Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pedagoginis meistriškumas

  Įvadas. Pedagoginio poveikio būdai. Poveikio būdų įvairovė. Pedagoginių poveikio būdų taikymo sąlygos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-11-22
 • Pedagoginis pašaukimas

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. L.Jovaiša atskleidė mokytojų, turinčių tam tikrą pašaukimą, profesinės veiklos bruožus. Mokytojų, turinčių pedagoginį pašaukimą, charakterio bruožai. L.Jovaiša taip pat išskyrė pedagoginiam pašaukimui būdingus ugdytojo būdo bruožus. Mokytojų, turinčių pedagoginį pašaukimą, vertybės pagal L.Jovaišą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-01
 • Pedagoginis procesas

  Pedagoginis procesas. Pedagoginių santykių pobūdis. Lietuvos pedagogai. Mokytojas. Mokytojo darbo sėkmė. Mokytojo kūrybingumas.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-29
 • Pedagoginis tėvų švietimas mokykloje

  Įvadas. Pedagoginės tėvų pareigos. Šeima ir mokykla. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas. Klasės auklėtojo ir tėvų bendravimas. Pedagoginis tėvų švietimas. Individualūs pokalbiai. Paskaitos. Klausimų-atsakymų vakarai (popietės). Tėvų susirinkimai. Disputai. Atvirų durų dienos. Netradicinis pedagoginis tėvų švietimas. Dalykiniai žaidimai. Reglamentuotos diskusijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2006-04-01
 • Pedagoginis trenerio meistriškumas

  Treneris. Trenerio darbo specifika. Trenerio asmenybė. Trenerio darbo turinys. Trenerio kūrybiškumas. Trenerio pedagoginė erudicija.
  Pedagogika, referatas(3 puslapiai)
  2005-11-21
 • Pedagogo asmeniniai ir profesiniai bruožai

  Pedagogo asmeniniai ir profesiniai bruožai. Motyvacija. Kvalifikacija.
  Pedagogika, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-20
 • Pedagogo ir tėvų bendradarbiavimas

  Įvadas. Šeima – pirmoji žmogaus ugdymo institucija. Pedagoginės tėvų pareigos. Šeima ir mokykla. Pedagogo ir šeimos bendradarbiavimas. Pedagoginis tėvų švietimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2009-02-06
 • Pedagogo korekcinis vaidmuo

  Įvadas. Emociniai arba elgesio sutrikimai. Priežastys. Mokymo technikos. Dominuojantys arba neprisitaikantys vaikai. Vaikai, kuriems taikomas specialusis ugdymas. Modifikuota programa. Adaptuota programa. Specialios mokyklos programa. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-08
 • Pedagogo savybės

  Visuomeniniai reikalavimai keliami pedagogams. Pedagogo savybės bei socialumo reikšmė. Profesinis meistriškumas. Pedagogas ir technologijų amžius. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-09-21
 • Pedagogo vertybės ir realizacijos problemos

  Įvadas. Šiuolaikiniai reikalavimai mokytojui. Tradiciniai mokytojo vaidmenys. Mokytojo vaidmuo vertybinio ugdymo procese. Mokytojo vertybinė pozicija. Nauji mokytojų vaidmenys ir reikalavimai kvalifikacijai. Pedagogų sunkumai, realizacijos problemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-12-17
 • Pedagogų atestacija

  Pratarmė. Pedagogų atestacijos nuostatai. Pedagogų atestacijos tikslai ir principai. Atestacijos turinio nustatymas. Kvalifikacijos kategorijos. Kvalifikacijos reikalavimai. Kvalifikacijos kategorijų suteikimo tvarka. Atestacijos ir kvalifikacijos komisijos. Apeliacijų teikimo tvarka. Pedagogų atestacijos procedūros schema. Išvados.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2007-02-07
 • Pedagogų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas

  Įvadas. Pedagogų mokymas ir atestacija. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo ypatumai. Kvalifikacijos kategorijų suteikimo tvarka. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prielaidos. 1.Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaitos analizė. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2008-06-27
 • Pedagogų, organizuojančių papildomą ugdymą, kvalifikacija ir galimybės ją tobulinti

  Įvadas. Pedagogo asmenybės prigimtis ir patirties realizavimas veikloje. Papildomas ugdymas – mokymo proceso tąsa ir papildymas. Papildomo ugdymo įstaigos, pedagogų kvalifikacija ir galimybės ją tobulinti. Papildomo ugdymo organizavimo pokyčiai. Mokslo ir studijų institucijos. Papildomo ugdymo planų įgyvendinimas. Ugdymo turinio sklaidos programa. Švietimo naujovių ir iniciatyvų programa. Išvados.
  Pedagogika, referatas(22 puslapiai)
  2006-01-19
 • Petras Arminas

  Įvadas. Petro Armino gyvenimas ir pedagoginė veikla. Petro Armino švietėjiška ir visuomeninė veikla. Petro Armino kūryboje atsispindi jo pedagoginės ir švietėjiškos intencijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-27
 • Pilietinio ugdymo socialinis sąlygotumas

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Socialinių pokyčių ir ugdymo sąveika. Globalizacijos iššūkiai švietimui. Socialinė atskirtis Lietuvoje. Švietimo vaidmuo stiprinant socialinę sanglaudą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-28
 • Pilietiškumo ugdymas užklasinėje ir užmokyklinėje veikloje

  Įvadas. Pilietinis ugdymas. Pilietinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Pilietiškumo ugdymas užklasinėje ir užmokyklinėje veikloje. Valstybinė jaunimo reikalų taryba. Europos tarybos veiksmai skatinant jaunimo pilietiškumą. Projektinis pilietinis ugdymas. Pilietiškumo mokymas bendradarbiaujant. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-13
 • Praca z uczniem zdolnym, jej organizacja i zadania

  Darbas lenkų kalba. Ypatingų, gabių vaikų edukacijos ypatumai. Pojęcie zdolności i tzw. ucznia zdolnego. Pojęcie zdolności. Różnice ilościowe. Różnice jakościowe. Pojęcie "ucznia zdolnego". Sposoby kształcenia uczniów zdolnych. Szybszy rozwój uczniów zdolnych. Rozszerzenie treści programowych i treści pozaprogramowych (wzbogacanie programów szkolnych). Różnicowanie poziomu trudności. Kształtowanie myślenia i działania oryginalnego oraz twórczego. Wnioski.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-01
 • Pradinis ugdymas grojant pučiamaisiais instrumentais

  Įvadas. Šiuolaikinės metodikos fiziologinės ir psichologinės prielaidos. Mokymo groti pučiamaisiais instrumentais metodikos fiziologinės prielaidos. Klasikiniai temperamentų tipai. Mokymo groti pučiamaisiais instrumentais metodikos psichologinės prielaidos. Šiuolaikinės metodikos pagrindiniai principai. Mokymas groti klarnetu. Sandaros, garso ir grojimo technikos ypatumai. Grojimo pagrindų formavimo pradmenys. Klarneto pirštuotė.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-31
 • Pradinis ugdymas Lietuvoje

  Mokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pradinis ugdymas grindžiamas šiais principais. Keliami pagrindiniai uždaviniai. Pradinio ugdymo turinys sudaromas remiantis šiais principais. Pradinio ugdymo metodai. Pradinio ugdymo įgyvendinimas. Kalbų mokėjimas ir ankstyvasis užsienio kalbos ugdymas.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-19
 • Pradinių klasių mokinių dėmesingumo skatinimas

  Pradinių klasių mokinių dėmesio ypatumai, veiksniai turintys įtakos mokinių dėmesingumui: aplinka, mokytojas, mokymo proceso planavimas ir organizavimas, mokinių dėmesingumo skatinimo būdai: sudominimas, pamoka, pabaiga.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2005-03-03
Puslapyje rodyti po