Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rizikos grupės vaikų mokymosi sunkumų ypatumai

  Įvadas. Rizikos grupės apibrėžimas. Individualios rizikos grupės vaiko ypatybės. Mokymosi sunkumai ir mokyklos nelankymas. Asmens priklausomybė nuo gyvenamosios aplinkos.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-14
 • Romėnų ugdymas

  Žmonijos ir pedagogikos šaknys Antikoje. Romėnas ir jo kultūros apžvalga. Romėnų ugdymo pobūdis ir žymės. Romėnų šeimos vaidmuo ugdyme. Romėnų mokykla ir mokymo praktika. Romėnų lavinimo turinys. Žymesni romėnų pedagogai. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2006-02-21
 • Rusų kalbos (kaip užsienio) mokymasis kolegijoje. Poreikis ir problemos

  Įvadas. Faktai apie užsienio (rusų) kalbų dėstymą mokyklose. Užsienio (rusų) kalbos svarba šiuolaikiniam studentui. Naujausi duomenys apie užsienio (rusų) kalbos svarbą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-04
 • Rusų pedagogo K. Ušinskio pedagoginės idėjos

  Įvadas. K. Ušinskis įžymusis rusų liaudies pedagogas. K. Ušinskio veikla, pedagoginės idėjos. Svarbesnės K. Ušinskio didaktinės mintys. Mokytojas ir jo parengimas. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-15
 • S. Frenė biografija ir pedagoginės veiklos bruožai

  Įvadas. S. Frenė biografija ir pedagoginės veiklos bruožai. Pagrindiniai S. Frenė sistemos principai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas "vaikų draustiniuose" ir vaikų darželiuose. S. Frenė ir natūralus metodas. S. Frenė sistema ir šiuolaikinis ugdymas Lietuvoje.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-02-23
 • Sąlygos suaugusiesiems įgyti formalųjį ir neformalųjį išsilavinimą pagal jų poreikius, 1990 – 2005 metų apžvalga

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Nuveikti darbai ir tendencijos suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo ugdymo srityje Lietuvoje 1990 – 2005 metais. Probleminiai suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo išsilavinimo, atitinkančio jų poreikius, aspektai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-02-05
 • Sąveikos bendraamžių grupėse problemos, rūšys, korekcija

  Įvadas. Grupė ir jos rūšys. Grupės samprata. Grupių rūšys. Bendraamžių grupių problemos, korekcija. Bendravimo su bendraamžiais reikšmė paauglystėje. Bendraamžių grupės. Neigiamas bendraamžių grupių poveikis. Konformizmas paauglių grupėje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2008-05-26
 • Saviauklos poveikis žmogaus asmenybei

  Įvadas. Saviaukos samprata. Saviauklos sąlygos. Saviauklos rūšys. Žmogaus tapimas asmenybe ir asmenybės samprata. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-12-07
 • Saviugda

  Įvadas. Saviugda. Saviugdos rūšys ir kitimas. Saviugdos metodai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-13
 • Saviugda (2)

  Įvadas. Kas yra saviugda? Savišvieta. Saviaukla. Mokytojo ir tėvų bendradarbiavimas ugdant mokinių savimonę. Vaikų savaveiksmiškumas. Saviugdos būtinumas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-07
 • Saviugdos metodai

  Aktualumas. Saviugdos metodas. Savikontrole. Savišvieta. Savęs įtikinėjimas. Prisivertimas. Savitaiga. Savęs drąsinimas ir pritarimas sau. Savikritika. Savitvarda. Savigarba. Savęs pasmerkimas ir nubaudimas. Savęs guodimas, teisinimas ir raminimas. Efektyvus metodų taikymas priklauso nuo daugelio veiksnių. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-05
 • Secondary education in Lithuania and Germany

  Introduction. Secondary education in Germany. Secondary education in Lithuania. Comparison. Conclusion.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-20
 • Sėkmingas mokinių mokymasis

  Įžanga. Veiksniai lemiantys sėkmingą mokinių mokymą(-si). Mokytojo asmenybė. Profesiniai reikalavimai mokytojui. Mokytojų kūrybiškumas. Mokytojo autoritetas ir pašaukimas. Mokytojo bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai. Tai, ko mokiniai tikisi iš mokytojų. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-05-26
 • Seksualinis smurtas prieš vaikus šeimoje (2)

  Įvadas. Teoriniai seksualinio smurto prieš vaikus šeimoje pagrindai. Smurto ir prievartos prieš vaikus samprata. Žiauraus elgesio ir seksualinės prievartos prieš vaikus šeimoje sąvokos. Prievartos prieš vaikus šeimoje rūšys ir formos. Seksualinės prievartos prieš vaiką šeimoje priežastys, prielaidos. Seksualinės prievartos požymiai, pasekmės. Pagalba vaikams, patyrusiems seksualinę prievartą šeimoje. Prievarta prieš vaikus šeimoje - smurto visuomenėje atspindys. Prievartos paplitimas. Seksualinės prievartos prieš vaikus šeimoje problema Lietuvoje. Pasaulio valstybių ir Lietuvos patirties teikiant pagalbą vaikams, patyrusiems seksualinę prievartą šeimoje, palyginamoji analizė. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (4).
  Pedagogika, referatas(33 puslapiai)
  2006-07-17
 • Skatinimas ir bausmės šeimoje

  Skatinimas. Bausmės. Padariniai. Pasakymai, kurių nederėtų vartoti auklėjant. Žodžiai, kuriuos derėtų sakyti kasdien. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-20
 • Skatinimų ir bausmių problema šių dienų teorijoje ir praktikoje

  Įvadas. Skatinimo ir bausmių sampratos raida Lietuvos pedagogikoje. Kas tai yra bausmė ir skatinimas? Pedagogų ir psichologų nuomonė apie bausmę ir skatinimą. Bausmių ir skatinimų naudojimas praktikoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-09
 • Smurtas prieš vaikus (4)

  Įvadas. Smurto egzistavimas mokykloje. Smurto egzistavimas šeimoje. Smurto poveikis vaikui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-13
 • Socialinė neįgaliųjų integracija švietime istoriniu aspektu

  Įvadas. Literatūros analizė. Visuomenės požiūris į neįgaliųjų vaikų ugdymą istoriniu aspektu. Filosofinis specialiojo ugdymo požiūris. Deinstitucionalizacija ir bendrojo ugdymo iniciatyva. Deinstitucionalizacija. Bendrojo ugdymo iniciatyva. Visiškas įtraukimas į bendrąjį ugdymą. Visiškas įtraukimas į bendrąjį ugdymą ar ugdymo vietų įvairovė? Perėjimas iš mokyklinio į suaugusiųjų gyvenimą. Pereinamo laikotarpio programos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-17
 • Socialinės aplinkos įtaka asmens socializacijos procese

  Įvadas. Socializacijos mikroveiksniai. Asmenybės socializacijos mezo ir makroveiksniai. Žmogaus socializavimasis aplinkoje. Socialinės aplinkos įtaka Kuršėnų globos namuose. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-09
 • Socialiniai gebėjimai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti socialinių gebėjimų priklausomybę nuo socializacijos bei ugdymo. Socialinių gebėjimų samprata. Struktūrinio mokymo komponentai. Socialinių įgūdžių ugdymo pratybų planavimo nurodymai. Veiksniai įtakojantys socialiniu gebėjimų ugdymą. Tėvų vaidmuo formuojant vaikų socialinį elgesį. Vaiko socializacija. Nepriklausomybė vietoj gėdos. Abejonių ir gėdos jausmo vystymasis. Tėvų vaidmuo formuojant socialinį elgesį. Institucijų vaidmuo ugdant vaikų socialinius gebėjimus. Prigimties ir socialinės aplinkos įtaka asmenybės tapsmui. Žmonių tarpusavio santykių bendrijoje ypatumai. Mikrosociumas: jo funkcijos. Neformalusis ugdymas. Faktoriai, užtikrinantys socialinių gebėjimų ugdymo sėkmę. Socializacijos "agentai". Pozityvioji socializacija. Bibliografija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2010-04-21
Puslapyje rodyti po