Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialiniai veiksniai, lemiantys sėkmingą moksleivių mokymą ir mokymąsi

  Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Šeima. Šeimos darna. Nuolatinės vietos buvimas. Krašto gamybinė-kultūrinė situacija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-05
 • Socialinio pedagogo kompetencijos kryptys

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti socialinio pedagogo kompetencijos kryptis. Socialinės pedagogikos samprata. Socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo kompetencija. Socialinio pedagogo kompetencijos prielaidos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2009-04-30
 • Socialinio pedagogo portretas

  Įvadas. Socialinio pedagogo asmenybė. Socialinio pedagogo profesinės savybės. Socialinio pedagogo profesija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-02-22
 • Socialinio statuso svarba ugdymo procese

  Socialinio statuso svarba ugdymo procese. Lietuvos švietimo sistemos principai ir uždaviniai. Šeimos įtaka ugdymui. Nusikaltimai, skurdas ir švietimo sistema. Specialiųjų poreikių moksleivių integracija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-13
 • Socializacija kaip visuomenės poveikis individui

  Įvadas. Formalių visuomeninių institucijų poveikis vaiko ir paauglio socializacijai. Šeima kaip vaiko socializavimo institucija. Darželių poveikis ikimokyklinukui. Mokykla ir moksleivio socializacija. Kitų socialinių institucijų įtaka besivystančiai asmenybei. Neformalaus ugdymo sistemos įtaka vaiko ir paauglio socializacijai. Neformalių grupių (mikroaplinkos) įtaka moksleiviui. Visuomenės informavimo priemonių įtaka vaikui ir paaugliui. Kultūra kaip vertybių sistemos formavimo terpė. Vaikų ir paauglių religinė socializacija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-03-28
 • Socializacijos ypatumai paauglystėje

  Darbo tikslas – išanalizuoti paauglių elgesį bei socializacijos ypatumus paauglystės metu. Įvadas. Paauglystės charakteristika. Socializacijos ypatumai. Asmenybę ugdanti aplinka. Tapatumo jausmas. Bendraamžių įtaka. Problemos paauglystėje. Paauglių deviantinis elgesys ir jo tipai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-05-26
 • Socioedukacinis darbas su asmenimis, priklausomais nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų

  Įvadas. Psichoaktyviųjų medžiagų samprata. Priklausomybės atsiradimas. Netiesioginė priklausomybė. Priežastys, lemiančios psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Socialinė pedagoginė pagalba. Pagrindiniai psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos principai. Socialinių įgūdžių ugdymas. Reabilitacijos bendruomenės. Savitarpio pagalbos grupės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-05-29
 • Spausdintinių šaltinių, kaip mokymo metodo, naudojimas pamokoje

  Įvadas. Spausdintų šaltinių naudojimas. Percepciniai mokymosi metodai. Mnemoniniai mokymosi metodai. Mentaliniai mokymosi metodai. Naudojimasis pirminiais šaltiniais. Periodinės spaudos panaudojimo metodas. Grožinio kūrinio teksto naudojimas. Naudojimasis žinynais. Išvada.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-10-16
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų integruotas ugdymas: Šiaulių pagrindinė mokykla

  Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, integruotas ugdymas Šiaulių pagrindinėje mokykloje. Įvadas. Juridiniai integruoto ugdymo pagrindai. Integruotas ugdymas Šiaulių Ragainės pagrindinėje mokykloje. Vaikų kontingento charakteristika. Ugdymo programos, taikomos Ragainės pagrindinės mokyklos specialių poreikių vaikams. Specialistai padedantys vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Integruoto ugdymo problemos. Tėvų dalyvavimas integruoto ugdymo procese. Aplinkinių požiūris į integruotą ugdymą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2009-05-04
 • Sporto pedagogas

  Įvadas. Sporto pedagogo vaidmens teorinė analizė. Trenerio pareigos ir žinios. Trenerio veiklos indikacijos ir kontraindikacijos. Trenerio autoritetas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-03
 • Sporto specialisto, kaip pedagogo, vaidmuo dabarties mokykloje ir visuomenėje

  Įžanga. Pedagogo savybės. Organizacinė veikla. Sporto pedagogo, kaip klasės vadovo, vaidmuo. Pagrindiniai klasės vadovo darbo principai. Tęstinumo principas. Perimamumo (pirmumo) principas. Įvairumo principas. Asmeniškumo principas. Teisingumo principas. Ugdymas, kaip kultūros priežastis. Išvada.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-08
 • Sportuojančių ir nesportuojančių mokinių asmenybės ypatumai: savęs vertinimas, motyvacija, vertybinės orientacijos

  Įvadas. Asmenybės savęs vertinimo ir pasiekimų lygis. Asmenybės savęs vertinimas ir mokymosi efektyvumas. Asmenybės vertybinės orientacijos, sąsajos su savęs vertinimu. Amžiaus ir lyties ypatumai vertinant mokinių požiūrį į sportą. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2008-12-01
 • Srautinio grupinio ir srautinio ratinio metodų esmė, organizavimo ir metodikos ypatumai

  Įvadas. Ratinis grupinis metodas. Tradicinės ir netradicinės pamokų skirtumai. Kaip taikyti darbo grupėmis metodą. Organizavimo ir metodikos ypatumai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-07
 • Stasys Šalkauskis apie pilnutinį žmogaus ugdymą

  Įvadas. Bendrieji ugdymo pagrindai. Pilnutinio ugdymo principai. Pilnutinio ugdymo sistema. Ugdomojo veikimo priežastys. Ugdymo tikslai ir idealai. Ugdytinis. Ugdymo veiksniai. Ugdomosios gėrybės. Ugdymo uždaviniai. Sisteminiai ugdymo uždaviniai. Aktualieji ugdymo uždaviniai. Fizinio lavinimo principai. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-23
 • Suaugusiųjų įtaka vaiko asmenybės formavimuisi

  Įvadas. Suaugusiųjų įtaka vaiko asmenybės formavimuisi. Asmenybės sąvoka. Šeimos ir aplinkos įtaka vaiko asmenybės vystymuisi. Pirmųjų gyvenimo metų krizė. Trečiųjų gyvenimo metų krizė. Ikimokyklinės įstaigos darbuotojų įtaka vaiko asmenybės vystymuisi. Šeimos bei ikimokyklinės įstaigos darbuotojų įtakos vaiko asmenybės formavimuisi tyrimas. Tyrimo tikslas, uždaviniai, metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2007-07-11
 • Suaugusiųjų mokymas Švedijoje ir Pietų Afrikos respublikoje

  Įvadas. Suaugusiųjų mokymas Švedijoje. Suaugusiųjų mokymas Pietų Afrikos Respublikoje. Suaugusiųjų mokymo Švedijoje ir Pietų Afrikos Respublikoje palyginimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-14
 • Suaugusiųjų mokymo(si) kryptys, problemos, ypatumai

  Įvadas. Suaugusiųjų švietimas nuostatos. Suaugusiųjų mokymo kryptys. Distancinis, modulinis, programuoto mokymo kryptys. Distancinė mokymo kryptis. Modulinis mokymas. Suaugusiųjų mokymosi ypatumai. Mokymasis per patirtį. Suaugusiųjų mokymosi problemos. Suaugusiųjų besimokančiųjų baimės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-11-13
 • Suaugusiųjų mokymosi svarba šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti suaugusiųjų mokymosi svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. Mokymasis visą gyvenimą: nuolatinis švietimas ir nuolatinis mokymasis. Suaugusiųjų švietimo idėjų ištakos Lietuvoje. Sėkmingo suaugusiųjų mokymosi prielaidos. Suaugusiųjų švietimo patirtis Europoje ir pasaulyje. Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-05-25
 • Suaugusiųjų paskatinimai ir bausmės ugdant vaikus šeimoje

  Įvadas. Tikslas - parodyti vaikų skatinimo taikymo plėtotę Lietuvos šeimoje. Tėvų ir vaikų santykių raida lietuviškoje šeimoje. Elgesio stimuliavimo metodų samprata. Elgesio stimuliavimo problema. Skatinimas. Lenktyniavimas. Smerkimas. Viešoji nuomonė. Skatinimas ar bausmė? Ištakos ir raida. Skatinimo ir bausmės priešprieša šeimoje. Tyrimo "Suaugusiųjų paskatinimai ir bausmės ugdant vaikus šeimoje" rezultatų analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(22 puslapiai)
  2009-02-11
 • Suaugusiųjų švietimas

  Įvadas. Formalusis suaugusiųjų švietimas - apibrėžimas. Bendrasis lavinimas. Profesinis mokymas. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. Formaliojo suaugusiojo mokymosi problemos. Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Pagrindinės sąvokos. Išsilavinimas. Kompetencija. Kvalifikacija. Vykdytojai. Dalyviai. Teisės aktai, reglamentuojantys suaugusiųjų neformalųjį švietimą. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijos ir turinys. Išvados. Nuosekliosios studijos.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-11
Puslapyje rodyti po