Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendradarbiavimas grupės ar komandos veikloje

  Įvadas. Socialiniai įgūdžiai. Grupinio/ komandinio darbo elementai. Grupinio darbo priežastys. Komandinio darbo pranašumas. Empirinis tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-13
 • Bendravimas ir bendradarbiavimas ugdymo procese

  Įvadas. Mokytojo ir mokinio bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė ugdymo procesui paauglystėje. Netinkamas mokytojo ir mokinio bendravimas ir bendradarbiavimas. Tinkamas mokytojo ir mokinio bendravimas ir bendradarbiavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-04-04
 • Bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų ugdymas

  Įvadas. Darbo tikslas – paanalizuoti gebėjimų bendradarbiauti ugdymą, pedagoginį bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo gebėjimai. Dešimt punktų, padedančių dirbti grupėse. Pagrindiniai mokymosi bendradarbiaujant elementai. Mokinių socialinių įgūdžių ugdymas. Pedagoginis bendradarbiavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-31
 • Bendražmogiška dorybė — pagarba, jos ugdymas

  Įvadas. Pagarbos sąvoka ir samprata. Pagarbos ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-13
 • Bendri kūno kultūros išsilavinimo standartai

  Lietuvos kūno kultūros akademija. Bendri išsilavinimo standartai. Ugdymo pasiekimų standartų samprata. Pagrindiniai ugdytini moksleivių bendrieji gebėjimai. Svarbiausios išsilavinimo standartų funkcijos. Išsilavinimo standartų sandara. Valstybiniai kūno kultūros standartai.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-27
 • Bendrieji ir didaktikos principai

  Bendrieji principai pagal T. Stulpiną ir jų analizė stebėtos pamokos pagrindu. Humanizavimo principas. Demokratizavimo principas. Tautiškumo principas. Diferencijavimo principas. Integravimo principas. Kompleksiškumo principas. Veiklos principas. Teigiamo emocinio fono principas. Didaktikos principai pagal T. Stulpiną ir jų analizė stebėtos pamokos pagrindu. Mokymo moksliškumo principas. Sistemingumo ir nuoseklumo principas. Sąmoningumo ir aktyvumo principas. Mokymo vaizdumo principas. Teorijos ir praktikos ryšio principas. Žinių tvirtumo principas. Mokymo prieinamumo principas. Mokymo metodai.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2010-05-11
 • Bendrieji mokymo ir mokymosi klausimai

  Įvadas. Pagrindinės didaktikos sąvokos. Išmokimo rūšys. Išmokimo formos. Mokymo ir mokymosi tikslai. Pažinimo tikslai. Lavinimo tikslai. Auklėjimo mokant tikslai. Mokymo uždaviniai. Mokymo proceso komponentai. Mokymosi veiksniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-04
 • Bendruomenė ir žmogaus ugdymas

  Įvadas. Žmogaus ir ugdymo samprata filosofiniu požiūriu. Klasikinės ugdymo koncepcijos. Laisvojo ugdymo paradigma. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-24
 • Biheivioristinės teorijos

  Įvadas. Trys biheivioristinės teorijos. Reakcijos sąlygojimo teorija. Operantinio determinavimo (sąlygojimo) teorija. Socialinio išmokimo teorija ir išmokimas stebint. Socialinio išmokimo teorijos, padedančios humaniškiau elgtis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Buitinių gebėjimų ir kalbos ugdymas

  Įvadas. Didelių ugdymosi poreikių turinčių vaikų buitinių gebėjimų ugdymas. Didelių ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ypatumai ir ugdymas. Didelių ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ypatumai. Didelių ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-11-12
 • Children fears

  Darbas anglų kalba. Vaikų baimės. Introduction. Fear of separation. Fear of school (especially kindergarten). Fear of baths. Fear of dogs. Fear of loud noices. Fear of the dark. Fear of the dantist. Fear of death. School-age children have fears too. Nightmares and night terrors fear. Fear of strangers. How parents can help. Conclusion. Most common early childhood fears. Generally children fears.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-31
 • Dailės terapiniai aspektai

  Įvadas. Dailės terapija. Meno terapijos istorija. Kas yra meno ir dailės terapija. Dailės terapiniai aspektai, poveikis. Užsiėmimai, jų rūšys, metodikos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2010-05-20
 • Dalyba ketvirtoje klasėje

  Įvadas. Situacijos analizė. Istorinis aspektas. Dalykinis matematinis aspektas. Bendrųjų programų ir standartų apžvalga. Metodika. B. Balčyčio didaktinėje sistemoje. Metodika D. Kiseliovų didaktinėje sistemoje. Išplėstiniai pamokų planai. Pagal B. Balčyčio vadovėlius. Pagal A., D. Kiseliovų vadovėlius. Išvados ir pasiūlymai.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2007-07-16
 • Darbinė veikla vaikystėje

  Įvadas. Darbo reikšmė žmogaus gyvenime. Darbinio auklėjimo esmė, istorija, tradicijos. Darbinio auklėjimo uždaviniai. Ugdyti sąmoningą darbo poreikį. Mokyti dirbti. Diegti darbo kultūros įgūdžius bei įpročius. Pratinti taupiai ir rūpestingai elgtis su daiktais ir pinigais. Ugdyti darbui reikalingas asmenybės savybes. Darbinio auklėjimo metodai. Pavyzdys. Žodinis poveikis. Žaidimas. Darbiniai įpareigojimai. Skatinimai ir bausmės. Vaikų darbo rūšys. Pagrindiniai darbo pradmenys darželyje ir namuose. Darbas namie ir darželyje. Darbai gamtoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2008-05-22
 • Daugyba ketvirtoje klasėje

  Įvadas. Tikslas uždaviniai. Bendrųjų programų ir standartų apžvalga. Balčyčio didaktinė sistema. Daugybos savybių kartojimas, sakytinė daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Sumos dalybos iš skaičiaus taisyklės kartojimas, sakytinė dalyba iš vienaženklio skaičiaus. Daugyba iš 10. Daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Dauginimas iš 100 ir 1000. Dauginimas iš sandaugos. Dauginimas iš apvalių dešimčių. Apvalių skaičių daugybą rašytiniu būdu, nulius perkeliant į sandaugą. Dauginimo iš apvalių dešimčių, įgūdžių formavimo pamoką. Dauginimas iš dviženklio skaičiaus. Dauginimas iš sumos. Supažindinimas su rašytine daugyba iš dviženklio skaičiaus. Daugybos iš dviženklio skaičiaus gebėjimų ir įgūdžių formavimas. Daugybos iš dviženklio skaičiaus įtvirtinimas. Nežinomojo dauginamojo radimas. Istorinis aspektas. Senoviškas mokymas.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-07-16
 • Delinkvencijos prevencija ugdymo įstaigose

  Įvadas. Delinkvenciją įtakojantys veiksniai. Šeima. Mokykla. Užimtumas. Neformalios grupės. Žiniasklaida. Kriminalinės justicijos institucijos. Delinkvencijos prevencija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-14
 • Demokratinio ugdymo samprata

  Demokratinis ugdymas. Mokytojų rengimas. Pilietinis ugdymas. John Dewey.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-12
 • Designing tasks for large classes

  Referatas anglų kalba. Užduočių skyrimas didelėse klasėse. Introduction. Teaching and management in large classes. Large classes and groups. Management in large classes. Teaching and learning strategies. Methods and styles Designing tasks. Developing integrated skills. Tasks on reading, listening, speaking and writing. Conclusions. Appendix (2).
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2007-08-30
 • Didaktika - mokymo mokslas ir menas

  Įvadas. Mokymo praktika kaip menas (pedagogika). Pedagoginio pašaukimo reikšmė mokymo sėkmei. veiksmingas mokymas ir jį lemiančios sąlygos. Mokytojo raidos modeliai.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2008-11-21
 • Didaktika — mokymo mokslas

  Įvadas. Mokymo teorijos raida. Žymiausieji užsienio didaktai. Mokymo turinio raida. Mokymo turinys senosios kultūros šalyse. Viduramžių ir vėlesnių laikų mokyklos mokymo turinys. Mokymo uždaviniai. Didaktikos turinys. Mokymo teorija — mokslas ir menas. Šiuolaikinės didaktikos samprata. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-17
Puslapyje rodyti po