Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vaikų auklėjimas kitose valstybėse

  Įvadas. Vaikų auklėjimas britų šeimoje. Vaikų auklėjimas prancūzų šeimoje. Vaikų auklėjimas vokiečių šeimoje. Vaikų auklėjimas japonų šeimoje. Vaikų auklėjimas žydų šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-20
 • Vaikų auklėjimas šeimoje

  Įvadas. Šeimos vaidmuo auklėjant asmenybę. Auklėjimo samprata. Vaikų auklėjimo šeimoje esmės samprata. Vaikų auklėjimo šeimoje tikslas ir uždaviniai. Vaikų auklėjimo šeimoje metodai. Tyrimų, kurie buvo atlikti tiriant vaikų auklėjimą šeimoje, apžvalga. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-04-26
 • Vaikų auklėjimo aspektai

  Įžanga. Lyg veidrodyje arba "kokie tėvai, tokie ir vaikai". Kokį vaiką norite išauklėti? Auklėjimo sunkumai ir klaidos. Kaip geriau vaiką paveikti? Aktualūs vaikų auklėjimo klausimai. Drausmingumo ugdymas. Skatinimas. Bausmė. Vaikų užsispyrimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-11-03
 • Vaikų auklėjimo stiliai šeimoje

  Įvadas. Vaikų auklėjimo šeimoje specifika. Vaikų auklėjimo stiliai šeimoje. Vaikų auklėjimo stilių šeimoje įvairovė. Motinos ir tėvo asmenybinių ypatybių įtaka vaikų auklėjimo stiliui. Emocinio smurto naudojimas auklėjant vaikus šeimoje.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-30
 • Vaikų auklėjimo šeimoje reikšmė ir ypatumai

  Įvadas. Auklėjimo šeimoje esmės supratimas. Auklėjimo šeimoje tikslai ir uždaviniai. Auklėjimo šeimoje stilius. Lietuvių pedagogai apie auklėjimą šeimoje. Užsienio šalių šeima. Dažniausiai auklėjant vaikus šeimoje iškylantys klausimai.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2008-02-22
 • Vaikų bausmės ir skatinimai šeimoje

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti vaikų skatinimo ir bausmių būdus šeimoje. Šeimos samprata. Vaikų ugdymas šeimoje. Skatinimo būdai šeimoje. Bausmės šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2011-03-22
 • Vaikų cerebrinis paralyžius (5)

  Įvadas. Cerebrinis paralyžius. Kas tai yra? Cerebrinio paralyžiaus tipai. Spazminis cerebrinis paralyžius (CP). Ataksinis cerebrinis paralyžius (CP). Cerebrinio paralyžiaus. Ugdymo ir reabilitacijos metodai. Vaikų, turinčių cerebrinį paralyžių. Ugdymo ypatumai. Vaiko padėties, kompensacinių, ergoterapinių priemonių parinkimas. Aplinkos pritaikymas. Maitinimo organizavimas. Komunikacinių gebėjimų ugdymas. Savarankiškumo įgūdžių formavimas. Ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2009-03-30
 • Vaikų darželių palyginimas: "Valdorfo" ir "Vėrinėlio" darželiai

  Įvadas. Ugdymo tikslai, uždaviniai ir principai. Vaikų ugdymo tikslai, uždaviniai ir principai "Vėrinėlio" vaikų darželyje. Vaikų ugdymo tikslai, uždaviniai ir principai "Valdorfo" vaikų darželyje. Aplinka grupėje ir lauke. "Vėrinėlio" vaikų darželio aplinka grupėje ir lauke. "Valdorfo" vaikų darželio aplinka grupėje ir lauke. Priemonės. Priemonės "Vėrinėlio" vaikų darželyje. Priemonės "Valdorfo" vaikų darželyje. Auklėtojos bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais. Auklėtojos bendravimas ir bendradarbiavimas "Vėrinėlio" vaikų darželyje. Auklėtojos bendravimas ir bendradarbiavimas "Valdorfo" vaikų darželyje. Vaikų gyvenimo ritmas. Vaikų gyvenimo ritmas "Vėrinėlio" vaikų darželyje. Vaikų gyvenimo ritmas "Valdorfo" vaikų darželyje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2005-11-12
 • Vaikų elgesio ydos: melas, šiurkštumas, egoizmas, pavydas, tingėjimas

  Įvadas. Melas. Melo rūšis. Melo šalinimas. Šiurkštumas. Šiurkštumo šalinimas. Egoizmas. Egoizmo šalinimas. Tingėjimas. Tingėjimo šalinimas. Pavydas. Pavydo šalinimas. Išvada.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-20
 • Vaikų elgesio sutrikimai

  Įžanga. Elgesio sutrikimus turintys vaikai. Socialinė aplinka ir vaikų elgesio sutrikimai. Asmenybės ir elgesio nukrypimų korekcija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-11-28
 • Vaikų emociniai ir elgesio sutrikimai

  Įvadas. Elgesio ir emocinės problemos. Elgesio arba eksternalios problemos. Emocinės arba internalios problemos. Veiksniai, įtakojantys elgesio ir emocinių problemų atsiradimą. Tėvų psichikos sutrikimai. Alkoholio ir narkotikų vartojimas šeimoje. Emocinių ryšių tarp tėvų ir vaikų nepastovumas bei emocinė deprivacija. Prievarta ir smurtas šeimoje. Visuomenės informavimo priemonių įtaka. Traumuojantys įvykiai. Nepalanki kaimynystė. Individualūs vaiko veiksniai. Emocinių ir elgesio problemų identifikacija. Pagalba vaikams turintiems elgesio ir emocinių problemų. Dienos centrai – vienas iš pagalbos vaikui būdų. Dar viena Lietuvos nevyriausybinė organizacija – "Saugaus vaiko centras".
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2009-06-02
 • Vaikų formalus ir neformalus meninis ugdymas mokykloje. Muzika

  Įvadas. Meninio ugdymo samprata ir tikslai. Vertybinės nuostatos. Muzika. Muzika formaliame ir neformaliame ugdyme. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-11-10
 • Vaikų iki aštuonerių metų auklėjimo problemos

  Įvadas. Apibrėžti šeimos vaidmenį vaiko auklėjime. Apibūdinti vaiko ugdymą darželyje, pradinėje mokykloje. Pradinėje mokykloje ugdymą galima išskirti į penkias grupes. Savimonė. Priklausymas grupei. Poreikiai, teisės ir atsakomybė. Kasdienės situacijos. Apibūdinti aplinkos įtaką vaiko auklėjimui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-11-29
 • Vaikų ir suaugusiųjų mokymosi ypatumai bei skirtumai

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti vaikų ir suaugusiųjų mokymosi ypatumus bei skirtumus. Mokymosi esmė. Vaikų mokymosi ypatumai. Suaugusiųjų mokymosi ypatumai. Vaikų ir suaugusiųjų mokymosi skirtumai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-06-29
 • Vaikų mokymo dainuoti pedagoginės sąlygos ir galimybės

  Įvadas. Dainos mokymas. Pedagoginės sąlygos. Galimybės. Išvada.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-30
 • Vaikų mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežastys

  Įvadas. Mokymosi aplinka, motyvacija. Bendroji apžvalga ir pagrindiniai principai. Motyvacija. Motyvaciją veikiantys veiksniai. Kodėl vaikams būna nemalonu ir sunku mokytis. Blogo mokymosi priežastys. Mokymosi sunkumai ir negalės. Mokyklos nelankymo ir mokymosi motyvacijos silpnėjimo sociokultūrinės priežastys. Keletas elgesio trūkumų. Kaip juos įveikti? Kai kurie asmenybės gyvenimo sunkumai ir jų bruožai. Kaip padėti vaikui. Konkrečių blogybių eliminavimo planas. Mokyklos nelankymo pavyzdžiai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2008-03-20
 • Vaikų problematiškas elgesys mokykloje, jo tikslai ir korekcijos priemonės

  Įvadas. Elgesio problemos mokslinėje literatūroje. Vaikų problematiško elgesio mokykloje priežastys. Netinkamo elgesio tikslai. Netinkamo elgesio korekcija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-09
 • Vaikų rizikos grupės

  Žmogus. Svarbiausios gyvenimo institucijos ir žiniasklaida. Tai ne tik gražus žodis, tai ir mūsų gyvenimo esmė – šeima. "Mokykla mūs vaikus pasitinka linksmai". "Žodis paukščiu išlekia, vilku sugrįžta". Trumpa vaikų rizikos grupių apžvalga. Paauglys ir šeima. Suicidiniai paauglio polinkiai. Gatvės vaikai. Svarbiausios vaikų problemos. Mokyklos fobija. Elgesio sutrikimai vaikystėje ir paauglystėje. Emocinė prievarta. Seksualinė prievarta bei išnaudojimas. Prekyba vaikais. Savižudybės. Prevencinė veikla. Pagalba. Svarbiausios sąvokos.
  Pedagogika, referatas(29 puslapiai)
  2007-06-07
 • Vaikų skatinimo būdai šeimoje

  Įžanga. Dėstymas. Kaip kalbėti su vaikais? Apibūdinimai gali varžyti. Kaip pelnyti dėmesį ir daryti įtaką vaikams? Nuostata "Tu gali tai padaryti". Rezultatai ir variantai vietoj bausmės. Duoto žodžio laikymasis. Išklausykite ir žinosite. Gyrimas – veiksminga priemonė. Pasakymai, kurių nederėtų vartoti auklėjant vaikus. Žodžiai, kuriuos derėtų sakyti kasdien. Meilė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-10
 • Vaikų specialieji mokymosi poreikiai

  Įvadas. Vaikų specialiųjų mokymosi poreikių samprata. Ypatingumų grupių apibūdinimas. Intelekto sutrikimai. Specifiniai pažinimo sutrikimai. Specifinių pažinimo sutrikimų samprata. Moksleiviai, turintys girdimojo suvokimo ir kalbinių procesų sutrikimų. Moksleiviai, turintys vizualinių procesų sutrikimų. Mokiniai, turintys percepcinių – motorinių ryšių sutrikimų. Moksleiviai, turintys specifinių atminties sutrikimų. Mokiniai, turintys veiklos organizavimo sutrikimų. Emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimai. Klausos sutrikimai. Regos sutrikimai. Judesio ir padėties sutrikimai. Lėtiniai, somatiniai ir neurologiniai sutrikimai. Kompleksiniai sutrikimai. Specialiųjų mokymosi poreikių vaikų ugdymas. Vaikų, turinčių intelekto sutrikimų, ugdymas. Mokinių, turinčių specifinių pažinimo sutrikimų, ugdymas. Emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Asmenų, turinčių klausos sutrikimų, ugdymas. Vaikų, turinčių regos sutrikimų, ugdymas. Judesio ir padėties sutrikimų turinčių moksleivių ugdymas. Mokinių, sergančių lėtiniais somatiniais ir neurologiniais sutrikimais, ugdymas. Kompleksinių sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-02-02
Puslapyje rodyti po