suaugusiųjų (svetimosios) anglų kalbos komunikacinės kompetencijos tobulinimo būdai. Introduction. Glossary. Overview of adults EFL communicative competence improvement. Theoretical bases of communicative approach to second language teaching. Communicative English language teaching: theoretical assumptions. Difficulties that limit application of communicative language teaching/learning. Aspects of adults learning. Adult learners: the roles of self-efficacy, self-regulation and motivation. Meeting adults EFL learning needs. Ways of adults teaching that can be used to improve communicative competence. English language teaching and learning in Kaunas district municipality. The aim of the research. Design and implementation of the research plan. Data analysis and results. Conclusions. Recommendations.
  Pedagogika, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2007-08-30
 • Teaching in mixed-ability classes

  Darbas anglų kalba. Vaikų, turinčių skirtingus sugebėjimus, mokymas. Classrooms of mixed-ability learners. Creating and providing different tasks. Working in different patterns.
  Pedagogika, rašinys(5 puslapiai)
  2008-01-11
 • Teaching Listening and Speaking

  Darbas anglų kalba. Anglų kalbos mokymas. The Importance of Listening. Some Listening Problems. Solutions for the listening problems. The Listening Process. Pre-Listening. The strategies that are good to use in the Pre- listening period. During Listening. The strategies that are good to use in the During listening period. After Listening. Listening is active which requires attention, thought, interpretation, and imagination. Four levels of listening comprehension. Speaking. Why should we teach speaking skills? The best setting to acquire competence in speaking. The Descriptions of the activities. Lesson Plan.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-20
 • Technologijų mokymo organizavimo pagrindinėje mokykloje ypatumai

  Įvadas. Teoriniai klausimo nagrinėjimo aspektai. Mokinių veiklos pedagoginėje ir psichologinėje literatūroje. Veiklos samprata. Ugdymo samprata. Veikla – pagrindinė ugdymo priemonė. Auklėjimas tikrovės pažinimui. Auklėjimo tikrovės pažinimui turinys. Bendravimo veikloje tobulinimas. Sugyvenimas – partnerystės raiška. Augimas bendraujant – ugdymo išvada. Bendravimo veikloje ugdymo formos ir metodai. Šeiminis auklėjimas veiklai. Auklėjimo veiklai turinys. Šeiminio auklėjimo veiklai metodai ir formos. Auklėjimas darbui. Veikla – profesionalumo pamatas. Ekonominis auklėjimas. Ekologinis auklėjimas. Technologinė veikla – viena iš mokinių veiklos rūšių. Technologijų mokymo organizavimo pagrindinėje mokykloje ypatumai. Ypatumų samprata. Technologijų mokymo bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų kaitos problematika. Technologinio ugdymo turinys. Technologijų mokymo bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų struktūros ypatumai. Mokinių kompetencijos ugdymas technologijų mokyme. Informacinės technologijos technologijų mokymo organizavime. Projektinis darbas – pagrindinis technologijų mokymo komponentas. Technologijų mokymo organizavimo pagrindinėje mokykloje ypatumų tyrimas. Tyrimo bazė, imtis metodika. Mokytojų apklausa, duomenų analizė. Mokinių apklausa, duomenų analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Pedagogika, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2005-07-26
 • Technologijų pamokų išplėstiniai planai

  Nėrimas iš centro. Klasė. Mokinių skaičius. Tema. Forma. Tipas. Tikslai. Uždaviniai. Metodai ir metodiniai būdai. Priemonės. Pasiruošimas pamokai. Pamokos eiga. Pertrauka. Priemonė: Žaisliukai. Apsiuvimo įgūdžių įtvirtinimas. Klasė. Dalykas. Pamokos tema. Pamokos tipas. Pamokos forma. Pamokos tikslai. Uždaviniai. Metodai. Metodiniai būdai. Priemonės. Eiga. Idėjos.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-10-31
 • Teigiama grupės įtaka vaiko socializacijai

  Socializacijos reikšmė, konkrečios vaikų organizacijos "Lietuvos valančiukų sąjūdis" teigiama įtaka vaikui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-09
 • Teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimas

  Teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimas (santrauka). Teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimas (literatūros apžvalga). Teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimo būdai. Lėtas kūno kultūros reikšmės skiepijimas. Skatinimas vaikus pajusti teigiamas kūno kultūros vertybes. Teigiamo vaikų požiūrio i fizinį ugdymą reikšmė. Teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimas (tyrimas). Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Anketų atsakymai. Sportuojančių mokinių dalis. Mokinių požiūris į priešpamokinę mankštą. Mokinių sportas ir savijauta. Užsiėmusių nesportine popamokine veikla mokinių požiūris į fizinį ugdymą. Pedagogų ir tėvelių nuomonė apie teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimą. Išvados. Priedai (4).
  Pedagogika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-11-13
 • Teksto tipai: pasakojimas, aprašymas, samprotavimas

  Įvadas. Tekstų tipologijos problema. Tekstų tipai. Pasakojimas. Aprašymas. Samprotavimas. Aiškinimas. Argumentavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-20
 • Temos išplanavimas. Pamokos planas

  Temos išplanavimas. Pamokos planas. Klasė. Pamokos tema. Trukmė. Mokymosi uždaviniai. Mokinių motyvacija. Metodai. Mokomoji veikla. Mokymosi rezultatų įvertinimas. Pamokos struktūra. Pamokos eiga. Mokytojas. Moksleivi. Priemonės. Pamokos tema: Elektros apšvietimo jungimo schemos iš dvejų vietų. Bendrosios taisyklės moksleiviams, atliekantiems elektrotechnikos (laboratorinius praktikos) darbus mokyklos mokomosiose dirbtuvėse. Praktinių užduočių sprendimo algoritmas ieškant gedimų. Elektros apšvietimo jungimo schemos iš vienos vietos veikimo principas. Elektros apšvietimo jungimo schemos iš dviejų vietų veikimo principas.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2008-09-02
 • Temos pasirinkimo ypatumai

  Įvadas. Temos pasirinkimo ypatumai, teorinė analizė. Temos pasirinkimas. Rekomendacijos renkantis temą. Išankstiniai argumentai ir klausimai pasirenkant temas. Kursinių ir magistro darbų temos pasirinkimas. Temos pasirinkimo ypatumai, tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2011-04-19
 • Terapinė muzika ir jos poveikis

  Įvadas. Trumpa muzikos terapijos istorija. Muzikos terapijos sąvoka. Muzikos terapija. Specialių poreikių jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų muzikinis ugdymas. Muzika mus gydo, saugo. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-06-06
 • Tėvas ir motina šeimoje, jų vaidmenys ir funkcijos

  Įvadas. Šiandieninė šeima. Motinystės ir tėvystės orumas. Dviejų vienybė. Motina. Tėvas. Tėvystės/ motinystės vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Aplinkos įtaka. Kelrodis – tėvų vertybės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-26
 • Tėvo ir motinos vaidmuo šeimoje

  Įvadas. Tėvo ir motinos vaidmenys šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2005-07-20
 • Tėvų auklėjimo stilių įtaka vaiko socialiniams raidos sutrikimams formuotis

  Įvadas. Auklėjimo sąvokos aiškinimas. Vaikų auklėjimas šeimoje. Tikslas ir uždaviniai. Įgimto elgesio programų hipotezė. Auklėjimo stiliai ir jų įtaka vaiko socialiniams raidos sutrikimams formuotis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-19
 • Tėvų auklėjimo stilius ir jo poveikis vaikams

  Įvadas. Vaikų auklėjimas, auklėjimo tikslas, uždaviniai, auklėjimo šeimoje stilius, netinkami auklėjimo stiliai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2005-09-13
 • Tėvų auklėjimo stilius ir jo poveikis vaikams (2)

  Įvadas. Auklėjimo stiliaus sąvoka. Pagrindiniai auklėjimo stiliai. Auklėjimo stiliaus identifikavimo sąlygos. Jausmų ir emocijų vaidmuo auklėjimo stiliuose. Interakcinis auklėjimo stilių aspektas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-06-06
Puslapyje rodyti po