Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kūrybiškumo ugdymas mokykloje

  Įvadas. Kūrybiškumo apibrėžimas. Kūrybiškumą ugdantys veiksniai. Kūrybiškumą slopinantys veiksniai. Kūrybiškumo ugdymas aktyviaisiais mokymo metodais. Kūrybiškumo ugdymas lego dacta priemonėmis. Kūrybiškumo ugdymas lietuvių kalbos pamokose. Kūrybiškumo ugdymas matematikos pamokose. Kūrybiniai darbai technologijų pamokose. Išvados.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-15
 • Kūrybiškumo ugdymas neformalioje veikloje

  Įvadas. Kūrybiškumo ugdymas meninėje veikloje. Amžiaus įtaka kūrybiškumui. Kūrybiškumą slopinantys veiksniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-21
 • Kūrybiškumo ugdymas, formuojant elementarius matematinius vaizdinius priešmokykliniame amžiuje

  Įvadas. Kūrybiškumo samprata. Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumas. Kūrybiškumo galimybės matematiniame ugdyme. Matematinių vaizdinių formavimas priešmokykliniame amžiuje. Žaidimas kaip vienas kūrybingiausių matematinės veiklos formų. Praktinė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-03
 • Kurso "Aš ir pasaulis" tikslai ir uždaviniai

  Pedagoginis referatas apie pasaulio pažinimo pamokas. Mokomieji uždaviniai. Lavinamieji uždaviniai. Auklėjamieji uždaviniai. Socialinio ugdymo tikslai. Gamtamokslinio ugdymo tikslai. Metodinio pasirengimo tikslai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-24
 • Laisvalaikio organizavimo projektas

  Laisvalaikis - opi pedagoginė problema. Projekto idėja. Projekto vykdymo trukmė. Projekto vieta. Projekto organizatoriai. Projekto dalyviai. Projekto įgyvendinimo etapai. Detali užsiėmimų programa. Finansavimas. Rėmėjai. Numatomi rezultatai.
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2005-11-22
 • Laisvalaikis (2)

  Kas yra laisvalaikis? Kam reikalingas laisvalaikis? Laisvalaikio ištakos. Laiko skirstymas. Laisvalaikio ypatybės. Rekreacija laisvalaikyje. Kūryba laisvalaikyje. Laisvalaikis darželyje. Laisvalaikis mokykloje. Paauglio laisvalaikis. Laisvalaikis, pradedant savarankišką gyvenimą. Laisvalaikis poroje. Laisvalaikis šeimoje su vaikais. Laisvalaikis poroje be vaikų (50-ies metų). Laisvalaikis 80-ies metų ir daugiau. Organizuotas ir neorganizuotas laisvalaikis. Vakarėlio organizavimas. Į ką atkreipti dėmesį parenkant vakarėlio temą? Vakarėlio visuma - kaip įgyvendinti temą? Kam patikėti vakarėlio organizavimą? Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-27
 • Liaudies pedagogika

  Asmenybės ugdymas. Vertybių skiepijimas. Liaudies auklėjimas. Tautosakos kūrinių analizavimas išryškina socializacijos tikslą. Tautosakos reikšmė ugdymui. Vaiko socializacijos siekiai. Patarlės ir priežodžiai. Liaudies posakiai. Liaudies muzika. Lietuvių dainų pasaulis. Motinos gebėjimas suprasti vaiko poreikius. Pasakų reikšmė. Padavimai ir papročiai. Tradicijos ugdo ir išsaugo šeimą. Priedai (9 psl.)
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2008-04-18
 • Liaudies pedagogikos reikšmė ugdymo procesui

  Įvadas. Etninė kultūra. Muzika. Etnomuzika. Dainų grupė. Ritmikos grupė. Žaidimai. Pasakos. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-04-08
 • Lietuvių ir olandų šeimų lyginamoji analizė

  Bendra informacija apie valstybes. Olandija. Lietuva. Valstybinės šeimos politikos. Vaikų ugdymas šeimoje. Namų ūkio tvarkymas šeimoje. Švietimo sistema. Šventės.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2010-04-27
 • Lietuvių kalbos pamoka: struktūra, tipai, stebėjimas, analizė

  Įvadas. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Lietuvių kalbos pamokų tipai ir struktūra. Lietuvių kalbos pamokų stebėjimai ir analizė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-11
 • Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos lyginamoji analizė

  "Švietimo politikos" rašto darbas. Įvadas. Švietimo politikos samprata. Lietuvos ir Japonijos švietimo strategijų panašumai ir skirtumai. Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos tikslai. Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos uždaviniai. Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos vertybės ir principai. Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos taktikos palyginimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2011-06-02
 • Lietuvos ir Latvijos suaugusiųjų švietimas

  Įvadas. Suaugusiųjų švietimo reikšmė. Latvijos ir Lietuvos švietimo sistemos. Suaugusiųjų švietimas Latvijoje. Latvijos Suaugusiųjų Švietimo Asociacija. Latvijos tarnybos, kurios rūpinasi bedarbių suaugusiųjų piliečių lavinimu. Latvijos vakarinės mokyklos. Suaugusiųjų kursai Latvijoje. Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-08-02
 • Lietuvos ir Prancūzijos švietimo politika

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti Lietuvos ir Prancūzijos Švietimo politiką. Išanalizuoti Prancūzijos Švietimo politiką. Išanalizuoti Lietuvos Švietimo politiką. Lietuvos Švietimo politikos problemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2010-03-01
 • Lietuvos ir Šveicarijos švietimo politikos lyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – panagrinėti bei palyginti Lietuvos ir Šveicarijos švietimo politiką. Šalių apibūdinimai. Šalių politinė sistema. Lietuvos ir Šveicarijos bendra švietimo sistemos apžvalga. Lietuvos ir Šveicarijos švietimo sistemos struktūra. Lietuvos ir Šveicarijos švietimo politikos palyginimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(24 puslapiai)
  2010-03-04
 • Lietuvos kalbos fonetikos specialioji didaktika

  Įvadas. Fonetikos ir rašybos taisymai. Fonetikos pradmenų mokymo uždaviniai. Metodų priemonių parinkimas, naujų rengimas ir taikymas.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-10
 • Lietuvos švietimo sistema

  Įvadas. Švietimo prielaidos ir funkcijos. Švietimo sistemos struktūra. Švietimo ir mokymo sistemos modernizavimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2011-08-01
 • Lietuvos ugdymo mokslo kūrėjas: Stasys Šalkauskis

  Įvadas. Trumpa biografija ir pedagoginė veikla. Ugdymo mokslas pagal Stasį Šalkauskį. Šalkauskio filosofinė pedagogika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-01-28
 • Lietuvos vaikų elgsenos įpročiai 1990 – 2004 metais

  Įvadas. Vaikų agresija. Svaigalai, protestai ir gamtos įstatymai. Gyvenimo raidos požiūris. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-14
 • Lietuvos-Europos sąjungos (ES) kultūrinio bendradarbiavimo programos

  Įvadas. Lietuva kultūrinio bendradarbiavimo programose. LEONARDO DA VINCI II – parama profesiniam mokymui. Veiklos būdai. Paramos gavėjai. Dalyvavimo sąlygos. Atrankos tvarka. Finansai. Erasmus programa. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-06-12
 • Lytinis auklėjimas šeimoje

  Įvadas: temos aktualumas, tėvų vaidmuo vaiko lytiniame auklėjime, lytinio auklėjimo metodai, ikimokyklinukas: jo pirmieji atradimai, mokinukas: pradžiamokslis, paauglystė, ypatingos situacijos: homoseksualus paauglys, nėščia paauglė, išprievartavimas, kada ateina seksas į jaunuolių gyvenimą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-02-23
Puslapyje rodyti po