Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Didaktinių žaidimų panaudojimo galimybės matematiniams vaizdiniams formuoti ikimokykliniame amžiuje

  Įvadas. Didaktinių žaidimų samprata. Didaktinių žaidimų svarba matematikos mokymo procese. Didaktiniai žaidimai, formuojantys matematinius vaizdinius. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-19
 • Didaktinių žaidimų poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui

  Įvadas. Ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas. Paskirtis. Žaidimo svarba vaikystėje. Žaidimas. Jo rūšys. Didaktiniai žaidimai. Didaktinių žaidimų reikšmė. Didaktinių žaidimų rūšys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-11-22
 • Dydžio vaizdinių formavimas ikimokykliniame amžiuje ir pirmoje klasėje

  Įvadas. Kaip ankstyvoji amžiaus vaikai suvokia daikto didumą. Kaip ikimokyklinio amžiaus vaikai suvokia daikto matmenis. Kaip vaikai skiria tris daiktų matmenis. Mokymas lyginti daiktų dydžius iš akies. Priemonės daikto dydžiui suvokti.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-31
 • Diferencijuotas mokymas (2)

  Įvadas. Diferencijuoto mokymo samprata. Diferencijuoto mokymo raidos bruožai. Diferencijuoto mokymo laipsniškumas. Diferencijavimo mokykloje problema. Didaktinis diferencijavimas – mokymo veiklos individualizavimo prielaida. Diferencijuoto mokymo būdai. Diferencijuoto mokymo programų ir priemonių klausimai. Grupių skirstymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-14
 • Diferencijuoto mokymo organizavimas

  Įvadas. Ugdytinio pažinimas. Ugdytinio pažinimo principai. Ugdytinių pažinimo metodai. Ugdytinių grupavimas(is). Idealios grupės požymiai. Grupių susibūrimo būdai. Ugdytinių grupavimo(si) kriterijai. Savarankiškas diferencijuotas ugdytinių mokymasis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2008-03-16
 • Distancinis (nuotolinis) mokymas

  Įvadas. Distancinio mokymo svarba, privalumai ir trūkumai. Distancinio mokymo organizavimo etapai. Lietuvos distancinio mokymo tinklas (LieDM). KTU distancinio mokymo centras. Virtuali mokymosi terpė WebCT. Išvados (pagal SWOT (PTGG) analizę).
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-24
 • Distancinis mokymas

  Įvadas. Distancinio mokymo nauda. Finansinis ir gamtinis aspektas. Laiko aspektas. Aplinkos aspektas. VDU ir distancinis mokymas. Problemos susijusios su distanciniu mokymu. Mokymo kokybė. "Užslėpti" mokesčiai. Netinkamas technologijų naudojimas. Technikų vaidmuo distanciniame mokyme. Problemos su įrengimais. Rezultatų gerinimas. Mokytojų rūpesčiai. Studentų rūpesčiai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-19
 • Dorinio auklėjimo tradicijos ir jų tęstinumas

  Dorinis auklėjimas. Dorinis ugdymas. Mokyklos vaidmuo doriniame auklėjime. Dorinis auklėjimas – kūno paklusnumo sielai tradicija. Dorinis auklėjimo problemos dabartiniu laikotarpiu. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-21
 • Dorinio ugdymo problemos

  Įvadas. Dorinis ugdymas. Tikslai, nuostatos. Ugdytinos vertybinės nuostatos. Dorinis ugdymas dabartiniu laikotarpiu ir problemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-04
 • Dorovinių vertybių pobūdis

  Įvadas. Tikra ir nekintanti vertybė. Vertybių yra pats žmogus-asmuo. Vertybės pagal M. Schelerį. Vertybių skirstymas. Scheleris nustato tokią vertybių grupių hierarchiją. Vertybių reikšmė. Dorovinė vertybė yra elgesio dorybė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-09-12
 • Drausmė M. Montessori mokykloje

  M.Montessori "vaikų namų" apibūdinimas. M.Montessori esminio pedagogikos principo - saviauklos - aptarimas. "Gyvos" drausmės samprata, natūralaus jos ugdymo metodas, požiūris į paklusnumą ir valią.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-03
 • Drovus vaikas: samprata ir pagalbos būdai mokykloje

  Pratarmė. Įvadas. Drovumo samprata. Drovumo apibūdinimas. Drovumo priežastys. Drovumo atmainos. Pagalba droviems vaikams. Tėvų vaidmuo. Pedagogų teikiami pagalbos būdai. Socialinio pedagogo įtaka. Bendradarbiavimo svarba. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-01-22
 • Dvasinis ugdymas vaikystėje

  Įvadas. Tikslas - paanalizuoti dvasingumo sąvoką bei dvasinio ugdymo galimybes vaikystėje. Dvasingumo samprata. Dvasingumo turinys. Dvasingumo ugdymas vaikystėje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2010-09-28
 • Dvikalbių vaikų adaptaciniai sunkumai lietuviškose bendrojo lavinimo įstaigose

  Įvadas. Dvikalbių vaikų adaptaciniai sunkumai lietuviškose ikimokyklinio lavinimo įstaigose. Dvikalbių vaikų adaptaciniai sunkumai lietuviškose mokyklose. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-20
 • Dž. Loko ir Ž.Ž. Ruso idėjos

  Įvadas. Džonas Lokas. Žanas Žakas Ruso. Pedagoginės idėjos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-07
 • Edukacinis projektas: Tėvų įtaka paauglių bendravimui su vaikais

  Projekto struktūra. Turinys ir eiga. Paskaita. Tėvų įtaka paauglių bendravimui su vaikais. Tėvų vaidmuo tapatumo raidoje. Ar visada vaikai kovoja su tėvų valdžia? Santykiai su tėvais. Parama paaugliui. Padėkite savo vaikui kelyje į suaugusiųjų pasaulį. Situacija. Straipsnis. Komentarai. Patarimai. Septyni būdai, kaip atnaujinti gerus santykius su paaugliu. Įtampa. Patarimai tėvams. Disciplina. Patarimai ir pasiūlymai tėvams. Paauglio psichologiniai poreikiai. Ko labiausiai reikia jūsų paaugliui. Kelios taisyklės, kurių pravartu laikytis. Kada jums reikėtų psichologo pagalbos. Žodynėlis. "Minčių lietus".
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-29
 • Edukologija (16)

  Įžanga. Veiksniai lemiantys sėkmingą mokinių mokymą(-si). Mokytojo asmenybė. Profesiniai reikalavimai mokytojui. Mokytojų kūrybiškumas. Mokytojo autoritetas ir pašaukimas. Mokytojo bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai. Tai, ko mokiniai tikisi iš mokytojų. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2008-01-08
 • Edukologija kaip mokslas

  Edukologijos mokslo objektas. Edukologija. Ugdymas. Mokslinio pažinimo rezultatas. Empirizmas. Fenomenologija. Esminė edukologijos mokslinio pažinimo paskirtis.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-25
 • Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje

  Įvadas. Gamtosauginis ugdymas vaikų darželyje: turinys ir principai. Mokyti pažinti gamtą, ugdyti šeimininkišką požiūrį į ją. Mokyti emocionaliai pažinti gamtą. Praktinė gamtosauginė veikla. Tėvų gamtosauginis švietimas. Medžių pažinimas per savaitę.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-13
 • Estetinio lavinimo etapai pradžios mokykloje

  Įvadas. Estetikos idėjų sąsajos. Estetinio auklėjimo tikslas. Žaidimai ir estetiniai jausmai. Grožis aplinkoje. Estetiškumas gyvenime ir mene. Daiktinė aplinka kaip estetinio ugdymo faktorius. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-21
Puslapyje rodyti po