Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos referatai

Pedagogikos referatai (557 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tyrimo objekto nustatymo ypatumai

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti tyrimo objekto nustatymo ypatumus studentų rašto darbuose. Uždaviniai. Tyrimo objekto nustatymo ypatumų teorinė analizė. Tyrimo objekto samprata ir formulavimas. Tyrimo objekto nustatymo problemos ir sprendimo galimybės. Tyrimo objekto nustatymo ypatumų empirinis tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2011-04-20
 • Tradicijų įtaką vaiko auklėjimui

  Įvadas. Tautinės kultūros svarba ugdyme. Šeimos puoselėjamų tradicijų įtaka vaiko auklėjimui. Tautos kultūros perdavimo galimybės šeimoje. Tautos kultūros ir tradicijų ugdymo formos ir būdai ikimokykliniame amžiuje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-10-10
 • Tradiciniai vaikų žaidimai

  Įvadas. Iš žaidimų istorijos. Tradicinių žaidimų rūšys. Žaidimų sudedamosios dalys. Organizavimas. Pedagoginė reikšmė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-02-04
 • Traumos mokykloje – priežastys ir taktika

  Įvadas. Nepakankamas fizinis aktyvumas. Regos sutrikimas. Psichologinės traumos. Išvados. 10 klausimų, vaikams nuo 12 iki 16 metų.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-28
 • Ugdymas

  Įžanga. Ugdymo reikšmė. Vaikų(mokinių) ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-23
 • Ugdymas ir kultūra

  Įvadas. Ugdymo samprata. Kultūra. Socialinis - kultūrinis ugdymas. Daugiakultūrinis ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-21
 • Ugdymas žaidimais

  Įvadas. Susipažinimo žaidimai. Stalo žaidimai. Judrūs žaidimai. Žaidimai stuburui. Žaidimai klausos sutrikimams. Žaidimai regos sutrikimams. Muzikiniai žaidimai.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-05
 • Ugdymas. Ugdymo pažinimas

  Įvadas. Ugdymo samprata. Ugdymo tikrovė. Pedagogikos kategorinės sąvokos. Mokslinis ugdymo tikrovės pažinimas. Racionalistinis ugdymo tikrovės pažinimas. Empirinis ugdymo tikrovės pažinimas. Fenomenologinis ugdymo tikrovės pažinimas. Praktinis ugdymo tikrovės pažinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-01-05
 • Ugdymo (-si ) vaikystėje tikslai, uždaviniai, principai

  Įvado į vaikystės pedagogikos studijas referatas. Įvadas. Ugdymo tikslo samprata. Bendras ugdymo tikslo supratimas. Ugdymo uždaviniai. Tautinis auklėjimas. Protinis lavinimas. Dorovinis auklėjimas. Fizinis ugdymas. Estetinis auklėjimas ir meninis lavinimas. Asmenybės ugdymas įvairiais amžiaus tarpsniais specifika. Ikimokyklinio ugdymo tikslai. Ugdymo principai.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2011-06-02
 • Ugdymo daugiamatiškumas

  Ugdymas – objektyvus ir subjektyvus procesas. Ugdymas kaip susitikimas. Ugdymas kaip pedagoginė situacija. Ugdymas kaip įtaka. Ugdymas kaip sąveika. Ugdymas kaip kūryba. Ugdymas kaip saviraiška. Ugdymas kaip prasmės atradimas. Ugdymas kaip vertybių internalizavimas. Ugdymas kaip permanentinis procesas. Ugdymas kaip vientisas procesas.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-10
 • Ugdymo metodai

  Ugdymo metodų samprata, jų vieta ugdymo procese. Mokymo ir auklėjimo metodai. Jų bendrumas ir skirtumai. Mokymo metodai. Auklėjimo metodai. Tradiciniai mokymo metodai. Aiškinamasis iliustracinis (informacinis) metodas. Reprodukcinis metodas. Probleminis dėstymas. Dalinis ieškomasis arba Euristinis metodas. Tiriamasis metodas. Netradiciniai mokymo metodai. Mokymasis grupėmis. Projekto rengimas. Bendradarbiavimo metodas. Išgyvenimo metodas. Tarpusavio pagalbos metodas. Išsikalbėjimų metodas. "Smegenų šturmas" ("Minčių lietus"). Testai, anketos. Ledlaužis. "Minčių ežys". Akvariumas. Žaidimų metodas. Inscenizavimas. Interviu. Situacijų žaidimas. Argumentai "už" ir "prieš". Modeliavimas. Užmokyklinių užduočių metodas. Individualūs mokymo metodai. Diskusija. Ugdymo metodų parinkimas ir taikymas. Auklėjamoji informacija. Vytautas Stanislovas Drunga–Vytautas Rauba. Lytinis auklėjimas šeimoje.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2005-10-10
 • Ugdymo pedagogika

  Amžiaus tarpsnių periodai. Mokinių individualios skirtybės. Paauglystės ir jaunystės amžių skirtumai. Esminiai amžiaus bruožai. Gero mokinio modulis. Mano asmenybė. Mokytojo pašaukimo ypatumai ir priedermės. Mokytojo gebėjimai. Mokytojo kultūros bruožai. Svarbiausi mokyklos gyvenimo momentai. Kas rašoma literatūroje apie mokyklos gyvenimą. Veiksniai įtakojantys mokyklos gyvenimą. Kodėl reikia rūpintis ugdomuoju mokyklos gyvenimu. Kodėl svarbu rūpintis kultūringa individualybės saviraiška. Netinkamo elgesio pavyzdžiai.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-06
 • Ugdymo samprata

  Ugdymo samprata. Edukologija. Edukologijos objektas. Šeima. Motinystės ir tėvystės orumas. Šeimos dydis. Tėvas ar motina. Švietimo įtaka rengiant tėvus ugdytojų vaidmeniui. Aplinkos įtaka. Šeima ir tauta. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo uždaviniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2005-11-07
 • Ugdymo samprata (4)

  Įvadas. Ugdymo reikšmė. Ugdymo tikslai. Ugdymo turinys. Ugdymo proceso dalyviai. Ugdymo metodai. Ugdymo procesas. Ugdymo mokslas – ugdymo menas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-02-17
 • Ugdymo siekiai ir vertybės

  Įvadas. Ugdymo siekiai. Laisvos asmenybės ugdymas. Ugdymo vertybės. Žmogui, jeigu jis turi tapti žmogumi, reikia lavintis. Vertybės – gyvenimo prasmės turinys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-04
 • Ugdymo tikslai ir uždaviniai

  Tiesioginiai ir netiesioginiai ugdymo tikslai. Bendrasis ugdymo tikslas. Ugdymo uždaviniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-20
 • Ugdymo tikslai ir uždaviniai (2)

  Įvadas. Ugdymo uždaviniai. Ugdymo tikslai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-31
 • Ugdymo tikslas ir šiuolaikinio sporto pedagogo veiklos vizija

  Ugdymo esmė. Genetinė integralaus ugdymo tikslų sistema. Visapusiška asmenybė – ugdymo tikslas. Fizinis lavinimas ir sporto pedagogo tikslai.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-30
 • Ugdymo tikslas ir uždaviniai

  Įvadas. Ugdymo funkcija ir reikšmė. Ugdymo tikslas ir uždaviniai. Ugdymo uždaviniai. Protinis lavinimas. Fizinis lavinimas. Dorinis auklėjimas. Tautinis auklėjimas. Darbinis ugdymas. Estetinis ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-31
 • Ugdymo turinio integracijos galimybės taikant "geros pradžios" metodą

  Įvadas. Ugdymo turinio, integracijos ir "Geros pradžios" metodo apibūdinimas. Programos "Gera pradžia" filosofija ir konceptualios idėjos. Trys pagrindiniai programos "Gera pradžia" principai. Programos "Gera pradžia" tikslai ir raidos gairės. Į vaiką orientuota grupė. Bendradarbiavimo su šeima modelis. Integruoto ugdymo programos planavimas. Integravimo nauda vaikams, šeimoms, auklėtojoms ir bendruomenei. Programos "Gera pradžia" tęstinumas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-07
Puslapyje rodyti po