Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Inkliuzinis ugdymas

  Įvadas. Inkliuzinio ugdymo samprata. Inkliuzinio ugdymo galimybės ir kliūtys Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Inkliuzinio ugdymo realizavimo planas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-10-22
 • Interesai ir mokymasis

  Įvadas. Interesai ir mokymasis. Peter Jarvis apie interesus ir mokymąsi. Profesiniai interesai kaip atskira interesų rūšis. Kaip tirti ir vertinti interesus? Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2005-05-17
 • Interneto bei televizijos poveikis mokinio saviugdai

  Įvadas. Interneto ir televizijos poveikis mokinio saviugdai. Interneto sąvoka. Interneto teikiami privalumai mokymosi procesui. Interneto daroma žala mokinio saviugdai. Televizija – informacinė priemonė. Televizijos nauda mokymosi procesui. Televizijos laidos – tuštybės mugė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-11-12
 • Istorijos mokytojas tarybinėje publicistikoje

  Įvadas. Istorijos samprata ir funkcija tarybinėje publicistikoje. Istorijos mokytojas tarybinėje publicistikoje. Tarybinis istorijos mokytojas – kraštotyrininkas ir entuziastas. Istorijos mokytojų portretai tarybinėje publicistikoje. Julijona Stakaitienė. Genovaitė Putinaitė. Liudmila Kazlauskienė. Eugenija Vaitiekūnienė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-25
 • Iškiliausių XX amžiaus antros pusės edukologų veikla

  Įvadas. Mokymo klausimų nagrinėjimas pastaraisiais dešimtmečiais. Turtėja didaktikos mokslas – Juozas Vaitkevičius. Didakto Juozo Vaitkevičiaus gyvenimas. Vladas Rajeckas. Psichologinė pedagogika. Pedagoginės minties puoselėtojas – Leonas Jovaiša. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-12-11
 • Išmokimą sąlygojantys veiksniai ir jų keliamos problemos

  Įvadas. Mokymasis ir išmokimas. Psichologiniai išmokimą sąlygojantys veiksniai. Fiziologiniai išmokimą sąlygojantys veiksniai. Socialiniai išmokimą sąlygojantys veiksniai. Pedagoginiai išmokimą sąlygojantys veiksniai. Prigimties įtaka išmokimui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-09-18
 • Įvardžio mokymas VII - VIII klasėse

  Įvadas. Įvardžio mokymo apžvalga VII - VIII klasėse, specialiosios ir bendrojo lavinimų mokyklų programose. Įvardžio sąvokos formavimas. Įvardžio rašyba, skyrybos dalykų mokymas. Metodų taikymas. Mokomosios priemonės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-27
 • J. Korčako darbai ir idėjos

  Įvadas. J. Korčako gyvenimas ir veikla. J. Korčako pažiūros į vaiką. Pedagoginės bei etinės J. Korčako pažiūros. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-11
 • Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

  Įvadas. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokymo laikotarpis. Kaip ugdyti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus. Pažįstamosios veiklos ypatumai. Dėmesys. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-11-15
 • Jaunimo dorovinio ugdymo aspektai

  Analizuojama ištrauka iš J. A. Komenskio darbo, kaip turi būti ugdomas jaunimas, kad užaugtų doras žmogus. Jano Amoso Komenskio Pedagoginiai raštai. Dorovės ugdymo metodas.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-13
 • Jaunosios kartos ugdymas lietuvių išeivijoje

  Jaunosios kartos ugdymas lietuvių išeivijoje. Lietuviai emigracijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir jų jaunimas 1945 – 1990 metais. Jaunosios kartos auklėjimas: tarp idealų ir realybės. Šeima. Lituanistinė mokykla. Tautinė kultūra. "Lietuvių charta". Nesusipratimas tarp kartų (generacijų). Lietuvių išeivijos kultūros pamatas. Lituanistinio švietimo padėtis.
  Pedagogika, referatas(30 puslapių)
  2005-11-08
 • Jausmai ir jų poveikis mokymo ir mokymosi situacijoms

  Įvadas. Emocijos ir jausmai. Jausmai yra subjektyvūs. Išgyvenamų jausmų pripažinimas. Jausmų baimė. Mokiniai mus mato. Emocijos ir atmintis. Emocijų reikšmė. Mokymosi ir mokymo procesuose. Psichinėje higienoje. Suvokiant aplinką. Tarpasmeniniuose santykiuose. Patarimai mokytojams. Kaip nuteikti mokinius geroms emocijoms? Kaip suteikite mokiniams fizinį ir emocinį saugumą? Kaip įtraukti emocijas? Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-17
 • Jėgos panaudojimas

  Įvadas. Jėgos panaudojimo tikslai. Fizinės bausmės, jų priežastys, pasekmės ir įvairovė. Vaikų kritikavimas. Rekomendacijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-15
 • Jono Jablonskio pedagoginė veikla

  Įvadas. J. Jablonskio gyvenimas. Pedagoginis darbas. Mintauja. Vilnius. Panevėžys. Brestas. Veližas. Voronežas. Kaunas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-12
 • Jono Laužiko gyvenimas, pedagoginės idėjos ir veikla

  Įvadas. Jonas Laužikas. J. Laužiko gyvenimo kelias – pedagogo, teoretiko, praktiko kelias. Jono Laužiko veikalai. Darbas J. Laužikui buvo prigimtinė žmogaus pareiga. J. Laužikas buvo humaniškas ir darbštus, taktiškas su visais žmonėmis. Laužiko pedagoginis palikimas. Norint gerai pažinti mokinius įvairiais metodais, reikia organizuoti kompleksinius tyrimus. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2006-12-04
 • Jono Laužiko veikla

  Įvadas. J. Laužiko gyvenimas, veikla ir pedagoginės idėjos. Švietimo integracijos pagrindai. Pagrindinės ugdymo sąvokos. Socialinė Švietimo apspranga. Šeimos grindžiamoji apspranga. Tėviškė kaip integruojanti idėja. Tauta kaip istoriniai kultūrinė apspranga. Švietimo visuotinumas kaip socialinė integracija. Individualaus priėjimo principas pedagoginiame procese istoriniu požiūriu. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-04
 • Juozas Miltinis - pedagogas

  Įvadas. Tema. Problema. Adresatas. Kelio pradžia. Požiūris į gyvenimą. Teatras ir pedagogika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-11
 • Kaip apsaugoti vaikus nuo priklausomybių

  Įvadas. Paauglių narkotinių medžiagų vartojimo priežastys. Kodėl jie tai daro. Priklausomybių prevencija. Tėvų galia. Kaip tėvai gali padėti savo vaikams. Narkotinių medžiagų vartojimo prevencija mokykloje. Kaip kalbėti su moksleiviais apie priklausomybę sukeliančias medžiagas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-18
 • Kaip aš suvokiu idealaus mokytojo modelį

  Kaip aš suvokiu idealaus mokytojo modelį? Sąvokos. Idealus mokytojo asmenybės modelis. Teigiami bruožai. Mokytojui svarbiausia.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2008-02-18
 • Kaip sūnų išauklėti doru žmogumi (be tėvo šeimoje)

  Įvadas. Vertybių ir moralės ugdymas. Moralė ir drausmė. Kas yra drausmė? Kokie drausminimo padariniai? Kodėl vaiką reikėtų drausminti? Universali drausmė. Rūpestis visu pasauliu. Kaltės jausmas ir vieniša mama. Veidmainiavimo pavojus. Kaip būti teisingai. Berniukui nėra į ką lygiuotis. Motinai tenka imtis ir tėčio funkcijų. Pateikiame priežastis, kodėl vaiko interesai geriausiai tenkinami jam augant su motina ir tėvu. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-02-23
Puslapyje rodyti po