Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vertybių prioritetai auklėjimo procese

  Vertybių istorija. Ugdymo struktūros vertybės. Auklėjimo teoriją, vertybinis pliuralizmas. Vertybinės orientacijos. Vertybių internalizavimo lygmenys. Vertybių įsisąmonino skatinimo metodas – vertinimai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-01-05
 • Vertybių ugdymas šeimoje

  Įvadas. Šeima ir jos funkcijos. Vertybių pasaulis. Žmogus – absoliuti vertybė. Visybiškas žmogus. Tiesa, gėris, grožis. Ugdymo reikšmė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-02
 • Vidinio diferencijavimo reikšmė ir kryptys ugdant heterogenines mokinių grupes

  Darbo tikslas: išsiaiškinti apie pedagogines sąveikas, susidarančias heterogeninėje bendruomenėje, įtaką asmenybės kryptingumui, vertybėms, nuostatoms, demokratinės visuomenės piliečio formavimui. Ugdymas heterogeninėje bendruomenėje. Pedagoginė sąveika heterogeninėje bendruomenėje.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-19
 • Vyresniųjų mokinių dvasingumo raiškos tendencijos

  Įvadas. Dvasinio ugdymo tikslai ir uždaviniai vyresniame mokykliniame amžiuje. Santykiai su tėvais. Santykiai su mokytojais. Santykiai su draugais ir savimi.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-08-14
 • Vytenis Rimkus

  Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakulteto Tapybos katedros docento, dailėtyros daktaro Vytenio Rimkaus gyvenimo, mokslinio, kūrybinio ir pedagoginio darbo aprašymas.
  Pedagogika, referatas(4 puslapiai)
  2005-09-18
 • Wpływ mediów na zachowanie agresywne u dzieci i młodzieży

  Žiniasklaidos, reklamos ir kompiuterinių žaidimų įtaka vaikų ir paauglių agresyviam elgesiui. Darbas lenkų kalba. Wstęp. Niebezpieczeństwo gier komputerowych. Telewizyjne obrazy przemocy. Reklama i dziecko. Podsumowanie.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2007-04-17
 • Žaidimas - auklėjamoji priemonė

  Žaidimas – darbo mokykla. Konstravimas – darbinio ugdymo forma. Žaidimų reikšmė vaikų ugdymui. Ką vaikai žaidžia?
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-02
 • Žaidimas – savitikslė vaiko veikla vaikystėje

  Įvadas. Žaidimas – ypatinga veikla, kylanti iš vidinio impulso, veikti, bandyti tyrinėti. Žaidimas – vaiką labiausiai atitinkanti elgsenos forma skelbti apie savo prigimtį. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-09
 • Žaidimas kaip imitavimo, intelektinės ir kalbos pratybos

  Įvadas. Žaidimo kilmė ir esmė. Žaidimo samprata. Žaidimas – poilsis ir malonumas. Žaidimas ir kultūra. Žaidimas – mokymasis iš patirties. Žaidimas – intelektinių fragmentų rinkimas. Žaidimas – spontaniška veikla. Žaidimas – vaikų ugdymo priemonė. Žaidimų skirstymas. Žaidimai lietuvoje. Išvados. Refleksija.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2011-09-08
 • Žaidimų terapija. Viduriniojo ikimokyklinio (4-5 metų) amžiaus vaikų žaidimai

  Įvadas. Žaidimas. Viduriniojo ikimokyklinio (4-5 metų) amžiaus vaikų žaidimai. Motorikos ugdymas. Smulkiosios motorikos lavinimas.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-17
 • Žaislai

  Įvadas. Žaislai ir jų įvairovė. Žaislų paskirtis. Trumpa žaislų istorija. Žaislų skirstymas. Žaislų laikymas. Kompiuteriniai žaislai. Televizijos įtaka ir koviniai žaidimai. Kaip teisingai parinkti vaikui žaislą? Žaislų sauga Lietuvoje. Žaislų saugos techninis reglamentas. Saugūs žaislai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-04-21
 • Žiniasklaidos įtaka asmenybės socializacijai

  Įvadas. Vaikas ir televizija. Ar pasaulį matome per žiniasklaidos akinius? Mama ar televizija? Žiniasklaida kaip rizikos veiksnys. Kokį poveikį daro televizija? Nuo ko priklauso vaiko agresyvumas? Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-17
 • Žiniasklaidos įtaka vaiko socializacijai

  Įvadas. Socializacijos samprata. Žiniasklaida kaip rizikos veiksnys. Smurtas spaudoje. Vaikas ir žiniasklaida. Teisinės nuostatos. Žiniasklaidos įtaka vaiko socializacijai. Vaiko interesai žiniasklaidoje. Ar pasaulį matome per žiniasklaidos akinius? Mama ar televizija? Patarimai kaip vaikams žiūrėti televizorių. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2006-08-13
 • Žmogiškųjų išteklių ugdymo svarba ir nuolatinio mokymo(si) organizavimas

  Įvadas. Žmogiškųjų išteklių mokymas(is)ir ugdymas. Mokymosi būdai. Ugdymas – profesinis tobulinimasis ir kvalifikacijos kėlimas. Švietimo plėtotė Lietuvoje. Besimokančios organizacijos bruožai. Žmogiškųjų išteklių didėjimo tendencijos Lietuvoje. Efektyvios švietimo naujovės Lietuvoje. Žmogiškųjų išteklių funkcijos. Lietuvoje tradicinė ekonomika virsta žinių ekonomika. Žmogiškųjų išteklių mokymo(si) organizavimo problemos ir kryptys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-27
 • Žmogus kaip ugdytinis

  Įvadas. Žmogaus kaip ugdytinio samprata. Ugdytinis – ugdymo subjektas. Ugdytinių skirtybės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Žmogus kaip ugdytinis (2)

  Įvadas. Ugdymo samprata, reikšmė. Ugdymo subjektas- žmogus. Žmogus kaip ugdytinis. Žmogaus dvasios ugdymas. Žmogus - asmenybė ir individualybė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-26
 • Žodiniai mokymo metodai

  Įvadas. Žodinių dėstymo metodų bendrieji bruožai. Pagrindiniai žodinio dėstymo metodai. Pasakojimas. Pasakojimo etapai. Aiškinimas. Mokyklinė paskaita. Turinio reikalavimai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2007-09-03
Puslapyje rodyti po