Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokytojo vaidmuo

  Įvadas. Mokytojo profesijos specifiškumas. Mokytojo savianalizės orientaciniai klausimai. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Mokytojo veikla prieš pradedant darbą grupėse. Mokytojo veikla mokiniams dirbant grupėse. Pradinių klasių mokytojų, taikiusių mokymąsi bendradarbiaujant savo klasėse, pastebėti privalumai ir trūkumai. Mokytojo veiksmai skirtingose mokymo ir mokymosi proceso lygių fazėje. Pedagoginės situacijos mokykloje. Įtikinėjimo poveikis. Naudingi konfliktai. Tikras mokytojas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Mokytojo vaidmuo (2)

  Įvadas. Ką reiškia pats žodis mokytojas? Mokytojas – mokinių rengimo gyvenimui, jų integravimo į visuomenę subjektas. Ugdytojai. Ugdytojų ir ugdytinių bendravimas. Mokytojo vaidmuo.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-09-26
 • Mokytojų problemos su mokiniais

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Agresyvus paauglys. Silpnavalis paauglys. Demonstratyvus paauglys. Hiperaktyvus vaikas. Kokios priežastys sukelia vaiko nusiteikimą prieš mokslą? Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-22
 • Mokytojų profesinis rengimas Lietuvoje bei Vakarų Europos šalyse

  Įvadas. Tikslas yra aptarti mokytojų profesinį rengimą Lietuvoje bei palyginti su Vakarų Europos šalių mokytojų rengimu. Mokytojų profesinis rengimas Lietuvoje. dabartinės situacijos analizė. Esamos pedagogų rengimo sistemos trūkumai. Mokytojų profesinį rengimą reglamentuojantys teisės aktai. Darnaus švietimo vystymosi principai ir kompetencijos mokytojų profesinio rengimo aspektu. Mokymosi visą gyvenimą imperatyvas. Mokymosi visą gyvenimą samprata (nuolatinis švietimas ir nuolatinis mokymasis). Mokytojo profesijos pedagoginės kompetencijos. Mokytojų profesinis rengimas vakarų Europos šalyse. Prancūzija. Latvija.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2008-10-17
 • Mokytojų rengimas. Mokymosi visą gyvenimą edukologinės dimensijos

  Mokytojų rengimo įvairiose užsienio šalyse. Vokietija. Prancūzija. Latvija. Mokymosi visą gyvenimą imperatyvas. Mokymosi visą gyvenimą samprata (nuolatinis švietimas ir nuolatinis mokymasis). Mokymosi visą gyvenimą idėjos raida ir apimtis įvairiose užsienio šalyse.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-09
 • Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimas

  Įvadas. Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata. Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo tikslai. Vertinimo nuostatos. Moksleivių mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos. Vertinimo rūšys. Vertinimo būdai. Vertinimo sistema. Mokytojo vaidmuo. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Montessori metodika matematikos pamokose

  Darbo tikslas. Išsiaiškinti, kaip mokykloje per matematikos pamokas taikoma Montessori metodika. Teorinės darbo prielaidos. Marija Montessori - didžioji pedagogikos reformatorė. M. Montessori pedagogikos esmė. Ugdymo tikslas, uždaviniai ir principai. Mokymas skaičiuoti pagal M. Montessori . Montessori mokomosios priemonės. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(23 puslapiai)
  2006-04-27
 • Montessori metodo ištakos ir esmė

  Įvadas. M. Montessori ir jos metodo istorija. M. Montessori metodas ir jo esmė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-07
 • Montessori Pädagogik

  Montessori Pädagogik. "Sensible" Perioden des Kindes. Wichtigste Prinzipien der Montessori-Pädagogik. Freiarbeit. Der Erzieher. Material. Žodynėlis.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-19
 • Montessori ugdymo sistema

  Montessori ugdymo pradžia. Montessori ugdymas Lietuvoje. Priedai (įstatymas). Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-04
 • Motiejaus Valančiaus didaktinės knygelės

  Įvadas. M. Valančiaus pedagoginių idėjų sistema didaktiniuose kūriniuose. Žmogaus pozicija m. Valančiaus didaktiniuose apsakymuose. Šeimos statusas M. Valančiaus didaktinėje prozoje. Darbo samprata M. Valančiaus didaktiniuose kūriniuose. Žmogaus prigimties poveikis visuotiniam švietimui. Pedagoginio poveikio priemonės. Amžiaus tarpsnių akcentavimas M. Valančiaus didaktiniuose kūriniuose. Išvados. Priedai (2).
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2006-05-18
 • Motywowanie ucznia do nauki

  Mokymosi motyvacijos ypatumai. Darbas lenkų kalba. Jak motywować ucznia do nauki? Najczęściej występujące motywy uczenia się szkolnego. Jak rozpoznać ucznia, który nie ma motywacji. Grupy czynników mających wpływ na powstanie i tworzenie sytuacji motywacyjnych ucznia. Czynniki blokujące motywację uczniów. Podstawowe błędy nauczyciela. Rola nauczyciela w motywowaniu ucznia. Kompetencje dydaktyczne nauczyciela. Inne środowiska, które mają wpływ na motywowanie. Recepta na zmotywowanie ucznia do pracy na lekcji. Stwierdzono, że uczymy się... Inteligencja językowa. Inteligencja logiczno – matematyczna. Inteligencja wizualno – przestrzenna. Inteligencja muzyczna. Inteligencja kinestetyczna (motoryczna). Inteligencja interpersonalna (społeczna). Inteligencja interpersonalna (intuicyjna). Jak rozpoznawać styl uczenia się naszych wychowanków po mowie ciał? Badania Blassa w odniesieniu do uczniów. Opracował on czynniki i zachowania, które doprowadzają do zmniejszenia motywacji. Nazwał je "mordercami motywacji". Wskazania pedagogiczne wspomagające motywowanie uczniów do efektywnej pracy.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-12-12
 • Muzikinės kultūros ugdymas Lietuvoje iki antrojo pasaulinio karo

  Muzikinė kultūra. Muzikinės kultūros ugdymas. Reformacinis judėjimas. Liaudies vaikų muzikinis švietimas. Pirmieji muzikai. Draugijos. Pradinių klasių mokinių muzikinis auklėjimas. Pokario muzika.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-28
 • Muzikinio ugdymo didaktiniai aspektai priešmokykliniame amžiuje

  Pranešimas. Anotacija. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Metodai. Didaktinės nuostatos. Vaikų muzikalumo puoselėjimas. Kokybės samprata priešmokykliniame muzikiniame ugdyme. Kiekybinis tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-14
 • Muzikos terapija – pagalba smurtą ir prievartą patyrusiems vaikams

  Įvadas. Bendra charakteristika apie smurtą ir prievartą. Smurtą apibrėžiančios sąvokos. Prievartos požymiai. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Muzikos terapija. Muzikos terapijos taikymas Lietuvos viešosiose įstaigose. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-11
 • Namų darbai mokykloje

  Įvadas. Moksleivių namų darbų skyrimo tikslai. Namų darbų skyrimo laikas. Skiriant namų darbus laikomasi šių principų. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas. Bėdos mokykloje: ar tai rimta? Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-24
 • Narkomanijos žala sveikatai. Smukimo kreivė

  Įžanga. Narkomanais gali tapti bet kas: Mūsų pažįstami, draugai, šeimos nariai. Narkomanijos žala sveikatai. Smukimo kreivė. Pabaiga.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-07-21
 • Narkotikai (18)

  Įvadas. Narkotikai. Kas tai? Narkotikų rūšys, poveikis. Narkotikų vartojimo priežastys. Priklausomybės atsiradimas. Išvada.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-11-29
 • Nedrausmingo mokinių elgesio priežastys

  Įvadas. Drausmės palaikymo problemos. Nedrausmingo mokinių elgesio priežastys. Nuobodulys. Motyvacijos mokytis trukumas. Susidomėjimo mokomaisiais dalykais trūkumas. Specialieji poreikiai. Klasės draugų spaudimas.Savikontrolės stoka. Emociniai ir elgesio sunkumai. Dėmesio sutrikimas. Mokymosi sunkumai. Nedrausmingai besielgiančių mokinių tikslai. Mokytojo savybių įtaka drausmės problemoms klasėje. Drausmės palaikymo galimybės. Drausmės palaikymo klasėje būdai. Drausmės modeliai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2011-06-07
 • Nenoras mokytis

  Įvadas. Mokyklos aplinkos sukūrimas. Motyvacija kaip esminis moksleivio norą / nenorą mokytis lemiantis veiksnys. Nenoro mokytis priežastys. Nenoro mokytis raiška. Mokytojo vaidmenys. Darbo rezultatai. Darbo metodika. Išvados. Priemonių planas problemai spręsti.
  Pedagogika, referatas(45 puslapiai)
  2006-02-06
Puslapyje rodyti po