Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pradinių klasių mokinių iš globos namų diagnostika mokykloje

  Įvadas. Globos įstaigų samprata. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Tyrinėtos globos institucijos. Vaikų socializacijos proceso ypatumai. Mokinių raidos ir santykių ypatumai. Psichologinės ir pedagoginės adaptacijos problemos. Globos vaikų metodologiniai tyrimo duomenys. Respondentų nuomonės apie mokinius. Tiriamųjų savęs vertinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2006-01-17
 • Pradinukų savęs vertinimas ir pasitikėjimas savimi per kūno kultūros pamokas

  Pradinių klasių mokinių teigiamo savęs vertinimo ir pasitikėjimo savimi ugdymo ypatumai per kūno kultūros pamokas. Įvadas. Savęs vertinimo samprata. Savęs vertinimo lygiai. Pasitikėjimo savimi apibūdinimas. Nepasitikėjimas savimi. Netikras pasitikėjimas savimi. Tikrasis pasitikėjimas savimi. Savęs vertinimo ir pasitikėjimo savimi svarba per kūno kultūros pamokas. D. Bogdanovos ir J. Kiseliovo metodika. H. Rozenbergo metodika. V. Stolino metodika. J. Kiseliovo pasitikėjimo savimi vertinimo skalė "Termometras". Pasiūlymai.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-09-17
 • Pramoginio renginio scenarijus

  Laisvalaikio edukologijos referatas. Įvadas. Renginio samprata. Pramoga. Pramogos samprata. Pramogos reikšmė vaiko gyvenime. Pramoginių renginių teikiama nauda. Scenarijus. Scenarijaus samprata. Scenarijaus rūšys. Režisūrinis sumanymas. Montažas. Režisūrinis sprendimas. Scenarijaus planas. Reikalavimai renginio scenarijui parengti. Scenarijaus rengimo klaidos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2011-07-04
 • Pratimai ir grafiniai darbai kaip mokymo metodai

  Įvadas. Pratimai ir grafiniai darbai. Pratimų esminiai bruožai. Sėkmingo pratimų panaudojimo aspektai. Grafiniai darbai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-10-16
 • Prenatalinis ugdymas

  Įvadas. Muzikinio poveikio gyvajai aplinkai jėga. Prenatalinio muzikinio poveikio esmė. Prenatalinio muzikinio ugdymo galimybės. Prenatalinio muzikinio ugdymo poveikis psichofiziniam vystymuisi. Psichinio vystymosi etapai. Kinestetinio (judėjimo) vystymosi etapai. Prenatalinio muzikinio ugdymo rezultatai. Muzikinis sveikatos modeliavimas. Mamos muzikos mokykla. Prenatalinis muzikinis ugdymas – pirmasis vaiko dorinimo etapas. Prenatalinis ugdymas – talentingų vaikų formavimo galimybė. Išskirtinių gabumų vaikai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-06-16
 • Prevencinė veikla: Mokyklos vaidmuo narkomanijos prevencijoje

  Įvadas. Narkomanijos priežastys. Statistika. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybinė programa. Lietuvos Respublikos (LR) švietimo įstatymas. Prevencinis darbas mokykloje. Tėvų atsakomybė. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos (LR) administracinių teisės pažeidimų kodekso. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-09
 • Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos saugojimo kompetencijos plėtotė

  Priešmokyklinio ugdymo technologijų referatas. Įvadas. Sveikatos saugojimo kompetencija – kas tai? Priešmokyklinio amžiaus vaikų fiziniai gebėjimai. Sveikatos saugojimo ir judėjimo kompetencijos ugdymas(is). Judėjimo skatinimo būdai. Aplinkos priemonių skatinamas judėjimas. Kūrybinė improvizacija judesiu. Klausimų sprendimas kūrybiniu judesiu. Eksperimentavimas judesiu ir judėjimu, tyrinėjant ir tobulinant savo kūno fizines galimybes. Išbandyti įvairius judesius kojomis, rankomis, visu kūnu vietoje. Tradiciniai žaidimai ir žaidimai su taisyklėmis (ypač judrieji). Supratimo apie sveikatą ugdymo būdai. Įdomesnės ugdymo formos. Išvados. PowerPoint pristatymas (15 skaidrių).
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2012-02-22
 • Priešmokyklinio muzikinio ugdymo ypatumai

  Įvadas. Šešiamečių muzikinės veiklos ypatumai. Muzikinės veiklos formos. Muzikinės veiklos rūšys. Muzikos klausymas. Dainavimas. Raiškaus kalbėjimo pratimai. Muzikinio intonavimo pratimai. Grojimas. Muzikos "kalbos". Improvizavimas ir kūryba. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-06-21
 • Priešmokyklinis ugdymas: auklėtojų įtaka ruošiant vaiką mokyklai

  Auklėtojų bendravimas ir bendradarbiavimas ruošiant vaiką mokyklai. Įvadas. Auklėtojų bendradarbiavimas. Priešmokyklinės grupės pedagogo ir šeimos bendravimo bei bendradarbiavimo ypatumai. Šeimos ir priešmokyklinės grupės pedagogo bendradarbiavimo tikslai bei uždaviniai. Vaiko pasirengimo mokyklai samprata bei ugdymo būdai. Šeimos ir pedagogų lūkesčių dėl vaiko ugdymosi derinimas. Bendradarbiavimas su šeima. Iš priešmokyklinės grupės – į mokyklą. Pasirengimas mokyklai Danijoje.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2008-05-15
 • Probleminis mokymas

  Probleminis mokymas per pamoką. 10 probleminio ugdymo būdų pamokoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-08-24
 • Probleminis mokymas (2)

  Įvadas. Ugdymo metodų samprata. Mokymo metodų taikymas ir pasirinkimas ugdyme. Mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Mokymo metodų klasifikavimo problema. Probleminis mokymas per pamoką. Probleminio ugdymo būdų pamokoje. Derėtų išsiaiškinti, kuo skiriasi tradicinis ir probleminis pasaulio pažinimo mokymo būdai. Kuo pranašesnis probleminis mokymas. Probleminių situacijų sudarymas. Probleminio pobūdžio pamokai būdingi tokie bendriniai struktūriniai elementai. Dialoginio pobūdžio metodikos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-29
 • Profesinio pasirengimo motyvacijos žadinimas

  Mokinių motyvacijos reikšmė. Motyvacijos samprata. Keičiamieji veiksniai ir motyvacija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-23
 • Profilinis mokymas

  Įvadas. Diferencijuotos mokymosi aplinkos samprata. Laisvas turinio pasirinkimas. Diferencijuoto mokymosi aplinkos strategija. Profilinio mokymosi rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-15
 • Profiliuotas mokymas: reikšmė ir problemos

  Įvadas. Profiliuotas mokymas: reikšmė ir problemos. Profiliavimo samprata. Profiliuoto mokymo modelio taikymas. Profiliai, jų pakraipos ir struktūra. Mokomųjų dalykų kursai. Profiliniai mokymo planai. Bendrosios nuostatos, sąlygojančios sustiprintą mokymą. Profilinių mokyklų moksleivių, tėvų, mokytojų, vadovų vertinimas. Profilinio mokymo privalumai ir trūkumai. Profilinio mokymo problemos. Praktinė darbo dalis. Tyrimo tikslas. Metodika ir organizavimas. Duomenys apie respondentus. Mokytojų apklausa ir rezultatai. Išvados. Pageidavimai.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-11-07
 • Projektinio metodo panaudojimas specialybės dalykuose

  Projektinio metodo panaudojimas specialybės dalykuose. Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti projektinio metodo pritaikymo galimybes, dėstant technologijų dalykus. Projektinio metodo esmė. Projekto proceso struktūra. Projektų metodo ypatybės. Efektyvaus projektinio darbo sąlygos. Moksleivių veikla. Mokytojo veikla. Projektinio metodo pritaikymo tyrimas technologių pamokose. Tyrimo rezultatų analizė pritaikant projektinį metodą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-09-02
 • Projektų metodas

  Įvadas. Tikslas yra apžvelgti, paanalizuoti projektų metodą, kaip vieną iš mokymo organizavimo formų. Projektų metodo samprata. Projektų metodo istorinė apžvalga. Projektų klasifikacija. Projektų rengimo seka. Projektų metodo elementai ugdymo procese. Projektų metodo privalumai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-25
 • Psichologiniai veiksniai, lemiantys sėkmingą mokymąsi

  Temos aktualumas. Tikslas. Uždaviniai. Psichologiniai mokymosi veiksniai. Nusiteikimas mokytis. Charakteris. Dėmesys ir atmintis. Įgimti gabumai. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-05
 • Raidos psichologijos tyrimo metodai ir asmenybės raida

  Raidos psichologijos tyrimo metodai. Tyrimo eiga. Longitiudinis (t.y. ilgalaikis) tyrimas. Skersinio pjūvio metodas. Pagrindiniai vaiko psichologijos tyrimo metodai. Stebėjimas. Eksperimentas. Interviu. Pokalbio (apklausos) metodas. Testų metodas. Dienoraščio metodu. Sociometrinis metodas. Asmenybės raida. Asmenybė. Eriksono raidos krizės. Raidos etapai.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-03
 • Religious education in Lithuania

  Religinis švietimas Lietuvoje. Darbas anglų kalba. Religious education in Lithuania. Circumstances of Development of Institutional Education in Lithuania. Religious education and moral education in text books. Religious education and moral education in text books. Dimensions of citizenship and morality: intensity of expression. Conclusion.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-04
 • Renginio planas: "Rūkai - nesi kietas"

  Išplėstinis renginio planas. Renginio tema. Renginio laikas, diena, vieta. Renginio trukmė. Renginio dalyviai. Renginio tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Renginio pabaiga. Recenzija.
  Pedagogika, referatas(4 puslapiai)
  2008-04-15
Puslapyje rodyti po