Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Etninis auklėjimas, praeities ryšys su dabartimi (šiuolaikinis požiūris)

  Įvadas. Etninio auklėjimo turinys. Etninio auklėjimo metodai ir formos. Etninė kultūra šiuolaikinėje visuomenėje (mokytojų akimis). Etninis auklėjimas po tautos atgimimo. Etninio auklėjimo sunkumai: Po tautos atgimimo. Etninio auklėjimo sunkumai mokykloje po tautos atgimimo. Etninio auklėjimo sunkumai mokykloje po tautos atgimimo. Etninės kultūros ugdymas pradinėje mokykloje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2009-01-26
 • Filmų, spektaklių, parodų aptarimas, etiniai pokalbiai, ekskursijų, turistinių žygių, kelionių, išvykų organizavimas pradžios mokykloje

  Įvadas. Filmų, spektaklių, parodų aptarimas. Meno parodų lankymas ir aptarimas. Ekskursijos, turistiniai žygiai, išvykos, kelionės. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-13
 • Fizinės veiklos formos vaikų darželyje ir pradinėje mokykloje

  Įvadas. Pedagoginiai reikalavimai vaikų fizinei veiklai. Fizinio ugdymo programa. Fizinio ugdymo organizavimas. Fizinės veiklos formos vaikų darželyje ir mokykloje. Rytinė mankšta. Fizinio ugdymo pratybos ir pamokos. Judrieji žaidimai. Mankštos pertraukėlės. Judriosios pertraukos. Savarankiškas aktyvus vaikų judėjimas. Sporto pratimai ir žaidimai. Pasivaikščiojimai ir išvykos. Sporto šventės. Sveikatos dienos. Sporto pramogos ir judriųjų žaidimų popietės. Fizinio ugdymo reikšmė visapusiškos asmenybės formavimui. Priedai (6). Darbas iliustruotas nuotraukomis (4).
  Pedagogika, referatas(22 puslapiai)
  2008-03-12
 • Fizinio parengtumo (fizinio pajėgumo) samprata, motorikos vystymasis, bendras ir fizinis aktyvumas

  Įvadas. Fizinio parengtumo (fizinio pajėgumo) samprata: Vaikų fizinio parengtumo nustatymas testavimo metodu; Bendrieji testavimo nurodymai; Ruošiantis testuoti pirmiausia. Motorikos vystymasis, brendimas ir fizinis aktyvumas. Vaikų fizinio aktyvumo paros higienos normos. Kalendorinis ir biologinis vaikų amžius.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2005-07-19
 • Fizinis auklėjimas ir grūdinimas

  Įvadas. Fizinis ugdymas. Fizinio auklėjimo turinys. Fizinio auklėjimo metodai ir formos. Fizinis grūdinimas. Fizinis lavinimas. Fizinio lavinimo tikslas ir uždaviniai. Fizinio lavinimo reikšmė visapusiškos asmenybės formavimui. Fizinio lavinimo sistema. Išvada.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-10
 • Fizinis ugdymas vaikystėje

  Įvadas. Vaikų fizinis ugdymas šeimoje. Pedagoginiai reikalavimai vaikų fizinei veiklai. Vaikų fizinio ugdymo ypatumai. Vaikų fizinio ugdymo organizavimas vaikų darželyje bei pradinėje mokykloje. Fizinės veiklos formos vaikų darželyje ir pradinėje mokykloje. Kasdieninė (ryto) mankšta. Fizinio ugdymo pratybos ir pamokos. Mankštos pertraukėlės. Judriosios pertraukos. Savarankiškas aktyvus vaikų judėjimas. Judrieji žaidimai. Sporto pratimai ir žaidimai. Taisyklingos laikysenos, plokščiapėdystės profilaktika, kvėpavimo sistemos lavinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2008-05-24
 • Formalus ir neformalus meninis ugdymas

  Įvadas. Meninio ugdymo aktualumas. Formalusis ir neformalusis meninis ugdymas. Formalusis ir neformalusis meninis ugdymas kituose dalykuose. Meninis ugdymas pradinėje mokykloje. Meninis ugdymas pagrindinėje mokykloje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-03
 • Gabių vaikų ugdymas

  Istorija ir dabartis. Kas jie ir kiek jų? Specialieji gabiųjų vaikų poreikiai. Kitos bėdos. Gabiuosius – į provinciją? Mokytojams kylantys sunkumai ugdant gabius vaikus. Mokytojo vaidmuo ugdant gabų vaiką. M. Makerio (1998) tvirtinimu, ugdant gabius vaikus reikėtų atsižvelgti į tai. Praktiniai patarimai, kaip atpažinti gabius vaikus. Praktinės užduotys tėvams. Kokias savybes reikia išugdyti. Gabiems vaikams mokykloje kylantys sunkumai. Koks mokytojas turėtų ugdyti gabius vaikus. Mokytojo vaidmuo ugdant gabų vaiką. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-23
 • Gabių vaikų ugdymas (2)

  Įvadas. Gabumo ir talentingumo samprata. Intelektas – gabumų sąvokos elementas. Kūrybiškumas. Problemų sprendimas. Gabių vaikų ugdymo problemos. Galimi gabių mokinių ugdymo metodai ir būdai. Socialinės-pedagoginės nuostatos, kaip sėkmingo ugdymo prielaida. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-01
 • Gabiųjų atpažinimas ir ugdymo galimybė

  Gabumų įvertinimas pamokoje. Dviejų (pasirinktinai) tiriamųjų palyginimai ir analizė. Intuicijos lavinimas. Dviejų (pasirinktinai) tiriamųjų palyginimai ir analizė. Pojūčių lavinimo programa. Dviejų (pasirinktinai) tiriamųjų palyginimai ir analizė. Mano sugebėjimai. Sugebėjimų tyrimas.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2005-11-20
 • Gabrielės Petkevičaitės-Bitės pedagoginė veikla

  Įvadas. Pedagoginė veikla. Panevėžio gimnazijoje. Vėl kaime. Paskutiniai darbai. Žmonių atsiminimai apie pedagogę Gabrielę Petkevičaitę–Bitę. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2011-05-09
 • Gamtinės medžiagos panaudojimas ikimokykliniame ugdyme

  Įvadas. Gamtos poveikis vaiko asmenybės ugdymui. Gamtos poveikis vaiko estetiniam auklėjimui. Gamtos poveikis doroviniam ugdymui. Tautiškumo ugdymas gamta. Gamtos įtaka vaiko sveikatai, pažinimui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2008-12-29
 • Gamtos pažinimo mokymo materialinė bazė

  Pratarmė. Trumpa pasaulio pažinimo mokymo materialinės bazės raidos apžvalga. Pasaulio pažinimo vaizdinių mokomųjų priemonių klasifikacija. Natūralios arba daiktinės pasaulio pažinimo mokymo vaizdinės priemonės. Gyvosios gamtos objektai. Negyvosios gamtos objektai. Dirbtinės arba daiktus vaizduojančios vaizdinės priemonės. Plokštuminės vaizdinės mokomosios priemonės. Statinės vaizdinės priemonės. Prietaisai.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-30
 • Garsių Lietuvos pedagogų veikla

  Įvadas. Vydūno pedagoginė ir filosofinė veikla. Jono Laužiko pedagoginė veikla. Stasio Šalkauskio pedagoginė veikla. Antano Maceinos pedagoginė veikla. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-01
 • Garso "B" įtvirtinimas žodžiuose, rišlioje kalboje

  Kalbos korekcijos darbas. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Garso įtvirtinimas pagal eilėraštį. Baigiamasis darbas.
  Pedagogika, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-02
 • Gerumas kaip liaudies pedagogikos pagrindas

  Įvadas. Gerumas kaip doro žmogaus esmė. Gerumas pedagogikoje. Gerumo ugdymas. Gyvas pavyzdys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-02-17
 • Gimtosios kalbos svarba ir ugdymo galimybės vaikystėje

  Įvadas. Gimtosios kalbos svarba. Vaiko ugdymo galimybės vaikystėje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-12
 • Gimtosios kalbos svarba ir ugdymo galimybės vaikystėje (2)

  Įvadas. Gimtosios kalbos reikšmė. Vaikų kalbos ugdymo tikslai, turinys, metodai ir principai. Vaikų kalbos ugdymo tikslai. Kalbos ugdymo turinys. Kalbos ugdymo metodai. Kalbos ugdymo principai. Išvados. Priedai (1).
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2007-10-30
 • Gimtosios kalbos svarba ir ugdymo galimybės vaikystėje (3)

  Įvadas. Gimtosios kalbos svarba. Apibendrinimas. Gimtosios kalbos ugdymo galimybės vaikystėje. Gimtosios kalbos ugdymo kryptys. Gimtosios kalbos ugdymas šeimoje. Gimtosios kalbos ugdymas darželyje. Apibendrinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-03-14
 • Gyvenimo būdo pasirinkimą sąlygojantys veiksniai

  Įžanga. Gyvenimo būdo pasirinkimą sąlygojantys veiksniai. Mityba. Sveikos mitybos principai. Mitybos taisyklės. Sveikata. Visuomenės sveikatos priežiūros principai. Įprotis. Asmens higienos įpročiai. Fizinio aktyvumo įpročiai. Aplinka. Religija. Religijos esmė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-21
Puslapyje rodyti po