Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gyvenimo įgūdžių ugdymo svarba vaiko gyvenime

  Įvadas. Gyvenimo įgūdžių ugdymo svarba vaiko gyvenime. Gebėjimo išreikšti savo nuomonę įpročių ugdymas. Pamokėlių pavyzdžiai. Pirmokams. Penktokams. Vienuoliktokams. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-16
 • Grįžtamumo ryšys auklėjimo procese. Išsiauklėjimo tyrimas ir lygiai

  Auklėjimas. Auklėjimo vyksmas. Tėvų auklėjamosios pareigos. Šeima. Mokykla. Grįžtamoji informacija. Tyrimas. Tyrimo objektyvumas. Vertinimas. Auklėjimo rezultatai. Išsiauklėjimo lygiai. Pedagoginė diagnostika.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-11
 • Grupiniai metodai

  Įvadas. Mokymosi samprata ir procesas. Mokymosi metodai. Metodų klasifikacija. Metodų pasirinkimo kriterijai. Grupiniai metodai. Mokytis atrasti padeda darbas grupėse. Grupiniai metodai – aktyvūs mokymo metodai. Mokymasis bendradarbiauti. Grupinių metodų pavyzdžiai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-06
 • Hiperaktyvus vaikas

  Hiperaktyvumas ir hiperaktyvus vaikas. Hiperaktyvus (pernelyg aktyvus) vaikas. Hiperkinezinis sutrikimas. Hiperaktyvumo priežastys įvairios. Situacija šeimoje. Norint padėti vaikui, reikia padėti visai šeimai. Situacija mokykloje. Hiperaktyvių vaikų gydymas. Pagrindinės korekcinės veiklos kryptys. Vyraujantis teigiamas emocinis tonas santykiuose su vaiku pasiekimas. Skatinimo ir bausmių sistema vaiko elgesiui mokykloje ir namuose reguliuoti turi būti. Mokykloje. Namie. Hiperaktyvių mokinių mokymas. Kaip sudaryti mokymuisi tinkamas sąlygas. Kaip duoti užduotis? Kaip hiperaktyvūs mokiniai turi atlikti užduotis? Kaip modifikuoti hiperaktyvių mokinių elgesį ir pagerinti jų savęs vertinimą? Vadovas mokytojui darbe su hiperaktyviais vaikais. Kitos rekomendacijos mokymo ir auklėjimo procese. Šeimos konsultavimas. Hiperaktyvių vaikų problemos ir jų įveikimo būdai įvairiame amžiuje. Gydymas vaistais. Mityba. Sutrikimo eiga ir prognozė.
  Pedagogika, referatas(25 puslapiai)
  2006-09-08
 • Hodegetika

  Auklėjimas. Ugdymas. Lavinimas. Mokymas. Saviaukla, savišvieta, saviugda.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-15
 • Homeschooling

  Mokymas namuose. Darbas anglų kalba. 5 tips for the homeschooling parent. How to start a homeschooling group in your area. Education: 10 great homeschool group activities! Is home schooling for you? Home schooling, is it for you? Free home school curriculum. Home schooling vs. public schools. Tips for stay-at-home parents: Are you capable of home schooling your children? American home schooling. Homeschooling benefits: why would parents want to take on the task of educating their children from home? More and more are. Here are the reasons why. Homeschooling teaching techniques: What is unschooling? Home schooling Tips: Lessons to bring education to life.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-29
 • Homoseksuali partnerystė

  Šeimos pedagogikos ir psichologijos referatas. Įvadas. Homoseksualumo samprata. Požiūriai į homoseksualią partnerystę. Homoseksualų teisių pripažinimas. Homoseksualų šeimos. Nusikaltimai prieš homoseksualus. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2011-06-02
 • Humanistinis ugdymas

  Įvadas. Humanistinės pažiūros į asmenybę ir jos ugdymą. Susiliejantis ugdymas. Humanistinio ugdymo privalumai. Idiografinis vertinimas. Humanistinio ugdymo problematika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-13
 • Humaniškas ugdymas

  Įvadas. Humanistinės pažiūros į asmenybę ir jos ugdymą. Humanistinio ugdymo privalumai. Humanistinio ugdymo problematika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-23
 • Idealaus mokytojo modelis

  Įvadas. Mokytojo samprata. Mokytojo vaidmenys. Mokytojo dvasinių ir fizinių savybių svarba ugdymo procese. Mokytojo asmenybė – jos pažinimas. Mokytojo darbo klaidos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-19
 • Idealaus mokytojo modelis (2)

  Įžanga. Dėstymas. Pageidaujamos savybės.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-12
 • Idealaus mokytojo modelis (3)

  Įvadas. Sėkmingas mokymas. Idealaus mokytojo savybės. Mokytojo savybės trukdančios mokiniams. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-05
 • Idealus pedagogas ir pedagoginio darbo sunkumai

  Įvadas. Idealus pedagogas. Mokytojų darbo intensyvinimas. Bendradarbiavimas. Kodėl mokytojas jaučia kaltę? Mokinių elgesio problema. Mano nuomonė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-21
 • Ikimokyklinės ugdymo sistemos. Konceptualieji ir praktiniai pagrindai

  Įvadas. "Valdorfo" pedagogika. Nuo ugdymo prie saviugdos. Vaikščiojimas, kalbėjimas, mąstymas – trys pagrindinės vaiko vystymosi fazės. Meilė – pagrindinis ugdymo principas. Vaikui skleistis reikia laiko ir erdvės. Žaidimas – rimtas vaiko darbas. "Vėrinėlis" programa. Vaikų ugdymo darželyje tikslai. Ikimokyklinio ugdymo principai. Ikimokyklinukas – individas, asmuo. Interjeras ir daiktinė aplinka grupėje, darželyje. Jo teritorija. "Gera pradžia" programa. Požiūris į "gera pradžia" ugdymą. Trys pagrindiniai programos "gera pradžia" principai. Tikslai. "M. Montessori" programos principai. Metodo pagrindai. Montesoriška auklėtoja. Tyla. Juslių lavinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-04
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų fobijos

  Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės. Fobijos. Atsiskyrimo fobijos. Socialinės fobijos. Specifinės fobijos. Kaip sumažinti vaikų fobijas. Fobijų gydymas. Kad vaikas nebijotų sutramdykite savo baimę. Baimė - natūralus jausmas. Vaiko baimę paversk žaidimu. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-09
 • Ikimokyklinio ugdymo švietimo sistemų lyginamoji analizė: 1918-1940 metais ir 1990-2003 metais

  Švietimo politika. 1918-1940 metų apžvalga. 1990-2003 metų apžvalga. Įstaigų tinklas ir jas lankantys vaikai. 1918-1940 metų apžvalga. 1990-2003 metų apžvalga. Pedagogai. 1918-1940 metų laikotarpio pedagogai, jų išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas. 1990-2003 metų laikotarpio pedagogai, jų išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas. Ugdymo turinys metodai ir priemonės 1918-1940 metų analizė. 1990-2003 metų analizė. 1918-1940 metų ir 1990-2003 metų ikimokyklinio ugdymo sistemų panašumai ir skirtumai.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2005-11-07
 • Ikimokyklinis ugdymas (2)

  Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo samprata ir tikslai. Sėkmingo ugdymo pagrindai. Sveikata – nuo mažens ugdytina gyvenimo vertybė. Ugdytojų santykis su vaiku. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Pasaulio pažinimo būdai. Gimtoji kalba. Pažinimas stebint, tyrinėjant, išgyvenant, vertinant. Žaidimas ir darbo pradmenys. Menas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-03-18
 • Ikimokyklinis ugdymas postmodernioje visuomenėje

  Įvadas. Kitokie laikai – kitokia vaikystė. Tai kokia šių dienų visuomenė? Šiuolaikinis ugdymas Lietuvoje. Ikimokyklinis ugdymas Lietuvoje. Vaikų darželis Lietuvoje. Vaikų ugdymo darželyje tikslai. Ikimokyklinio ugdymo principai. Vaikų ugdymo darželyje organizavimas. Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-11-09
 • Individualizuotos programos paskirtis ir sudarymo strategija

  Įvadas. Individualizuotos ugdymo programos paskirtis. Individualizuotos ugdymo programos sudarymo strategija. Individualizuotos ugdymo programos rengimo etapiškumas. Individualizuotų programų lygmuo. Turinio individualizavimo pobūdį lemiantys veiksniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-03
 • Informaciniai mokymo metodai

  Įvadas. Mokymo metodų klasifikacija. Žodiniai mokymo metodai. Pokalbis. Bendras supratimas. Pokalbio rūšys. Pasakojimas. Aiškinimas. Mokyklinė paskaita. Diskusija. Vaizdiniai mokymo metodai. Vaizdinės mokymo priemonės. Demonstravimas – stebėjimas. Natūralūs objektai. Realių objektų atvaizdai. Objektų simboliai. Demonstraciniai bandymai. Techninės mokymo priemonės. Mokomasis kinas. Diafilmas. Epidiaskopas. Kitos techninės priemonės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-24
Puslapyje rodyti po