Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokymasis bendradarbiaujant (3)

  Įvadas. Bendradarbiavimo samprata. Teoriniai pagrindai. Svarbiausi mokymosi bendradarbiaujant bruožai. Bendradarbiaujanti klasė, mokytojo ir mokinių vaidmenys. Mokymosi bendradarbiaujant modelio taikymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-08
 • Mokymasis bendradarbiauti. Mokytojo vaidmuo organizuojant pamokas

  Įžanga. Mokymasis bendradarbiaujant idėjų raida. Svarbiausi mokymosi bendradarbiaujant elementai. Bendradarbiaujančių ir tradicinių grpių skirtumai. Mokymai bendradarbiaujant: privalumai, trūkumai. Kai kurie mokymo trūkumai. Mokytojų įgūdžiai ir tikslai. Mokytojo pareigos organizuojant pamokas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-29
 • Mokymasis ir laisvalaikis

  Įvadas. Temos tikslas: aptarti mokymosi ir laisvalaikio ypatumus, gebėjimą suderinti mokymąsi su laisvalaikiu. Mokymasis. Ugdymo supratimas Vakarų Europoje ir Jungtinėse Valstijose. Mokymosi tikslas ir uždaviniai. Vertybių sistema kaip ugdymo turinio paradigma. Laisvalaikis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2009-01-26
 • Mokymasis visą gyvenimą

  Įvadas. Darbo tikslas – paanalizuoti mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimą Lietuvoje. Mokymasis visą gyvenimą Lietuvoje. Mokymosi visą gyvenimą samprata. Mokymosi visą gyvenimą esmė ir paskirtis. Mokymosi visą gyvenimą perspektyva ir galimybės Lietuvoje. Mokymąsi visą gyvenimą užtikrinantys dokumentai. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2011-04-28
 • Mokymasis. Šiuolaikinės mokymosi sampratos

  Kaip suprantamas mokymasis. Mokymosi pasaulis. Skirtingi požiūriai į mokymąsi. Šiuolaikinės mokymosi sampratos. Koks mokymasis yra geras. Mokymasis yra aktyvus konstravimo procesas. Mokymasis yra sukauptų žinių siejimas. Mokymasis yra bendradarbiavimas. Mokymasis yra savitvarka. Mokymasis turi tikslą. Mokymasis yra susijęs su kontekstu ir aplinkybėmis. Įtaka mokymo praktikai. Šiuolaikinė mokymosi samprata.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-16
 • Mokymo ir mokymosi organizavimo formos

  Mokymo formos: samprata, įvairovė, istorinė raida. Pamoka – pagrindinė mokymo forma. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Kitos įvairios mokymo formos.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-02
 • Mokymo ir mokymosi tikslai

  Įžanga. Mokymas ir mokymasis psichologiniu aspektu. Mokymasis bendradarbiaujant. Mokomės mokyti. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2005-11-04
 • Mokymo ir mokymosi vaikų darželyje specifika

  Ikimokyklinio ugdymo samprata ir tikslai. Sėkmingo ugdymo pagrindai. Ugdytojų santykis su vaiku. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Pasaulio pažinimo būdai (gimtoji kalba, pažinimas stebint, tyrinėjant, išgyvenant, vertinant, žaidimas ir darbo pradmenys, menas).
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2005-06-13
 • Mokymo metodai

  Mokymo metodai. Mokymo metodų klasifikacija. Kūrybiniai mokymo metodai. Euristiniai mokymo metodai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-25
 • Mokymo metodai, orientuoti į besimokantįjį

  Įvadas. Metodo apibrėžtis. Užduotys. Kompiuterinis mokymasis. Mokymasis pagal sutartis. Programuotas mokymasis. Individualus mokymasis. Savimoka (mokymasis vadovaujant pačiam sau, savivada). Frontaliniai mokymo(si) metodai. Pagrindinės sąvokos ir jų reikšmės. Frontaliniai mokymo(si) metodai. Paskaita. Demonstravimas. Diskusija. Mentoriaus vadovavimas. Tjutoriaus vadovavimas. Darbas su prižiūrėtoju. Darbas su grupės tjutoriumi. Darbas su praktikos tjutoriumi. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-11
 • Mokymo organizavimo formos

  Įvadas. Mokymo organizavimo formų raida. Klasės-pamokos sistema. Belo ir Lonkasterio tarpusavio mokymo sistema. Mokymo organizacijos. Daltono planas. Jenos planas. Trampo planas. Aukštosios mokyklos mokymo organizavimo formos. Pamoka – pagrindinė mokymo organizavimo forma. Pamokos kaip pagrindinės mokymo formos bruožai. Pamokos, kaip pagrindinės mokymo formos, esminiai trūkumai. Kitos mokymo formos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-29
 • Mokymo organizavimo formų ir būdų naudojimas mokant karius

  Įvadas. Mokymas. Karių mokymo formos. Pamoka. Paskaita. Seminaras. Konsultacija. Pratybos. Ekskursija. Taktiniai mokymai. Karių mokymo metodai. Paskaita. Mokomasis pokalbis, kuriam vadovaujama. Rikiuotės metodas. Konkurencijos metodas. Darbo grupėse metodas. Užduočių metodas. Nuotolinio mokymo metodai. Mokymo organizavimo formų naudojimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-06-30
 • Mokymo organizavimo formų raida

  Individualus mokymas. Klasės-pamokos sistema. Belo ir Lanksterio bendro mokymo sistema. Daltono planas. Trampo planas. Mokymo organizavimo formų įvairovė. Pamoka - svarbiausia mokymo forma. Pamokos esmė ir reikšmė. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Pamokų tipai ir struktūra. Išvados.
  Pedagogika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-20
 • Mokymo proceso etapai

  Įvadas. Mokymo proceso etapai. Moksleivių parengimas naujai temai mokytis. Žinių perteikimas, jų įvaldymas. Abstraktaus mąstymo grandys. Naujų žinių įtvirtinimas. Moksleivių savarankiškas darbas namie. Moksleivių žinių, mokėjimų, įgūdžių tikrinimas ir vertinimas. Tikrinimas. Vertinimas. Išvada.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-03-16
 • Mokymosi motyvacija

  Mokymosi motyvacijos samprata. Mokymosi motyvų ir konkrečių tikslų funkcijos. Emocijų vaidmuo. Dvi mokymosi motyvacijos pusės. Motyvacijos teorijų įvairovė. Motyvas - interesas. Motyvas – poreikis. Motyvas - tikslas. Motyvas - nuostata. Lietuvos psichologai apie motyvaciją. Motyvų klasifikacijos. Mokymosi motyvų klasifikacijos. Motyvų dinamika, sfera. Mokymosi motyvų veiksmingumas. Mokymosi motyvacijos veiksniai ir žadinimo būdai (kas palaiko teigiamą motyvaciją). Nerimas ir mokymosi motyvacija. Berniukų mokymosi motyvacijos ypatumai. Kaip atpažįstame gabų vaiką.
  Pedagogika, referatas(21 puslapis)
  2005-05-18
 • Mokymosi motyvacija (4)

  Mokymosi motyvacija. Mokinių motyvacija. Poreikių teorija. Priežasčių aiškinimo (atribucijos) teorija. Pakilumas. Motyvacija ir mokslo pažangumas. Mokymosi aplinka ir motyvacija. Produktyviai mokymosi aplinkai būdinga. Keičiamieji veiksniai ir motyvacija. Susirūpinimo lygis. Emocinis tonas. Sėkmė. Susidomėjimas. Rezultatų sužinojimas. Mokymosi motyvacijos rūšys. Mokymosi motyvacijos teorijų įvairovė. Bihevioristų pažiūra. Geštaltistų pažiūra. Kognityvinės psichologijos pažiūros. Humanistinės psichologijos pažiūra. Naujausia pažiūra.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-03-31
 • Mokymosi motyvacija ir ją lemiantys veiksniai

  Įvadas. Mokymosi aplinka (ir motyvacija). Pagrindiniai principai būdingi mokymosi aplinkai. Keturi klasės aplinkos aspektai. Klasės aplinkos poveikis. Mokytojo elgesio įtaka mokiniui ir jų tarpusavio santykiai. Klasės įtaka mokiniui. Mokinių motyvacija (ir ją lemiantys veiksniai). Priklausymo motyvacija. Mokinio laimėjimo motyvacija. Bausmės sąvoka. Baimė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-11-07
 • Mokymosi motyvacija, skatinimo būdai

  Įvadas. Motyvacija, mokymosi motyvacija. Lietuvos psichologų nuomonė apie motyvaciją. Turinio bei dinaminė motyvacija, motyvacijų rūšys. Vidinė motyvacija. Humanistų išskiriamos vidinės motyvacijos rūšys. Išorinė motyvacija. Pagrindinės sąvokos susijusios su motyvacija, motyvaciją žadinančios priemonės. Motyvacijos skatinantys būdai pagal Gage ir Berliner, patarimai mokytojams. Modernaus mokytojo sąvoka, vertinimas susijęs su motyvacija.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-10
 • Mokymosi motyvacijos skatinimas

  Įvadas. Motyvacija, skatinimo būdai. Mokymosi motyvacija. Motyvacijos stiprinimo būdai. Moksleivių pasirengimas. Mokymas ir kaltė. Įtaka mokymosi rezultatams. Pažymys – geras stimulas mokytis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-13
 • Mokymosi motyvacijos skatinimas (2)

  Motyvacijos sąvoka. Mokymosi motyvacija, veiksniai ir žadinimo būdai. Kauzalinė atribucija mokymosi motyvacijoje. Mokytojų požiūrio į moksleivių mokymosi sėkmės (nesėkmės) priežastis įtaka moksleivio mokymuisi. Sėkmės motyvo vaidmuo mokymosi motyvacijoje. Kitų motyvų vaidmuo mokymosi motyvacijoje. Klasės ir aplinkos poveikis mokinių motyvacijai. Psichologinių motyvacijos teorijų reikšmė mokyklos praktikai. Bihevioristinė motyvacijos teorija. D. McClelando poreikių teorija. A. Maslow teorija. Tikslo teorija. Intrinsyvinės teorijos. Apsisprendimo ir pakilumo teorijos. Tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-10-03
Puslapyje rodyti po