Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Netekties įtaka vaiko socializacijai

  Įvadas. Netektis išgyvenantys vaikai. Tėvų skyrybas išgyvenantys vaikai. Globėjų auginami vaikai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-17
 • Netradiciniai mokymo metodai ugdymo procese

  Netradiciniai metodai. Tradiciniai ir netradiciniai mokymo metodai. Individualūs mokymo metodai. Modeliavimas. Eksperimentas.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-03
 • Netradicinis vaiko ugdymo metodas. Valdorfo pedagogika

  Vaikas mūsų visuomenėje. Valdorfo pedagogikos ištakos. Kas yra valdorfo mokykla. Valdorfo mokyklos metodikos bei turinio reikalavimai. Valdorfo pedagogikos privalumai ir trūkumai. Valdorfo pedagogikos idėjos Lietuvoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-13
 • Neverbalinės kalbos svarba pradžios mokykloje

  Bendravimo ir bendradarbiavimo samprata. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Verbalinė kalba mokytojo ir mokinių bendravime. Artistiškumas – kūno kalba. Verbalinės ir neverbalinės kalbos santykis pradinėje mokykloje.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2005-12-08
 • Nuotolinis mokymas ir mokymasis

  Įvadas. Tikslas: apibūdinti nuotolinį mokymąsi dabartinėje situacijoje. Nuotolinis mokymasis ir dabartis. Nuotolinio mokymosi sąvoka. Nuotolinio mokymosi pasirinkimo motyvai. Nuotolinio mokymosi metodologija. Mokymosi technologijos. Mokymosi aplinka. Nuotolinio mokymo problemos. Mokytojų ir studentų problemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-18
 • Orientaciniai žaidimai

  Įvadas. Orientaciniai slėpynių žaidimai. Pėdsakai. Lobio ieškojimas. Vorai ir musės. Orientaciniai lenktynių žaidimai. Neregių maršas. Tiesiai į tikslą. Kopėčios. Orientaciniai seklių žaidimai. Pėdsekiai. Plėšikai ir sekliai. Orientaciniai topografiniai žaidimai. Naktinis žaidimas "Skautai Gedimino kalne". Kiti orientaciniai žaidimai. Sugrįžk! Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-03-24
 • P. Jusevičienė "Ugdymo mokslo raida: Nuo pedagogikos iki šiuolaikinės edukologijos"

  Tikslas – aptarti P. Jusevičienės kygoje "Ugdymo mokslo raida: Nuo pedagogikos iki šiuolaikinės edukologijos" keliamas socialinio ugdymo idėjas ir naujaisiais laikais keltas ugdymo idėjas. Įvadas. Temos aktualumas. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Naujųjų laikų socialinio ugdymo idėjos. Jucevičienės požiūris į ugdymą knygoje "ugdymo mokslo raida nuo pedagogikos iki šiuolaikinės edukologijos". Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-26
 • Paauglių grupės, statusas klasėje ir jų tarpusavio santykiai

  Įvadas. Bendraamžių grupės ir jų atliekamos funkcijos. Veiksniai, neleidžiantys paaugliams pritapti prie bendraamžių grupių. Paauglių vaidmenys klasėje. Paauglių statusas klasėje ir jų tarpusavio santykiai. Mokinių statusą klasėje lemiantys veiksniai.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2009-03-28
 • Paauglių ir tėvų santykių šeimoje ypatumai

  Įvadas. Paauglystės samprata. Paauglystės krizė - tapatumas. Visuomenės įtaka. Identitetas. Bendraamžių įtaka. Grupės. Šeimos vaidmuo tapatumo raidoje. Vertybių sistema. Mąstymas. Moralė. Santykiai su tėvais. Nepriklausomybės siekimas. Maištas prieš tėvus. Konfliktai su tėvais. Pasipriešinimas tėvams.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-28
 • Pagalbos santykiai ir jų formavimas

  Įvadas. Pagalbos santykiai. Principai. Kas gali turėti įtakos pagalbos santykiams?. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-13
 • Pagrindinės mokymo ir mokymosi teorijos

  Įvadas. Mokymasis. Ženklų mokymasis. Biheviorizmas. Adaptacijos teorija. Veiklos teorija. Konstruktyvizmas. Dreyfuso ir Dreyfuso mokymosi modelis. Nebyliosios žinios. Jürgeno Habermaso racionalios komunikacijos teoriją. Mokymas. Auklėjamasis mokymas. Dedukcinis mokymo principas. Indukcinis mokymo principas. Kontekstinė pedagogika. Probleminis mokymas. Konstruktyvizmas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2005-10-05
 • Palanki mokymosi aplinka

  Įvadas. Mokinių sąveikos būdai. Mokytojo asmenybės įtaka klasei. Vadovavimas klasei. Netinkami mokinių elgesio tikslai ir jų korekcija. Socialinis klimatas ir jo įtaka mokiniui. Mokymosi aplinką veikiantys aspektai. Materiali klasės aplinka. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-04
 • Pamoka

  Įvadas. Pamoka. Pamokos tikslai. Mokymo medžiaga. Integracija. Mokymo metodai. Spausdintiniai šaltiniai. Referatai. Demonstravimas ir stebėjimas. Pratimai. Savarankiškas mokinių darbas. Kolektyvinis darbas. Grupinis darbas. Individualus darbas. Pamokos laikas. Vaizdinės priemonės. Mokymosi atmosfera. Pamokos ryšys su kitomis pamokomis. Pamokos užbaigimas. Mokymo principai. Išvados. Priedai (2).
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-10-10
 • Pamokos planas: vyriausybės politika

  Teorinė medžiaga. Vyriausybės politika. Saugumo ir gynybos politika. Ekonominė politika. Finansų politika. Pamokos planas. Motyvacija. Pamokos situacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Mokymo tikslai. Mokymo uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Pagrindinės sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimas. Pamokos eiga. Parengimo grandis. Suvokimo grandis. Supratimo grandis. Įtvirtinimo grandis. Mokymosi rezultatų taikymo grandis.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-15
 • Pamokų tvarkaraštis: reikalavimai ir situacija mokykloje

  Įvadas. Higienos ir pedagoginiai reikalavimai tvarkaraščiui. Problemos sudarant pamokų tvarkaraščius. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-01-17
 • Papildomas ugdymas

  Formalaus papildomojo ugdymo institucijos. Formalusis papildomas ugdymas. Neformalaus papildomojo ugdymo institucijos. Informalųjį ugdymą vykdančios institucijos. Informavusis papildomas ugdymas. Saviraiška, polinkių plėtotė. Praktinė darbo dalis. Tyrimo tikslas – nustatyti papildomojo ugdymo būklę ir galimybes. Tyrimo išvados. Darbo išvados.
  Pedagogika, referatas(27 puslapiai)
  2006-01-20
 • Papildomo gamtamokslio ugdymo turinys ir darbo formos šiuolaikinėje bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Ekologinis ugdymas. Aplinkos apsauga. Išvados. Gamtosauginis kodeksas.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-11
 • Papildomo ugdymo pedagogikos specializacijos standarto analizė

  Įvadas. Papildomo ugdymo pedagogikos specializacijos standartas. Socialinės – kultūrinės veiklos organizavimas. Mokyklos ryšių su visuomene plėtra. Socialinės – kultūrinės veiklos organizavimas Pažinti ir puoselėti tautines tradicijas, suprasti savosios ir kitų tautų kultūrinį bei etninį savitumą. Išmanyti laisvalaikio ugdymo proceso specifiką, jo paskirtį, prasmę, galimą poveikį ir rezultatus. Formuoti moksleivių poreikį kultūringai praleisti laisvalaikį. Išsiugdyti organizacinius gebėjimus. Gebėti atskleisti bendruosius ir individualiuosius moksleivių gebėjimus. Analizuoti ir suvokti socialines permainas, kultūrinius pokyčius ir tai panaudoti bei pritaikyti organizuojant laisvalaikį. Suvokti laisvalaikio ugdymo svarbą formuojant kūrybingą, asmenybę. Gebėti puoselėti moksleivių kūrybinę potenciją bei ugdyti kūrybinius gebėjimus įvairiose veiklos srityse. Išmanyti meninio ugdymo būdus ir formas. Tenkinti pažintinius moksleivių poreikius, atitinkančius jo interesus ir kultūros lygį. Mokėti individualizuoti ir diferencijuoti įvairias laisvalaikio organizavimo formas bei suvokti bendruosius darbo su grupe principus ir mokėti jais vadovautis. Žinoti vaidybos , etikos ir sceninės kultūros pagrindus. Ugdyti pasitikėjimą savimi, savo kūrybinėmis galiomis. Išsiugdyti elementarius oratoriaus įgūdžius, gebėjimą improvizuoti ir panaudoti įvairias teatrines raiškos formas. Formuoti estetinio santykio su menais pradmenis. Gebėti reikšti save teatro priemonėmis ir kūrybos produktais. Mokyklos ryšių su visuomene plėtra. Gebėti bendradarbiauti su įvairiomis žinybomis ir organizacijomis, toleruojančiomis kultūringą laisvalaikį. Gebėti skatinti integracinį požiūrį į pasaulio pažinimą bei kultūros perėmimą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2010-10-13
 • Pareiga ir pareigingumas

  Įvadas. Vertybės ir žmogaus savybės santykis. Pareiga ir pareigingumo santykis. Pareigos turinys ir pareigingumas. Pareigos įsisąmoninimas. Pareiga ir priedermė. Pareigingumo ugdymas. Pareigos ir pareigingumo reikšmė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-14
 • Parents are child's first teachers

  Referatas apie tėvų įtaką vaikams (anglų kalba). Parents are child’s first teachers. How parents influence their children's education. The problems of drugs, smoking and drinking among teenagers. Mothers and fathers share a special body with their children. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-07
Puslapyje rodyti po