Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kaip ugdyti pilietiškumą

  Kaip ugdyti pilietiškumą. Pilietiškumo ugdymo prielaidos. Kultūrinės prielaidos. Dorinės ir psichologinės prielaidos. Patirties kaupimas. Pagrindiniai ugdymo tikslai.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-03
 • Kalbos raida pirmaisiais dvejais gyvenimo metais

  Įvadas. Teorijos, aiškinančios kalbos raidą. B.Skinnerio teorija. A. Bandura. Chomsky teorija. Vygotskis. J.Bruneris. Motiniška kalba. Kalbos mokymosi etapai.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-08
 • Kalbos sutrikimai (2)

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Ištirti mokinius, kurie turi neišplėtotą kalbą. Kalbos neišsivystymas. Žymus kalbos neišsivystymas. Vidutinis kalbos neišsivystymas. Nežymus kalbos neišsivystymas. Priežastys ir klasifikacija. Pradinukų, turinčių kalbos neišsivystymą žodynas. Pradinukų turinčių kalbos neišsivystymą, tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(18 puslapių)
  2009-04-23
 • Kas yra mokytojas?

  Kas yra mokytojas? Koks turi būti dvasios didvyris? Tikėjimas žmonių gyvenime. Kaip suaugę suvokia vaikus? Humaniškoji Pedagogika. Mokyklos ir mokytojo sąvoka. Pamoka.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-22
 • Klasės auklėtojas

  Įvadas. Klasės auklėtojo paskirtis, funkcijos. Klasės auklėtojo paskirtis. Klasės auklėtojas vykdo tokias funkcijas. Klasės auklėtojo veiklos tikslai ir sritys. Klasės auklėtojo veiklos tikslai. Pagrindinės auklėjamosios veiklos sritys.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-02-26
 • Klasės auklėtojas ir auklėtinio šeima

  Įvadas. Klasės auklėtojo pedagoginės veiklos esmė ir veiklos modelis. Klasės auklėtojas ir auklėtinio šeima. Mokinio šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas. Klasės auklėtojo pedagoginės veiklos modelio elementas – bendravimas su šeima. Klasės auklėtojo darbo su auklėtinio šeima kryptis. Klasės auklėtojo darbo su tėvais plano ypatumai. Klasės auklėtojo veiklos su neįgalaus vaiko šeima ypatumai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(18 puslapių)
  2007-06-22
 • Klasės auklėtojo darbas su mokiniais

  Įvadas. Tikslai, uždaviniai. Klasės vadovo darbo samprata. Koks turėtų būti auklėtojas/a? Auklėtojas šeimoje ir mokykloje. Klasės auklėtojo veiklos planavimas ir įgyvendinimas šiuolaikinėje mokykloje. Mokytojas ir mokinys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-14
 • Klasės auklėtojo veiklos sritys

  Įvadas. Klasės vadovo veikla. Klasės vadovo pareigos. Klasės auklėtojo veiklos sritys. Darbas su klase kaip su grupe. Bendradarbiavimas su kolegomis. Individualus darbas. Darbas su tėvų grupe. Darbas su šeima. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-01
 • Klasės auklėtojo vieta ir vaidmuo ugdymo procese

  Įvadas. Klasės auklėtojo veiklos ypatumai. Planavimas. Pageidautinos klasės auklėtojo savybės. Mokinių pažinimas. Pagrindinės klasės auklėtojo veiklos sritys. Problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-09
 • Klasės vadovas

  Įvadas. Klasės bendruomenės telkimas. Klasės vadovo charakteristika. Veiklos planavimas. Klasės vadovo veiklos planavimas. Darbas su klase kaip su grupe. Individualus darbas su mokiniais. Bendradarbiavimas su mokytojais. Darbas su moksleivių tėvais. Klasės auklėtojo bendradarbiavimas su tėvais. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-25
 • Klasės vadovavimas mokymo procese

  Įvadas. Mokymo tikrovė ir jos pažinimas. Mokymo principų charakteristikos. Mokymo metodai. Pedagogas ir ugdytinis. Veiksmingas vadovavimas klasei. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-23
 • Klasikinio ugdymo paradigma. Realizmas

  Įvadas. Realistinio ugdymo ištakos. Pagrindinės realizmo atmainos ir jų požiūris į ugdymą. Klasikinis realizmas. Religinis realizmas. Naujųjų laikų realizmas. Dabartinis realizmas. Realizmas kaip ugdymo filosofija. Ugdymo tikslai. Ugdymo metodai. Ugdymo realizmo kritika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-09
 • Klaus Hurrelmann ir Gerlinde Unverzagt knygos "Kaip išugdyti stiprius vaikus" auklėjimo metodų pristatymas

  Įvadas. Smurtaujantys ir agresyvūs vaikai. Kodėl vaikai griebiasi smurto? Kaip elgsis krizę patiriantis vaikas? Kaip apsaugoti vaikus nuo narkotikų? Kaip auklėti savo vaikus? Pernelyg griežti tėvai. Pernelyg nuolaidūs tėvai. Per dideli reikalavimai. Tai svarbu. Pakaks, ir meilė turi ribas. Vaidai ir stresai šeimoje. Vaikai mokosi vieni iš kitų. Ir televizija auklėja. Ar mokykloje tėvam yra ką veikti? Kas padės pervargusiems tėvams?
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Kognityvinės veiklos pradinėse klasėse ypatumai

  Įvadas. Tikslas – teoriniu ir praktiniu aspektu atskleisti kognityvinės veiklos pradinėse klasėse ypatumus. Kognityvinės veiklos pradinėse klasėse ypatumai. Dėmesys. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė. Kalba. Pradinių klasių mokinių kognityvinės veiklos tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2009-02-11
 • Komenskio pedagoginė teorija

  Komenskio pedagoginė teorija. Požiūris į vaiką. Mokymo reikalingumas ir tam trukdančios kliūtys. Mokymo dėsniai. Sutrumpinto ir greitesnio (lengvesnio) mokymo pagrindai. Mokslų, kalbų, dorumo, dievotumo mokymo teorijos. Mokymo principai Komenskio teorijoje. Mokyklų santvarka. Būdingiausi bruožai. Vadovėlių reikšmė. Klasinė- pamokinė sistema. "Žmogaus auklėjimo žmoguje" problema. Išvados ir apibendrinimai.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-02-24
 • Kompiuterinių žaidimų įtaka vaikams

  Įvadas. Tikslas: Atskleisti kaip kompiuteriniai žaidimai įtakoja vaikų bendravimą ir elgesį visuomenėje, bei kokie neigiami ir teigiami pokyčiai. Kompiuterinių žaidimų istorija. Kas yra vaikas? Kokie jam būdingi charakteristikos bruožai? Kokia kompiuterinių žaidimų priklausomybė? Internetinių žaidimų poveikis vaikams. Kokie galimi pasiūlymai ir rekomendacijos? Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2010-10-29
 • Konfliktai mokyklos bendruomenėje

  Įvadas. Mokinių sąveikos būdai. Mokytojo asmenybės įtaka mokiniui. Mokinių – mokytojų konfliktų priežastys. Vaikų konfliktai. Mokytojų tarpusavio konfliktų ypatybės. Kai kurios konflikto sprendimų situacijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Konfliktų mokykloje priežastys ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Konfliktų mokykloje priežastys. Pagrindinės konfliktų priežastys. Konfliktuojančios žmonių grupės. Konfliktų sprendimo būdai. Nekonstruktyvūs sprendimo būdai. Konstruktyvūs sprendimo būdai. Konfliktų prevencija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-30
 • Konfliktų mokykloje priežastys, sprendimo būdai ir prevencija

  Įvadas. Kas yra konfliktas? Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimas mokykloje. Mokyklinis konsultavimas. Konfliktiškas mokytojas. "Neteisingų" vertinimų problemos. Konfliktiškas mokinys. Nesimokantis vaikas. Agresyvus vaikas. Silpnavalis vaikas. Hiperaktyvus vaikas. Demonstratyvus vaikas. Psichologinė parama sprendžiant mokyklinius konfliktus. Konflikto prevencija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2006-09-20
 • Konfliktų priežastys, rūšys, sprendimas ir valdymas

  Įvadas. Tikslas - išsiaiškinti, kas yra konfliktai, kokios yra konfliktų priežastys, rūšys. Konflikto sąvoka. Konflikto priežastys. Konfliktų įvairovė. Konfliktų valdymas ir sprendimas. Konfliktinės situacijos tarp vaiko ir pedagogo pavyzdys. Išvados. Priedas (1). Išnašos.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2008-04-29
Puslapyje rodyti po