Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokymosi negalės samprata

  Įvadas. Mokymosi negalės samprata. Girdimojo suvokimo ir kalbinių procesų sutrikimai. Matematikos mokymosi sunkumai ir jų šalinimas. Vizualinių procesų sutrikimai. Perceptinių – motorinių ryšių sutrikimai. Specifiniai atminties sutrikimai. Savireguliacijos sutrikimai. Negabūs, lėčiau bręstantys, ribinio intelekto vaikai. Pagalba mokiniui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-29
 • Mokymosi sėkmės sąlygų apžvalga

  Įvadas. Mokymosi sėkmės sąlygų apžvalga. Mokymosi veiksniai. Fiziologiniai mokymosi veiksniai. Socialiniai mokymosi veiksniai. Pedagoginiai mokymosi veiksniai. Praktinė darbo dalis. Tyrimo tikslas, metodika, ir organizavimas. Mokinių apklausa. Mokytojų apklausa. Išvados.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2005-10-07
 • Mokymosi stiliai

  Įvadas. Mokymosi stilius kas tai? Kaip pasirinkti tinkamą mokymosi stilių. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-17
 • Mokymosi visą gyvenimą koncepcija Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti mokymosi visą gyvenimą koncepciją Lietuvoje. Mokymosi visą gyvenimą samprata. Mokymosi visą gyvenimą idėja. Mokymosi visą gyvenimą kontekstas. Istorinės prielaidos. Dabartinių politinių bei ekonominių pokyčių įtaka. Pastarojo meto raida. Mokymosi visą gyvenimą esmė ir paskirtis. Lietuvoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2010-03-04
 • Mokiniai - mokyklos bendruomenės nariai

  Įvadas. Moksleivių problemos. Mokinio statusas. Mokinys kolektyvinių santykių sistemoje. Moksleivių vertybės. Mokinio teisės ir pareigos.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-15
 • Mokinio ir mokytojo priešprieša ir pastangos būti laisvais žmonėmis

  Įvadas. Žmogaus savęs vertinimas. Mokykla. Mokinių ir mokytojų santykiai. Mokytojas. Mokytojas autoritetas. Mokytojo išorės savybės ir apsirengimas. Mokytojo kūrybinė asmenybė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2007-11-29
 • Mokinio įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Besimokanti visuomenė – šiuolaikinio pasaulio reiškinys. Mokinio vaidmens ir įvaizdžio pokyčiai besikeičiančioje visuomenėje. Moksleivių emocinės ir fizinės sveikatos ypatumai naujomis informacinės visuomenės sąlygomis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-02-22
 • Mokinių adaptacijos mokykloje sunkumai ir jų priežastys bei sprendimų būdai

  Įvadas. Adaptacijos samprata. Vaiko adaptacijos ypatumai. Adaptacijos ypatumai penktoje klasėje. Adaptacijos ypatumai aukštesnėse klasėse. Adaptacijos problemos ir jų sprendimo būdai. Mokytojų įtakos ir tėvų svarba sėkmingai mokinių adaptacijai.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2009-02-13
 • Mokinių mokymosi motyvacijos kėlimo problema šiuolaikinėje mokykloje

  Įvadas. Mokymosi motyvacijos kaip nuolatinio mokymosi prielaidos teoriniai pagrindai. Motyvo ir motyvacijos apibrėžtys. Motyvacijos teorijos ir jų reikšmė asmenybės ugdymui. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymo ir motyvacijos kėlimo akcentavimas strateginiuose švietimo dokumentuose. Motyvacijos ir teigiamo požiūrio į mokymąsi skatinimo praktiniai aspektai. Šeima ir mokykla kaip moksleivio mokymosi motyvaciją formuojanti mikroaplinka pedagogo darbo požiūriu. Naujasis požiūris į mokymąsi, skatinantis motyvaciją. Naujieji mokymosi metodai. Patarimai mokytojui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(26 puslapiai)
  2006-07-17
 • Mokinių motyvacijos skatinimo galimybės pasaulio pažinimo ugdymo procese

  Įvadas. Mokinių skatinimo galimybės pasaulio pašinimo procese. Vaizdinės priemonės. Gamtamokslinis tyrinėjimas. Ugdymo metodų taikymas ir įvairovė. Įvadinė pamokos dalis. Pamokos integravimas. Papildomas gamtamokslinis ugdymas. Ekskursija. Vertinimo įtaka mokinių motyvacijos skatinimui. Kiti veiksniai lemiantys motyvacijos skatinimą (ir mažinimą). Bendradarbiavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-14
 • Mokinių muzikiniai gebėjimai ir jų ugdymas II klasėje

  Įvadas. Mokinių muzikiniai gebėjimai ir jų ugdymas pradinėse klasėse. Muzikinių gebėjimų ugdymas II klasėje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-10
 • Mokinių ritminis ugdymas

  Įvadas. Emilio Žako – Dalkrozo koncepcija. Ritmo pojūčio lavinimo metodika. Ikimokyklinio amžiaus (5-6 m.) ritminės klausos lavinimas. Mokyklinis amžius. Žodžių ir ritmo ryšys.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-22
 • Mokinių savarankiško darbo formos, planavimas ir kontrolė. Popamokinės veiklos turinys, jos organizavimas

  Įvadas. Mokinių savarankiško darbo formos, planavimas ir kontrolė. Savarankiško darbo samprata. Fizikos uždavinių sprendimas. Laboratoriniai darbai. Mokymasis iš vadovėlio. Darbas su didaktine medžiaga. Kompiuterinės programos. Popamokinės veiklos turinys, jo organizavimas. Būreliai ar moduliai. Fizikos olimpiados. "Fizikos Olimpas". "Fotonas". Viktorinos. Renginiai. Ekskursijos.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2008-05-27
 • Mokinių saviauklos skatinimo būdai ir priemonės

  Įvadas. Terminologijos apibrėžimas. Auklėjimas ir ugdymas. Auklėjimo būdai ir priemonės. Saviaukla ir saviauklos skatinimas. Saviauklos skatinimo būdai ir priemonių analizė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-04-20
 • Mokinių socialinių įgūdžių ugdymas

  Įvadas. Socialinių įgūdžių apibūdinimas. Kai kurių socialinių įgūdžių apibūdinimas. Socialinių įgūdžių lavinimas. Socialinių įgūdžių lavinimo programa Lietuvos pradžios mokykloje. Socialinių įgūdžių lavinimas grupėje. Struktūrinio mokymo komponentai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-06-12
 • Mokinių žinių tikrinimas

  Įvadas. Tikrinimo rūšys ir funkcijos. Tikrinimo metodai. Trumpalaikiai rašomieji darbai. Diktantas. Testai. Viktorinos. Įskaitos. Rašomieji darbai. Tikrinimo principai. Neformalus vertinimas. Formalus vertinimas. Mokinių mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos ir skirtumai. Vertinimo sistemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Mokytojo funkcijos ir vadovavimas klasei

  Įvadas. Mokytojo funkcijos. Mokytojo asmenybės įtaka klasei. Vadovavimas klasei. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-13
 • Mokytojo idealas

  Įvadas. Mokytojo asmenybės bruožai. Kas esi, mokytojau? Pavojingos iliuzijos. Mokytojo savybės. Praktiniai patarimai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-10-15
 • Mokytojo įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas 1. Įvaizdžio samprata ir jį formuojantys elementai. 2. Mokytojo sąvokos samprata ir mokytojo vaidmenys. 3. Mokytojo dvasinių – kūrybinių savybių svarba jo įvaizdžio formavimuisi. 4. Naujas mokytojo įvaizdis šiuolaikinėje besimokančioje visuomenėje. Išvados
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-02-22
 • Mokytojo reikšmė ugdymo procese

  Įvadas. Dėstymas. Mokytojo asmenybės reikšmė ugdymo procese. Mokytojo pagrindinis darbo tikslas. Savybės. Asmeninis pavyzdys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-16
Puslapyje rodyti po