Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tautinio auklėjimo esmė

  Įvadas. Apžvelgta prieškarinio tautinio auklėjimo esmė, uždaviniai, veiksniai ir vieta pedagogikoje, remtasi A. Maceinos raštais. Tautinio auklėjimo sąvoka ir tikslai. Tautinio auklėjimo veiksniai. Šeimos reikšmė. Tautinis auklėjimas mokykloje. Bažnyčios įtaka tautiškumui. Tautinio auklėjimo vieta pedagogikoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-02
 • Tautinis ugdymas

  Įvadas. Lietuva praėjusiais šimtmečiais. Tautinio atgimimo užuomazgos XIX amžiuje. Tautinio auklėjimo tikslai ir uždaviniai. A. Maceina. Pedagogų mintys apie tautinį auklėjimą mokykloje. Tauta, tautiškumas ir pilietiškumas prof. Onos Voverienės darbuose. Akad. Zigmas Zinkevičius apie tautinį auklėjimą šių dienų mokykloje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-20
 • Tautiškumo ugdymo galimybės kalendorinėje šventėje

  Įvadas. Tautiškumo samprata. Tautiško auklėjimo tikslai ir uždaviniai. Tautiškumo ugdymo metodai. Išvados. Vėlinių renginys tautiškumo ugdymo aspektu.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-30
 • Tautosakos vaidmuo vaikų ugdyme

  Tautosakos reikšmė ugdymui. Dorovinis ir darbinis ugdymas. Auklėjimas žodinėmis priemonėmis, pavyzdžiu. Gamta liaudies kūryboje. Patarlės ir priežodžiai, vaiko dvasingumui ugdyti. Pasakų, pamėgdžiojimų ir mįslių vieta vaiko gyvenime. Gamtos garsų pamėgdžiojimai. Mįslės ir vaikas. Sakmės ir padavimai. Lietuvių liaudies dainų vieta ugdant vaikus. Papročių, švenčių, tradicijų ugdomoji reikšmė.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-08
 • Teaching Listening and Speaking

  Darbas anglų kalba. Anglų kalbos mokymas. The Importance of Listening. Some Listening Problems. Solutions for the listening problems. The Listening Process. Pre-Listening. The strategies that are good to use in the Pre- listening period. During Listening. The strategies that are good to use in the During listening period. After Listening. Listening is active which requires attention, thought, interpretation, and imagination. Four levels of listening comprehension. Speaking. Why should we teach speaking skills? The best setting to acquire competence in speaking. The Descriptions of the activities. Lesson Plan.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-20
 • Teigiama grupės įtaka vaiko socializacijai

  Socializacijos reikšmė, konkrečios vaikų organizacijos "Lietuvos valančiukų sąjūdis" teigiama įtaka vaikui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-09
 • Teksto tipai: pasakojimas, aprašymas, samprotavimas

  Įvadas. Tekstų tipologijos problema. Tekstų tipai. Pasakojimas. Aprašymas. Samprotavimas. Aiškinimas. Argumentavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-20
 • Temos pasirinkimo ypatumai

  Įvadas. Temos pasirinkimo ypatumai, teorinė analizė. Temos pasirinkimas. Rekomendacijos renkantis temą. Išankstiniai argumentai ir klausimai pasirenkant temas. Kursinių ir magistro darbų temos pasirinkimas. Temos pasirinkimo ypatumai, tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2011-04-19
 • Terapinė muzika ir jos poveikis

  Įvadas. Trumpa muzikos terapijos istorija. Muzikos terapijos sąvoka. Muzikos terapija. Specialių poreikių jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų muzikinis ugdymas. Muzika mus gydo, saugo. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-06-06
 • Tėvas ir motina šeimoje, jų vaidmenys ir funkcijos

  Įvadas. Šiandieninė šeima. Motinystės ir tėvystės orumas. Dviejų vienybė. Motina. Tėvas. Tėvystės/ motinystės vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Aplinkos įtaka. Kelrodis – tėvų vertybės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-26
 • Tėvo ir motinos vaidmuo šeimoje

  Įvadas. Tėvo ir motinos vaidmenys šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2005-07-20
 • Tėvų auklėjimo stilių įtaka vaiko socialiniams raidos sutrikimams formuotis

  Įvadas. Auklėjimo sąvokos aiškinimas. Vaikų auklėjimas šeimoje. Tikslas ir uždaviniai. Įgimto elgesio programų hipotezė. Auklėjimo stiliai ir jų įtaka vaiko socialiniams raidos sutrikimams formuotis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-19
 • Tėvų auklėjimo stilius ir jo poveikis vaikams

  Įvadas. Vaikų auklėjimas, auklėjimo tikslas, uždaviniai, auklėjimo šeimoje stilius, netinkami auklėjimo stiliai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2005-09-13
 • Tėvų auklėjimo stilius ir jo poveikis vaikams (2)

  Įvadas. Auklėjimo stiliaus sąvoka. Pagrindiniai auklėjimo stiliai. Auklėjimo stiliaus identifikavimo sąlygos. Jausmų ir emocijų vaidmuo auklėjimo stiliuose. Interakcinis auklėjimo stilių aspektas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-06-06
 • Tėvų bendravimas su paaugliais

  Įvadas. Tėvų ir paauglių bendravimas. Paauglys šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-20
 • Tėvų ir vaikų bendravimo problemos

  Tikslas. Įvadas. Bendravimo šeimoje reikšmė. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų bendravimas su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Tėvų ir paauglių bendravimas. Bendraudami su paaugliais, tėvai turi. Ką turi daryti, kaip turi elgtis supykę tėvai? Tėvų ir jaunuolių bendravimas. Jaunuolių autonomijos varžymas. Partneriškų santykių stygius. Susvetimėjimas. Konfliktų su vaikais priežastys būna šios. Motinos ir dukterys. Tėčiai ir dukterys. Motinos ir sūnūs. Tėčiai ir sūnūs. Išvados. Konfliktų su vaikais priežastys būna šios.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-12-08
 • Tėvų ir vaikų tarpusavio konfliktai

  Įvadas. Prieštaravimai ir konfliktai. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimo principai . Išvados .
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-01-15
 • The Relationships Between Teachers And Pupils

  Introduction. The relationship between teachers and pupils. The principles of teacher’s behavior with pupils. Mission of teacher. The needs of young people with emotional and behavioral difficulties (ebd). Rules. Everyday school rules. Rules between teachers and pupils. School pupils should behave better in future. Conclusion.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-10
 • Tikrinimo ir vertinimo principai bei rūšys

  Įvadas. Tikrinimo ir vertinimo principai. Sistemingumo principas. Tikrinimo objektyvumas. Individualizacijos principas. Visapusiškumo principas. Tikrinimas ir jo rūšys. Parengiamasis tikrinimas. Sisteminis tikrinimas. Suvestinis tikrinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-18
 • Tinkamų laisvalaikio įpročių ugdymas pradiniame mokykliniame amžiuje

  Įvadas. Įpročiai ir jų susidarymas. Įpročių ugdymas. Asmens higienos įpročiai. Mitybos ir valgymo įpročiai. Įpročiai susiję su rega. Su klausa susiję įpročiai. Grūdinimasis. Saugaus elgesio įpročiai. Žalingi įpročiai ir jų profilaktika. Vaikų organizmo sandaros ir veiklos ypatumai. Universalioji sveikatos ugdymo programa. Mokyklos santykiai su moksleivių tėvais. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-17
Puslapyje rodyti po