Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokymasis bendradarbiaujant (3)

  Įvadas. Bendradarbiavimo samprata. Teoriniai pagrindai. Svarbiausi mokymosi bendradarbiaujant bruožai. Bendradarbiaujanti klasė, mokytojo ir mokinių vaidmenys. Mokymosi bendradarbiaujant modelio taikymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-08
 • Mokymasis bendradarbiaujant per pamoką

  Įvadas. Mokymosi bendradarbiaujant idėjų apraiškos. Bendroji bendradarbiavimo samprata. Grupinės veiklos strategija. Mokymosi bendradarbiaujant modeliavimas. Bendradarbiaujančių grupių ypatumai. Aktyvaus mokymo ir mokymosi privalumai. Mokymosi bendradarbiaujant organizavimas pasaulio pažinimo pamokoje. Pasaulio pažinimo būdai. Gimtoji kalba. Pažinimas stebint, tyrinėjant, išgyvenant, vertinant. Žaidimas ir darbo pradmenys. Menas.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-08
 • Mokymasis bendradarbiauti. Mokytojo vaidmuo organizuojant pamokas

  Įžanga. Mokymasis bendradarbiaujant idėjų raida. Svarbiausi mokymosi bendradarbiaujant elementai. Bendradarbiaujančių ir tradicinių grpių skirtumai. Mokymai bendradarbiaujant: privalumai, trūkumai. Kai kurie mokymo trūkumai. Mokytojų įgūdžiai ir tikslai. Mokytojo pareigos organizuojant pamokas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-29
 • Mokymasis ir laisvalaikis

  Įvadas. Temos tikslas: aptarti mokymosi ir laisvalaikio ypatumus, gebėjimą suderinti mokymąsi su laisvalaikiu. Mokymasis. Ugdymo supratimas Vakarų Europoje ir Jungtinėse Valstijose. Mokymosi tikslas ir uždaviniai. Vertybių sistema kaip ugdymo turinio paradigma. Laisvalaikis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2009-01-26
 • Mokymasis visą gyvenimą

  Įvadas. Darbo tikslas – paanalizuoti mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimą Lietuvoje. Mokymasis visą gyvenimą Lietuvoje. Mokymosi visą gyvenimą samprata. Mokymosi visą gyvenimą esmė ir paskirtis. Mokymosi visą gyvenimą perspektyva ir galimybės Lietuvoje. Mokymąsi visą gyvenimą užtikrinantys dokumentai. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2011-04-28
 • Mokymasis. Šiuolaikinės mokymosi sampratos

  Kaip suprantamas mokymasis. Mokymosi pasaulis. Skirtingi požiūriai į mokymąsi. Šiuolaikinės mokymosi sampratos. Koks mokymasis yra geras. Mokymasis yra aktyvus konstravimo procesas. Mokymasis yra sukauptų žinių siejimas. Mokymasis yra bendradarbiavimas. Mokymasis yra savitvarka. Mokymasis turi tikslą. Mokymasis yra susijęs su kontekstu ir aplinkybėmis. Įtaka mokymo praktikai. Šiuolaikinė mokymosi samprata.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-16
 • Mokymo bendradarbiaujant taikymas pradiniame ugdyme

  Įvadas. Teoriniai mokymo bendradarbiaujant pagrindai. Mokymo bendradarbiaujant idėjų raida Lietuvoje. Svarbiausi mokymo bendradarbiaujant elementai. Mokinių sąveikos organizavimo principai. Teigiamos tarpusavio priklausomybės ir asmeninės atsakomybės formavimas. Bendradarbiaujančių grupių ypatybės. Mokytojo vaidmuo bendradarbiavimo atmosferos kūrime. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Mokymo bendradarbiaujant pedagoginės patirties analizė. Išvados. Priedai (4).
  Pedagogika, diplominis darbas(74 puslapiai)
  2006-02-28
 • Mokymo ir mokymosi metodų taikymo ypatumai ugdymo procese

  Įvadas. Mokymosi procesas didaktiniu ir psichologiniu aspektu. Mokymo metodų apžvalga. Informaciniai mokymo metodai. Praktiniai - operaciniai mokymo metodai. Kūrybiniai mokymo metodai. Mokymosi metodų apžvalga. Informacijos šaltinių naudojimo metodai. Praktiniai - operaciniai mokymosi metodai. Kūrybos mokymosi metodai. Aktyvaus mokymosi metodai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-09-01
 • Mokymo ir mokymosi organizavimo formos

  Mokymo formos: samprata, įvairovė, istorinė raida. Pamoka – pagrindinė mokymo forma. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Kitos įvairios mokymo formos.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-02
 • Mokymo ir mokymosi tikslai

  Įžanga. Mokymas ir mokymasis psichologiniu aspektu. Mokymasis bendradarbiaujant. Mokomės mokyti. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2005-11-04
 • Mokymo ir mokymosi vaikų darželyje specifika

  Ikimokyklinio ugdymo samprata ir tikslai. Sėkmingo ugdymo pagrindai. Ugdytojų santykis su vaiku. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Pasaulio pažinimo būdai (gimtoji kalba, pažinimas stebint, tyrinėjant, išgyvenant, vertinant, žaidimas ir darbo pradmenys, menas).
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2005-06-13
 • Mokymo metodai

  Mokymo metodai. Mokymo metodų klasifikacija. Kūrybiniai mokymo metodai. Euristiniai mokymo metodai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-25
 • Mokymo metodai (2)

  PowerPoint pristatymas. Metodas. Mokymo metodai. Mokymo metodai skirstomi. Informaciniai mokymo metodai. Informaciniai metodai skirstomi. Informacinio mokymo metodai. Teikiamieji mokymo metodai. Paskaitų metodas vartotinas, kai. Paskaitų metodas netinka, kai. Šiuo metodu siekiama. Pokalbio metu keliami tokie reikalavimai. Demonstravimas. Atgaminamieji mokymo metodai. Praktiniai – operaciniai mokymo metodai. Praktiniai operaciniai mokymo metodai. Pratybos. Kūrybiniai mokymo metodai. Be tradicinių ugdymo metodų išskiriami dar ir šie.
  Pedagogika, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-12-13
 • Mokymo metodai, orientuoti į besimokantįjį

  Įvadas. Metodo apibrėžtis. Užduotys. Kompiuterinis mokymasis. Mokymasis pagal sutartis. Programuotas mokymasis. Individualus mokymasis. Savimoka (mokymasis vadovaujant pačiam sau, savivada). Frontaliniai mokymo(si) metodai. Pagrindinės sąvokos ir jų reikšmės. Frontaliniai mokymo(si) metodai. Paskaita. Demonstravimas. Diskusija. Mentoriaus vadovavimas. Tjutoriaus vadovavimas. Darbas su prižiūrėtoju. Darbas su grupės tjutoriumi. Darbas su praktikos tjutoriumi. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-11
 • Mokymo metodų įvairovė

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Išsiaiškinti, kokius ugdymo metodus mokytojai taiko savo matematikos pamokose. Darbo uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo metodų klasifikavimo problema. Tradiciniai mokymo metodai. Netradiciniai mokymo metodai. Metodų pasirinkimo kriterijai.
  Pedagogika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-11-10
 • Mokymo metodų klasifikacija

  Mokymo metodų klasifikacija. Metodo samprata. Informaciniai metodai. Operaciniai metodai. Kūrybiniai metodai. Tradiciniai mokymo metodai. Vaizdiniai metodai. Praktiniai metodai. Aktyvieji mokymo metodai. Pokalbis. Pasakojimas. Pamoka. Metodų pasirinkimo kriterijai. Mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Netradiciniai mokymo metodai. Mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Įvertinimo formos. Reikalavimai, taikomi pokalbio ir pasakojimo metodui. Alternatyvieji mokymo metodai.
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-07-03
 • Mokymo organizavimo formos

  Įvadas. Mokymo organizavimo formų raida. Klasės-pamokos sistema. Belo ir Lonkasterio tarpusavio mokymo sistema. Mokymo organizacijos. Daltono planas. Jenos planas. Trampo planas. Aukštosios mokyklos mokymo organizavimo formos. Pamoka – pagrindinė mokymo organizavimo forma. Pamokos kaip pagrindinės mokymo formos bruožai. Pamokos, kaip pagrindinės mokymo formos, esminiai trūkumai. Kitos mokymo formos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-29
 • Mokymo organizavimo formų ir būdų naudojimas mokant karius

  Įvadas. Mokymas. Karių mokymo formos. Pamoka. Paskaita. Seminaras. Konsultacija. Pratybos. Ekskursija. Taktiniai mokymai. Karių mokymo metodai. Paskaita. Mokomasis pokalbis, kuriam vadovaujama. Rikiuotės metodas. Konkurencijos metodas. Darbo grupėse metodas. Užduočių metodas. Nuotolinio mokymo metodai. Mokymo organizavimo formų naudojimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-06-30
 • Mokymo organizavimo formų raida

  Individualus mokymas. Klasės-pamokos sistema. Belo ir Lanksterio bendro mokymo sistema. Daltono planas. Trampo planas. Mokymo organizavimo formų įvairovė. Pamoka - svarbiausia mokymo forma. Pamokos esmė ir reikšmė. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Pamokų tipai ir struktūra. Išvados.
  Pedagogika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-20
 • Mokymo pagrindai

  Mokymo principai. Didaktiniai principai. Moksliškumo principas. Teorijos ir praktikos ryšio principas. Ugdomojo mokymo principas. Frontalaus, diferencijuoto ir individualaus mokymo derinimo principas. Vadovavimo ir mokinių savarankiškumo derinimo principas. Vaizdumo principas. Prieinamumo principas. Sistemingumo ir nuoseklumo principas. Sąmoningumo ir aktyvumo principas. Nuodugnumo principas. Išmokimo tvirtumo principas.
  Pedagogika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-04-20
Puslapyje rodyti po