Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šeima socialinio ugdymo sistemoje

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti šeimos vaidmenį socialinio ugdymo sistemoje, jos vaidmenį pirminei pozityviajai vaiko socializacijai. Šeima. Vaiko socializacija šeimoje. Šeimos rizikos veiksniai. Šeimos politikos vaidmuo sėkmingai žmogaus socializacijai. Šeima žmogaus ugdymo institucija. Šeimos ir socialinio pedagogo bendradarbiavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-02-04
 • Šeimoje ugdomos vertybės

  Šeimoje ugdomos vertybės. Požiūris į žmogų. Meilė Tėvynei. Meilė tėviškei. Gimtoji kalba. Tautos kultūra, tradicijos. Tautinės savimonės ugdymas. Tolerancija kitataučiams. Požiūris į darbą. Požiūris į religiją. Pagarba gamtai. Požiūris į amžinąją vertybę – gėrį. Sąžiningumas. Gerumas. Kuklumas. Drausmingumas. Taupumas. Empatija. Meilė.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-03-13
 • Šeimos funkcijos

  Šeima ir jos paskirtis. Šeimos funkcijos samprata. Šeimos funkcijos. Vaikų gimdymas. Vaikų auginimas. Vaikų auklėjimas. Tautos etoso tęstinumo ir puoselėjimo funkcija. Ūkinė ir ekonominė šeimos funkcija. Rekreacinė šeimos funkcija. Komunikacinė šeimos funkcija. Emocinė šeimos funkcija. Reguliuojančioji funkcija. Seksualinis sutuoktinių gyvenimas. Pasirinktos šeimos psichologinė analizė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-02
 • Šeimos funkcijos (2)

  Įvadas. Šeimos funkcijų sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos funkcionalumas. Šeimos funkcijų aptartis. Išvados. Užduotys.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-10
 • Šeimos funkcijos (3)

  Įvadas. Kas yra šeima, funkcija? Šeimos funkcijos. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Ūkinė - ekonominė šeimos funkcija. Rekreacinė funkcija. Bendravimo (komunikacinė) funkcija. Lytinių poreikių tenkinimas (seksualinė – erotinė funkcija). Tautos etoso tęstinumas. Emocinė funkcija. Elgesio reguliuojančioji funkcija. Šeimos funkcionalumas ir disfunkcionalumas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-14
 • Šeimos ir asmenybės adaptacija

  Šeimos įtaka vaiko adaptacijai. Socialinių institutų reikšmė vaiko adaptacijai. Šeimos, kaip socialinio instituto, įtaka vaiko socializacijai. Vaiko adaptacija globos įstaigoje. Vaikų adaptacijos problemos globos įstaigose. Vaikų, esančių globos įstaigose prieraišumo jausmo formavimasis. Šeimos įtaka vaiko adaptacijai. Vaikų adaptacijos globos įstaigoje problemų įveikimo būdai. Išvados. Rekomendacijos socialiniams pedagogams, dirbančiais su globos namuose gyvenančiais vaikais. PowerPoint pristatymas (29).
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2008-09-25
 • Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos bendradarbiavimo svarba vaiko ugdyme

  Šeimos ir darželio bendradarbiavimo svarba, kryptys, metodai ir būdai, reikšmė.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-19
 • Šeimos įtaka vaiko socializacijai (2)

  Įvadas. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Veiksniai, įtakojantys vaiko socializaciją šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-15
 • Šeimos įtaka vaiko socializacijai (4)

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti šeimos įtaką vaiko socializacijai. Bendrieji socializacijos aspektai. Socializacijos samprata. Socializacijos etapai ir pasekmės. Vaiko kaip asmenybės socializacija. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Šeimos samprata. Šeimos socialinis statusas ir jo tipai vaiko socializacija šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2010-03-04
 • Šeimos kaip socializacijos instituto aktualumas ir kaitos tendencijos

  Įvadas. Šeimos ir socializacijos sąvokos. Šeimos samprata. Šeimos grupės. Šeima kaip socializacijos institutas. Šeima socialinio ugdymo sistemoje. Šeimos socialinis statusas ir jo tipai. Šeimos pagrindinės funkcijos. Šeimos politikos vaidmuo sėkmingai žmogaus socializacijai. Šeimos ir visuomenės poveikis vaiko socializacijai. Šeimai teikiamos paramos rūšys bei formos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(21 puslapis)
  2007-07-27
 • Šeimos pagalba besimokantiems

  Įvadas. Teorinė dalis. Šeimos vaidmuo. Šeimos ugdomasis poveikis. Vaikų ugdymo planas, atsižvelgiant į jų metus. Vaiko paruošimas suaugusiųjų pasauliui. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo uždaviniai. Darbo su šeima formos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-06-24
 • Šeimos struktūros įtaka vaiko ugdymui

  Įvadas. Šeimos samprata. Tėvas ir motina vaiko gyvenime. Skyrybų padariniai sutuoktiniams ir vaikams. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-25
 • Šeimos tarpusavio santykių įtaka vaiko gyvenime

  Įvadas. Šeimos psichologinis klimatas. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų bendravimas su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Tėvų ir paauglių bendravimas. Tėvų ir jaunuolių bendravimas.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-14
 • Šeimos, mokyklos ir visuomenės bendradarbiavimas dvasiškai ugdant mokinį

  Įvadas. Kas turi įtakos dvasiškai ugdant mokinį? Kaip dvasiškai ugdomas vaikas šeimoje? Dvasinis mokinio ugdymas mokykloje. Kodėl reikia bendrauti ir bendradarbiauti? Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas dvasiškai ugdant vaiką. Visuomenės poveikis dvasiškai ugdant mokinį (vaiką); bendradarbiavimas su šeima, mokykla. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-03-16
 • Šiuolaikinė edukologija kūno kultūros kontekste per judriuosius žaidimus

  Įvadas. Praraja tarp mokslo ir visuomenės. Visuomenės iššūkiai ir mokytojų besikeičiantis Europos vaidmuo. Universitetas ir mokytojų rengimas, Mokytojų rengimas: nukirpti ar prisiūti. Gėrio paradigma ugdymo raiškoje.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2010-05-10
 • Šiuolaikinio mokymo metodai

  Įvadas. Šiuolaikinio mokymo metodai. Metodai, kuriuose vyrauja mokytojo vaidmuo. Metodai, kur akcentuojama mokinių veikla. Aktyvūs mokymo metodai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-24
 • Šokio pamoka pradžios mokykloje

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Vaikų choreografinės veiklos pradmenys. Judesio prigimtis. Judesio kokybės problema. Šokio pamokos struktūra. Choreografinių elementų sistema pradinėse klasėse. Šokio žingsniai vaikų repertuare. Susikabinimai vaikų repertuare. Šokių figūros vaikų repertuare. Šokių repertuaro vaikams prasmė. Vaikų šokių tematika. Vaikų santykių choreografinėmis priemonėmis raiška. Muzikos parinkimo kriterijai. Choreografijos pamokos visybiškas pobūdis. Pagrindiniai reikalavimai choreografijos pamokoms. Choreografijos vaidmuo ugdant vaiko asmenybę. Amžiaus ypatumų reikšmė mokant choreografijos. Dėmesio vaidmuo šokio pamokoje. Vaiko sveikata ir choreografijos pamokos. Konfliktai ir jų sprendimai. Choreografijos ir "aš ir pasaulis" integravimas. Metodinės literatūros apžvalga. Išvados.
  Pedagogika, referatas(29 puslapiai)
  2006-05-11
 • Švietimo sistema kaip ugdymo sistemos sudedamoji dalis

  Įvadas. Mokyklinio ugdymo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Mokykla kaip žmogaus socializavimo institucija. Mokyklos sistemos sąvoka ir jos uždaviniai. Lietuvos mokyklinė sistema. Lietuvos švietimo sistemos schema. Mokytojo vaidmuo vaiko ugdyme. Mokyklos funkcijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-12
 • Taikomoji drama mano specialybėje

  Taikomosios dramos referatas. Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti, kuo siejasi taikomoji drama su edukologijos specialybe. Pedagogo artistiškumas. Naudingas dramos poveikis ugdytiniui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2009-11-04
 • Tarpukario Lietuvos pedagogas. Antanas Maceina

  Antano Maceinos biografijos faktai. Tarpukario Lietuvos pedagogo veikla. Ugdymo idėjos. Antano Maceinos pašaukimas filosofijai bei pedagogikai. Tautinis auklėjimas.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-18
Puslapyje rodyti po