Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pasaulio pažinimo mokymo resursai pradinėje mokykloje

  Pasaulio pažinimo mokymo resursai pradinėje mokykloje (gyvosios gamtos kampelis, gamtos pažinimo klasė – kabinetas, mokomieji bandymų sklypai). Gamtos pažinimo klasė – kabinetas. Pradinių klasių gyvosios gamtos kampelis. Patalpos. Augalai. Gyvūnai. Mokomasis bandymų sklypas. Mokomasis bandymų sklypas pradinėje mokykloje. Gėlynai. Augalų kolekcinis skyrius. Medelynas – uogynas. Šiltadaržiai. Jaunųjų gamtos mylėtojų bandymų lysvelės. Sodas. Lauko klasė. Takai. Gyvatvorės. Sklypo dydis ir išplanavimas.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-17
 • Pasaulio pažinimo vadovėlio ir mokytojo knygos - "Mūsų pasaulis", trečios klasės, trečio skyriaus – "Saugokime savo sveikatą" apžvalga

  Įvadas. Kas sieja gamtines ir socialines temas? Trumpa skyriaus gamtinių temų charakteristika, jų idėjos. Kurios temos sudėtingesnės, kokių žinių jums trūksta, kur jas rasti pamokai? Kokie mokymo metodai, mokymo organizavimo formos taikytinos? Kokių vaizdinių priemonių reikės? Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-14
 • Pasipriešinimo neigiamam bendraamžių spaudimui įpročio ugdymas

  Įvadas. Įpročio ugdymo svarba. Įpročio ugdymas nuo vaikystės. Mikro ir makro aplinkos. Iškylančios problemos skirtingose amžiaus grupėse neišvysčius. Šio įpročio. Ugdant įprotį. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-04-04
 • Paskaita kaip vyksmas

  Įvadas. Paskaita kaip vyksmas: pažinimas, mokymas, mokymasis. Paskaita. Kas tai, kaip ji vyksta? Pažinimas. Mokymas ir mokymasis. Mokymo proceso grandys. Mokymo metodai. Žodiniai dėstymo metodai. Pokalbis. Spausdintų šaltinių naudojimas. Kūrybinių darbų metodai. Pratimai ir grafiniai darbai. Demonstravimas - stebėjimas. Laboratoriniai ir praktikos darbai. Didaktiniai (pažinimo) žaidimai. Mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(23 puslapiai)
  2008-06-13
 • Patarlių ir priežodžių panaudojimas pedagoginėse situacijose

  Lietuvių liaudies tautosaka. Pedagoginių situacijų sąvoka. Smulkiosios tautosakos vertė. Patarlės ir priežodžiai, jų sąvoka. Patarlių ir priežodžių panaudojimas pedagoginėse situacijose. Maginės paskirties pasakymai, jų sąvoka. Vartojimas pedagoginėse situacijose. Užkalbėjimai. Maldelės. Būrimas. Keiksmai. Situaciniai posakiai, jų sąvoka, vartojimo pavyzdžiai pedagoginėje sferoje. Greitakalbės. Atvirkštinė kalba. Replikos. Dialogai, Nesusikalbėjimai, Erzinimai, jų vartosena pedagoginėje veikloje. Ydų išjuokimai. Pasišaipymai iš vardų. Gyvūnijos erzinimai. Garsų pamėgdžiojimai, jų sąvoka, vartojimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2012-04-02
 • Patristika

  Įvadas. Patristikos susiformavimas. Patristinis ugdymas. Patristinės mokyklos. Patristikos pedagogai.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-23
 • Pavasarinių kalendorinių švenčių galimybės 3-4 klasių muzikinio ugdymo procese

  Santrauka. Įvadas. Ugdomojo pavasarinių kalendorinių švenčių poveikio tyrimas ir jo rezultatai. Tyrimo metodika. Mokinių nuomonės tyrimo rezultatų analizė. Mokytojų nuomonės tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Pasiūlymai. Priedas (1).
  Pedagogika, referatas(24 puslapiai)
  2007-06-16
 • Pavydas ir tingėjimas

  Įvadas. Pavydas. Pavydo samprata. Pavydo priežastys. Pavydas šeimoje. Patarimai tėvams, kaip auklėti nepavydžius vaikus. Tingėjimas. Tingėjimo samprata ir priežastys. Patarimai tėvams, kaip ugdyti vaikų darbštumą. Išvados. Tyrimas. Tyrimo išvados. Situacija. Probleminė situacija apie pavydą. Situacijos analizė. Probleminė situacija apie tingėjimą. Situacijos analizė.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-03-07
 • Pedagogas besikeičiančioje visuomenėje

  Ką turi žinoti mokytojas besikeičiančioje visuomenėje. Kokia yra kaitos esmė? Mokytojų darbas. Laiko reikšmė mokyme. Darbuotojų tobulinimas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo politika.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-16
 • Pedagogikos ryšys su kitais mokslais

  Įvadas. Pedagogikos ryšio su kitais mokslais esmė. Pedagogikos ryšiai su kitais socialiniais mokslais. Ryšys su filosofija. Ryšys su sociologija. Ryšys su etika. Ryšys su estetika. Pedagogika ir psichologija, jų sąveikos problemos. Ypatinga psichologijos svarba pedagogikai. Psichologija netapatinama su pedagogika. Ryšys su biomedicinos (gamtos) ir technologijos mokslais. Bendrosios ir aukštosios nervinės veiklos fiziologijos įtaka. Higienos žinių būtinumas. Kibernetikos ryšiai su pedagogika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-31
 • Pedagogikos ryšys su kitais mokslais (2)

  Įvadas. Pedagogikos mokslo ryšio su kitais mokslais esmė. Pedagogikos mokslo ryšiai su kitais socialiniais mokslais. Pedagogika ir psichologija, jų sąveikos problemos. Ryšys su biomedicinos ir technologijos mokslais. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-03-03
 • Pedagogikos samprata

  Įvadas. Pedagogika – kas ji? Apibrėžimas. Pedagogikos objektas. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-23
 • Pedagogikos sąvokos

  Pedagogikos terminas. Pedagogikos sąvoka. Ugdymas. Švietimas. Mokymas. Lavinimas. Auklėjimas. Formavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-16
 • Pedagoginė etika: samprata, pagrindai ir šiuolaikinis požiūris

  Įvadas. Pedagogines etikos samprata ir ypatybės. Pedagoginės etikos uždaviniai. Pedagoginė veikla ir jos specifika. Pedagoginės morales turinys. Pagrindinės pedagogo dorovinių santykių sritys. Mokytojas ir jo darbas. Mokytojas ir mokiniai. Pedagogas ir mokinių tėvai. Santykiai pedagogų kolektyve. Pedagogo dorovinis tobulėjimas. Šiuolaikinis požiūris. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2011-06-03
 • Pedagoginė praktika: Žiežmarių vidurinė mokykla

  Įvadas. Užduotis" "Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas". Bendra informacija apie mokyklą. Mokyklos vizija. Mokyklos darbuotojai. Veikla. Specialusis ugdymas. Penktokų adaptacijos programa. Namų darbų krūvio tyrimai ir analizės. Papildomas ugdymas. Prevencinė veikla. Kultūrinė veikla. Savivaldos institucijos. Metodinė taryba. Mokyklos Taryba. Mokinių savivalda. Tėvų pagalba. Mokslas. Profiliai. Klasių komplektai. Lankomumas. Bendradarbiavimas. Bendros išvados ir pasiūlymai.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-02-06
 • Pedagoginės minties atstovai 1918-1940

  Įvadas. Pedagoginės minties raida. Kultūros pedagogika, jos atstovai. Vydūnas. J. Lindė – Dobilas. H. Šalkauskis. A. Maceina. J. Laužikas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-04-05
 • Pedagoginiai reikalavimai laisvalaikio organizavimui

  Įvadas. Pedagogikos apibūdinimas kultūros darbe. Pedagoginiai tyrimai kultūros darbe. Ugdymo objektas - žmogus. Kultūros darbuotojas – ugdytojas. Mokymo uždaviniai kultūrinėje veikloje. Auklėjimo uždaviniai kultūrinėje veikloje. Laisvalaikio organizavimo ypatumai. Kultūros darbuotojo vaidmuo organizuojant laisvalaikį. Pedagoginiai reikalavimai laisvalaikio organizavimui. Išvados ir siūlymai.
  Pedagogika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-29
 • Pedagoginio bendradarbiavimo veiksniai ir sistema

  Įvadas. Sąveikaujančios sistemos, įtakojančios žmogaus formavimąsi. Pedagoginio bendradarbiavimo sistema. Pedagoginių sistemų plėtros kryptys. Mokytojo asmenybė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-02
 • Pedagoginio poveikio būdai

  Įvadas. Mokinių teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Mokymosi ir nesimokymo motyvacija. Reikminė mokymosi motyvacija. Kognityvinė mokymosi motyvacija. Emocinė mokymosi motyvacija. Ugdymui įtakos turintys veiksniai. Biopsichiniai veiksniai. Gamtiniai ir socialiniai veiksniai. Tautiniai ypatumai. Veikla. Jos tipai. Bendravimas. Mokymosi motyvacijos teoriniai pagrindai. Mokymą(si) skatinantys būdai. Susipažinimo būdai. Sudominimo būdai. Relaksacijos būdai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2010-03-25
 • Pedagoginis darbas

  Įvadas. Kūrybiškumo mokytojo darbe apraiškos. Pedagoginis darbas – ypatinga kūrybinės veiklos forma. Psichologai ir pedagogai apie mokytojo kūrybiškumą. Pageidaujami reikalavimai mokytojui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-06-03
Puslapyje rodyti po