Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos kursiniai darbai

Pedagogikos kursiniai darbai (100 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elgesio kultūros ugdymas ikimokykliniame amžiuje

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti, kaip ugdoma elgesio kultūra ikimokykliniame amžiuje. Dorovė – tarpusavio santykiai, grindžiami meile ir abipuse pagarba. Dorovinės asmenybės brendimas. Dorovinių jausmų ugdymas. Dorovinio elgesio formavimas. Valingųjų charakterio bruožų ugdymas. Dorovinių savybių ugdymas. Metodai. Dorovinio auklėjimo įvairiose amžiaus grupėse ypatumai. Tyrimas. Anketa tėvams. Anketa auklėtojai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2010-11-15
 • Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos diegimas ikimokyklinio muzikos pedagogo veikloje

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Metodas. Emocinio imitavimo metodo esmė. L. Navickienės (2001) emocinio imitavimo metodo kūrimo prielaidos. Ikimokyklinis muzikinis ugdymas. Praktinis emocinio imitavimo metodo taikymas. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos vertinimas pagal tipus, diegimo lygmenis ir objektus. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos vertinimas pagal tipus. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos vertinimas pagal diegimo lygmenis. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos vertinimas pagal objektus. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos diegimo priežastys. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos diegimo strategija. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos diegimo barjerai. Emocinio imitavimo, kaip novacijos vertinimas pagal sėkmingų novacijos savybes. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos imlumo veiklos diegiant novaciją. Įgijimas. Priėmimas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-12-16
 • Empatijos ugdymas šeimoje

  Šeimos pedagogikos pagrindų kursinis darbas. Įžanga. Empatija. Empatijos sąvoka. empatijos pamatai. Aktyvaus ir empatiško klausymosi reikšmė. Empatijos plėtojimas šeimoje. Emocinio nederėjimo žala. Empatija etikos požiūriu. Bendravimas šeimoje. Kodėl jis manęs nesupranta ir kaltina? Neverbalinio bendravimo svarba. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-06-09
 • Geografijos mokymo(si) procesą aktyvinantys metodai

  Įvadas. Uždaviniai. Ugdymo metodų raida Lietuvoje. Mokymo metodai. Mokymo metodų klasifikacija. Mokymo metodų grupių charakteristika. Mokymo metodų pasirinkimų kriterijai. Tyrimas. Išvados. Priedas.
  Pedagogika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-02-21
 • Hodegetika. Auklėjimo vertybės

  Įvadas. Hodegetikos sąvoka. Auklėjimo priemonės. Vertybių samprata. Vertybių sistemos. Vertybės Lietuvos mokyklos ugdymo turinyje. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-02-27
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų skatinimas dailei

  Vaikai 2-6 m. Įžanga. Dėstomoji dalis. Ikimokyklinio amžiaus vaikų skatinimas dailei. Vaikų dailės dalyko samprata. Dailės mokymo organizavimas. Kūrybinės atmosferos sudarymas. Kūrybos rezultato emocinis išgyvenimas. Kūrybinių sugebėjimų ugdymas. Dailės pamokų struktūra ir planavimas. Skatinimo būdai vaikų dailės veiklai. Vaikų dailės galerija. Neįgalių vaikų kūryba ir skatinimo būdai dailės veiklai. Vaikų dailės veikla namuose ir specializuotose įstaigose. Vaikų kūryba priklausomai nuo jų amžiaus. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-10-09
 • Informacinių technologijų taikymo galimybės dailės pamokose 3–4 klasėse

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti informacinių technologijų taikymo galimybes dailės pamokose, 3 – 4 klasėse. Informacinių technologijų taikymo galimybės dailės pamokose. Informacinių technologijų samprata. Dailės pamokose 3–4 klasėse informacinių technologijų taikymo tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2011-02-03
 • Jaunesniųjų paauglių mokymosi motyvacija

  Įvadas. Bendroji psichologinė–pedagoginė jaunojo paauglio charakteristika. Paauglystės amžiaus ribos. Bendra jaunesniųjų paauglių charakteristika. Paauglių santykiai su tėvais. Paauglių santykiai su bendraamžiais. Paauglių santykis su mokykla. Kiti aplinkos veiksniai lemiantys asmenybės formavimąsi. Žiniasklaidos poveikis žmogui. Kultūros įstaigų ugdomoji galia. Mokinių mokymosi motyvaciją įtakojantys veiksniai. Tyrimas "Jaunesniųjų mokinių mokymosi motyvacija". Tyrimo "Jaunesniųjų mokinių mokymosi motyvacija" rezultatų suvestinė. Tyrimo "Jaunesniųjų mokinių mokymosi motyvacija". Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-01-23
 • Kaišiadorių rajono lankomi objektai, saugomos teritorijos ir jų panaudojimas geografijos mokyme

  Įvadas. Tikslas: Atlikti Kaišiadorių rajono lankomų objektų ir saugomų teritorijų analizę ir gautą informaciją panaudoti geografijos ugdyme. Uždaviniai. Darbo metodika. Saugomos teritorijos ir lankomi objektai. Saugomų teritorijų ir lankomų objektų samprata. Saugomų teritorijų rūšys. Kaišiadorių rajono saugomos teritorijos ir lankomi objektai. Gamtos paveldo objektai. Laukagalio akmuo. Darsūniškio mineralinis šaltinis. Dovainonių atodanga. Svarbiausios kultūros paveldo vertybės. Darsūniškio vartai – koplytėlės. Paparčių vienuolynas. Kaišiadorių rajono gamtos ir kultūros paveldo pritaikymas geografijos mokyme. Išvados. Priedai (4).
  Pedagogika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-02-25
 • Kalendorinės šventės vaikų darželyje

  Įvadas. Šventės vaikų darželyje. Švenčių ir pramogų reikšmė, jų rūšys. Švenčių turinys, jų organizavimas. Uždaros šventės. Kūčių vakaras darželyje. Šventės metų laikams paminėti. V. Viešos šventės. Kaip pasiruošti kai kurioms šventėms. Šventinė savaitė – Vėlinės. Kalėdos. Vasario 16 - oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Motinos malda. Užgavėnės. Melų diena. Velykos. Motinos diena. Sekminės – piemenėlių šventė. Išvados. Priedai (2).
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-02-23
 • Kalendorinių švenčių organizavimo ypatumai vaikų darželyje

  Įvadas. Darbo tikslas- išsiaiškinti švenčių organizavimo ypatumus ikimokyklinėse įstaigose. Pagrindiniai kalendorinių švenčių organizavimo aspektai. Lietuvių kalendorinės šventės. Kalendorinių švenčių organizavimo metodika vaikų darželiuose. Kalendorinės šventės vaikų darželyje. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2011-03-23
 • Klasikinės ir moderniosios pedagogikos požiūris į mokytojo asmenybę bei šiandienos visuomenės lūkesčiai

  Įvadas. Problemos aktualumas. Pedagogas, kaip asmenybė. Kryptingumas. Temperamentas ir charakteris. Sugebėjimai. Jausmai ir valia. Šiandienos visuomenės lūkesčiai. Svarbiausi mokytojo asmenybės bruožai. Asmenybės savybių pasiskirstymas pagal prioritetą. Tautiškumas, kaip asmenybės dalis. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-02-09
 • Knyga vaiko gyvenime

  Įvadas. Vaikų literatūros sampratos formavimasis Lietuvoje istoriniu aspektu. Vaikų literatūros sampratą neigiantys požiūriai. Vaikų literatūros sampratą pripažįstantys ir nagrinėjantys požiūriai. Fantastinė vaikų literatūra (pasakos) tarybiniu laikotarpiu. Literatūra – ugdymo instrumentas? Ką daryti, kad knyga vaiko gyvenime nebūtų pamiršta? Tyrimo "Knyga paauglio vertybių kontekste" rezultatai. 2005 metų vaikų nuomonės tyrimas. Rezultatų apžvalga. Miesto ir kaimo vaikų tyrimo rezultatų skirtumai. Išvados. Priedai (3).
  Pedagogika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-16
 • Kompiuteriniai žaidimai šiandieninėje visuomenėje

  Įvadas. Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompiuterinės veiklos ir žaidimų sąsajos. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procesas ir kompiuterių panaudojimo galimybės. Kompiuterinių žaidimų nauda. Elektroniniai žaidimai: galimi pavojai. Kompiuteriniai žaidimai kaip socialinė sąveika ir programa. Kompiuteriniai žaidimai ir mokomoji veikla. Kalbos mokymasis. Žaidimai kariuomenėje. Žaidimai, kurių bijoma. Galima studijuoti kompiuterinius žaidimus. Kompiuterių įtaka vaiko asmenybės raidai. Kompiuterinių žaidimų ir interneto įtaka smurtui prieš vaikus. Kompiuterinių žaidimų poveikis vaikams. Neigiamą kompiuterinių žaidimų poveikį švelninantys veiksniai. Neigiamą kompiuterinių žaidimų poveikį stiprinantys veiksniai. Rizikos grupės vaikai. Interneto poveikis vaikams. Priklausomybė. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-04-06
 • Konfliktai šeimoje (tėvai ir vaikai)

  Įvadas. Literatūros analizė. Konflikto samprata. Konfliktų klasifikacija. Konfliktų šeimoje ypatumai. Konfliktų slopinimo būdai. Galimos konfliktų priežastys. Kitos konfliktų priežastys. Konfliktų šalinimo būdai. Konfliktų sprendimo principai. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Vaikų atsakymai. Tėvų atsakymai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-12-04
 • Konfliktiškų (nedarnių) šeimų vaikų auklėjimo ypatumai

  Įvadas. Šeima. Šeima ir jos aplinka. Šeimos vaidmuo vaiko auklėjime. Šeimos konflikto sąvoka. Vaiko santykiai su tėvais. Smurtas šeimoje. Netinkamo auklėjimo būdingi bruožai. Konfliktų sprendimo būdai. Tyrimo metodika. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (2).
  Pedagogika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-05-05
 • Kūrybiškumo ugdymo pamokų galimybės aukštesniojo koncentro klasėse

  Literatūros didaktikos kursinis darbas. Įvadas. Kūrybiškumo ištakos. Kūrybiškumas. Kūrybiškumas ir jo tyrimų kryptys. Kūrybiškumo aktualumas šiandien. Literatūra ir kūrybiškumas. Literatūra kaip mokomasis dalykas. Literatūros mokymo/mokymosi metodai ir būdai. Metodų klasifikacija. Metodiniai būdai. Literatūriniai rašiniai. Teksto analizė ir interpretacija. Eksperimentinis tyrimas mokykloje. Eksperimentinės anketos rezultatų apibendrinimas. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-05-15
 • Lėlių teatro vieta integruoto ugdymo sistemoje

  Įvadas. Literatūrinė dalis. Meninis ugdymas. Vaidyba ir dramatizavimas. Lėlių teatras skirtingo amžiaus vaikų grupėse. Lėlių teatras ir integruotas ugdymas. Vaidyba ir grožinė literatūra. Vaidyba ir kalba. Vaidyba ir kūno kultūra. Vaidyba ir dainavimas. Vaidyba ir gamtos pažinimas. Vaidyba, dailė ir darbeliai. Analitinė dalis. Tyrimas. Vaikų apklausa. Apibendrinimas. Vaikų stebėjimai. Anketa auklėtojoms. Anketa tėvams. Auklėtojų anketų apibendrinimas. Tėvų anketų apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-09-24
 • Liaudies dainos reikšmė vaiko asmenybės ugdyme

  Įvadas. Liaudies dainų poveikis vaiko asmenybei. Vaiko vystymosi raida. Vaiko vystymosi raida nuo gimimo iki 1 metų amžiaus. Vaiko raida nuo 1 iki 2 metų. Vaikų liaudies dainų klasifikacija. Lopšinės. Žaidinimai. Gyvūnijos apdainavimas. Formulinės dainos. Šiuo metu naudojamų I - II klasės muzikos vadovėlių lyginamoji analizė. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-10-08
 • Lyčių suvokimo ypatumai

  Įvadas. Tyrimo objektas. Specialiųjų poreikių vaikų lyčių vaidmenų suvokimo ypatumai. Lytiškumo stereotipų šeimoje raiška Lietuvoje. Lyčių vaidmenų pokyčiai šiuolaikinėje šeimoje. Tėvo ir motinos vaidmuo šeimoje. Vyriškumo ir moteriškumo ugdymas šeimoje. Lyčių vaidmenys šeimoje, pristatomoje televizijoje. Specialiųjų poreikių lyčių suvokimas. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Specialių poreikių vaikų lyčių vaidmenų suvokimas šeimoje. Išvados. Išnašos. Priedas.
  Pedagogika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-04-11
Puslapyje rodyti po